Lis 282019
 

Sąd Okręgowy w Olsztynie na dzisiejszej rozprawie odwoławczej uniewinnił oskarżonego Redaktora NaszLidzbark Andrzeja Pieślaka o pomówienie radcy prawnego Waldemara Żbikowskiego tj. o czyn z art. 212 k.k. tym samym uchylając wyrok lidzbarskiego sądu skazującego redaktora na wysoką karę grzywny.

Krótkie omówienie okoliczności sprawy

Na kilku stronach internetowych odnalazłem informację o tym, że Waldemar Żbikowski (radca prawny w Urzędzie Miasta Lidzbark Warmiński) złożył zgodnie z wymaganiami pozytywne oświadczenie lustracyjne. Oznaczało to, że musiał współpracować z organami służb bezpieczeństwa. Idąc tym tropem, wielokrotnie i niestety bezskutecznie usiłowałem pozyskać od IPN kopię oświadczenia lustracyjnego, spotykając się z niezrozumiałą odmową. Burmistrz Miasta i Okręgowa Izba Radców Prawnych także nie posiadały kopi oświadczenia lustracyjnego. Mając powyższe na uwadze, skierowałem maila do Burmistrza Miasta aby rozważył etyczny aspekt zatrudniania osoby, tajnego współpracownika SB, która złożyła pozytywne oświadczenie lustracyjne. Takie wątpliwości zawarłem także we wpisie na profilu społecznościowym. Poniżej kopia maila.

Panie Burmistrzu, ustawa lustracyjna ma zapewniać, aby ważne funkcje publiczne w Polsce pełniły osoby, które nie były uwikłane np. we współpracę z organami bezpieczeństwa PRL i które przez to – jak zapisano w preambule ustawy – dają gwarancję uczciwości szlachetności, poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny, odwagi cywilnej i prawości. W związku z powyższym niepokojącym jest fakt, iż wynajął pan do obsługi prawnej gminy pana Waldemara Żbikowskiego, byłego tajnego współpracownika służb bezpieczeństwa PRL. Czy były konfident, zasługuje na pełnienie tejże ważnej funkcji, czy daje gwarancję uczciwości i szlachetności w postępowaniu? Pozostawiam to panu do rozważenia. Proszę o odpowiedź mailem, szkoda papieru.

Radca prawny zgadzając się na zatrudnienie (nawet w formie umowy-zlecenia) w organach samorządu powinien poinformować Burmistrza o fakcie współpracy ze służbami komunistycznego reżimu. Wysyłając maila i dokonując wpisu byłem przekonany (analizując dostępne materiały), że Waldemar Żbikowski był tylko tajnym współpracownikiem SB, podobnie jak byli nimi radni rady Miasta.Odpowiedzi na powyższego maila redakcja nie otrzymała do dzisiaj. 

Waldemar Żbikowski poczuł się znieważony i poniżony w oczach opinii publicznej oraz narażony na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu radcy prawnego. Złożył pozew o zniesławienie z art. 212 k.k.. Pierwsza rozprawa miała miejsce 6 lutego 2019r. Kolejne 19 czerwca, 12 lipca, 19 lipca, 28 sierpnia aby ostatecznie 6 września Sędzia Marta Banaś-Grabek uznała redaktora winnym zarzucanych czynów i skazała na karę grzywny w sumie 4050 zł uwzględniając znaczny stopień społecznej szkodliwości popełnionych przestępstw.

Od powyższego wyroku redakcja złożyła odwołanie do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Sędzia Sądu Okręgowego Anna Górczyńska uniewinniła oskarżonego, w uzasadnieniu „miażdżąc” wyrok lidzbarskiego sądu. Rozprawy z art. 212 k.k. odbywają się z wyłączeniem jawności, wobec czego redakcja nie może podać szczegółów rozprawy, ani uzasadnienia.

