Sie 102020
 

Uroczysta Sesja Rady Miasta Lidzbark Warmiński – bez maseczek

Wejście na Sesję rady Miasta tylko dla zaproszonych gości. Jeśli nie ma Ciebie na liście, a chcesz skorzystać ze swojego konstytucyjnego prawa uczestniczenia w Sesji Rady Miasta, musisz kupić bilet w kasie muzeum Biskupów Warmińskich, założyć maseczkę i po pomiarze temperatury zostajesz wpuszczony. Jest to prawdopodobnie pierwszy przypadek płatnych Sesji Rady Miasta w historii Polskiego samorządu.

Porządku przy wejściu do zamku i uiszczania płatności za wejście na niedzielną sesję pilnował zamkowy strażnik. Dość wybiórczo, bowiem niektóre osoby wpuszczał bez maseczki, biletu czy nawet pomiaru temperatury. Są równi i równiejsi. Redaktora tejże strony, Lidzbarczanina z urodzenia także nie wpuszczono tak od razu na sesję, nakazono kupić bilet, pomiar temperatury i maseczka. Co do maseczki i temperatury nie ma wątpliwości, to konieczność. Płacenia za wejście na sesję oczywiście odmówiłem, powołując się na jeszcze obowiązujące zapisy w ustawie zasadniczej. Poprosiłem o rozmowę z kierownikiem muzeum, panią Małgorzata Jackiewicz-Garniec. Podczas oczekiwania na przełożonego, do muzeum weszło małżeństwo w średnim wieku, taki dialog:

Strażnik – „a państwo?”
M – My na sesję.
S – Macie zaproszenie?
M – Nie, nie mamy.
S – To nie wejdziecie. Bilety trzeba kupić i temperaturkę zmierzyć.

Pani i Pan, poszli do kasy uiścić opłatę za wejście na sesję. Po 2 minutach przyszła pani Kierownik.

Strażnik – tu pan chce wejść niby na sesję.
Kierownik muzeum – zaproszenie pan ma?
Redaktor – Nie, nie mam. Aby wejść na sesję nie potrzeba zaproszeń, bowiem jest to moje konstytucyjne prawo.
Kierownik – to ze względu na „kowida”, ale pójdę zorientować się, bo to nie my organizujemy sesję (ale kasę za wejście na sesję pobieracie – przyp. Red.).

Po chwili pojawia się pracownik Urzędu Miasta i osobiście „zaprasza” mnie na sesję, robiąc po drodze uwagi, że stwarzam problemy.

Wygląda na to, że Przewodniczący Rady Miasta już tak „odjechał” z wazeliną, że zorganizował sesję tylko dla „swoich” – na zaproszenie. Być może, w swoim gronie mniej wstydliwym jest stare dobre poklepywanie się po ramieniu i mówienie, jak dobrze jest w mieście i jak się rozwija.

Sama sesja przebiegła w sposób schematyczny, była kalką tych z przed lat. Relacja nie jest potrzebna. Jednak osoba koniecznie chcąca poczuć ducha „święta samorządu” jakim jest sesja, może obejrzeć sesję np. z 2010r. i kolejne, kiedy miastu burmistrzował pan Wajs. Obecny Wiśniowski wyuczoną retoryką przekazu prawie doskonale naśladuje poprzednika. Różni ich  tylko jedna literka w wymowie słowa Lidzbark Warmiński – Artur Wajs mówił poprawnie „Lidzbark”, Jacek Wiśniowski do dzisiaj mówi „Lidzbarg” tudzież „Lidzbargu”. Ta jedna literka bardzo boli podczas słuchania Burmistrza miasta, do wybaczenia panu sprzedającemu ziemniaki na rynku (z całym szacunkiem do tego pana).

Jednak prawdziwym szokiem okazało się uczestniczenie w sesji, Burmistrza Piwnicznej-Zdroju pana Chorużyka. Przyjechał na zaproszenie tutejszego Burmistrza „Lidzbarga” Warmińskiego. To przejaw skrajnej nieodpowiedzialności i lekceważenia zdrowia nas wszystkich. Jak można zapraszać osobę z tzw. „czerwonej strefy” zachorowalności na covid-19 do naszego miasta i powiatu szczycącego się praktycznie zerową zachorowalnością? Na samej sesji tylko 3 lub 4 osoby miały maseczki, pan z powiatu Nowosądeckiego (blisko 700 aktywnych chorych), Burmistrz Piwnicznej nie nosił jej nigdzie. Witał się z innymi, uczestniczył w spotkaniach itp.  Gratulujemy Burmistrzowi Wiśniowskiemu rozsądku. W czasie sesji, po  sprawdzeniu, że Piwniczna-Zdrój jest w „czerwonej strefie” autor tychże słów natychmiast opuścił Sesję.  Transmisja wirusa podczas sesji gwarantowana, co widać na poniższych zdjęciach.

