sty 012020
 

Od 1 stycznia 2020r. gorąca woda jest dobrem luksusowym w mieszkaniach komunalnych. Zapłacicie za sam fakt jej posiadania. 

Jedna z czytelniczek zwróciła Redakcji NL uwagę na znaczną podwyżkę czynszu za jej niespełna 45 metrowe lidzbarskie mieszkanie komunalne. Jeszcze w lipcu 2019r. czynsz wynosił  290 zł (w tym za lokal 240zł, zimna woda 16zł, ścieki, 22zł, śmieci 12zł). Prócz powyższego dochodzą koszty ogrzewania gazem (budynek nieocieplony) i inne o których nieco dokładniej w dalszej części. W listopadzie wzrosła opłata za wywóz śmieci z 12zł na 17zł. Jednak prawdziwą niemiłą niespodziankę Burmistrz Wiśniowski razem z Radą Miasta przygotował czytelniczce od 1 stycznia 2020r. Zgodnie z otrzymaną z UM informacją opłata wnoszona do gminy z 290zł wzrasta do 362zł, a więc podwyżka o 25%! (doliczono całą gamę nowych kryteriów podnoszących opłatę czynszu).

Nasza czytelniczka jest starszą, samotną osobą. Zajmuje niewielki lokal na pierwszym piętrze w bloku wielorodzinnym. Otrzymuje 1600zł emerytury z której znaczną część pochłaniają opłaty za 45 metrowe mieszkanie komunalne. W okresie zimowym rachunek za ogrzanie gazem tego małego nieocieplonego mieszkanka oscyluje wokół kwoty 300 – 350 zł miesięcznie (rachunek za gaz styczeń 2019r. wyniósł 365zł). Jako osoba samotna prądu zużywa na 40 – 50zł miesięcznie. Na leki wydaje 150zł na miesiąc. Z „szaleństw” należy doliczyć 30zł za internet i najniższy abonament za tv – 20zł. Mieszkanie wymaga obowiązkowego ubezpieczenia – 200zł na rok. Podsumowana opłata za czynsz, media, ogrzewanie i leki wynosi ok. 950 zł miesięcznie, przy emeryturze 1600zł. Czytelniczka na swój koszt wymieniła stolarkę okienną, drzwiową, podłogi itp. Gdyby nie pomoc córki to chyba bym umarła – twierdzi ze łzami w oczach rozmówczyni. Na jedzenie, ubranie i inne potrzeby pozostaje jej ok. 700zł miesięcznie. Liczy każdą złotówkę, często staje przed wyborem zakupu niektórych leków kosztem wniesienia opłat za mieszkanie. I jeszcze ta podwyżka za czynsz, jak żyć? – z żalem stwierdza lidzbarska seniorka.

Politykę czynszową w mieszkaniach stanowiących własność gminy reguluje uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lidzbark Warmiński. Tam Rada Miasta dokładnie określa wszelkie aspekty gospodarowania (w uproszczeniu) mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi. Tam również są określane zasady obniżki lub podwyżki za zajmowanie lokalu o określonym standardzie. Kwotę bazową czynszu ustala Burmistrz Miasta i jest to jego wyłączna kompetencja. Uchwała o której mowa na wstępie akapitu przyjmuje się na okres co najmniej 5 letni.

Zajmijmy się czynnikami podwyższającymi i obniżającymi stawkę czynszu za lokale komunalne.

28 listopada 2012r. Rada Miasta przyjęła uchwałę na lata 2013-2017 w której radni określili dwie okoliczności podwyższające czynsz:

– Podwyżka 5% czynszu za mieszkanie znajdujące się w tzw. „centrum” czyli jak określili radni przy ul. Powstańców Warszawy, Hoża, Plac Wolności, Ratuszowa, Wysoka Brama, Konstytucji, Reja, Mickiewicza, Milewicza, Krucza, Kasprowicza oraz za mieszkanie na 1 piętrze.

Oraz cały wachlarz obniżek (łącznie obniżka nie może przekroczyć 50% normalnej stawki).

– 5% obniżki za brak centralnego ogrzewania sieciowego i/lub brak ciepłej wody, za położenie lokalu na poddaszu, za położenie lokalu w budynku parterowym o obniżonym standardzie (ul. Mazurska 3), za ciemne kuchnie w lokalu

– 10% obniżki za brak wc w lokalu, brak wody w lokalu, brak kanalizacji w lokalu, za położenie lokalu w suterenie

Z końcem 2017r. przestała obowiązywać powyższa uchwała i nie wiadomo na jakich zasadach odbywała się gospodarka zasobami komunalnymi po tej dacie. Rada Miasta dopiero 17 stycznia 2018. podjęła uchwałę z programem na kolejne 5 lat (2018-2022). Jednak projekt nowej uchwały zawierał szereg rażących naruszeń prawa (gratulacje dla prawnika UM) przez co organ nadzoru, Wojewoda uchylił ją w całości, formalnie więc jej nie było. Bezprawie w sprawach opłat i gospodarki mieszkaniowej trwało więc w najlepsze. Dopiero 18 kwietnia 2018r. Radzie Miasta udało się podjąć uchwałę w sprawie gospodarki mieszkaniowej na lata 2018 – 2022 bez większych zastrzeżeń ze strony organu nadzorczego. Zawarto w niej identyczne zapisy dotyczące podwyżek i obniżek czynszu jak w poprzedniej uchwale. Co bardzo ważne, wprowadzono brakujące przepisy odnośnie obniżenia czynszu ze względu na dochód mieszkańca (brak tych zapisów był jedną z przyczyn skierowania przez Wojewodę styczniowej uchwały do kosza). Zasady obniżenia czynszu ze względu na niski dochód najemcy są bardzo rozbudowane i ich przytaczanie w całości przekroczy rozsądną objętość artykułu. Dokładnie z zasadami zapoznać się można w uchwale rozdział IV dostępna TUTAJ. Najniższą emeryturą jest w tej chwili świadczenie w wysokości 1100zł, a jej aktualne wartości publikuje ZUS – TUTAJ. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

1) 35 m2 – dla 1 osoby,
2) 40 m2 – dla 2 osób,
3) 45 m2 – dla 3 osób,
4) 55 m2 – dla 4 osób,
5) 65 m2 – dla 5 osób,
6) 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
7) Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Obniżka stawki czynszu przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30% albo,
2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Przykład: Nasza czytelniczka zajmuje samotnie lokal o powierzchni 45m2. Jej emerytura wynosi 1600zł. Powierzchnia normatywna 35m2 + 30% = 45,5m2 a to oznacza spełnienie warunku co do powierzchni lokalu uprawniającego do zniżki. Warunek dochodu wynikający z tabeli nr 7 załącznika nr 1 do uchwały – Dochody czytelniczki 1600zł, najniższa emerytura 1100zł -> dochody czytelniczki = 45,5% więcej niż najniższa emerytura, oznacza to, że przysługuje czytelniczce zgodnie z tabelą nr 7 40% obniżenia czynszu. W praktyce oznacza to zmianę z 306zł na 183,60zł a więc obniżkę aż o 122,4zł! Jesteśmy bardzo ciekawi, czy o takiej możliwości poinformowano czytelniczkę w Urzędzie Miasta, o przysługujących jej prawach. Jednak najlepsze jeszcze przed nami.

16 stycznia 2019 r. Rada Miasta podjęła rewolucyjną uchwałę. Na wniosek Burmistrza Wiśniowskiego zmieniono zasady dotyczące kryteriów podnoszących czynsz w mieszkaniach komunalnych. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały „W związku z bardzo zróżnicowanym stanem technicznym lokali komunalnych i socjalnych, wprowadza się dodatkowe czynniki powodujące zwiększenie czynszu za lokal”. Wojewoda częściowo uchylił zapisy rażąco naruszające prawo (brawo prawnik UM), jednak czynniki powodujące zwiększenie czynszu za lokal pozostały. I tak, doszedł cały wachlarz kryteriów podnoszących czynsz:

5 % podwyżki czynszu za:

a) położenie w centrum miasta (ulice: Powstańców Warszawy, Hoża, Plac Wolności, Ratuszowa, Wysokiej Bramy, Konstytucji 3go Maja,        Reja,  Mickiewicza, Milewicza, Krucza, Kasprowicza)
b) za położenie na pierwszym piętrze
c) lokal w budynku wybudowanym po 01.01.1965 r. do 31.12.1979 roku (nowość)

10% podwyżki czynszu za:

a) za centralne ogrzewanie w lokalu, sieciowe lub gazowe, gdzie Gmina Miejska Lidzbark Warmiński partycypowała w kosztach
b) za ciepła woda w lokalu (pisownia oryginalna)
c) lokal w budynku wybudowanym po 01.01.1980 roku
d) lokal znajdujący się w budynku, w którym był przeprowadzony remont po 01.06.2002 roku

Obniżki pozostały nie zmienione.

 

Ciepła woda w mieszkaniu to luksus za który trzeba dodatkowo płacić!

 

Fragment mówiący o obniżce i podwyżce za posiadanie ciepłej wody

Radni przegłosują wszystko co im Burmistrz zaproponuje, choćby to była totalna bzdura. Wróćmy na chwilę do czynników obniżających czynsz za mieszkanie. W jednym z punktów widzimy taki zapis: – 5% obniżki za brak centralnego ogrzewania sieciowego i/lub brak ciepłej wody. Punkt ten jasno mówi o fakcie obniżenia czynszu w przypadku braku ciepłej wody w lokalu. Kilka linijek niżej czytamy o podwyżce o 10% za fakt posiadania tejże wody w mieszkaniu. Literalnie ujmując, jeśli nie mieliśmy ciepłej wody, a ją właśnie mamy to tak naprawdę płacimy nie 10%, a 15% podwyżki za czynsz. Nie ma stanu pośredniego, albo nie mamy ciepłej wody, albo ją mamy. Mieszańcom budynków komunalnych Redakcja proponuje eksperymenty z wodą letnią, nie za ciepłą aby nie płacić dodatkowo 10%. Zdaniem Redakcji podwyżka czynszu tylko ze względu na fakt posiadania w mieszkaniu ciepłej wody jest sprzeczna z wieloma zapisami prawa, a z pewnością ze zdrowym rozsądkiem. Czy woda ogrzana bojlerem elektrycznym kwalifikuje się do zaliczenia jej do ciepłej lub taka ogrzana w wielkim garze na gazie? Trudno orzec, literalnie zgodnie z zapisami uchwały kwalifikuje się nawet woda w czajniku elektrycznym. Jedynie kwestią czasu pozostaje eliminacja z obrotu prawnego zapisu o podniesieniu czynszu za sam fakt posiadania ciepłej wody w lokalu. To próba wprowadzenia podatku, niczym nie uzasadniona. Równie dobrze, Burmistrz i Rada Miasta może wprowadzić podniesienie czynszu w zależności od koloru zasłon tudzież ilości zdjęć Burmistrza na ścianach (za każde zdjęcie 1% obniżki).

Było jeszcze kilka innych poprawek do uchwały o gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi. Jedna z nich dotyczyła obniżenia stawki bazowej za m2 lokalu do kwoty 5,05zł. Jest to jednak wyłączna kompetencja Burmistrza Miasta, więc organ nadzoru uchylił ten zapis. Burmistrz Miasta 27 sierpnia 2019r. wydał zarządzenie na mocy którego obniżono stawkę bazową za m2 powierzchni wynajmu mieszkania komunalnego do wartości 5,05zł. Mimo tejże obniżki, nowe czynniki zwiększające czynsz w rezultacie uczyniły wielu mieszkańcom miasta życie znacznie droższym. Cóż mają robić mniej zamożni najemcy lokali komunalnych? Zapoznać się z uchwałą, jeśli spełniacie kryteria dochodowe i powierzchni mieszkania – > składać wnioski o obniżenie czynszu!

 Posted by at 9:59 pm
Powiadom o
Gość

Miedzy innymi ten przykład pokazuje jak ważna jest rodzina ( małżonek oraz dziecko/ci ) o którą walczą i zabiegają chrześcijanie. A nie kreowana obecnie przez niektóre media organizacje , partie moda na singielkę, singla lub co najgorsze LGBT !