W oczekiwaniu na rozprawę apelacyjną, Redakcja ustaliła że Waldemar Żbikowski „niestety” nie był tajnym współpracownikiem sb, był etatowym pracownikiem służb bezpieczeństwa – tzw. „esbekiem”.

W tym miejscu należy rozważyć ciężar gatunkowy oceny osób będących tajnymi współpracownikami służb bezpieczeństwa oraz etatowymi pracownikami służb bezpieczeństwa. To właśnie pracownicy etatowi służb bezpieczeństwa dokonywali porwań, torturowali i mordowali księży oraz opozycjonistów, znęcali się nad nimi. To pracownicy SB zamordowali bestialsko księdza Popiełuszkę. Oskarżyciel Waldemar Żbikowski był niestety pracownikiem tychże służb, tak znienawidzonych przez społeczeństwo. Z kolei, tajni współpracownicy nie byli etatowymi pracownikami SB. To zwykli obywatele, pozyskiwani przez etatowych esbeków, dostarczający informacji o tym co dzieje się w ich środowisku pracy. Nie mordowali, nie porywali, nie torturowali.W ustawie o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów czytamy m.in.

Stwierdzamy, że praca albo służba w organach bezpieczeństwa państwa komunistycznego […], polegające na zwalczaniu opozycji demokratycznej, związków zawodowych, stowarzyszeń, kościołów i związków wyznaniowych, łamaniu prawa do wolności słowa i zgromadzeń, gwałceniu prawa do życia, wolności, własności i bezpieczeństwa obywateli, była trwale związana z łamaniem praw człowieka i obywatela na rzecz komunistycznego ustroju totalitarnego. Mając na względzie powyższe, a także konieczność zapewnienia obsady funkcji, stanowisk i zawodów wymagających zaufania publicznego przez osoby, które swoim dotychczasowym postępowaniem dają i dawały w przeszłości gwarancje uczciwości, szlachetności, poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny, odwagi cywilnej i prawości, oraz ze względu na konstytucyjne gwarancje zapewniające obywatelom prawo do informacji o osobach pełniących takie funkcje, zajmujących takie stanowiska i wykonujących takie zawody…

Jednym z zadań dziennikarza obywatelskiego jest ujawnianie przeszłości osób pełniących funkcje publiczne, która to przeszłość może mieć wpływ na uczciwe i szlachetne wykonywanie zadań publicznych. Jeśli Burmistrz Wiśniowski zatrudniając „esbeka” w Urzędzie Miasta nie wiedział o jego przeszłości, to moje działanie jako dziennikarza obywatelskiego, poruszającego problem zatrudniania osoby związanej ze służbą bezpieczeństwa był jak najbardziej właściwy. Jak podkreślono w ustawie o ujawnianiu informacji, o której wspomniałem wyżej, my mieszkańcy miasta, obywatele tego kraju posiadamy konstytucyjne gwarancje zapewniające prawo do informacji o osobach pełniących takie funkcje jak np. Radca Prawny w Urzędzie Miasta.

Na koniec należy zastanowić się nad niezawisłością lidzbarskiego sądu. To czwarty lub piąty przypadek kiedy lidzbarski sąd skazuje niezależnego dziennikarza, a olsztyński okręgowy uniewinnia.

 Posted by at 9:05 pm
Powiadom o
Refleksja emigranta

Ostatnio rozmawiałem z 30-paroletnim znajomym, który mieszka od urodzenia w naszym mieście. Mówił, że pomimo pracy niczego się tu nie dorobił i zmarnował sobie życie w tym mieście. W czasie, gdy jego rówieśnicy wyjechali na zachód i godnie żyli, dorobili się mieszkań, domów, mają oszczędności on harował u prywaciarzy za głodowe pensje i nic z tego nie miał. Zero perspektyw… zmarnował sobie życie w tym mieście. Nawet nie wiem jak pocieszyć taką osobę? Ktoś chyba powinien wypłacać jakieś odszkodowania tym ludziom, którzy podjęli heroiczną decyzję pozostaniu tutaj i życiu w tym miasteczku bez perspektyw. Nie wyjechanie stąd w młodym wieku to prawdziwy heroizm i odwaga… i często skazanie się na życie w biedzie. Podziwiam takich ludzi.