 Posted by at 7:57 pm
Sie 022020
 

26 Sesja Rady Miasta była wyjątkowa, wręcz sensacyjna. Oto bowiem  30 lipca 2020r.  pierwszy raz w nowożytnej historii miasta Radni nie podjęli uchwały zaproponowanej przez Burmistrza.

Chodzi o proponowaną podwyżkę opłat za odbiór odpadów komunalnych, 24 zł od mieszkańca. Część radnych kwestionowała zasadność kolejnych podwyżek, wymuszanych przez ZGOK, gdzie nasza gmina jest jednym z udziałowców tej olsztyńskiej spółki. ZGOK będzie żądał podwyżek bez końca i nie widać rozwiązania tego problemu – argumentowała radna Serwach. Jak to wytłumaczyć mieszkańcom miasta? Ludzie potracili pracę, są podwyżki żywności, może się wstrzymamy na razie, aby jeszcze bardziej nie dobijać mieszkańców – dodała radna. Na drugim biegunie stanęła radna Michalak (namaszczona na przyszłą Burmistrz Miasta), w 2012r. za Burmistrza Wajsa podpisaliśmy umowę ze ZGOK, wstąpiliśmy do spółki i teraz konsekwentnie musimy wywiązywać się z zobowiązań. Najwięcej do powiedzenie miał Prezes PGK sp. z o.o. Jan Krasnoborski, twierdził, że olsztyńska spółka ZGOK jest zarządzana właściwie, bronił jak lew jej interesów, sypiąc jak z rękawa argumenty za podwyżką opłat. Telegraficznie skracając – „jak to biedny jest ZGOK, jak dobrze zarządzany, jak ciężko o podwyżkę, i to nie nasza wina że koszty utrzymania ciągle rosną, bez podwyżki ZGOK upadnie, splajtuje”. Nikt z radnych nie podniósł argumentu, iż pan Krasnoborski, Lidzbarczanin, występując na sesji w roli obrońcy olsztyńskiej spółki staje w jasnym konflikcie interesów. Pan Krasnoborski zasiada w radzie nadzorczej ZGOK, pobierając z tego tytułu niemałe pieniądze. Więc z jednej strony ma „niby” stać po stronie mieszkańców, działać dla ich dobra jako Prezes PGK, z drugiej strony jako organ kontrolny olsztyńskiej spółki lobbuje za podwyżką opłat za odbiór śmieci. Jeszcze w 2017r. w oświadczeniu majątkowym za 2016r. wykazuje odrębne przychody osiągnięte z bycia Prezesem PGK i członkiem rady nadzorczej (odpowiednio 7065zł i 85582zł, w kolejnych latach już o tym zapomina podając zsumowaną (lub i nie) kwotę 115 516zł.  

Sesja odbyła się bez udziału Burmistrza Wiśniowskiego. Być może jego obecność zdyscyplinowałaby radnych, lub jak to bywało wcześniej głosowano by nad uchwałą aż do skutku, aż „za” będzie większość. Proszę zapoznać się z metodami Burmistrza Wiśniowskiego traktowania radnych i wpływania w ukryciu przed mieszkańcami na zmianę ich decyzji CZYTAJ TUTAJ

Tego samego dnia odbyło się zgromadzenie wspólników ZGOK w Olsztynie, gdzie zatwierdzono bez głosowania podwyżki za odbiór odpadów, a także zmieniono ceny odbioru odpadów już segregowanych. I tak od 1 sierpnia podrożeją opłaty za szkło – z 1 zł do 120 zł za tonę, papier i tekturę – z 1 zł do 120 zł za tonę, tworzywa sztuczne – z 1 zł do 180 zł za tonę oraz metale – z 1 zł do 120 zł za tonę. Cena za przyjęcie odpadów komunalnych zmieszanych wzrosła z 465 zł za tonę do 489 zł za tonę. Jak traktuje się wspólników przez największego udziałowca – miasto Olsztyn?  Aby odciąć dyskusje i pewnym posunięciem mieć zatwierdzoną podwyżkę, na zgromadzeniu wspólników nie uchwalono porządku obrad, czym zakończono posiedzenie i tyle. Regulamin mówi, że w takim przypadku uchwały z automatu i bez głosowania zaczynają obowiązywać. Po tym „zgromadzeniu” wspólników, część niezadowolonych burmistrzów poszła pod gmach TV Olsztyn, aby wyrazić swoją dezaprobatę na autoratywność rządów Prezydenta Olsztyna i traktowanie wspólników jak dojne krowy (raczej mieszkańców gmin). Burmistrza Wiśniowskiego tam nie zauważyłem, ku zdziwieniu protestował Burmistrz Ornety Popiel. Więcej w relacji TV Olsztyn TUTAJ

