Kwi 052021
 

Rada Powiatu Lidzbarskiego w dniu 25 lutego 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedur zmierzających do sprzedaży Term Warmińskich. Główna treść uchwały w brzmieniu poniżej:

„§ 1. Wyraża się zgodę na rozpoczęcie procedur zmierzających do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lidzbarskiego, zabudowanej obiektem Termy Warmińskie, położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Kąpielowej 1, z wyłączeniem gruntu zajętego pod odwiert GT1.”

W ślad za tym aktem prawa miejscowego, podobny dokument musiał powstać także w gminie miejskiej, która jest współwłaścicielem obiektu. 31 marca 2021 r. Rada Miejska przyjęła uchwałę w treści poniżej (przy jednym głosie sprzeciwu radnej Łagockiej).

  • 1. Przyjmuje się stanowisko Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim dotyczące wspólnej realizacji projektu Termy Warmińskie w brzmieniu: W związku z zakończeniem okresu trwałości projektu: „Budowa kompleksu basenów krytych i otwartych ok. 1500 m2 lustra wody, wykorzystujących wodę geotermalną, zaplecze odnowy biologicznej, zaplecze sportowo-rekreacyjne w Lidzbarku Warmińskim”, Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim rekomenduje Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego dokonanie zmian w Porozumieniu nr IŚZ-01/09/2010 w sprawie wspólnej realizacji projektu Termy Warmińskie, polegających na akceptacji sprzedaży Term Warmińskich (nieruchomości wraz z wyposażeniem) przez Powiat Lidzbarski i zapłatę na rzecz Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński połowy uzyskanej ceny sprzedaży.”

W dyskusji dotyczącej tegoż punktu, Burmistrz Wiśniowski tak go uzasadniał:

Ja uważam, że jest to uzasadnione w związku  tym, że jeżeli chodzi o prowadzenie Term Warmińskich jest to bardzo trudna gałąź działalności gospodarczej której ani my, my na pewno nie jesteśmy przygotowani do prowadzenia, Starostwo też nie jest przygotowane do prowadzenia więc po wycenienie  będzie można podjąć dalsze działania związane z ewentualnym może sprzedażą tego obiektu”.

Prawie identyczne uzasadnienie dotyczyło powołania operatora Term Warmińskich, w chwili rozpisania przetargu na zarządzanie obiektem. Tego niuansu radni nie zauważyli podczas obrad komisji, bowiem zasadnym byłoby pytanie o jakość zarządzania obiektem przez obecnego operatora i tego czy robi to dobrze. Z licznych przekazów medialnych m.in. „Bal Term Warmińskich” w którym uczestniczyli samorządowcy, wynikało, że spółka Termy Warmińskie jest w doskonałej kondycji finansowej, a same Termy czeka świetlana przyszłość. Skąd więc pomysł na sprzedaż?

W nieco surrealistycznej atmosferze sesji i komisji zdalnych, radna Łagocka powiedziała m.in.

„Budowało się te termy, było tyle szumu. Ja osobiście byłam przeciwna powstaniu tego, daniu kredytów … Ja rozumiem, że miasto tak samo i starostwo musi dokładać do utrzymania tego obiektu i jest to po prostu nierentowne. Więc w jakim celu była budowa takiego obiektu, branie kredytów..”

Nikt z obecnych łącznie z Burmistrzem nie zaprzeczył powyższemu. Radni martwili się, czy nowy właściciel nadal będzie zwolniony z połowy podatku od nieruchomości (ok. 240tys rocznie), zapominając, iż sami taką ulgę zatwierdzili. Pamięć radnych powinna sięgnąć czerwca 2016 r. kiedy to Radni w naszym imieniu zrzekli się zysków z Term Warmińskich na rzecz powiatu oraz co gorsze uchwalono, że Gmina Miejska w 50% ponosi ryzyko związane z wartością infrastruktury Term Warmińskich oraz wyposażenia podstawowego na dzień ich zwrotu przez partnera prywatnego. Innymi słowy, jesteśmy odpowiedzialni za majątek Term w chwili ich zwrotu przez operatora Term Warmińskich (obecnie Termy Warmińskie sp. z o.o.).