lidzbarska bieda

Wspaniałe perspektywy dla młodych ludzi. Kocham te miasto. <3

mieszkaniec

Jako były wyborca Pana Burmistrza, jestem niestety mocno rozczarowany jego postawą i działalnością. Jeśli się nie mylę (chyba, że o czymś nie wiem), to w dalszym ciągu nie odniósł się do tej sprawy. Chociaż jakikolwiek komentarz. Z tego co widzę, kiedy pojawiają się trudniejsze sprawy albo trzeba podjąć tzw. „męską decyzję” Pan Burmistrz „znika”. Nie sztuką jest się „lansować” np. przy trójwymiarowych schodach. Szkoda. Nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz tak pomyliłem się odnośnie kogoś…

Portos

Tu mamy przykład znajomości konstytucji i wyroków na zamówienie z par.212.

Konstytucja RP
Art. 54. 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

Rozumiem, że lidzbarski sąd Konstytucję traktuje wybiórczo. W tym przypadku nikogo z PO w obronie wolnej prasy nie było. Za to tow. z PO krzyczeli na schodkach sądu: Konstytucja! Konstytucja ! Bez art. 54 ! Bez 54 ! 🙂

Aramis

Odnoszę wrażenie, że sąd rejonowy ma za zadanie poskromić wolne słowo wszelkimi sposobami i przeczołgać redaktora. Obrażonych we władzach multum. Niestety sąd miejscowy jest na gwizdek i usługach lokalnych prominentów. Równie chętnie działa prokuratura. Ta praworządność, niezależność sądów i prokuratur to czysta fikcja. Potwierdzą to ci, którzy mieli z tymi instytucjami do czynienia. System jest tak skonstruowany, aby obywatel nie mógł przenieśC sprawy cywilnej do innego sądu w przypadku jakiegokolwiek konfliktu interesów. Oznacza to ,że pierwszą instancję ma już z głowy. Sprawę można poprowadzić też tak : to nie ważne , to nie istotne dla sprawy, to nie dowód dla sądu etc.
Nie pozostaje nic innego jak monitowanie do Warszawy o zrobienie porządku w lokalnym sądzie.

Aramis

Co do prokuratury lokalnej czas powiadomić prokuraturę okręgową.

zatroskany

mam ogromną prośbę o nieużywanie mojego loginu ‚zatroskany’ ‚prawdzwy zatroskany’ z poważaniem zatroskany i prawdziwy zatroskany’

Till

módlmy się o poprawną ortografię w „Lidzbargu”

mieszkanka

sąd sądem sprawiedliwość musi być po naszej stronie serdeczne pozdrowienia dla Jarosława

RODO

Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) ustanawia prawo do usunięcia danych, znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”

czytelnik

APiś o mieście coś na piś

krzysztof

w dniu wczorajszym o lidzbarskim sądzie w programie Rachonia w TVP;PO 20-tej

krzysztof

w dniu wczorajszym o lidzbarskim sądzie mówił red.Rachoń po 20-tej

obywatel

zrzućmy się bo opozycjonista nam się rozpruje

RODO

Adresy IP użytkowników Internetu to dane osobowe i nie wygląda na to, żeby cokolwiek mogło to zmienić.
Oznacza to, że należy je chronić w sposób odpowiedni, w stosunku do ryzyka naruszenia. Pamiętaj więc o odpowiedniej dokumentacji!
Jeśli nie masz czasu ani wiedzy, żeby stworzyć dokumenty RODO samodzielnie, zobacz Pakiet RODO dla Małych Firm! Konkretne instrukcje, komentarze i wskazówki, które poprowadzą Cię krok po kroku w dostosowaniu dokumentacji do Twojej działalności!

zatroskany

jak wyciekną dane będzie przechlapane ?