Gosc

Mam nadzieje ze ten komentarz to zart…jesli tak bo bardzo nie na miejscu.. co ma chrzescijanstwo do podwyzek oplat za czynsz w Lidzbarku Warminskim W artykule wyraznie jest napisane ze sprawe naglosnila samotna STARSZA osoba,jest takze wspomniana corka wiec ta Pani ma rodzine…moze malzonek nie zyje,byc moze malzenstwo sie rozpadlo…z tego smiesznego komentarza wynika iz nawet jesli w zwiazku sie nie uklada,jestes nieszczesliwy/a, byc moze zona/maz cie zdradzila – ty i tak powinienes z ta osoba zostac bo „kosciol” tak chce???!!! Jesli ta Pani to wdowa to jakie sa sugestie autora tego komentarza w sprawie opisanej sytuacji…?A co do dzieci- jesli corka tej Pani jest osoba dorosla i ma swoja rodzine to powinna zamieszkac z matka w 45metrowym lokalu zeby oplaty za niego byly mniejsze????!!!Autorze/autorko tego komentarza…prosze cie bardzo otworz swoje oczka i uszka i rozejrzyj sie wokol siebie…swiat nie kreci sie wokol, wedlug mnie, zaklamanej i skoruptowanej organizacji jaka… Czytaj więcej »

gosc

Rodzina to pomoc , nawet jak malzonek zmarł to pomagal, ale byl ! Mieli dziecko wiec corka pomaga tak jak wczesniej pomagala matka corce ! Rodzina to fundament , a nie jakies LGBT . Po 75roku darmowe leki pomoc panstwa , do emerytury dodatkowe miesiecznie ok 85zl tzw 13sta emerutura oraz waloryzacja od marca 2020 roku dodatkowe ok 60zl miesiecznie .

Gosc

No to super!!! Nie wiem ile ta Pani z artykulu ma lat ale jak ma 65 to jeszcze 10lat zanim te „darmowe” leki dostanie:-):-):-) a za te extra 60zl miesiecznie to mozna sobie papieru toaletowego kupic :-):-) Lidzbark Warminski i Pan Burmistrz i jego radni-BRAWO za opieke nad mieszkancami miasta, zwlaszcza tymi starszymi !!! To wyglada na to ze za luksus jakim jest goraca woda w Lidzbarku placi sie kilka razy! Placi sie za zimna wode, pozniej za gaz/prad zuzyty do jej podgrzania (plus vat od tego-to dla tych co krzycza ze prad i gaz to nie podatek;-)), nastepnie 10% dla Pana Burmistrza i jego swity i jeszcze raz za scieki! Kto by pomyslal ze w 2020 roku goraca woda to bedzie taki unikalny drogi towar!!!

gość

Można i tak : a jak ma 70 lat to jej zostanie tylko 5 lat do darmowych leków , a za te dodatkowe 145zł + 1600emertury to można wiecej niż papier toaletowy kupić.Co do reszty wypowiedzi odnośnie włodarzy tego miasta to zgadzam sie !

Gosc

Ok,ok…wedlug kosciola rodzina to fundament (tak nas ucza panowie w sultannach ktorzy „nigdy rodziny nie zalozyli” ),a jesli malzenstwo nie moglo miec dzieci ( ja wiem, rozumiem ze chrzescijanstwo nie idzie w parze z biologia,nauka itd) no ale co w takim przypadku? Jest sobie starsza samotna osoba z marna emerytura,Pan burmistrz dowala mega podwyzke, nie ma corki/syna zeby pomoc to kto pomoze? To chyba trzeba by wtedy isc do kosciola i poprosic o troche grosza albo do Pana burmistrza jego radnych…? To ja bym chetnie zasiegnela porady do ktorego ksiedza sie udac? Tak na przyszlosc, zeby wiedziec, przezorny zawsze ubezpieczony 🙂

gość

Ktoś musi harować na to rozdawnictwo jak darmowe leki czy 500+ dla rodzin (często patologicznych). A często są to single czy ogólnie mówiąc – pracujący bezdzietni. Jak nie masz zielonego pojęcia o ekonomi, to się nie wypowiadaj.

gość

pracujący singiel nie wypracuje emerytury to tak nie działa , trzeba mieć dzieci najlepiej minimum dwójkę , tak działają systemy emerytalne praktycznie wszędzie , że na naszą emeryturę pracuje kolejne pokolenie , taka prawda ! rodzina to podstawa !

gość

ciekawe przypuśćmy ZUS 1000 zł miesiąc x 12 = 12000 zł rocznie x 40 lat pracy to jest 480 tyś zł to ile ma osób na singla pracować żeby przeżył na starość jak pół miliona to mało ?

gość

drugi przykład rodzina trójka dzieci on pracuje i to na lewo żeby zasiłków nie zabrali ona wcale pracy bo przecież rodzina mieszkanie komunalne dzieciaki nie uczą się po co jak państwo da po emeryturę wszyscy

gość

poczytaj sobie Januszu jak działają systemy emerytalne w krajach Europy w tym Polski !

Singiel

To w takim razie po co place składki na ZUS, skoro na moją emeryturę pracuje przyszłe pokolenie?

gość

Ale bełkot. Jeżeli na moją emeryturę pracuje przyszłe pokolenie to po co płacę składki do ZUS?

gosc1

Bo ty pracujesz obecnie na emerytury onecnych emerytow: tych co poszli sobie po ok 15 latach na emeryturke np. w wieku 40 lat i pracują sobie obecnie w sile wieku mając bonusową drugą wyplatę, czytaj emeryturę !

gość

Komu przeszkadzają single? Pracujący single to obecnie najbardziej dojona grupa społeczna w Polsce. Pracują, płacą podatki na socjal na niepracujące rodziny jak 500+ czy inne 300+ a w zamian za to płacą coraz większe ceny w sklepach, bo wszystko drożeje.

Emerytka

ten przykład pokazuje patologie w naszym mieście na 45 m2 mieszka swobodnie czteroosobowa rodzina po drugie może sobie kupić za swoje jak uważa że inni emeryci mają taniej po trzecie 1600 zł nie najniższa emerytura w mieście ja mam 1200 i chętnie sprzedam swoje mieszkanie i przeniosę się do komunalnego najlepiej nowe w samym centrum metraż do 30 m2 .Pozdrawiam

Mieszkanka

Nie zna pani osoby to prosze nie używać słowa „patologia”.byc moze pani jest większa patologią niż owa pisząca. Prosze sprzedać wiec swoje mieszkanie i postarać się o komunalne. Po pierwsze kto je pani przydzieli,po drugie jesli juz to przekona sie pani jak fajnie sie w takim mieszka. Gdzie zarzadca nie poczuwa się do żadnego obowiązku,jesli zwróci sie pani do niego z jakakolwiek prośbą.życzę powodzenia w realizacji zamierzonego celu.

Emerytka

Proszę przeczytać co znaczy Patologia co do słów kto je pani przydzieli to odpowiadam tak samo mi się należy jak jej emeryturę mam niższą opłaty droższe reszta to samo co do standardu z opisu redaktora ta pani ma luksusy mi wystarczy pokój z kuchnią a jak się będzie mieszkać powiem tak na pewno lepiej niż na ulicy .Pozdrawiam

Mieszkanka

Czy w mieszkaniu komunalnym widziała pani luksusy? Mi sie jakoś nie zdarzyło czegoś takiego widzieć. A gaz ziemny, to dziś normalna sprawa. Przecież dbamy o środowisko i nie chcemy zanieczyszczac miasta smogiem.

gość

A jak można płacić 400 zł za całe mieszkanie i wymagać luksusów? Nawet wynajęcie samego, ciasnego pokoju kosztuje 500-600 zł.

Gosc

Czy goraca woda w mieszkaniu (za ktorej ogrzanie placi sie samemu, tak samo jak za doprowadzenie wody i odprowadzenie sciekow) to naprawde taki luksus ze trzeba za to zaplacic dodatkowe 10% od czynszu za miesiac???!!!

gość

wszyscy płacą za ścieki doprowadzenie odprowadzenie podgrzanie a w komunalnym wychodzi najtaniej dlatego taka walka o budowę nowych bloków bo się tam osiedlisz i potem będziesz się śmiać z innych co płacą 1200 zł kredytu 700 zł opłat a zarobki dla wszystkich podobne

Gosc

Jaki %czynszu placi sie w mieszkaniach w spoldzieni za to ze jest w kranie goraca woda…?

Mieszkanka

Tu akurat nie płaci sie żadnych procentów. Myśl co piszesz gosciu

Gosc

W mieszkaniu komunalnym wedlug tej najnowszej wspanialej ustawy placi sie 10% od czynszu za ciepla wode w kranie

Mieszkanka

I w tym cały szkopuł. Dlaczego? Ciepłą wodę połączyłam na własny koszt. Place za jej podgrzewanie do PGKiN systematycznie co miesiąc tak jak za ogrzewanie. Pytanie zasadnicze- skoro place za podgrzewanie wody do PGKiN to dlaczego mam 10% płacić dla miasta? I o to jest cały ambaras „gościu”. Nareszcie dotarło do ciebie o co chodzi. Ugrać!!!

gość

nie dziele na procenty jak masz czas to licz
własne mieszkanie 1900 zł miesięcznie
komunalne 500 zł
Zarobki w Lidzbarku Warmińskim dla wszystkich takie same nie ma bonusów że masz kredyt a szkoda bo trochę zachęca do życia w patologi czyli wszystko mi dajcie bo ja biedny niezaradny bez szkoły i bez zawodu jedyne co potrafię to narzekać.

Mieszkanka

Jeżeli juz, to roku dz do tego gaz ziemny. Np w moim przypadku aż sezonie grzewczym dodatkowo 300 bądź 350 zł. Razem około 800 zł. W starej kamienicy. Dodam tez, ze bez piwnic, bo nie ma. Budynek jest niedocieplony, gole tynki. I co ty na to gościu.

gość

a jak masz własnościowe w kamienicy to kto płaci o czym Ty piszesz napisz do władz miasta że chcesz nowe mieszkanie z ciepłą wodą piwnicą dużym balkonem widokiem na zamek i blisko parku bo na pewno Ci się należy

Mieszkanka

No tak się składa, ze mieszkam niedaleko parku, mam widok na zamek i amfiteatr, balkonu nie mam bo stara kamienica, lada mojej się rozwali bo ściany pękają. I co ty na to? Przestań wypisywać głupoty jak nie masz o niczym pojęcia człowieku.

gość

ja na to że jak się zawali to dostaniesz nowe a ja po nowy kredyt na odbudowę także nie żałuje Cię

Mieszkanka

Trudno zrozumieć o co ci chodzi w twoich wpisach

gość

nie rozumiesz to zapytam w miarę zrozumiale czy jeżeli miasto Lidzbark Warmiński zrobi Ci remont ociepli budynek założy centralne naprawi dach wymieni okna podłączy wodę to ile wtedy byś chciała płacić za te przytulne mieszkanko ?

Mieszkanka

Szkoda tylko, ze tego nie robi. Niejednokrotnie wspólnoty mieszkaniowe biorą kredyty aby wykonać elewacje czy dach, tudzież klatki schodowe.

gość

unikasz odpowiedzi jakie opłaty po remoncie ?

gość

widzisz nie pijesz uczoną osobą jesteś też bym nie poszedł na swoje

gość

Choć goni nas czas

Gosc

A nikt ci wlasnosciowego w kamienicy nie kazal kupowac:-) trzeba bylo sobie w bloku kupic jak juz miales/mialas taka szanse i mozliwosci:-):-)

Mieszkanka

Jesli masz własnościowe w kamienicy to płacisz za ogrzewanie, inne media i składki miesięczne na ewentualny remont.