Minęło 5 lat działalności Term Warmińskich. W tym czasie wg, szacunków redakcji (na podstawie dostępnych danych) operator Term otrzymał w sumie ok. 9 mln zł pomocy publicznej lub dotacji. Średnio więc na każdy rok działalności przypada 1,8 mln zł „dopłaty do interesu” przez podatnika. Sama Gmina Miejska co roku udzielała termom 250 tys zł pomocy publicznej w postaci 50% umorzenia/ulgi z tytułu podatku od nieruchomości. Powiatowy Urząd Pracy wyasygnował w postaci dopłat do wyposażenia/utworzenia miejsc pracy ok. 700 tys zł (wartość szacunkowa, na podstawie dostępnej dokumentacji). Szczegóły otrzymanych kwot znajdują się na stronie https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary wystarczy wpisać NIP interesującego nas podmiotu. W przypadku Term Warmińskich pamiętajmy, iż było dwóch operatorów Condohotels oraz Termy Warmińskie (właścicielem ta sama osoba).

Powyższe uchwały rady powiatu i miasta umożliwiają rozpoczęcie procedury wyceny nieruchomości oraz rozpisania przetargu na jego sprzedaż.

 

 

 

 Posted by at 11:04 pm
Lut 222021
 

Burmistrz Jacek Wiśniowski oraz Starosta Jan Harhaj ratują  Elżbietę Lendo.  fot: kadr z materiału TV GO z otwarcia obiektu

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 25/2021 (6170) z 8 lutego 2021 r. Pozycja 8948″

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 stycznia 2021 r., sygn. akt V GU 122/20, na skutek wniosku złożonego w dniu 23 lipca 2020 r. ogłosił upadłość Condohotels Management Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327342.[…]

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – V GUp 11/21.[…] Pełna treść wpisu sądowego TUTAJ

Poniżej treść wpisu na jednym z profili portalu społecznościowego „Byli pracownicy Willa Port”..

„A jednak upadłość! 😉
Dzięki uprzejmości jednego z Dobrych Duszków otrzymałam taką oto wiadomość https://www.imsig.pl/…/8948,CONDOHOTELS_MANAGEMENT_SP…
Została ogłoszona upadłość spółki Condohotels Management i ustanowiony został syndyk. Właścicielką i zarządem tej spółki, która zarządzała hotelem Platinum, hotelem Willa Port w Ostródzie i Termami Warmińskimi jest Elżbieta Lendo. Pani Prezes nie chwali się w mediach tą spółką, a szkoda, bo była ona pierwowzorem „wielkiej grupy hotelowej”. Gdy w Condohotels działo się coraz gorzej i popadała ona w długi, wtedy obiekty były „wyjmowane” z CHM do innych spółek. Tak powstały oddzielne spółki Willa Port i Termy Warmińskie. W CHM zostały wszystkie długi, wielomilionowe kredyty i wszystkie straty poniesione przez kilka lat, w których Pani E. zarządzała tą spółką. Świetny dorobek jak na taką specjalistkę od hotelarstwa. Gratulujemy osiągnięć i zachęcamy do pochwalenia się nimi w mediach 😉
„Sukcesy” biznesowe pani Lendo być może już w najbliższym czasie przełożą się na funkcjonowanie Term Warmińskich – perełki lidzbarskich włodarzy. Póki co inwestycja przynosi mieszkańcom wielomilionowe straty (nadal spłacamy ogromny kredyt wzięty na budowę Term).
 Posted by at 5:57 pm
Lis 232020
 

Fragment ze strony profilu społecznościowego Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński

25 listopada 2020r. na Sesji Rady Miasta zostaną przyjęte projekty uchwał w których Burmistrz Wiśniowski proponuje podwyżki opłat od nieruchomości gruntowych, budynków, opłaty targowej oraz środków transportu. Lidzbarczan oraz lidzbarskich przedsiębiorców podwyżki dotkną wraz z początkiem 2021r.