Off-topic

Czy ktoś Państwa komentujących wie, gdzie w tym mieście warto zapytać o pracę o charakterze biurowym?
PS. Przepraszam za Off-topic.

L.W CITY

ale sprzątać czy umysłowo?
jak umysłowo to jaka specjalizacja,dział czy aby biurko i krzesło?

januszex

worki po cemencie trzepać może być ?

gość

Janusz, nie trolluj. Nie każdy tak jak ty chce worki po cemencie trzepać.

mieszkaniec

DO L.W. i innych troli. Jakie trzeba mieć smutne życie, żeby non stop siedzieć na tym forum i trolować.. Tak naprawdę współczuję Wam tak po ludzku, kimkolwiek jesteście. Rozumiem, że musicie tutaj bronić interesów. No ale róbcie to z klasą.

esbek

Trombullus też tak uważam posłuchaj głosu rozsądku

vadim

мы просто хотим вытащить тебя из депрессии

Inny Troll

mieszkaniec a czym jest opisywanie lidzbarskich układów od 8 lat niektórzy odeszli już na emeryturę wszystko się zmieniło w Polsce i na Świecie jakie to musi być smutne i przykre według tutejszej opinii wszyscy przedsiębiorcy i politycy powinni siedzieć a tak nie jest czyli stracone 8 lat .

imię

Czyli co?
Rozumiem, że minusując post o dojeniu przez pis, okradaniu, mamieniu pieniędzmi za głosy w wyborach, za stawianie polityki w Polsce na głowie, za kpienie z prawa, z konstytucji jednym to wypominacie a drugim na to pozwalacie. Podejrzewam, że gdyby Wasz pis na*rał wam na te puste bębny to też powiedzielibyście, że jest fajna zabawa. TAK?
Ech, HIPOKRYCI, HIPOKRYCI…
Nic dziwnego, że ich elektorat to społeczeństwo „nieco krócej” kształcone…

gość

Nie każdy na tej stronie jest za PiS. Dla mnie PiS i PO to jedno i to samo. Jednym słowem… POPIS

gość

chciałam zgłosić awarie na stronie komentarze znikają

API

Człowiek wyjdzie z „esbecji”, „esbecja” z człowieka niestety nie. Brak poszanowania prywatności innej osoby, jego spraw rodzinnych, ba… nawet przeprowadzanie własnych działań operacyjnych – są to cechy osoby podłej, nie posiadającej normalnego systemu wartości koniecznego do zbudowania relacji społecznych. Charakterystyczny to sposób myślenia osób z wypranym przez komunizm mózgiem, esbeków którym swego czasu uchodziło płazem mordowanie czy pastwienie się nad uczciwymi ludźmi. Iluż opozycjonistów, ludzi prawych, uczciwych zostało zamkniętych i poniżonych przez ludzi tychże sowieckich służ, obrońców wschodniego okupanta, dzisiaj mają czelność pouczać innych, sprawować funkcje publiczne opłacane z pieniędzy podatników. Wstyd i hańba.

L.W CITY

Szanowny panie redaktorze masz racje tylko patrz w przód zajmujesz się dinozaurami gdzie już myśli się o wycieczkach w kosmos ludzie tamtego ustroju znikną selekcją naturalną rośnie nowe pokolenie mam nadzieje że za 10 lat nie będziesz pisał o SB i starych Lidzbarskich układach bo już będą nowe,no chyba że to sprawia Ci satysfakcje i będziemy czytać o naszym mieście jak to kiedyś było.

gość

Rośnie nowe pokolenie młodych Lidzbarczan, które wyjeżdża za godnym życiem na zachód, bo nie widzą tu żadnych perspektyw na życie. Teraz może jest to nieodczuwalne, ale za kilka lat to miast czeka szok i katastrofa demograficzna.