Gosc

Wlasne mieszkanie to inwestycja i to wspaniala jak cie na to stac!! Ale niestety nie kazdy moze sobie na to pozwolic…
PS nie wszyscy lokatorzy mieszkan komunalnych to „niezaradni,bez szkoly i bez zawodu” a wrecz przeciwnie

gość

zgadzam się dlatego Gosc PS nie wszyscy lokatorzy mieszkan komunalnych to „niezaradni,bez szkoly i bez zawodu” a wrecz przeciwnie dlatego nie potrzebna jest im pomoc i powinno się przewietrzyć te mieszkanka

Gosc

gosc…Czy ty wogole mieszkasz w Lidzbarku? Ile osob po szkole, z zawodem tych jak to nazywasz „zaradnych” pracuje w swoim wyuczonym zawodzie i zarabia godne pieniadze…?

gość

pisałeś sam że nie wszyscy w mieszkaniach komunalnych to fajtłapy i odniosłem się do tego, kto ile zarabia nie moja sprawa tylko te mieszkania są dla słabszych mniej zaradnych być może inwalidów a reszta ta zaradna po szkole z zawodem niestety dziękujemy

Gosc

Ok to tylko inwalidzi czy ktos jeszcze sie podciaga pod ta grupe „mniej zaradnych?…, starszym osobom podupadajacym na zdrowiu(z wysokimi miesiecznymi rachunkami za leki,dojazdy do lekarzy itd) „dziekujemy” jak to tak ladnie ujales??!!

gość

nie pal głupa czytaj ze zrozumieniem nie tylko inwalidom bo jasno na pisałem słabszym słabszym a nie podupadającym na zdrowiu każdy co roku podupada na zdrowiu i tak wiesz że wszystkim nie starczy i jak już piszesz o tych najbiedniejszych to pojedź na wieś jakie siedzą starowinki i w jakich luksusach mieszkają w swoich chałupinkach i wtedy może docenisz

Gosc

Hej hej, nie unos sie i od glupow nie wyzywaj…nie ma takiej potrzeby! Zapytalem tylko czy tylko inwalidom sie nalezy!! Nie wiem kogo klasyfikujesz jako osobe slabsza stad pytanie…co sie dzieje na wsi wiem jeszcze lepiej niz ty, temat rzeka ale nie o tym jest ten artykul i to chyba ty nie czytasz ze zrozumieniem…

Mieszkanka

„Reszta ta zaradna, po szkołach” pod most. Dobry byłby z ciebie włodarz miasta.

gość

jako włodarz wziąłbym 110 mln zł kredytu i wybudował osiedle komunalne żeby w mieście było weselej i otworzył ogromny zakład produkcji CEPÓW z pensją 5000 zł netto

Gosc

Lepsze to niz nastepna silownia:-):-):-)

Gosc

Nie wiesz czy ta kobieta nie jest na liscie do zamiany mieszkania!!?? A jesli twierdzisz ze tyle jest osob/rodzin w komunalnych mieszkaniach ktore tak super szybko by sie zamienily na mieszkania z Pania z artykulu to wez podeslij kilka z nich do redakcji, pomoz tym biedakom co sie gniezdza jak sardynki w puszcze isc na to wieksze mieszkanie a przy okazji pomozesz tez i tej Pani i dla Pana Burmistrza, „przewietrzysz” co najmniej 2 luksusowe mieszkanka komunalne a moze i wiecej, kto wie!? Dzialaj czlowieku!!!

gość

ani tej kobiecie ani tej władzy nie życzę źle niech się dogadują między sobą co do opłat metrażu tak samo Ci co mieszkają w jednym pokoju czy na małej powierzchni ja im życia nie będę urządzał.
Jedno wiem tylko że mieszkania tego typu to nic dobrego dla miasta i na prawdę i tak w Lidzbarku można powiedzieć mamy luksusowych tych biednych bo jakby się trafiła taka dzielnica Romów to dopiero by było fajnie i wesoło.

Andrzej
wyborca

mieszkaniec Lidzbarka bierze udział i łapki w dół to jakiemu miastu kibicujecie ?

bogda

Piotr Cieśliński nominowany do Plebiscytu Osobowość Roku w pow. lidzbarskim,były poseł, który przez 3 kadencje będąc posłem na Sejm RP nic dla mieszkańców Lidzbarka nie zrobił. 13.10.2019 w wyborach parlamentarnych nie otrzymał mandatu posła, nie jest także samorządowcem. To kpina z mieszkańców naszego miasta.

mieszkanka

ale w przeciwieństwie do pana coś osiągnął mimo młodego wieku jakieś poparcie w województwie miał nie udało się teraz ok sejm nie jest na zawsze jak np pan z kotem czy reszta sposób na życie do emerytury a i dłużej .Brawo dla Piotra reprezentował nasze małe jak piszecie biedne miasteczko mógł siedzieć czekać na mieszkanie komunalne i prace z pup ale pokazał że można coś osiągnąć nawet pochodząc z Lidzbarka Warmińskiego .

gość

oby jak najwięcej takich mieszkańców miasta życzę każdemu młodemu lidzbarszczaninowi/szczance podobnego sukcesu a nawet lepszego

gość

takich brakuje nam mieszkańców a nie 500 plus mieszkania za free i ochotnicze hufce pracy

Trombullus

Niektórzy z was są naprawdę chorzy na umyśle. Człowiek, który miał reprezentować nas wszystkich a tego nie robił a brał tylko diety poselskie i ładnie wyglądał- Bohater? Inne przykłady: Człowiek który założył firmę z pieniędzmi na start z niezbyt legalnych źródeł- Bohater? Człowiek który ma firmę, ładny samochód, dom, ponieważ wykorzystuje na maksa swoich niewolników i płaci im minimalną krajową- biznesmen? Urzędnik, który dostał pracę poprzez koneksje, ma interesantów w „poważaniu” i tylko patrzy jak tu sobie coś ukręcić- Mega figura? Nie rozumiem jak można celebrować „zło”? Ja widzę wyraźnie że część z mieszkańców podnieca myśl o zrobieniu kariery, nazwiska poprzez działania na granicy prawa, lewe interesy, przynależność do pewnych organizacji. Ile w was jest zła skoro uważacie że ktoś „zrobił karierę”, oszukując wszystkich dookoła? Co z was za ludzie? Czy za kilka lat będę czytał komentarze gloryfikujące kryminalistów? Komentarze w stylu- „No może i zamordował ale jakież to ładne… Czytaj więcej »

gość

dla mnie bohaterem jest człowiek z komunalnego stojący pod Mopsem reszta to oszuści złodzieje wyzyskiwacze itp itd

gość
gość

https://www.youtube.com/watch?v=rb0O1_p4u0o oczywiście mieszkańcy protestujący to trolle lewacy esbecy i inne najgorsze

gość
Trombullus

Nie jestem zwolennikiem pancernego Mariana i pana z kotem na ręku. Jednakże widzę że ty jesteś uzależniony od codziennej transfuzji z TVN. Gratuluję wyboru bardzo zagranicznej tuby propagandowej. Mogłeś w końcu wybrać bardziej pro-polską opcję, ale to ciągle w Lidzbarku Faux pas i jest równie propagandowa co te lewackie niebieskie byle co. Ja na szczęście od wielu lat nie jestem pod wpływem telewizyjnej propagandy. Oglądam to co chcę i czerpię wiadomości zawsze z kilku źródeł. Dzięki temu mogę zachować trzeźwość umysłu i zdolność obserwacji tego co dookoła. No a teraz możesz się produkować do woli. Ile tym razem komentarzy 2, 4, 12?

gość

aha czyli jak dziennikarz pokazuje co i jak ludzi nazwiska zależności to jest fikcja bajka wymyślony świat nie wnikam kto pokazuje tylko co a raczej to nie jest materiał na film Science fiction nie dzieje się na Marsie tylko w naszym kraju

gość
gość

to też zagraniczna propaganda to ładnie jak nam podrzucają takie rodzynki i to w armii https://www.youtube.com/watch?v=H2Qn21p5_BQ

gość

jak lubisz różne źródła to posłuchaj i pomyśl logicznie nie wszystko to bajki https://www.youtube.com/watch?v=ZYtRoKqs8io

Trombullus

Platforma Obywatelska ma o wiele, wiele więcej za uszami. Dlaczego więc jesteś taki niesprawiedliwy i i nie dasz linków do ich afer? Dlatego że nie zmieściło by się na kilkunastu stronach czy też pasowało ci jak okradali ludzi i oddawali Polskę w obce ręce? A może jesteś dokładnie taki jak oni i ci teraz bardzo niewygodnie żyć? Z drugiej strony uważam że twoja nadgorliwość w komentarzach to wpływ choroby psychicznej albo jesteś opłaconym trolem.

gość

ale ja nie jestem za żadną platformą po prostu dla mnie żadne tłumaczenie tamci kradli to i my możemy jeżeli ktoś jest w porządku to nie ma znaczenia z jakiej partii ja nie dziele Polski na dwie partie 50% obywateli nie poszło na wybory bo po prostu nie ma na kogo a linki podałem o PIS bo widzę że jesteś zafascynowany nieskazitelnością a chętnie rzucasz oskarżenia na innych .

gość

słuchaj obrażaj mnie jak chcesz od trolli niedorozwojów i jak tam Ci pasuje prawda sama się obroni ludzie przeżyli rozbiory wojnę komunę lata demokracji przeżyje się i PIS tylko szkoda Polski.

Trombullus

Umieściłeś pod tym artykułem 74 komentarze atakując stałych bywalców tej strony. Czekasz na jakiś konkretny komentarz? Skoro jak powiadasz nie jesteś upośledzony umysłowo to co ty tu robisz i co chcesz uzyskać? Pilnujesz tu z urzędu? Prowokujesz kolejne komentarze dla sądu? Pan … ci zapłacił? Odrabiasz przysługę? Jaki jest sens twoich wypocin skoro społeczeństwo jest i tak podzielone po równo a w kolejnych wyborach umocni się SLD i Konfederacja? PIS i Platforma jak zdobędą po 60 posłów to będzie bardzo dobrze.

gość

bardzo skrupulatnie liczysz nie wiem czy na pewno wszystkie moje ale ok wierzę na słowo jeżeli to jest wasz portal to dlaczego nazwa jest nasz i chyba Twoja partia nie wyklucza upośledzonych bo też są obywatelami chociaż pieniążków dla nich brak idą na limuzyny sylwestry marzeń czyli każdy za swoje przed telewizorem chyba nikt w Polsce z domu nie wyszedł taka frekwencja.
Co do matmy jako upośledzony tłumacze Ci na oko frekwencja 60% z tego PIS 30 PO 20 10 inne i 40 nie było wcale gdzie tu widzisz połowe ?

Trombullus

Aha, spoko, tak naprawdę to ja Jarek. Piszemy tu sobie z kotem żeby cię zdenerwować. Wydało się… A teraz idź już wziąć leki i pooglądać TVN.

gość

ja to mam pecha posłuchałem Ciebie wziąłem leki i proszę https://tvn24.pl/krakow/krakow-byly-senator-stanislaw-kogut-i-jego-syn-zatrzymani-przez-cba-ra1000247-3027453 na prawdę ta zagraniczna propaganda jest normalnie okropna w TVP cisza a tu tylko propaganda i propaganda.
Może Ty Gargamel nie Jarek

okularki

Kłamiesz gościu, bo w TVP też było i nawet wcześniej

gość

tak jak w Iranie jak już wszyscy pokazali na świecie kto strącił samolot to i TVIran pokazał czyli jak już widziałeś jest ok dalej nie dobry zachód albo wschód sieje propagandę wcześniej nie było lepiej to dlaczego teraz ma być jest okazja trzeba się nachapać.

gość

tak szukam w TVP i info nawet przy dobrych okularach trzeba dobrze szukać o panach K. za to o dobrobycie w Polsce i sukcesach słupki w górę tylko dziwi mnie jedno wszędzie tak dobrze a w Lidzbarku Warmińskim narzekają może trzeba zaprosić pana premiera prezesa niech rzucą na to fachowym okiem skąd tyle u nas biedy jak to możliwe trzynastki 500 plus najniższa w górę mały zus leki za darmo itp itd a dalej bieda koczuje

mieszkanka

bogda pochwal się czym Ty się zasłużyłeś dla tego miasta ooprócz pisania głupot na forum ?

