Cze 052016
 
Zdjęcie zrzutu ścieków z Polmleku 5 czerwca 2016r. (okropny smród)

Zdjęcie zrzutu ścieków z Polmleku 5 czerwca 2016r. (okropny smród)

Zakład mleczarski Polmlek w Lidzbarku Warmińskim od wielu lat zatruwa życie mieszkańcom miasta robiąc to w zasadzie bezkarnie. Do rzeki Łyny wylewa ogromne ilości ścieków nie ponosząc z tego tytułu żadnej kary. Te nakładane przez Inspektorat Ochrony Środowiska są umarzane na podstawie obietnicy rozbudowy oczyszczalni ścieków. Niestety na obietnicach się kończy, a ścieki Polmlek nadal regularnie wylewa do rzeki Łyny – obszaru chronionego krajobrazu, który niebawem stanie się integralną częścią uzdrowiska.

Umyty wieczorem samochód tak wygląda rano.

Umyty wieczorem samochód tak wygląda rano. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.

Polmlek szczególnie mocno daje się we znaki mieszkańcom ul. Wiejskiej, bezpośrednio sąsiadującej z zakładem. Od niego pochodzi okropny smród oraz biały proszek, który pokrywa wszystko w okolicy. Pani Monika, mieszkanka Wiejskiej:  – Codziennie wdychamy ten proszek, nasze dzieci go wdychają, w ogródkach mamy owoce i warzywa. Boimy się o nasze zdrowie. Przez ten smród nie można okna latem otworzyć, jak można mieszkać w takich warunkach? Ostatnio zakład został rozbudowany o potężne budynki, które sąsiadują z naszymi domami ledwo o kilkanaście metrów. Czy tak można, czy to jest zgodne z prawem?

Ogromne budynki nowej linii produkcyjnej wybudowano kilkanaście metrów od domów mieszkalnych przy ul. Wiejskiej

Ogromne budynki nowej linii produkcyjnej wybudowano kilkanaście metrów od domów mieszkalnych przy ul. Wiejskiej

Jesteśmy już zdesperowani tą sytuacją, na nic nasze zawiadomienia czy prośby. Nikt z tym nic nie robi, a my musimy tutaj mieszkać, wychowywać dzieci. Od lat coś obiecują, ale to tylko gra na czas, aby się nas pozbyć. Nie jesteśmy przeciwnikami tego zakładu, chcemy tylko aby jego właściciele zrobili porządek ze smrodem i tonami białego proszku jaki codziennie opada na nasze domy i posesje. Jesteśmy gotowi podjąć bardzo radykalne środki włącznie z zablokowaniem drogi dojazdowej do Polmleku, może wtedy ktoś władny usłyszy nas głos.

Sprawa zatruwania rzeki przez Polmlek opisywana była już wielokrotnie na łamach portalu Naszlidzbark. Badała to lidzbarska prokuratura, ale śledztwo umorzono. Wniosek jest taki: prawo jest dla zwykłych obywateli, ten kto ma pieniądze i układy stoi ponad nim. Mieszkańcy ul. Wiejskiej zwrócili się o pomoc do Senator RP pani Lidii Staroń.

 Posted by at 8:57 pm
Maj 162016
 

TermyStarosta lidzbarski poinformował „Gazetę Wyborczą”, iż po pierwszym kwartale działania Term Warmińskich operator osiągnął dochód brutto 61.521,69 złotych. „Deb@ta” wystąpiła do starosty o sprawozdanie finansowe operatora term spółki Condohotels Management z Ostródy, ale ten odmówił, twierdząc, że nie jest to informacja publiczna. W tej sprawie zwróciliśmy się o pomoc do prawników fundacji Watchdog.