Podwyżka za odbiór odpadów i tak nastąpi, a radni będą zmuszeni zaakceptować podwyżkę na 24 zł od osoby lub więcej. Niektórzy radni nieśmiało pytali, czy można ze spółki wystąpić i czym to grozi. Nikt z obecnych nie umiał odpowiedzieć na to pytanie. Z informacji uzyskanych przez redakcję, wynika, że umowa spółki jest tak napisana, iż wystąpienie z niej jest praktycznie niemożliwe i zapewnia hegemonię Olsztyna na 30 lat.

Czy włodarze gmin, wzięli pod uwagę najprostszą drogę do wyjścia ze spółki, czyli jej bankructwo, plajtę finansową? Po ogłoszeniu bankructwa, umowa spółki wygasa, bowiem nie ma samego podmiotu. Następnie można spisać nową umowę, na innych warunkach np. bez gminy Olsztyn i ustalać własne zasady polityki cenowej. No, ale wtedy czy do rady nadzorczej „załapie” się obecny najgorętszy orędownik ZGOK-u, lidzbarski prezes PGK?  

 

 Posted by at 8:24 pm
Lip 132020
 

Frekwencja wyborcza publikowana przy okazji wyborów, to kopalnia wiedzy dla uważnych czytelników. Jedną z informacji jest ilość osób uprawnionych do głosowania. Na tej podstawie można ocenić w jaką stronę podąża dana społeczność – czy rozwija się, czy też ulega powolnemu wymarciu.

Na poniższym wykresie zestawiono ilość uprawnionych do głosowania w gminie miejskiej Lidzbark Warmiński  latach 2005 – 2020. Gwałtowny odpływ mieszkańców rozpoczyna się w granicach 2010r. W latach następnych tendencja ta niestety ulega pogłębieniu. W ciągu 5 ostatnich lat ubyło blisko 1000 osób uprawnionych do głosownia, a więc w wieku 18+. To tak jakby zniknęło w tym czasie kilka ulic lub jedno osiedle mieszkaniowe. Tylko w ostatnim roku ubyło nas 281, a więc średniej wielkości ulica.

Wobec powyższego na nic zdają się zapewnienia Burmistrza o rozwoju miasta, owe kalumnie bardziej służą utrzymaniu dobrego samopoczucia głoszącego, zupełnie nie przystając do rzeczywistości. Nietrafione inwestycje, utrata postrzegania rzeczywistości doprowadziły do wyznaczenia kierunków „rozwoju” miasta polegające na jego wyludnieniu, a w konsekwencji wymarciu. Organ kontrolny w postaci Rady Miasta, niestety jest ciałem martwym, pacynką w rękach układu koleżeńsko-biznesowego. Cóż może radny, którego pracodawcą pośrednio jest Burmistrz?

Wobec powyższego co mogą zwykli mieszkańcy miasta? Rachunki za media rosną, podatki rosną, Burmistrz bierze coraz to nowe kredyty – Lidzbarczanie po prostu opuszczają to piękne miasto, zdewastowane przez kolejnego Burmistrza, obiecującego zmiany. Fakt, zmiany istotnie są – na gorsze. Dokonując ekstrapolacji tendencji ubywania mieszkańców, przyjąć można iż, za 10 lat ubędzie nas ponad 3 tys. Kredyty spłacać będzie coraz mniejsza ilość mieszkańców, więc podatki pójdą w górę. Koło się zamyka.

 Posted by at 8:03 pm
Cze 222020
 

Burmistrz Wiśniowski 3D.
Fot. http://www.forum-przedsiebiorczosci.pl/

Od 1 sierpnia 2020r. mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego sięgną głębiej do kieszeni płacąc za odbiór odpadów komunalnych. Burmistrz Wiśniowski 24 czerwca przedstawi Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Marionetkowa Rada Miasta projekt przegłosuje i tak stawka za odbiór śmieci wyniesie 24 zł od osoby za odpady selektywnie gromadzone (wcześniej 17 zł) i 72 zł od osoby nie spełniającej obowiązku selekcji odpadów. Dla rodziny 5 osobowej (lub osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) oznacza wzrost opłaty z 85 zł na 120 zł. Pozostałe opłaty dla firm i innych podmiotów rosną odpowiednio proporcjonalnie.