Till

Chyba pojawiły się nowe kategorie skoro kilka osób z „miasta” uzyskało nominacje
– rzut oszczepem
– wystająca słoma z butów
– ortografia
– lewitacja
– wzdęcia

Till

Nie zapomniałem, po prostu kategoria prostactwo od wielu lat zajęta jest dla lokalnych pseudopolityków.

mieszkanka

to pan pseudo czy realny ?

krzysztof

mieszkanie komunalne a mieszkanie nabyte W TBS……..proszę porównać gdzie taniej…..proszę porównać płacę minimalną w roku 2015..i w roku 2020.. 1750.00 do 2600.00…

Mieszkaniec

Czas skończyć te pajacowanie. Zabawa w fachowców ekonomistów, polityków, włodarzy, liderów, kierowników referatów, pełnomocników przestaje być śmieszna i powoli zaczyna przynosić wymiernie negatywne skutki gminie miejskiej. Wydatki zarówno poniesione jak i te planowane to czyste marnotrawstwo ludzkich pieniędzy. Ludzie obudźcie się z letargu „ławeczkowego” oraz tzw przyjaznej rączki, to Wy będziecie spłacać błędy Waszych wybrańców samorządowych.

obywatel

to po co ten referat ktoś tu pisał jak się nie znamy nie piszemy.

obywatel

ciemnogród też żyje z naszych podatków i jakoś nikomu to nie przeszkadza

mieszkanka

oczywiście my Mieszkańcy będziemy to spłacać tylko nie wiem dlaczego u pana taka gorączka co my będziemy spłacać to nasza sprawa ja na pewno nie będę spłacać Mieszkań Komunalnych Dziękuje

mieszkanka

jeżeli w Lidzbarku Warmińskim powstaną Mieszkania Komunalne dostanie je garstka ludzi a reszta będzie je spłacać wyjeżdżam z miasta nie będę patrzeć jak żerują na reszcie mieszkańcach.Naczelny sam na pisał że za mieszkanie w biednym Lidzbarku można się urządzić w Gdańsku.

obywatel

Może przewińcie te komenty w górę , bo jakoś nie wydaje mi się , żeby emerytka z takiej pipidówy jak LW , popierała lgbt. Piszcie normalnie , bo źle się to czyta .

obywatel

to co robisz w tej pipidówie ?

obywatel

To co i ty , …

Zima 100-lecia

Mówiono, że nadchodzi zima stulecia. Faktycznie! Tak ciepłej zimy to od 100 lat nie było lub więcej. W końcu meteorolodzy mieli rację. Chociaż ten jeden raz.

TROL WARMIŃSKI

Nic się nie stało, Polacy , nic się nie stało …. Tylko teraz będzie pierwszy mąż , a nie dama …;

LGBT

i tak lepiej jak kot

Trombullus

I jak tu zaszeregować nasz „turystyczny” Lidzbark?https://youtu.be/KoHIIPxRx18?t=347

czytelnik

najpierw u nas muszą ludzie oswoić się z ławką latarnią czy przyrządem do ćwiczenia na świeżym powietrzu tutaj wojna trwa o ciepłą wodę w kranie mieszkania komunalne a niektórzy by chcieli rynek pod wysoką bramą handel z łóżka polowego kupa lat za murzynami

Till

” Najpierw u nas” to władza powinna oswoić się z wiedzą i ortografią.

czytelnik

może lepiej nie bo jak zaczną osiedla komunalne za 110 mln budować i czynsze po 187,60 zł to na prawdę ludzie do Koniewa zaczną uciekać

Trombullus

Już uciekają na pobliskie wioski. Mieszkanie w mieście to nie jest szczyt marzeń, tym bardziej „tym mieście”.

czytelnik

szkoda tylko że Ci mądrzejsi i zamożniejsi żeby tak ta arystokracja z pałaców komunalnych się ruszyła a to trzyma się jak eternit dachu

Kyle XY

Ktoś używa mojego Nik-u Nie pisałem żadnego komentarza po tym artykułem , a widzę dwa wpisy z moim nikiem.
Ciekawe co to za trol miejski.

gość

Dla mnie rzeczą niepojęta jest sytuacja, gdzie ktoś pracuje na cały etat, zarabia np. najniższą krajową i aby gdzieś mieszkać musi wynajmować i płacić za mieszkanie 80-90% swoich dochodów! Za mieszkanie, które nigdy nie będzie jego. To są jakieś absurdy.

Makumba

Czegoś takiego to nawet w bidna Afrika nie ma. Tam w Afrika na Safari jak nie masz chałupy to możesz chociaż szałas postawić… a tutaj jak nie masz mieszkanie co zostaje? No gorzej pod względem mieszkań niż w Afrika….

API

Gmina powołana jest do zaspakajania potrzeb jej mieszkańców. Jednym z zadań gminy jest pomoc osobom, które nie mają gdzie mieszkać, a nie stać je na zakup lub wynajem mieszkania na wolnym rynku. Rozwiązaniem tegoż problemu są mieszkania należące do gminy. Opłaty czynszowe od ich najemców muszą pokrywać koszty utrzymania budynku (remonty itp.). Gmina nie może na nich zarabiać. Z pewnych względów czynsze te mogą być nieco niższe, bowiem nie ma zarobku. Ustawa o ochronie lokatorów mówi, że ci mieszkańcy których dochody nie przekraczają ustawowych stawek i powierzchnia mieszkania nie jest większa od wskaźnika normatywnego (opisane to w artykule) mogą mieć obniżone czynsze w mieszkaniach komunalnych. Problemem w naszym mieście są bardzo wysokie ceny mieszkań na rynku wtórnym, bowiem brakuje tańszych komunalnych właśnie. Gdyby budownictwo komunalne było „normalne” ceny pozostałych mieszkań spadłyby do wartości akceptowalnych. Tak, kawalerka w Lidzbarku Warmińskim kosztuje często więcej niż ta w Olsztynie czy Gdańsku. Brak jest… Czytaj więcej »

gość

szanowny panie redaktorze wychodzi taki kogel-mogel tak żeby to pan uporządkował atakujemy burmistrza i radę czyli urząd miasta pisze pan o gminie czyli wójt i jeszcze jest starostwo no i ten nieszczęsny ABAK czyli kto jest winny w tych instytucjach za podwójne naliczenie wody w mieszkaniach komunalnych w dodatku bezprawnie jak wnioskuje z tego artykułu ?

gość

druga prośba kupie panu kawalerkę w Lidzbarku Warmińskim a pan mi w Gdańsku ok

gość

trzecia sprawa jakaś nowość ekonomiczna nabudować mieszkań komunalnych żeby spadły ceny mieszkań na rynku wtórnym jakby pan to jakoś rozwinął uzasadnił ciekawi mnie to.

gość

no i po czwarte liczba mieszkańców już ktoś tłumaczył wcześniej w innym artykule nie ilość a jakość taki skromny przykład Ukraina dużo ludzi Monako mało ludzi gdzie by pan chciał mieszkać ?

czytelnik

zaraz zaraz w artykule widzę że na 45m2 powinno mieszkać 3 osoby a nie 1 dochody także nie są najniższe 1600 zł także jaka obniżka ?

Mieszkanka

Czytamy ze zrozumieniem.według mnie nie chodzi tu o żadne metry kwadratowe, o żadne obniżki tylko dlaczego ludzie w mieszkaniach komunalnych mają płacić dla miasta za podgrzewanie nie wody gazem ziemnym, skoro płacą za gaz do PGKiN. Dlaczego za te sama usługę płacić maja dwa razy?

czytelnik

ok rozumiem do władz miasta apeluje za wodę płacimy raz czynsze w górę metry w dół zrozumiano

czytelnik
Emerytka

Nic nie rozumie z tego artykułu 45 m 2 zajmuje jedna osoba emerytura większa niż najniższa w kraju 1100 zł(jaką posiadam) i należy się obniżka z 306 zł na 183,60 zł też tak chce gdzie mam się zgłosić ?

Mieszkanka

Szanowna emerytko, tu nie chodzi o czynsz i inne media. Tu chodzi o 10% opłaty za ciepłą wodę, którą sam sobie lokator podgrzeje gazem ziemnym, za który juz raz płaci do PGKiN. Dlaczego należy płacić jeszcze raz za ta sama usługę dla miasta? Wytłumacz mi proszę.

Emerytka

Szczerze to nie wiem bo nigdy nie miałam nawet możliwości pomyśleć o mieszkaniu od miasta gminy państwa całe życie albo wynajmowane albo swoje jak już po 13 latach wpłacania przyznano później jeszcze kilka razy mi sprzedawano te same mieszkanie które było niby moje ale cały czas coś trzeba było płacić wykupować odkupować przekształcać zaznaczam nie było wtedy obecnej władzy ani radnych ale miasto to same.
Wracając do tematu 10% wody nie jestem prawnikiem nie rozumie tych zapisów i ogólnie to mnie śmieszy wszystko co jest związane z tymi mieszkaniami,bo wodę powinien mierzyć wodomierz a nie procenty to nie alkohol ile zużyje tyle płace,podgrzanie wody bojlerem gazem płace tylko za zimną i prąd gaz który używam do podgrzania plus ścieki odczyt z licznika.
Co do czynszu po co jakieś dziwne zapisy po prostu od 1m2 ewentualnie jakaś prosta skala stan lokalizacja itp itd

Gosc

Emerytko i o to w tym artykule chodzi!!!

Mieszkanka

Jeszcze raz, tu nie chodzi i żadne procentowe zużycie wody, tylko o to ze dwa razy się płaci za jej podgrzanie gazem ziemnym. Najgorzej jak ktoś źle przeczyta i wypisuje głupoty. Wiadomo, ze zużycie wody mierzy wodomierz, ale jesli chodzi o opłatę za zużycie tej wody to mierzy ja burmistrz i rada miasta ustalając wygórowane stawki z korzyscia dla miasta. No bo ponad 30-milionowe długi miasto musi spłacić. A skąd wziąść? No najlepiej kupić mieszkańców.

Emerytka

aha i ta pani z tego komunalnego spłaca te długi niewiarygodne

Mieszkanka

Jesli się czegoś nie rozumie to nie zabiera się głosu w dyskusji droga emerytki.

gość

Mam genialny pomysł jak rozwiązać problemy „drogich” mieszkań komunalnych i problemy z dostępem mieszka dla innych. Do większych mieszkań komunalnych powinny być „domeldowane” osoby, które potrzebują mieszkania np. osoby samotne. Dzięki temu jak w przypadku tej Pani, która mieszka sama (!) na 45m2 koszta są dzielone na kilka osób, więc wychodzi taniej. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Genialne! Nie musicie dziękować za pomysł.

Gosc

Nie wydaje mi sie zeby ktos za niego dziekowal bo za madry ten pomysl nie jest…takim osobom jak Pan/pani radze sie przejsc do ABK i poprosic o liste osob czekajacych na zamiane mieszkania na mniejsze badz wieksze oraz liste wymagan jaka maja osoby chcace zamiany na wieksze mieszkania- za glowe bys sie czlowieku zlapal/a.

Mieszkanka

Puknij sie w głowę, co ty piszesz, jaki genialny jest twoj pomysł. Super. Jak sobie wyobrażasz domeldowanie obcej osoby bądź dwóch, które korzystały ze wspólnej kuchni razem ze mną tudzież łazienki i przechodziły przez pokój który ja np zajmuję. Pamietaj,ze mieszkania komunalne sa przejściowe, nie jak w blokach do każdego pomieszczenia z przedpokoju. No pomysł naprawdę godny naśladowania. Nobel tobie a nie Tokarczuk. Przespij się z tym pomysłem i podsun go naszej radzie miasta i burmistrzowi.

gość

Mieszkanka nie ośmieszaj się jak jest taka bieda w mieście jak się tu czyta no i jak jesteś taka chrześcijanka to z serca powinnaś odstąpić ten pokój.Ale twoja wiara się kończy na etapie kiedy coś musisz dać od siebie znaczy się (od nas) mieszkanie komunalne to nie obowiązek to przywilej jak się nie podoba dodatkowy lokator to może będzie większa motywacja jednak pójść na swoje.

Gosc

A jak rozkmieciles ze to chrzescijanka…? Jak ty masz „swoje” i tak ci ciezko je splacac a pokoje w LW takie drogie i zapotrzebowanie na nie takie ogromne to sugeruje zebys ty sobie wzial lokatora albo 2!!! W czym problem? Ty przynajmniej mozesz zadecydowac co ze swoim mieszkaniem zrobic i ci ABK dachu nad glowa za „odnajem” nie zabierze:-)

gość

wiesz dlaczego jesteś Gość z dużej bo umiesz się ustawić kosztem innych w prywatnym właśnie się tak robi i nikt nie narzeka i nie lata po redakcjach bo nikogo to nie interesuje nawet wyrzucą na ulice a w komunalnym jesteś panem i władcą jeszcze masz żądania

Gosc

A kto cie z wlasnego mieszkania na ulice wyrzuci?! Chyba ze ci bank je zabierze jak kredytu nie bedziesz placil, tak samo cie z komunalnego wyrzuca jak nie bedziesz placil!! Jakim ty jestes panem i wladca w komunalnym mieszkaniu czlowieku?!