Starosta Jan Harhaj (sekretarz generalny PO na Warmię i Mazury) jedynie przekazał, to co „GW”, że „działalność Term Warmińskich za I kwartał zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 61 521,69 złotych brutto”. Wątpimy w prawdziwość tej informacji, bowiem zwróciliśmy się do starosty także o informację o wysokości pomocy publicznej dla operatora term np. w postaci finansowania staży przez Powiatowy Urząd Pracy, opłat za uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia w termach uczniów szkół z Lidzbarka Warmińskiego. Taką pomocą mogą być również ulgi lub zwolnienia z podatków. Jednak tych danych też nam starosta Jan Harhaj nie przekazał. Odpowiedział jedynie, że „nie posiadam informacji o udzielaniu pomocy publicznej temu podmiotowi przez inne jednostki organizacyjne Powiatu Lidzbarskiego”. A przecież PUP podlega starostwu.
Na szczęście mamy dane z PUP. Zdobył je Andrzej Pieślak z portalu naszlidzbark.pl (PUP w Lidzbarku Warmińskim udostępnił te dane jako informację publiczną). Wynika z nich, że firma Condohotels Managment sp. z o.o. zarządzająca Termami Warmińskimi. złożyła w PUP 25 wniosków o zorganizowanie stażu z deklaracją zatrudnienia wszystkich osób bezrobotnych po zakończeniu odbywania stażu na okres 3 miesięcy na cały etat. Wnioski te uzyskały akceptację komisji konkursowej, a więc PUP w Lidzbarku Warmińskim wypłaca stypendia stażowe dla:

22 osób bezrobotnych przez okres od 1 grudnia 2015r. do 31 maja 2016r.
1 osoby bezrobotnej przez okres od 2 grudnia 2015r. do 31 maja 2016r.
2 osób bezrobotnych przez okres od 8 grudnia 2015r. do 31 maja 2016r.
(Starosta podał nam, iż termy zatrudniają w sumie 38 osób).

PUP przeznaczył na ten cel kwotę 192 747,74 zł w tym 149 211,20 zł na stypendia, 42 450,54 zł ZUS, i na badania lekarskie 1 084,00 zł.
Jeśli więc odejmiemy od tej kwoty z PUP 192 747,74 złote kwotę zadeklarowanego przez operatora dochodu w wysokości 61 521,69 złotych mamy ujemny wynik za I kwartał w wysokości co najmniej 131.226,05 złotych.

Ponadto Condohotels Managment sp. z o.o. złożyła do PUP-u 12 wniosków o „refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”, na łączną kwotę 240 000 zł, czyli po 20 tys. złotych na 1 zatrudnionego. Lidzbarski PUP pozytywnie rozpatrzył wszystkie wnioski. PUP w Lidzbarku Warmińskim w sumie przekaże operatorowi dodatkowo 432 747,74 zł, na zatrudnienie 12 pracowników oraz 25 stażystów w Termach Warmińskich. Przypomnijmy, iż swego czasu starosta i ówczesny prezydent miasta Artur Wajs (wszyscy z PO) twierdzili, że zatrudnią w termach 100 osób.

Pełny obraz tego, ile faktycznie kosztuje mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego utrzymanie term będziemy mieli, gdy otrzymamy też dane, ile dopłaca Urząd Miasta i Starostwo do uczniów oraz czy operator korzysta z ulg w podatkach miejscowych (np. od nieruchomości). Wiemy tylko, że Miejska Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi przekazała na zajęcia uczniów na basenie 35 tys. złotych.
Przypomnijmy, iż Termy z kompleksem basenów w Lidzbarku Warmińskim są jedną z najdroższych unijnych inwestycji na Warmii i Mazurach (droższą była tylko budowa lotniska w Szymanach wraz z linia kolejową). Koszt ich budowy szacowany jest na 100 mln zł. Starostwo dopiero po wielu miesiącach poszukiwań znalazło operatora, spółkę Condohotels Management z Ostródy. Operator płaci starostwu co miesiąc 10 tys. zł czynszu, a co kwartał dodatkowo 5 proc. zysku. Jak więc widzimy, symbolicznie.