Najważniejsze opłaty wzrastają:

– podatek od gruntu wzrasta z 0,8 do 0,83 zł za m2
– podatek od budynków z 0,63 do 0,65 zł za m2
– związanych z działalnością gospodarczą z 21,48 do 22,32 zł za m2
– samochodów ciężarowych 3,5-5,5t z 492 do
– samochodów ciężarowych 5,5-9t z 676 do
– samochodów ciężarowych 9-12t z 798 do
– autobusów do 22 miejsc z 694 do
– autobusów powyżej 22 miejsc z 1354 do

Opłaty targowe

– stoisko sprzedaży art. przemysłowych i mieszanych z 2,5 do 3 zł

Pozostałe opłaty targowe wzrastają średnio o 1zł

Podatki od gruntu, budynków i inne, gdzie prowadzi się usługi handlu, gastronomi, sportu, usług hotelowych, basenowych przedsiębiorstw wykorzystujących wody geotermalne wynoszą połowę stawki. Obecnie jedynym podmiotem spełniającym powyższe są Termy Warmińskie i to one są beneficjentem pomocy publicznej w postaci obniżenia podatków lokalnych o połowę. Burmistrz Wiśniowski tak uzasadnia obniżenie stawek zawartych w projekcie uchwały:

„Zastosowane różnicowanie stawek podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi pomoc de minimis w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą”.

Szczegóły projektów uchwał znajdują się TUTAJ

Miesiąc temu pacynkowa Rada Miasta na wniosek Burmistrza Wiśniowskiego znacznie podniosła opłaty za odbiór odpadów. Nieco wcześniej podniesiono opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

19 listopada na profilu społecznościowym UM, Burmistrz Wiśniowski  podaje taką informację „Epidemia koronawirusa dotyka każdego. Władze Lidzbarka Warmińskiego pomimo trudnej sytuacji zachowują spokój i starają się pomagać mieszkańcom miasta.” Pod materiałem wideo znajduje się komentarz jednego z użytkowników dotyczący wspomnianej pomocy mieszkańcom „W jaki sposób władze miasta pomagają mieszkańcom? Jaką pomoc konkretnie otrzymują? Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy? Czy może obniżono im podatek od nieruchomości do 1zł z M2 jak np. w Szczecinie czy może jest jakaś inna forma o której jeszcze nie wiemy…. Prosimy o konkrety.”

Konkrety właśnie się pojawiły…

 Posted by at 9:39 pm
Sie 272020
 

Podpisanie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste terenów pod szpital, sanatorium i zakład leczniczy. fot. profil UM

Burmistrz Wiśniowski na portalu FB, pochwalił się kolejnym sukcesem. Podpisał umowę na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 100 o powierzchni 1,24ha pod budowę zakładu przyrodoleczniczego, sanatorium oraz szpitala rehabilitacyjnego. Są to elementy niezbędne do uzyskania statusu uzdrowiska przez nasze miasto. Szczęśliwym nabywcą jest spółka Accessmedica Sp z o.o. Sp. k. z Olsztyna. Kwota umowy opiewa na sumę 665 tys zł. Z czego nabywca powinien wpłacić 25% wartości działki, a potem co roku 2% jej wartości (użytkowanie wieczyste). Jak czytamy we wpisie Burmistrza na profilu FB –

Konsekwencja w działaniu przynosi efekty. W dniu dzisiejszym podpisałem akt notarialny oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 100 znajdującej się w strefie uzdrowiskowej. Działka o powierzchni 1,24 ha została zakupiona przez Accessmedica Sp z o.o. Sp. k., która planuje do końca 2022 roku wybudować zakład przyrodoleczniczy, zaś w kolejnych etapach, sanatorium oraz szpital rehabilitacyjny. Podejmowane przez nas działania umożliwią nam w niedługim czasie uzyskanie statusu uzdrowiska co da kolejny impuls do rozwoju miasta. Obok inwestycji uzdrowiskowych jesteśmy w trakcie realizacji przedsięwzięć drogowych oraz planowanej komunikacji miejskiej, będących elementami wdrażanej strategii rozwoju miasta.