Gosc

Gosc z duzej hahaha, ja akurat w komunalnym mieszkaniu nie mieszkam ale mam wielu znajomych ktorzy mieszkaja i zdaje sobie sprawe z tego co to za „luksusy” i „darmocha” i „free” a ci co nigdy komunalnego mieszkania na oczy nie widzieli ,tak jak ty „gosc” z malej 😉 nie powinni sie wypowiadac na ten temat, jesli masz prywatne mieszkanie to sie z tego ciesz bo ci sie w zyciu powiodlo, pakujesz kase w swoje a nie w cudze i nikt z ciebie za glupoty pieniedzy nie zdziera.

gość

nie no Lidzbark jest tak wielki że na prawdę nie widać gdzie mieszkają ludzie w mieszkaniach komunalnych ok nikt im nie zazdrości tylko jedno małe ale jak zaczynają krzyczeć że im źle to co ma mówić reszta emerytów i mało zarabiających nie posiadających takiego przywileju jak mieszkanie gminne komunalne socjalne obojętnie jak to zwał i gdzie jest położone czy na wsi czy w mieście blok kamienica dom dlaczego nikt nie pisze że Abak wyremontował dużo np na zewnątrz widać gołym okiem dachy elewacje jakoś o tym cisza

obywatel

„Abak ” wyremontował? A za czyje?

gość

i co do tekstów pakujesz w swoje to Ty też pakuj się w swoje remontuj buduj wynajmuj pokoje i zarabiaj płać za wodę czynsz a nie że Cię miasto oszukuje bo ja uważam że jest odwrotnie

Gosc

Ja w swoje pakuje caly czas i moze kiedys zarobie ale ci co pakuja w komunalne napewno nie…

gość2

Mieszkanka – wóz albo przewóz. Albo nie narzekaj, że drogo – bo drogo nie jest albo weź sobie lokatora i dziel opłaty na pół i nie narzekaj. Proste? proste. Zawsze też możesz wynająć sobie prywatne mieszkanie za 1300-1400 złotych/mc tak, jak robią to seki rodzin w Lidzbarku, które nie mają przywileju i prawa do mieszkania komunalnego.

Gosc

No nie takie proste…zapoznaj sie z umowa o mieszkania z ABK i wtedy „prostuj” sytuacje osob w tych mieszkaniach, ale gwaratuje co ze jesli troche wiedzy na ten temat zdobedziesz i kilka mieszkan komunalnych odwiedzisz to predzej bedziesz swoje komentarze „prostowal”

o "domeldowaniu"

Mam nadzieję, że ktoś inteligenty z rady miasta to przeczyta i faktycznie pomysł z „domeldowaniem” osób do mieszkań komunalnych będzie realizowany. Nie możemy sobie pozwolić na to, by ludzie narzekali na wysokie opłaty mieszkań komunalnych, skoro można do tych mieszkań „domeldować” inne osoby i dzielić opłaty „na pół”. Jednocześnie rozwiązuje to problem braku mieszkań np. dla samotnych mieszkańców naszego miasta. To naprawdę dobry pomysł, który rozwiązuje aż dwa problemy społeczne i jest warty tego, by o nim mówić i wprowadzić go w życie.

Kyle XY

powiem Ci świetny pomysł a wiesz co słyszałem bo nie byłem za granicą Polacy tam mieszkają w 10 w jednym domu i dzielą się nie tylko domem ale i kobitkami

gość

Fajna sprawa.

gość

i to cytat „Mieszkanie komunalne wykupiłam za 8 tys zł. Mieszkanie to na wolnym rynku jest warte jakieś 170 tys zł. Jestem bardzo zadowolona bo nie muszę zaciągać kredytu na mieszkanie, bo już je mam… i to za 8 tys zł. Dzięki RP! :))))))” z neta

Gosc

No to czysta glupota takie luksusowe mieszkania za takie pieniadze wyprzedawac!!! Kto to slyszal?! Zwlaszcza jesli (jak twierdzisz miedzy innymi Ty) jest taki straszny brak mieszkan komunalnych w miescie,jedni maja za duzo,inni za malo m2…Te co sa maja super standard i czynsz za nie powinien byc o wiele wiekszy niz jest!! No to gdzie tu sens??!! To trzeba wystawic na wolny rynek albo czynsz wyrownac z prywatnymi.

gość

dlatego mieszkania komunalne nie są rozwojem dla miasta a czepianie się parków skwerów ławek nie ma sensu bo miasto wygląda estetycznie i to przyciąga inwestorów mieszkańców muszą widzieć że w tym mieście warto zainwestować swoje pieniądze bo fajnie się tu mieszka a nie kłócić się o ciepłą wodę w kranie .

Gosc

Aj szkoda gadac:-) dobrze jest, placmy za ciepla wode w kranie po dwa razy, za cieple grzejniki w pokoju po trzy a po zakupy w biedronce po 5 razy 🙂 wtedy tych inwestorow bedziemy kijami odganiac bo tak sie beda pchali do LW :-):-):-)
Pozdro 🙂

gość

widzisz piszesz bzdury i łapka w górę po co spłycasz temat rozmowy to ja też będę taki żartowniś wybudujemy blok komunalny za 10 mln zł będzie tam 50 mieszkań po 45m2 i damy je 50-ściu najbiedniejszym emerytką w mieście.Pasuje?jaki widzisz w tym sens?jaki zysk dla miasta? czynsz w komunalnym jest niższy niż gdzie indziej jakim systemem by nie liczył a o inwestorach pisałem tylko dziwnie znikają te wpisy nikt poważny nie postawi tu fabryki miasto za małe ludzi do pracy brakuje szczególnie fachowców chodzi o takich prawdziwych a nie co stoją w tej tak często wspominanej tu Biedronce po parówki a szczyt marzeń to mieszkanie bez czynszowe z ciepłą wodą. Jedyne jakie mamy tu walory to turystyczne i uzdrowiskowe i na prawdę szacunek dla tych co to dostrzegli miasto pięknieje w oczach ja wiem długi te sprawy ale jakie miasto ich nie ma można się spierać czy w Bartoszycach Dobrym… Czytaj więcej »

Gosc

Jakim systemem by nie liczyl nikt inny oprocz lokatorow mieszkan komunalnych dwa razy za ten mega luksus jakim jest ciepla woda nie placi.prawda?prawda:-) a czemu prawdziwych fachowcow w miescie brakuje? Bo wszyscy z niego spierdzielaja jak tylko trafi im sie okazja,a czemu? Bo bieda niemilosierna, brak szacunku i mozliwosci rozwoju! Polityka „po znajomosci” kwitnie w oczach! Wiesz kto powinien byc najwiekszym inwestorem w tak malym miescie? Pan Burmistrz i jego radni i to oni powinni koncentrowac sie na rozwoju miasta nie tylko pod wzgledem estetycznym ale tez poziomu zycia mieszkancow…zapomnijmy te wszystkie sciezki rowerowe i inne bzdury, dajcie ludziom z miasta prace zamiast sciagac swoich „ziomkow”, kuzynow i przyjaciol z innych miast, przestancie robic kolosalne dlugi to nie bedziecie musieli sciagac kasy z ludzi za cos za co nie powinniscie, chcecie dac podwyzki-prosze bardzo, nikt nie ma nic przeciwko ale uzasadnione i z sensem. To by byla najlepsza inwestycja i… Czytaj więcej »

Obserwator

Ilu inwestorów te ławeczki przyciągnęły w ciągu ostatnich 5 lat? Czy warto inwestować? Wystarczy zerknąć na oferty wynajmu lokali, z dnia na dzień jest ich coraz więcej. Fakty mówią same za siebie.

gość

Ilu inwestorów przyciągnęła ławeczka USB to nie wiem, ale podobno przyciąga bezdomnych, którzy ładują tam swoje telefony.

gość

wiem że Pan jest zwolennikiem dajcie mieszkanie dajcie prace no niestety poprzedni ustrój został obalony nie będę się wypowiadał czy źle czy dobrze bo jak to w życiu dla jednych tak dla innych nie.Tak samo teraz jedni narzekają drudzy nie.Na pewno słyszał pan kiedyś o jednym rynku drugim rynku bazarze pod wysoką bramą itd znikło jedni stracili drudzy zyskali zaczęły powstawać sklepy boom jedna drogeria druga trzecia itd odzieżowych podobnie spożywcze alkoholowe to samo, jak idę przez Lidzbark co kawałek sklep a miasto bieda aż piszczy rzekomo.Dlatego zaczyna przybywać lokali do wynajęcia jak każdy parter w centrum to lokal do wynajęcia właśnie wracając do mieszkań krzyk ,brak mieszkań, brak mieszkań a tyle przerobiono na sklepy. Temat ławki przestańcie pisać cały czas ławki siłownie bo to wstyd to się dawno miastu należało od mieszkańców chodniki oświetlenie remonty ulic na to właśnie idą nasze podatki na wygląd porządek i przyjazne warunki życia… Czytaj więcej »

gość

Do autora tego artykułu Ciepła Woda w Polsce jest płatna czy w mieszkaniu własnym czy komunalnym jeszcze raz Ciepła Woda nie leci za darmo jak będzie za darmo a ktoś zażąda pieniędzy wtedy ok artykuł ma sens

Mieszkanka

Zgadza się, nie jest za darmo. Tylko dlaczego trzeba za nią płacić podwójnie. Raz do PGKiN za gaz i raz 10% od czynszu dla miasta? To samo dotyczy ogrzewania. Raz do PGKiN drugi raz 10% od czynszu dla miasta. Czy mieszkańcy, którzy zamieszkują w mieszkaniach z ogrzewaniem miejskim tez płacą za opał dwa razy? Raz do jakiejś spółki węglowej i raz jakiś procent dla miasta? Wydaje mi sie, ze nie. I tu jest problem.

Gosc

Platna-ok, ale czemu po kilka razy??!!!

antysystemowiec

Państwo musi sfinansować odejścia po 15-20 latach „starych”, często 40-50 letnich emerytów ! Kto by pomyślał, że przeciętny „Kowalski” odchodząc na emeryturę dostaje , od ok 100-300 tys zł odprawy ?! Takie rzeczy , nie w mleczarni, nie w urzędach , nie w szkolnictwie, nie w rolnictwie lecz w naszym oczku głowie, czyli Wojsku Polskim ! http://www.wykop.pl/ramka/4780375/masowe-odejscia-z-armii-w-styczniu-rekordzisci-inkasuja-300-tys-zl-odprawy/. Rokrocznie około MILIARDA złotych , jedynie na same odprawy tych „starych zmęczonych wojną emerytów”. Chory, niesprawiedliwy system ! https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1530087,1,dlaczego-mundurowym-spieszno-do-emerytury.read 2005.10.01 – zwiększenie wskaźnika kwoty bazowej do 2,11 – wprowadzone przez PiS 2008.01.01 – zwiększenie wskaźnika kwoty bazowej do 2,42 – wprowadzone przez PiS 2009.01.01 – zwiększenie wskaźnika kwoty bazowej do 2,60 – wprowadzone przez PiS 2012.07.01 – dodano 300 zł dodatku za wysługę do uposażenia żołnierza – wprowadzone przez PO 2015.01.01 – zwiększono szybkość nabywania dodatków za wysługę do uposażenia żołnierza (do 15 lat co trzy lata 3 %, od 15 do 35… Czytaj więcej »

antysystemowiec

Popytajcie znajomych w wojsku jakie dostają odprawki , w wieku 40-50 lat ? Bedzie cisza jak po śmierci organisty ! W Tv PIS tez o tym nie usłyszycie !

gość

Jestem za budową nowych mieszkań komunalnych, bo w naszym biednym mieście ludzi nie stać na wynajem czy kredyt hipoteczny. Ale na litość… jak można mieszkać w mieszkaniu komunalnym, więc płacić niski czynsz, który wynosi 1/4 tego, co płaca ludzie wynajmujący prywatne mieszkania i narzekać? Powoli zaczyna mnie drażnić ta roszczeniowość tj. „dej mnie, bo mnie się należy”. Gdybym dostał mieszkanie komunalne to bym siedział cicho zadowolony, bo płaciłbym 400 zł czynszu a nie 1400 zł/mc za wynajem. No ale nie… 400 to za dużo… „dej mnie lepsze mieszkanie, dej mnie pieniądze, bo mnie się wszystko należy”

Singiel

Mieszkanie 45 m2 na jedną osobę i narzekania, że drogo? A co za problem domeldować tam jeszcze 1 czy 2 osoby? Koszta są wtedy dzielone na kilka osób.