L.W CITY

nie no mają tu siedzieć i czekać na kołchozy pracy i mieszkania komunalne jak Ty

gość

Ja też już wyjechałem 🙂 uff… całe szczęście. Bo bym chyba umarł z głodu pracując na etacie w jednym z lidzbarskich Januszexów 🙂 Współczuję tylko tym, co zostali. Starym i młodym…

L.W CITY

dlatego jak zarobisz zapraszamy na wypoczynek i relaks nie samą pracą człowiek żyje
P.S. rozumiem twoją frustrację ale uwierz kwestia zarobków nie dotyczy tylko Lidzbarka Warmińskiego a w szczególności tych grup społecznych starych i młodych wiem to z autopsji

L.W CITY

w każdym regionie są ludzie zadowoleni i nie kiedyś ludzie narzekali że nie ma pracy nawet nikt nie myślał o zarobkach aby załatwić sobie prace na urząd pracy wieszano psy kuroniówka albo nawet i tego nie teraz nie można powiedzieć że nie ma pracy nawet i stary młody się załapie wiadomo zaraz krzyk zarobki za tyle to ja nie będę czyli lepiej wcale nie robić i nic nie mieć druga sprawa rządzi teraz partia która tutaj jest uwielbiana daje różne bonusy zasiłki dotacje refundacje i ok dają brać to w czym jest problem jest tak dobrze że aż tak źle a po trzecie jak tu ktoś uważa że można otworzyć firmę zakład i płacić więcej dlaczego tego nie zrobi kto mu zabrania urząd miasta starostwo gmina czy partia rządząca raczej nie sądzę cały czas się mówi o rozwoju Polski mieszkańcy chętnie przyjdą pracować

gość

W Lidzbarku nie ma pracy! Chyba, że jakieś fizyczne „robocze” stanowiska w tak zwanych Januszexach, gdzie pracować nie chcą nawet Ukraińcy ze względu na beznadziejne warunki i niskie płace.

L.W CITY

to jak chcecie lepszej pracy nie fizycznej to najpierw miasto musi wyglądać i mieć infrastrukturę żeby przyciągać biznes i uważam że miasto to robi może za wolno ale do przodu no ale jak grupka ludzi lata po sądach i telewizjach jak to w jego mieście jest źle jakie przekręty wszystko przekupione łącznie z sądami to sorry nikt poważny tu nie zainwestuje bo po co żeby zostać nazwanym Januszem,Januszexem oopisanym w gazecie i pokazany w tv uwaga pod napięciem na sygnale itp itd dlatego na razie będą otwierane Łopatexy biurowce raczej nie powstaną.

gość

Określenie „Januszex” dotyczy firm w których pracuje się fizycznie.

L.W CITY

za takie wpisy jest się nazywanym trollem kasowane są komentarze i to jest demokracja już sobie wyobrażam tych co tu się uważają za lepszych jakby dostali się do władzy to wtedy na pewno zostałaby tylko ucieczka z miasta portal naszlidzbark ale wypowiadać się można tak tylko jak nam się podoba bo inaczej bolszewik troll esbek załatwia swoje interesy jak tak można jakie tu załatwiłem interesy ?

gość

Są ciekawsze miejsca do zwiedzania niż jakieś smutne miasteczko, którego mieszkańcy by się ubrać muszą stać w kolejkach pod lumpeksami i kupować parówki na promocji w Biedronce. W Lidzbarku przez ostatnie lata wykształciło się coś w rodzaju podziału kastowego. Jest grupa bogatych przedsiębiorców/działaczy ze znajomościami i klasa pracująca za głodowe pensje. Jest to układ hermetyczny i zamknięty dla osób z zewnątrz. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kasta

L.W CITY

ok to podaj mi przykład w jakim mieście jest tak dobrze że nie ma kupujących w lumpeksach i nie ma biedronki są wysokie płace.Słucham?