To ogromny sukces Burmistrza Wiśniowskiego, a tym samym nas mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego. Już za 2 lata powstanie zakład przyrodoleczniczy, a potem sanatorium oraz szpital! Trudno nie zgodzić się z Burmistrzem, że będzie to ogromny impuls do rozwoju miasta, bowiem powyższe inwestycje idą w setki mln złotych. Napłynie ogromny kapitał, który pozostanie w naszym mieście przynosząc mieszkańcom wymierne korzyści.

Siedziba firmy Accessmedica

Największą w historii Lidzbarka Warmińskiego inwestycję, wg zapewnień Burmistrza Wiśniowskiego, wykona olsztyńska firma Accessmedica Sp. z o.o. Sp. k (spółka komandytowa, zwana dalej Accessmedica). Warto więc przyjrzeć się bliżej tej firmie. Niestety Accessmedica nie posiada własnej strony internetowej, prezentującej dotychczasowe osiągnięcia w zakresie realizacji podobnych inwestycji. Nieco światła rzuca krajowy rejestr sądowy, gdzie spółka ma wpis. Otóż podmiot ten uzyskał wpis do KRS-u we wrześniu 2018r. Adres siedziby firmy znajduje się w Olsztynie przy ul. Pszennej 29, a właścicielem jest pan Danowski Michał. Wysokość sumy komandytowej to 100zł (słownie sto złotych), a wartość wkładu umówionego 2 tys zł i tyle samo wniesionego (słownie dwa tysiące złotych). Dalej w dziale 3 wpisu KRS znajdujemy przedmiot działalności firmy – „działalność fizjoterapeutyczna”. Specyfika spółki komandytowej zwalnia z wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, a wykonywanie usług fizjoterapeutycznych ustawowo zwalnia podmiot z płacenia podatku VAT. Accessmedica nie jest płatnikiem podatku VAT, jednak po przekroczeniu kwoty rocznego obrotu (przychodów) 200 tys zł zwolnienie z VAT przestaje obowiązywać.

Bardzo nieliczne informacje dotyczące Accessmedica znajdujemy w dokumentach ZUS. Wyniki konkursu ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej ZUS z dnia 23 października 2019 r. – Konkurs ofert numer I-NR-2020-2022 w schorzeniach narządu ruchu w systemie stacjonarnym wskazują na na Accessmedica, gdzie za kwotę 90 zł oferowany jest dzienny pobyt (usługi rehabilitacyjne) w Centrum Zdrowia w Rybakach (gmina Stawiguda) prowadzonego przez Caritas.

Także Urząd Wojewódzki wzmiankuje o spółce. W 2019r. wojewoda skontrolował podmiot. Cel kontroli – Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru oraz w zakresie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej a także w zakresie zgodności z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Przedmiot kontroli: Warunki prowadzenia działalności leczniczej wskazane w art. 17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2190 ze zm.).
Czas przeprowadzenia kontroli: 23 sierpnia 2019 r.
Ocena działalności podmiotu kontrolowanego, uwagi i wnioski: Kontrolowaną działalność oceniono negatywnie.
Podmiot leczniczy poinformował o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych.

To wszystkie informacje jakie udało się uzyskać o spółce Accessmedica, przeczesując internet.

Redakcja NaszLidzbark z pewnością zrelacjonuje otwarcie zakładu przyrodoleczniczego w 2022 r. oraz w kolejnych latach sanatorium oraz szpitala wybudowanego przez Accessmedica. To będzie sukces wszystkich mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego, a w szczególności Burmistrza Wiśniowskiego.

 Posted by at 10:20 pm