Mieszkanka

Bzdura kompletna. A kto pozwoli mi zameldować w mieszkaniu komunalnym inne osoby? Myślisz co piszesz?

Radek

Przez kilka lat moja 3-osobowa rodzina mieszkała w 23-metrowej kawalerce. Oszczędzaliśmy każdą złotóweczkę, podejmowaliśmy każdą dodatkową pracę zarobkową łącznie z pieleniem buraków, zbieraniem truskawek czy porzeczek. Kredyt, pomoc rodziców i własne oszczędności –
zapadłą decyzja o kupnie większego mieszkania. Nikt nam nie dał 500+, nikt nie umorzył kredytu ani nie obniżył stopy oprocentowania. Ubrania kupowaliśmy po przecenach, pracowniczy ogród działkowy zapewniał własne owoce i warzywa. We własnej kuchni przygotowywaliśmy przetwory. Nasi znajomi wyjeżdżali na wczasy z zakładów pracy, a my jeździliśmy do okolicznych gospodarzy pomagać w pracach rolnych. Czasami w ramach zapłaty otrzymywaliśmy produkty żywnościowe, ziemniaki, nabiał. Oboje jesteśmy emerytami, ani przez jeden dzień nie pobraliśmy zasiłku dla bezrobotnych, dzieci otrzymywały stypendia tzw. naukowe za dobre wyniki w nauce, pracowały w wolnych chwilach. Niektórzy znajomi zazdroszczą nam wszystkiego, mieszkania, wykształconych dzieci i ich szacunku do nas. Nic nam nie przyszło łatwo, ale niczego od nikogo nie otrzymaliśmy za darmo.

Mieszkanka

I ty tez dostałeś łapkę w dół za bzdety, które wypisujesz. Nikt tu nie mowi, ze mi sie wszystko należy. Tylko troche sprawiedliwosci ze strony naszej lidzbarskiej władzy.

Gosc

Hahaha:-):-):-)”co za problem domeldowac tam jeszcze 1 czy 2 osoby”???!!! Kogo? Kogos z ulicy??! A moze 2 albo 3 dzieciaczkiw z rodziny wielodzietnej z dochodem 4razy takim jak emeryt…? I rodzice zaplaca za czesc kosztow…?

Gosc

A gdzie w artykule jest wspomniane ze ktos sie domaga lepszego mieszkania…? Czytam i czytam i znalezc nie moge…

gość

nie no na pewno jak ktoś narzeka to chce gorszego droższego i mniejszego

Gosc

W artykule jest mowa o oplatach za ciepla wode ktorej zuzycie w zaleznosci od metrazu mieszkania nie powinno sie zmienic…

gość

woda leci z kranu nie z podłogi i nie płaci się za 1m2 tylko za 1m3

Gosc

Ale tu chodzi o sam fakt ze miasto lupie ludzi za uslugi za ktore juz komus innemu lokatorzy zaplacili!!!! To jak ktos nie ma w mieszkaniu wody ogrzewanej gazem ale ma przy kranie w kuchni podgrzewacz elektryczny, wode do mycia ogrzewa tez podgrzewaczem elektrycznym w prysznicu to co wtedy? To tez ciepla woda w kranie i tez 10% extra za to…? Jesli tak to tez zdzierstwo a jesli nie to nie fair bo czemu ci co ogrzewaja gazem maja placic wiecej? Ciepla woda to ciepla woda i nie ma znaczenia jak ja sobie podgrzejesz wazne zebys za ta usluge zaplacil!!! I zaplacic za cos raz powinno wystarczyc!! Nie idziesz w barze i nie placisz za tego samego browara 2 razy!!!! I zanim zaczniesz krzyczec ze gaz ktos doprowadzil do budynku to pamietaj o tym ze prad tez!!! Prad i gaz w mieszkaniach prywatnych tez sie sam do nich nie doprowadzil,… Czytaj więcej »

Gosc

W Lidzbarku Warminskim od 1go stycznia za wode placi sie 2 razy: w m3 i w m2 -FAKT, przeczytaj „ustawe” w powyzszym artykule:-)

gość

dlatego widzisz jak tupią nóżkami żeby dorwać się do władzy wybuduje za nasze osiedla przyzna sobie mieszkania a potem do śmierci tego nie ruszysz bo takie przepisy jacy wszyscy prawnicy co ABAK może a co nie jak o tej biednej pani a może ona wychowała w tym mieszkanku dzieci no i dobrze wychowała to niech inni mają szanse a nie do końca życia 100 m2 bo bidulka tyle lat już siedzi to niech siedzi miasto weźmie kredyt i wybuduje nowe i da nam i też będziemy siedzieć a reszta niech se kupi weźmie kredyt albo co tam jeszcze najlepiej niech wyjedzie z kraju i sobie zarobi wróci i sobie kupi a mnie nie ruszać ja mam komunalne szczury bez okien zimna woda kibel na klatce itp itd nie oddam moje ewentualnie mogę przejść na nowe komunalne

Gosc

Zamiast tracic pieniadze na niedokladne remonty ktore za 3 miesiace trzeba weryfikowac, zamiast budowac silowni ktore rdzewieja i nikt juz o nie nie dba, zamiast podswietlac sciezki rowerowe-kompletna bzdura i glupota-niech miasto wyda te wszystkie miliony zlotych na mieszkania dla ludzi!!! Zrobcie ludziom remonty w mieszkaniach zamiast malowac budynki na szalone kolory!!! Powstawiajcie lazienki,doprowadzcie wode,to jest Europa,2020 rok a nie trzeci swiat!!! Wtedy standard mieszkan bedzie taki sam dla wszystkich i nie bedzie problemu z zamiana mieszkan bo ja teraz mam mniejsze ale z lazienka i nie chcem na isc na wieksze z wychodkiem na podworku!!! Nie jezdzijcie po starszych osobach ktore kiedys mialy rodzine tak jak mlodsi teraz, dlaczego ktos starszy i chory ma wyjsc z lokalu w ktory wpakowal przez lata duzo pieniedzy i isc na mniejsze mieszkanie gdzie nie bedzie sie mogl dobrze umyc albo skorzystac z toalety??? To dziala w obie strony-wielodzietne rodziny NIE CHCA SIE… Czytaj więcej »

Mieszkanka

Nie chce mi sie juz komentować i odpowiadać na twoje głupie niedorzeczne wpisy. Szkoda mi psuć nerwów drogi gościu. Jak sie nie ma pojęcia o niczym i nikim to sie nie zabiera głosu. Mow o moim życiu dopiero wtedy, jak twoje bedzie w porządku.

gość

chyba zapomniałaś zmienić nick na Gość z Mieszkanka bo nie wiem do kogo piszesz komu odpowiadasz pozdrawiam proszę się nie denerwować prawdziwy stres we własnościowym mieszkaniu może się żalić ale tylko do pana Boga i to po cichu

Mieszkanka

Pomysły masz super, tylko je realizowac.”gość” na burmistrza, masz mój glos.

Trombullus

Samotna pani w komunalnym 45m2- chore Wyliczenia burmistrza (sztukmistrza)- chore Komentarze pod artykułem- chore Ta pani nie ma małej emerytury- niektóre osoby w mieście tak zarabiają mając dzieci. Ta pani ma za duże mieszkanie jak na swoje dochody. Jeżeli ta pani chce luksusu powierzchni to powinna była na takowe mieszkanie zapracować. Niestety warunki mieszkaniowe w Lidzbarku nie są dobre, ponieważ ważniejsze są pasy 3D, Termy, uzdrowisko, ścieżki rowerowe, siłownie itd, tak więc nowych mieszkań nie będzie. Na miejscu tej pani wstydziłbym się zajmować tak dużą powierzchnię na jedną osobę. I nie mieszajmy pojęć że tej pani cokolwiek się należy, ponieważ nie mieszka ona w swoim własnym zapracowanym mieszkaniu ale mieszkaniu „wszystkich mieszkańców”. Skoro ma córkę to dlaczego córka nie weźmie samotnej babci do siebie? Co do burmistrza i rady to powiem jedno- Czy wy jesteście normalni? Czy wy naprawdę nie macie co robić? Ściągnijcie do Lidzbarka jakiegoś prężnego inwestora, zamiast… Czytaj więcej »

Gosc

Hej Trombullus take a chill pill!!! Ta Pani placi czynsz za mieszkanie juz pewnie ladnych kilkanascie lat wiec stwierdzenie ze jej sie dach nad glowa nie nalezy jest chyba troche wyolbrzymione…?Nie porownuj dzisiejszych zarobkow i zdolnosci kredytowych do tych jakie istnialy iles tam lat temu kiedy starsze teraz osoby pracowaly!!! 25-30 lat temu nie bylo deweloperow w LW i nie bylo w czym przebierac jesli chodzi o mieszkania, dostales komunalne i juz w nim zostawales na lata, placiles czynsz bo jak nie to na bruk i tyle, ludzie grube pieniadze w te mieszkania pakowali i pakuja dalej a ABK zrobi remont od zewnatrz (czasem dokladny z ociepleniem, czasem nie-zalezy jak lezy, albo kto ze znajomych w danym budynku mieszka 😉 ) i to raz na 50 lat! Nie chcesz lodu na oknach od wewnatrz?-wymien na wlasny koszt, pekla rura w budynku bo stara i pordzewiala i zalalo ci pol chaty?-… Czytaj więcej »

Singiel

Co za bzdury. Aż oczy bolą! Skoro jest tak źle, to w tym mieszkaniu powinno się „domeldować” jeszcze jedną osobę. Wtedy koszty są dzielone na 2 osoby! Proste? proste. Dlaczego tak nikt nie zrobi?

Mieszkanka

I ty i „gość” nie macie pojęcia o warunkach na jakich mieszka się w mieszkaniu komunalnym.
1.nie masz prawa wynająć komuś takiego mieszkania
2.nie mozesz nikogo obcego zameldować w tym mieszkaniu
Najgorzej jest jak ktoś nie orientuje sie w temacie a podejmuje dyskusję.

Trombullus

A co może marzy ci się wynająć pokój w komunalnym? A może całe mieszkanie? To mieszkanie dla ludzi w potrzebie mieszkaniowej a nie sponsorowany niskim czynszem biznesik.

Gosc

Trombullusku przeczytaj prosze wszystkie komentarze….to o wynajeciu pokoju to odpowiedz na kogos glupia sugestie ze ludzie w mieszkaniach komunalnych tak powinni robic…

Mieszkanka

No ja akurat on tym nie myślę mieszkając w komunalnym, bo wiem na jakich warunkach to mieszkanie kiedyś otrzymałam,umowę o najem tez dokładnie przeczytałam przed podpisaniem. Ale co niektórzy tu piszący tak by zrobili, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Np „gość” przez małe „g”.

Gosc

No swietny pomysl!!! Po pierwsze: zapytaj sie w ABK czy mozesz kogos obcego „domeldowac” po drugie chcialbys zeby taki obcy „domeldowany” przechodzil przez twoj pokoj w ktorym spisz zeby wejsc do swojego pokoju…?
Komentarze tego typu sa pisane przez osoby ktore nigdy nie wynajmowaly mieszkania z ABK i nie widzialy takowego na oczy…to nie samowolka jak w prywatnym mieszkaniu gdzie robisz co chcesz.
To nie sa mieszkania w nowym budownictwie gdzie nie ma pokoi przechodnich, rozklad jest o wiele lepiej zaprojektowany pod wzgledem uzytkowym a jak komus nie pasuje to sobie moze to zmienic…ludzie otworzcie oczy i zrozumcie ze mieszkania komunalne to nie wlasnosc prywatna i nie mozna sobie nimi zarzadzac jak sie komus podoba…

Trombullus

Twoim tokiem myślenia można powiedzieć że ktoś wynajmujący prywatnie stancję przez kilka lat też ma jakieś prawa do tego lokalu? A sam sobie odpowiedziałeś w czwartym wierszu- Cyt: „płaciłeś czynsz a jak nie to na bruk”. ABK ma koszty, które musi ponosić z tytułu posiadania tych nieruchomości, choćby odśnieżanie chodników zimą, podatek od nieruchomości, utrzymanie biura i pracowników. Nie wiem ale chyba najemcy nie mają funduszu remontowego a więc z tych marnych czynszów nie zostaje wiele na remonty.