L.W CITY

owszem że są ciekawsze miejsca dlatego nie masz przymusu tu przyjeżdżać ale nie wypowiadaj się za wszystkich że w Lidzbarku Warmińskim jest tak źle bo to nie prawda bo są ludzie którzy lubią nasze miasteczko i podobają się zabytki które się tu znajdują a Ty leć na Floryde i grzej się w piachu przecież dobrze zarabiasz wyjechałeś wizy zniesione Good Bay

L.W CITY

aha czyli jesteś tak dobrym fachowcem i żeby zarabiać w Lidzbarku Warmińskim to nie możesz bo kasta ludzi z kręgu biznesu i polityki Ci zabrania i gonią Cię do łopaty za najniższą krajową.Ciekawe
P.S. w jakiej branży nie możesz się rozwinąć może złamie kastę i pomogę znaleźć pracę

obywatel

Co ci karze pisać to ,co piszesz? Słyszysz głosy , czy jakiś inny czart ?

znajomy

Obrażasz ludzi tu piszących posądzając o życie z zasiłków. Sugerujesz brak środków do życia, brak wykształcenia i małą wiedzę w zawodzie. Puszysz się jaki jesteś wspaniały że nawet kasty złamiesz i załatwisz pracę. Jest takie przysłowie że „krowa która dużo ryczy- mało mleka daje”. I tak śmiem twierdzić że zapewne jesteś jakimś marnym człowiekiem wypasionym na układzie. Bez przyjaciół ale z licznym gronem cwaniaków takich jak ty, którzy zostawią cię na pastwę losu przy najmniejszym powinięciu się nogi. Ten ton, arogancja, chore poglądy i brak empatii. W Lidzbarku jest tylko jedna do tego stopnia chora osoba, która wszem i wobec głosi tak odjechane teorie, nie mające pokrycia w faktach. Poczekam cierpliwie aż ci się „urwie” a potem zapytam osobiście „jak się teraz czujesz”.

Johny

Gratulacje!!!
Niestety dopóki za Lidzbark nie wezmą się ogólnopolskie media albo prawnicy ze stolycy to patologia tu nadal będzie miała miejsce – w myśl hasła „Aby swoim (kolesiom) żyło się lepiej”.

Ktos

Gratulacje.
Chcesz pomocy z centrali, bo lokalnie nie ma dla Lidzbarka pomocy? Tymczasem tych, którzy walcząc z pis.owską bandyterką, czy też gangsterką szukają pomocy w UE nazywacie zdrajcami?
To kim wy jesteście?

mieszkaniec

No takL bo szukanie pomocy wewnątrz państwa to to samo co na zewnątrz. Co za inteligent :D:D:D

Johny

Tacy jak ty kiedyś żalili sie w Moskwie i prosili o pomoc teraz jeżdzą do Berlina. Macie przeczucie że koryto się kończy co? Może kolejną manifestacje pod sądem zróbcie? A to co sie tu w LW dzieje to lokalna patologia którą tylko ktoś spoza miasta i szemranych układów może usunąć.

Banaś

nasze koryto też się kończy przykro mi

gość

Precz od naszych sądów ….
http://www.naszlidzbark.pl/polityka/protest-pod-lidzbarskim-sadem/
Jakie to wszystko znamienne !

mieszkaniec

Ja tam w polskie sądownictwo już dawno nie wierzę. Dla mnie ta śmieszna opozycja niczym nie różni się od tego śmiesznego rządu. A tak przy okazji http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/polska/6956-drugie-oblicze-sedziego-pawla-juszczyszyna-z-olsztyna-najnowsze-slajd-kafelek.html

L.W CITY

Miłego Dnia Janusze

gość

Kasowanie komentarzy wybieranie tylko tych co pasują czy tak nie robiono w minionym słusznie systemie

L.W CITY

Zdecydowanie ten portal powinien być płatny i proszę zmienić nazwę bo tu nic nie ma o Lidzbarku Warmińskim tylko grupka ludzi bez pieniędzy chce się dostać do koryta i się na paść jak to tu piszecie zwykłe janusze

Kyle XY

NO to oficjalnie przyznałeś, że władza dla ciebie i twoich sponsorów to koryto do napasienia się. Do wyprowadzania kasy, dojenia społeczeństwa. To dla bandy nieudaczników i malwersantów, źródło utrzymania się i dostatku. Nie mierz innych swoją miarą. Uważam ,że w sytuacji LW nowy „przy korycie ” na pewno nie może już nic popsuć, po prostu gorzej nie będzie. Jest natomiast szansa ,że może coś się zmienić na lepsze.