W projekcie uchwały Burmistrza Wiśniowskiego w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pojawia się zupełnie nowy zapis dotyczący obiektów hotelowych (np. Term Warmińskich czy hotelu Krasicki). Dla nich ustala się zupełnie inny sposób naliczania opłat za odbiór śmieci zależny od ilości zużytej wody. I tak, ustala się stawkę 2,50 zł za każdy m3 zużytej wody. W uzasadnieniu do projektu uchwały nie ma ani słowa o przyczynach zmiany sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów od obiektów hotelowych. Można się tylko domyślać, że nowa stawka będzie znacznie korzystniejsza dla tych ostatnich. Co za tym idzie, część opłat za odbiór śmieci z hoteli zostanie „przerzucona” na mieszkańców miasta. Metoda rozliczania zależna od ilości zużytej wody jest bardzo skomplikowana, każdy odbiorca musi indywidualnie ustalić poziom zużycia wody i korygować go za każdym razem, kiedy zużycie się zmienia. Opłata jest więc „pływająca” i powoduje konieczność składania nowej deklaracji za każdym razem kiedy zmienia się ilość zużytej wody. Brak takiej deklaracji oznacza złamanie prawa.

Uzasadnienie podwyżek to m.in. wzrost opłat przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, gdzie odpady są „przetwarzane”. Gmina Lidzbark Warmiński jest udziałowcem ZGOK-u wraz z pozostałymi 37 gminami. ZGOK sam z siebie nie może podnieść cen, to walne zgromadzenie udziałowców zatwierdza podniesienie opłaty. Czy znajdzie się odważny radny, który zapyta Burmistrza jak głosował na walnym ZGOK-u w sprawie kolejnych podwyżek? 

 

 

 Posted by at 9:54 pm
Cze 112020
 

fot: profil FB Radia Olsztyn

Poprzedni artykuł o obozach pracy, jakie zgotowała swoim pracownikom Prezes Elżbieta Lendo odbił się szerokim echem, szczególnie w naszym województwie. W stronę redakcji NaszLidzbark skierowano groźby, co w oczywisty sposób potwierdza treści zawarte w artykule. Jak pisał niejaki Krasicki (nie, to nie hotel) „prawdziwa cnota krytyk się nie boi”. Nomen omen, pani Prezes dobrze zna hotel Krasicki (to także branża turystyczna).

Tematem zainteresowała się redakcja „śliskiej sprawy” – programu Radia Olsztyn, pod redakcją Kingi Grabowskiej i Wojtka Chromego. 
Już jutro (piatek, 12 czerwca) o 17.15 na antenie Radia Olsztyn „Śliska Sprawa” o pracownikach hotelu w Ostródzie i termach lidzbarskich. 
 
Jak czytamy na profilu FB Radia Olsztyn
 
Nasi dziennikarze spotkali się z byłymi już pracownikami renomowanych hoteli w Ostródzie i Lidzbarku Warmińskim. W spotkaniu uczestniczyło kilka osób, problem ma dotyczyć kilkudziesięciu…
Wszystko zaczęło się wraz z pandemią, przez wprowadzane w kraju ograniczenia hotele, którymi zarządza ta sama osoba radykalnie zredukowały załogi. Wszystko byłoby do zrozumienia, gdyby nie fakt, że – jak mówią ci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji – była już szefowa, odmówiła im pomocy. Chodziło o złożenie podpisu na dokumentach, dzięki którym ludzie dostaliby z ZUSu postojowe na podratowanie domowych budżetów. Pani prezes w rozmowie z dziennikarzami przedstawia dokumenty i mówi, że zrobiła co mogła. Sprawę nazywa emocjonalną… Dlaczego jednak nie chce nic mówić do mikrofonu zasłaniając się oświadczeniem? Czy jej działanie wobec pracowników miało coś ukryć?
Zwolniona ekipa dzięki poselskiemu wsparciu uzyskała konsultacje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ci, którzy z nich skorzystali mówią o kolejnych nieprawidłowościach. Może okazać się, że brak wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej to dopiero początek ich zmartwień. Pracodawca, czego mieli się dowiedcieć, miał zaniżać, fałszować lub całkiem nie odprowadzać za nich składek… w wielu przypadkach ma chodzić nawet o kilkuletnie zaległości.
Jak to skomentować?
Czekamy na Wasze komentarze.
Także w piątkowym programie. Telefon do studia 895347443.
Zapraszają Kinga Grabowska i Wojciech Chromy.”
 Posted by at 5:42 pm