Gosc

„Na miejscu tej pani wstydziłbym się zajmować tak dużą powierzchnię na jedną osobę. I nie mieszajmy pojęć że tej pani cokolwiek się należy, ponieważ nie mieszka ona w swoim własnym zapracowanym mieszkaniu”-tzn ze jak jestes lokatorem mieszkania komunalnego to ci sie nic nie nalezy…? Na czynsz nie pracujesz???!! To kto ten czynsz placi??!!!Poszedl bys mieszkac na stancje jak bys musial placic dodatkowe 10% czynszu co miesiac za ciepla wode za oogrzanie ktorej juz zaplaciles komus innemu??? albo za to ze masz okno w kuchni…? Jak ci sie cos na stancji zepsuje to dzwonisz do wlasciciela i ci przychodza i naprawiaja, w ABK tak nie ma! A awarie sa na porzadku dziennym(zwlaszcza w starych kamienicach).trombullus a skad ty taki pewien jestes ze ta osoba nie starala sie o zamiane mieszkania…? Wiesz wogole jak to dziala? Mam znajomego ktory juz od 5 lat stara sie o zamiane na mniejsze metrazowo mieszkanie i… Czytaj więcej »

Trombullus

Tej pani należy się tyle za ile płaci a płaci śmiesznie mało za takie mieszkanie. Jeżeli nie podoba się jej czynsz, brak remontów to przecież nikt jej na siłę tam nie trzyma. Jeżeli ma gdzieś w Lidzbarku bardziej opłacalny sposób na mieszkanie to proszę bardzo…
Nie ma tańszego sposobu na mieszkanie w Lidzbarku niż mieszkanie komunalne. A mały czynsz jest źródłem wszelkich niedogodności technicznych w tych lokalach. Komuna się skończyła- teraz nie ma nic za darmo a w szczególności możliwości pomieszkiwania free.

obywatel

nie wierze Trombullus to Ty przez ostatnie 8 lat tak nie pisałeś chyba że pomyłka ale daje łapke oczywiście na TAK X 3

Gosc

Nikt nie oczekuje niczego za free!!! Ale nikt tez nie chce placic 4 razy za ta sama rzecz czy usluge i o to w tym artykule chodzi!!! Burmistrz i cala jego banda probuja ludzi w tym miescie okradac na kazdym mozliwym kroku i to Pan redaktor stara sie wam w tym artykule uswiadomic a ty zes sie czepnal tych 45m2 i odpuscic nie chcesz!!! To jest tylko jeden z wielu lokali ktory zostal obciazony tymi bezpodstawnymi podwyzkami!!! Mniejsze lokale komunalne tez za ta glupote beda musialy placic!!! Jak chca wiecej pieniedzy na remonty budynkow to spoko! Niech to powiedza i pokaza kosztorysy,plany itp!! Ludzie chetnie doplaca zeby zyc troche wygodniej ale zdzierac za „goraca”wode ktora samemu trzeba jakos ogrzac??!! Chyba troche nie w porzadku…? Czemu sie ABK i miasto nie zapytaja lokatorow na co pieniadze z czynszow powinny byc wydane??? Gwarantuje ci ze 100%odpowie ze byli by wdzieczni za pomoc… Czytaj więcej »

Trombullus

Chyba nie chcesz powiedzieć że burmistrz podwyższy czynsz gdy podczas wizyty kontrolnej zauważy elektryczny czajnik. Tu zapewne chodzi o lokale w których jest doprowadzona ciepła woda lub też lokal posiada instalację z bojlerem zainstalowaną przez ABK. Przecież spis lokali komunalnych zapewne zawiera informację o instalacji w lokalu. A więc skoro instalacja grzewcza wody jest własnością lokatora, powinna być traktowana jako mobilna, tymczasowa i nie powinna być brana pod uwagę przy podwyżce.. Byłem w lidzbarskim mieszkaniu komunalnym, które ciężko by było takim nazwać. Piszecie o „ruinach” ale jest przynajmniej jeden lokal który podpada pod kategorię „apartamentu o bardzo wysokim standardzie”. Fakt że instalacje w tym lokalu nie opuściłyby lokalu razem z najemcą z racji profesjonalnego wykonania i fakt że nie zostały zainstalowane przez ABK. Jednakże odnoszę wrażenie że lokatorów spokojnie było by stać na wybudowanie własnego domu a więc i stać ich na tak niewielką podwyżkę czynszu. Ludzie którzy są lokatorami… Czytaj więcej »

Gosc

Jesli masz dom z ogrodem,podjazdem,chodniczkami,roslinkami, budynkiem gospodarczym na grabki i lopatki to naprawde nie powinienes sie wypowiadac na temat mieszkan komunalnych…jesli sie zadluzyles ponad swoje mozliwosci zeby to wszystko miec i nie dajesz teraz rady tego splacac to tylko twoja wina,nikogo innego a juz na pewno nie starszej samotnej osoby ktora wynajmuje mieszkanie od ABK… Sa „lokatorzy” i LOKATORZY, sa mieszkania zadluzone ktorych lokatorzy jezdza samochodami z salonu i maja wszystkie najnowsze gadzety sa tez tacy ktorzy ciezko pracuja i co miesiac placa czynsz na czas czesto rezygnujac z wykupienia 1 albo 2 przepisanych im lekow!!! To wlasnie te mieszkania zadluzone z pracujacymi (lub zdolnymi do pracy) i korzystajacymi z 500+ oraz innych zasilkow/pomocy lokatorami powinny byc „przewietrzone” jak to „gosc” okreslil w jednym z komentarzy… Piszesz ze byles w mieszkaniu komunalnym i nie bylo ono „ruina”, najprawdopodobniej jego lokatorzy wydali sporo zeby to mieszkanie z ruiny wyciagnac, jestem tez… Czytaj więcej »

gość

właśnie może się wypowiadać bo to on najwięcej płaci temu miastu i Ty albo tego nie rozumiesz albo udajesz albo nie chcesz ta biedna kobicinka jest tylko przykrywką i to wcale nie jest najbiedniejsza kobieta w mieście i z całym szacunkiem Gosc/Mieszkanka brniecie w gó…..no dlaczego już tłumacze jeżeli ta pani ma 1600 zł emerytury jakie musiała mieć dochody w życiu a więc dlaczego jest w posiadaniu nie małego lokalu komunalnego redaktor mógł wyszukać biedniejszą np 800 zł renty i pokój 12m2 ta pani w 45m2 z emeryturą 1600 zł córką za granicą nie jest w najgorszej sytuacji i te 10% za wode to śmiech to miało ośmieszyć w sumie nie wiem kogo a porusza problem mieszkań komunalnych kto w nich mieszka jak są rozliczane media bo to są nasze pieniądze lidzbarczan

Gosc

Po pierwsze: detektywa z ciebie nie bedzie
Po drugie: nikt nikogo nie chce osmieszyc tylko zwrocic uwage reszty spoleczenstwa(m.in. takich osob jak ty) na to w jaki sposob wladze miasta traktuja jego mieszkancow. Haracz za ciepla wode dzisiaj-jutro to mozesz byc ty narzekajacy bo znajda sposob zeby cos wykrecic od wlascicieli mieszkanlub tych wynajmujacych je droga prywatna. Daje sobie reke uciac ze po tym artykule wiecej osob,biedniejszych i tych bogatszych, w mniejszych i wiekszych mieszkaniach komunalnych niz ta Pani z artykulu zabierze glos w tej sprawie. Dobrze ze aktualna siedziba Pana Burmistrza jest na tyle przestrzenna zeby pomiescic kolejki ludzi zglaszajacych sie ze skarga w tej (a podejrzewam ze i w wielu innych sprawach)

gość

W końcu komentarz na poziomie. Zgadzam się w 99%

TROL WARMIŃSKI

Niech sobie mieszka i na 100 m2 , jak ją stać , a wam jak za mało , to sobie proszę kupić , wykupić i mieszkać .

Kyle XY

Tą sprawę trzeba sprawdzić dlaczego takie duże mieszkanie dla jednej osoby ? Ciężarówka też pojechała nie przepisowo przez most .

Gosc

Takie duze mieszkanie dla jednej osoby…a pomyslal ktos o tym ile lat ta osoba mieszka juz w tym mieszkaniu…? Moze urodzily sie i wychowaly tam jej dzieci…? Wszyscy krzyczycie ze jest malo mieszkan komunalnych ale tym samym myslicie ze zamienic mieszkania to chwila i po sprawie?! Ludzie staraja sie o zamiane mieszkania komunalnego latami, i to wlasnie te „biedne” poszkodowane wielodzietne rodziny mieszkajace w jednym pokoju, otrzymujace po 2000zl miesiecznie za to tylko ze sie rozmnazaja sa najbardziej wybredne jesli chodzi o mieszkania komunalne! Bo to przechodnie pokoje,bo to za daleko do sklepu, bo to trzeba przejsc przez ruchliwa ulice zeby dojsc do szkoly…bo najlepiej to siedziec jak sardynki ale mniej placic bo metraz za maly na osobe, ale krzyku trzeba narobic ze tacy oni biedni…najlepiej pojechac po osobach starszych ktore placa czynsz do ABK prze 30lat, remontuja im mieszkania, zadluzaja sie zeby chociaz gtroche godniej zyc…

obywatel

apel do radnych w Lidzbarku Warmińskim proszę zrobić porządek z mieszkaniami komunalnymi dość żerowania na reszcie mieszkańcach kto ma dochody sprawdzić i do widzenia a słabszym pomóc ale nie że pani ma 50 m2 a rodzina z dziećmi siedzi w jednym pokoju.

mieszkanka
Gosc

Do radnych w Lidzbarku Warminskim juz nie jeden apelowal w niejednej sprawie:-):-):-) oni sie zajmuja tylko „waznymi” sprawami takimi jak sciezki rowerowe, zeby bylo gdzie pobiegac, parki/silownie, amfiteatry i garderoby dla artystow:-):-) gdzie im tam w glowach warunki mieszkaniowe lidzbarczan i ich dochody!!!
Jest rok 2016, na 2019 zaplanowalismy wypasiony remont swojej siedziby, no ale gdzie my sie cholerka podziejemy przez te kilka miesiecy???!! Aha! Wybudujmy ladny budyneczek przy amfiteatrze, fajniuski,nowy, elegancki, podzielimy go na biura(sorki!garderoby!)dla artystow co raz na rok na biesiady przyjezdzaja i tam sobie wygodnie te kilka miesiecy przebimbamy:-) nikt sie nie zorientuje o co chodzi;-) To co? Po lampeczce winka i uchwalamy?!
Tak to mniej wiecej wyglada…a w miescie bieda az piszczy…

Till

Mieszkańcy lokali komunalnych powinni przyjąć następujące obniżki do czynszu:
obniżka 50% za władzę, która nie potrafi poprawnie wymówić nazwy miasta którym rządzi
obniżka 10% za każdy błąd ortograficzny wygenerowany przez „burmiszcza”
obniżka 30% za szkody wyrządzone w psychice po wizycie w UM i ABK

Mieszkanka

I tu sie zgadzam w zupełności.

Gosc

To jest mega!! Ale by sie wszystkim super zylo w tym pieknym Lidzbarku 🙂
Brawo dla autora!!!

Tim

Zwykła kradzież. Nie mam doprowadzonej ciepłej wody do mieszkania. Podgrzewam wodę instalacją gazową. Za gaz płacę, za prąd tez. Dlatego mam ciepła wodę. Dlaczego muszę płacić za ciepła wodę? Dlatego, że nazwali to luksusem. Parodia. Śmieszna firma ABK.