L.W CITY

na pewno się zmieni ale u Ciebie w kieszeni ale zapomnij ludzie w L.W nie są głupi

Kyle XY

Dla tych co oskarżają innych o wyciąganie rąk po pieniądze podatników.
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/grzegorz-lipiec-dostal-posade-w-mpk-krakow-stworzono-specjalne-stanowisko/vt3w2bh

imię

No przecież duda powiedział słynne „Ojczyznę dojną racz nam zwrócić Panie”. No i doją pis.iory. Doją, robią afery, karmią rydzyka ile tylko dadzą radę. Już nawet część złota sprowadzili, by pokryć nim swoje chore obietnice.

Trombullus

Przykro tak być oderawnym od cycka Schetyny… Szczerze współczuję… I jeszcze cię doją… Brak słów…

Ojej

Poprzedni rządzący robili to samo !!!!!¡ Więc bez hipokryzji i to jest straszne , że nieuczciwi , niemoralni pchają się do władzy i jak ma być dobrze w naszym kraju .

Trombullus

I tu się koleś mylisz. Wiele z osób tu piszących, mogłoby cię kupić 4 razy, razem z budą. Strona nazywa się NaszLidzbark ponieważ Lidzbark to my wszyscy i mamy prawo decydować o samych sobie. Nikt oprócz ciebie nie ma tu parcia na koryto i mało kto tutaj ma chęć na współpracę z obecnym samorządem. Ten portal nigdy nie będzie płatny ponieważ Api i wszyscy tu często piszący nie mają takiego chorego ciśnienia na kasę jak ty, sprzedawczyku.

Kyle XY

Masz rację, ale API samo ponosi koszty utrzymania strony. Nikt mu nie pomaga . Walczy za nas wszystkich odbierając czas i pieniądze rodzinie. Każdy inny by to dawno rzucił.
Już raz portal został wyciszony na kilka miesięcy. Moi znajomi przeżywali to. Mówili ,ze język pana redaktora nie bardzo im się podobał, ale nie ma kto patrzyć samorządowcom na ręce. Coś z tym trzeba zrobić. Drobne wpłaty wspomogły by Pana Andrzeja w utrzymaniu strony.

Trombullus

Api powinien wykupić podobną domenę w Rosji, włączyć w niej ustawienia prywatności a następnie sprzedać domenę komuś całkiem nieznajomemu a ten poprowadzi dalej portal używając VPN. Skończą się wszelkie kłopoty.
A tak ogólnie to namawiam was do komentowania w trybie VPN.

esbek

albo tam wyjechać

gość

a nie lepiej spotkać się porozmawiać i się publicznie nie ośmieszać

vadim

w rasiju to by ubili

Trombullus

Powiedz, kto cię tu nasłał i ile ci płaci? A może robisz to służbowo? Nie widzę sensu w tym że tu wchodzisz, choć nie zgadzasz się z nikim i w niczym. Próbujesz podgrzać atmosferę żeby była przyczyna założenia kolejnej sprawy w sądzie portalowi?
Skoro zauważasz że to miejsce i poglądy są ci obce, nie czytaj, nie komentuj. Jest drugi portal Lidzbark.wm i tam możesz produkować się do bólu i stworzyć własne grono wzajemnej adoracji.