Mieszkanka

Mam ten sam problem. Zeby bylo śmieszniej, to za podłączenie zapłaciłam z własnej kieszeni, bo ABK stwierdził, ze musze to zrobic na własny koszt. Teraz pomimo, ze place za gaz do pgkin to bede płaciła tez haracz dla miasta. No ale te milionowe długi ,które miasto posiada trzeba spłacić. Wiec po kim pojechac? Po mieszkańcach, bo przecież trzeba kolejna siłownię zrobic, kolejny bulwar zeby co niektórzy mogli pobiegać, potem wstawić zdjęcia na fb i napisać, ze juz pobiegane. Komu to potrzebne. Tym biednym emerytom i rencistom, bo młodzi już z tego miasta wyjechali. Powiem tak, pan burmistrz pięknie sprawę rozegrał. Niestety, mojego to głosu w następnych wyborach juz nie uswiadczy, myślę ze inni mieszkańcy podziela moje zdanie.

gość

jak się pani nie podoba miasto proszę zmienić na tańsze

Mieszkanka

Jak to mówią: starych drzew się nie przesadza drogi „gościu”. Poza tym nie mam nic do samego miasta.

gość

„tania” Mieszkanko ja wolę parki ławki skwery itd jak patrzeć na Ciebie w oknie komunalnym za pieniądze reszty mieszkańców bo Tobie tanio a nam drogo jeszcze masz czelność narzekać

Mieszkanka

Mam czelność i bede narzekać, bo jak mozna porównywać mieszkania komunalne z mieszkaniami w blokach na osiedlach. Według tej ustawy komunalne sa traktowane na równi i nowymi blokami a czasami sa nawet droższe. Coś chyba nie tak

gość

co mają bloki czy stan mieszkania czy komunalne czy prywatne trzeba remontować tylko tobie się składamy a prywatnie to łatw kase a jak to może ci się na głowe zawalić,a w komunalnym telewizja radio gazety jak oni dbają o mnie także lepiej nie narzekaj bo może wcale ta pomoc Ci się nie należy trzeba sprawdzić kto żeruje na innych a komu należy się pomoc bo tu piszą sami co mają a ten biedny skromny nawet się nie odezwie tylko dziękuje za to co ma

Gosc

Tzn ze ty tez zerujacy bo skomentowales/skomentowalas:-)
Jesli chodzi o remonty to jak pakujesz kase w mieszkanie wlasnosciowe to kiedys na tym zyskasz, jak w komunalne to urzadasz komus!! Duza roznica nie??? Nie kazdego stac na kupno mieszkania, nawet komunalnego…

Mieszkanka

Nie mówię o żadnych przywilejach. Ale dwa razy w miesiącu płacić za ogrzewanie i ciepła wodę to chyba za duzo. Do chwili obecnej tego nie bylo. Skąd teraz ta standaryzacja. Czy ktoś z władz miasta był w moim mieszkaniu, sprawdził co w nim sie znajduje, spytał czy zarządca czyli ABK dołożył starań jesli chodzi i wymianę okien lub drzwi wejściowych. Nie, nie bylo nikogo. A ja jestem w stanie udowodnić to, ze sama wyremontowalam swoje mieszkanie, gdyż mam na to rachunki. I nie mow mi prosze o żadnych gabinetach i zasobach. Ty tez ich zapewne nie posiadasz sądząc po wpisach. Czy uważasz, ze tylko utalentowanym i zasłużonym należy się coś od miasta, a tym co na emeryturze juz nic? Oj, mylisz się „gościu” pamietaj, ze karma wraca.

Mieszkanka

A czy widziałeś mnie siedzącą w oknie? Ty kiedyś tez bedziesz miał te dziesiat lat i swoja emeryturę. Ciekawa jestem jaki wtedy bedziesz szczęśliwy. Moze o tobie ktoś powie, ze siedzisz w oknie zgorzknialy.not nie jest mile „gościu”

oburzony

45 metrów mieszkania na jedną osobę? Są rodziny 3-5 osób, które mieszkają w kawalerkach z jednym pokojem, nawet bez łazienki czy miejskiego ogrzewania. Brak słów! Jak pokój w mieszkaniu stoi pusty można go wynająć i już wpada jakieś 500 zł/mc dla tej „biednej” Pani. Ludzie harują za 2000 i mają do opłacenia ciasne kawalerki, które wynajmują za większość swojej żałośnie niskiej wypłaty i chcieli by mieć takie problemy jak ta… biedna(?) Pani. Ogrzewanie gazem? Niezły luksus, bo dalej powszechne są piece kaflowe bez centralnego ogrzewania. Proponuje odwiedzić baraki socjalne i zobaczyć w jakich warunkach tam mieszkają ludzie albo inne miejsca, gdzie jest prawdziwa bieda.

Gosc

Ta „biedna” Pani to ta ktora sprawe naglosnila, nie tylko dla siebie ale i dla reszty rodzin w mieszkaniach komunalnych. Co do wynajmowania pokoju…Ciekawe jak by sie ABAK na to zaopatrywal…? Czy nie jestto czasem niezgodne z umowa wynajmu?! Slyszal Pan/Pani kiedys o tzw „pokojach przechodnich”…? Jesli nie to wyjasnie na przykladzie mieszkania komunalnego w ktorym kiedys mieszkalam: wchodzisz do domu, maly przedpokoj, z niego drzwi do kuchni, z niej drzwi do pokoju a z niego drzwi do drugiego pokoju…? Wynajal by Pan/Pani komus pokoj w takich warunkach…?

obywatel

zgadzam się święta prawda

Gosc

I o to w tym wszystkim chodzi…brak bierzacej wody, lazienki,piece kaflowe w dzisiejszych czasach? Niech sie ABK wezmie za pozadne remonty i doprowadzi mieszkania do pewnego poziomu! I wtedy miasto moze sobie wprowadzac te swoje „standaryzacje” !
Jak mozna zadac takiego samego czynszu za mieszkanie na 1pietrze w starej nie ocieplonej kamienicy gdzie samemu sie placi za gaz zeby je ogrzac i zeby miec ciepla wode jak za mieszkanie w bloku gdzie media te sa w czynsz wlaczone…?
Mieszkania komunalne to „luksus” jak je sobie sam urzadzisz, a to kosztuje tyle samo co luksusy w mieszkaniach prywatnych.

Biedoland

Znam rodziny, które mieszkają w mieszkaniach komunalnych i dobrze zarabiają. Żyją jak w bajce, bo czynsz jest mimo wszystko bardzo niski. Znam też ludzi, którzy harują za 2000 zł i z tego 1500 zł idzie na wynajęcie mieszkania.

Biedoland

A co mają powiedzieć ludzie, którzy pracują za najniższą krajową i wynajmują mieszkanie za 1400 zł/mc?

Gosc

Niech sie postaraja o mieszkanie komunalne, tylko powodzenia im zycze, bo to graniczy z cudem w LW, moze i dostana takie bez wody w kuchni i bez lazienki,stare okna,”tani czynsz”, zrobia drogi remont zeby zyc jak cywilizowani ludzie i wtedy im czynsz podniosa zgodnie z dostepnymi luksusami jak goraca woda,okno w kuchni, pierwsze pietro itd

gość

Trudno jest dostać mieszkanie komunalne w tym mieście. Chętnych jest bardzo dużo i ogromne kolejki. Brak nowych mieszkań komunalnych w mieście, gdzie są tak niskie zarobki to szaleństwo i brak szacunku dla tych najbiedniejszych i pracujących. ehh… szkoda słów.

Basia

A co mamy my co mamy mieszkania w spółdzielni warmia za taki sam metraż place 570zł

gość

570 śmieszne pieniądze. Za 570 to samego pokoju nie wynajmiesz w Lidzbarku.

Mieszkanka

O czym mówisz kobieto. 570 zł w tym miejskie ogrzewanie i ciepła woda. Tu ludzie musza sami podgrzać wodę bojlerem elektrycznym bądź gazem. Przy obecnej ustawie musza zapłacić za gaz do pgkin i haracz dla miasta za ogrzewanie i ciepła wodę.zanim cos napiszesz dowiedz sie jak jest w mieszkaniach komunalnych a potem włącz sie do dyskusji. Bloki niedocieplone. Za to urząd miasta bedzie miał ciepło. A latem będą pracować od 7 do 11 , bądź krócej bo upał bedzie doskwieral i umysł nie bedzie pracował.

Gosc

Czy mieszkajac w bloku gdzie ogrzewanie i goraca woda sa wliczone w czynsz zwieksza sie on w sezonie grzewczym…? Czy mieszkanie w starej, nieocieplonej kamienicy naprawde moze byc porownywane do mieszkania w ocieplonym bloku mieszkalnym z rownomiernie rozprowadzonym po budynku systemem grzewczym…?
PS lokatorzy mieszkan komunalnych rowniez biora kredyty na remont/ odnawianie/ulepszanie lokum w ktorym zyja, nie jest to tylko przywilej (albo kara-zalezy jak na to patrzysz) osob w mieszkaniach prywatnych:-)

gosc1

O tych podwyzkach 25 % w LW juz mowią w radiu Olsztyn

gosć

Dzieki Api za nagłosnienie tego tematu, jak i tematu z wyciaganiem od mieszkancow dodatkowych pieniedzy za dochowanie na cmentarzu . Ale jak to powiedzial ostatnio pan burmistrz , że przez 5 lat w jego kadencji, podatki nie wzrosly w Lidzbarku Warminskim ? Widocznie dla pana burmistrza np. wzrost cen za wode , scieki , odpady, teraz ta opisana podwyzka nie jest „podatkiem ” . Od tej chwili mieszkancy mówcie wlodarzom dumnie jasno i wyraznie , ze przez te lata jednak wzrosły róznego rodzaju OPŁATY w tym miescie zatwierdzone przez władze miejskie.

asd

W nawiązaniu do ceny wody i ścieków. Rada Miasta nie zatwierdza stawek za wodę i ścieki, po drugie cena za wodę i ścieki to nie podatek a usługa za którą płacisz. PWiK płaci podatki do miasta ( najwyższe ze wszystkich przedsiębiorców w LW) jak każde przedsiębiorstwo a zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i ścieki nie może przynosić zysku z tej działalności. Jeśli inflacja, minimalne wynagrodzenie, cena prądu czy materiałów idzie w górę, to koszty wzrastają i dlatego opłata za dostarczenie wody i odbiór ścieków też rośnie. Ludzie obudźcie się, nikt nic za darmo nie daje nawet 500+. To że politycy mowię, że nie podniosą ceny za prąd dla indywidualnych ludzi a dla przedsiębiorcy podnoszą o 40 % to i tak ten sam człowiek zapłaci za to bo wszystko pójdzie w górę.

gość

Za to rada miasta udziela absolutorium burmistrzowi , który to burmistrz powołuje wiekszość członków w radzie nadzorczej w wodociągach no i prezesa . Rada też głosuje podwyżki za śmieci. To włodarze decydują jakie mamy opłaty w miescie , a są one o wiele wieksze niż w okolicznych ościennych miejscowościach !

nowy

Podaj wysokość opłat w ościennych miejscowościach. A co do tej biednej emerytki zamienić na mniejsze

Mieszkanka

Pewnie z chęcią by to zrobiła. Zważywszy jednak na to, ze mieszkania komunalne sa zazwyczaj przejściowe, wiec nie każdy reflektuje na takie.

gość

Elbląg 10,50 oraz 14,50 zł
Olsztyn 9,80 oraz 14,41
Ełk 13 oraz 14 zł
Olecko 10 zł oraz 13 zł
Gołdap 12 zł oraz 13 zł
Biała Piska 10,80 oraz 11 zł
Działdowo 10 zł oraz 20 zł
Bartoszyce 7,50 oraz 14 zł
Nidzica 10 zł oraz 20zł
Kętrzyn 9,50 oraz 15 zł
Braniewo 9 zł oraz 14zł
Susz 8 zł oraz 11zł
Lubawa 10 zł oraz 20zł
Orneta 12 zł oraz 14 zł
Dobre Miasto 7,5zł oraz 11 zł
Szczytno 12,37 oraz 15 zł
Mrągowo 11zł oraz 17zł
Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński 8,5 zł oraz 13,50 zł
UWAGA !! LIDZBARK WARMIŃSKI 12zł oraz 20 zł !!! jesteśmy chyba najlepsi w województwie :(( ?
To były stawki z 2014roku niezmienione do 2019roku !!! Tak nas dojono na tle innych miast !
A tu masz w miarę aktualny wykres obciążeń daninowych na tel innych miast województwa http://www.naszlidzbark.pl/ogolna/moje-drogie-miasto-moj-drogi-powiat/attachment/wydatki-na-uslugi-komunalne-rocznie-2/

gość

a te ceny to czego bo jak fajek to ok

gostek

już odpowiadam trolu , to są ceny za śmieci

Gość

Od kiedy opłaty za wodę, prąd i ścieki to podatek?

Gosc

Od kwoty za zuzyty prad placi sie podatek…?