Kyle XY

Pomyśl o reklamach lub abonamencie dla odwiedzających tą stronę i dla wypisujących komentarze .
Nawet 1 grosz od wejścia to kwota 60 tys. od początku działania portalu.
Jestem za zbiórką na w/w cel. Niech każdy coś wpłaci. Ja się nie będę oglądał.
Mam tylko pytanie ilu lidzbarszczan wsparło twoją działalność?
Czy nasi mieszkańcy użytkownicy tego portalu, są tylko mocni w gębie i nie potrafią zrobić czegoś w imię wyższego celu. Może dorzucą się miejscowi krezusi niechętni układom.
BO PO-wcy to rozumiem oni stali pod sądem za stanowiska i kasę partyjną.
Pozdrawiam

Till

Sąd Okręgowy w Olsztynie bezwzględnie pokazuje,że udawana „wielkość” obrażalskich kończy się na granicy naszego miasta.  Poza nią to tylko upierdliwe szaraki i nic więcej. Lidzbarski sąd także mógłby wykazać się większą ” samodzielnością” bo można odnieść wrażenie, że pracują tam sami hydraulicy.

Aramis

Proszę nie obrażać hydraulików.:)

mieszkaniec

Pytanie API. Czy w takich podobnych przypadkach sądowych batalii, nie można sprawy przenieść do innego pobliskiego sądu ze względu na możliwą lokalną stronniczość ???

API

Nie ma instrumentu prawnego uprawniającego przeniesienie do innego sądu.

mieszkaniec

No to Ci współczuję. Patrząc na dotychczasowe statystyki, czeka Cię pewnie niejedna „wycieczka” do Olsztyna…

L.W CITY

a szkoda fajnie by było żeby można sobie wybrać sąd i sędziego

mieszkaniec

Tak sobie myślę, że Pan Burmistrz powinien się w końcu odnieść do tej sprawy. Tego wymaga zwykła uczciwość i przejrzystość zasad. Tobie API gratuluję. Tak myślę sobie, że to Ty powinieneś być prawnikiem.

gość

cyt.: „To czwarty lub piąty przypadek kiedy lidzbarski sąd skazuje niezależnego dziennikarza, a olsztyński okręgowy uniewinnia.”

Sprawa z lidzbarskim sądem jest na tyle nietypowa, że należało by ją nagłośnić w ogólnokrajowych mediach. Może zainteresuje się tym jakaś ogólnokrajowa stacja telewizyjna?

nowe porządki

Kolejny raz uniewinnienie… niespotykana sytuacja. Gratulację! Teraz czas Panie redaktorze samemu założyć kilka (kilkanaście?) spraw dla osób, które prześladują Pana działalność dziennikarską i żądać wysokich odszkodowań. Co do lidzbarskiego sądu… jaki organ państwowy sprawuję kontrolę nad niezawisłością sądu? Może tam warto kierować swoje uwagi i skargi?

imię

Oj, raptem 6 lat….
Na oficjalnej, od dawna funkcjonującej stronie IPN pewno zostało to znalezione:
http://inwentarz.ipn.gov.pl/#
Czasem poczytam sobie takie historie choćby o lidzbarskich znajomych, jak i znanych mi tylko z nazwiska. Bywa, że chce się zaspokoić taką najzwyklejszą ludzką ciekawość. Ot, choćby ze zwykłej ludzkiej próżności.
Jeśli IPN udostępnia takie rejestry to znaczy, że zaznajomienie się z wynikiem poszukiwań nazwiska wrzuconego „na bęben” nie jest łamaniem prawa. Wszak jest to jedynie informacja „tak” lub „nie”

A powrzucajcie sobie nazwiska…. nawet troszkę znanych w Lidzbarku osób a na pewno niemile się zaskoczycie. Ja srodze się zawiodłem na swoim znajomym. Pytanie, czy w aktach tej osoby znajduje się opinia o mnie. A było to… ho ho, jakieś 34 lata temu.

Trombullus

Najbardziej zasłużeni zabrali swoje akta, bo był taki czas kiedy się dało. Teraz można co najwyżej poczytać o funkcjonariuszach lub ormowcach.

cytat