Według danych za pierwszy kwartał Termy Warmińskie odwiedziło 80 tys. gości- czyli średnio 890 osób dziennie. W tym kilkudziesięciu Rosjan – poinformował starosta „GW”. My czekamy na podanie liczby uczniów, by wiedzieć, ile osób rzeczywiście skorzystało z term.
Przypomnijmy też, że na wniosek senator niezależnej Lidii Staroń, sprawą tej inwestycji od 31 marca 2016 roku zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. Wcześniej Prokuratura Rejonowa w Białymstoku umorzyła śledztwo uzasadniając to tym, że dopiero po uruchomieniu będzie wiadomo, czy termy przynoszą straty, a ponadto nie sposób udowodnić, iż marszałek i starosta (politycy Platformy Obywatelskiej) w sposób świadomy doprowadzili do tej inwestycji, wiedząc, że jest ona skazana na straty, gdyż temperatura wody w źródle geotermalnym ledwie przekracza 20 st. C.
Adam Socha

 Posted by at 4:18 pm
Paź 262015
 

W okręgu 34 Elbląskim:

Uprawnionych do głosowania – 503 061

Liczba kart wyjętych z urn wyborczych – 207 784

Liczba głosów nieważnych – 7 396

Lista nr 1 KW Prawo i Sprawiedliwość

Liczba głosów na listę – 63 236

 1. Krasulski Leon – 10 194
 2. Babalski Zbigniew – 11 695
 3. Wilk Jerzy – 14 904
 4. Motyka-Kozioł Karolina – 3 797
 5. Pawlik Jacek – 3 013
 6. Gontarz Robert – 2 877
 7. Rochnowska Renata – 2 403
 8. Ołdakowski Adam – 4 983
 9. Węglewska Elżbieta – 1 793
 10. Ziembla Anna – 818
 11. Licznerski Marian – 1 720
 12. Ewertowski Jerzy – 1 192
 13. Boćko Zbigniew – 570
 14. Kolasińska Czesława – 464
 15. Limanowski Leon – 260
 16. Kulczyk Joanna – 2 553

Lista nr 2 – KW Platforma Obywatelska RP

Liczba oddanych głosów na listę – 60 359

 1. Protas Jacek – 18 099
 2. Gelert Elżbieta – 13 540
 3. Cieśliński Piotr – 7 774
 4. Sycz Miron – 6 569
 5. Dembek Ewa – 3 242
 6. Młotek Michał – 1 744
 7. Willenberg Sławomir – 1 328
 8. Szczurkowska Dorota – 1 689
 9. Zakrzewska Urszula – 716
 10. Marszelewski Rafał – 586
 11. Czarnocka-Kaptur Magdalena – 407
 12. Bogucki Ryszard – 602
 13. Szpindler Regina – 704
 14. Zawodnik Małgorzata – 796
 15. Giza Paweł – 2 250

Lista nr 3 KW Razem

Liczba oddanych głosów na listę – 7 608

 1. Brzezicka Barbara – 3 240
 2. Raszyński Dariusz – 908
 3. Sandecka Małgorzata – 959
 4. Gierej Jakub – 478
 5. Jakowicka Zuzanna – 320
 6. Wachnik Adam – 241
 7. Woźniak Natalia – 517
 8. Jelonkiewicz Piotr – 90
 9. Rykaczewska Sylwia – 324
 10. Jabłoński Maciej

Lista nr 4 – KW KORWiN

Liczba głosów oddanych na listę – 9 480

 1. Kalbarczyk Artur – 3 394
 2. Zawacki Tomasz – 2 039
 3. Bojaczuk Rafał – 488
 4. Szydlarski Michał – 594
 5. Kaczmarczyk Barbara – 321
 6. Kalbarczyk Viktoria – 202
 7. Ludwiński Cezary – 179
 8. Szydlarska Danuta – 171
 9. Kaczkowski Tomasz – 143
 10. Nosarzewski Łukasz – 266
 11. Szynkielewska Kaja – 216
 12. Wojewoda Norbert – 353
 13. Ludwińska Katarzyna – 90
 14. Kowalski Sławomir – 282
 15. Mazurewicz Marta – 230
 16. Asztemborski Mateusz – 512

Lista nr 5 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Liczba głosów oddanych na listę – 13 411

 1. Żuchowski Piotr – 4 478
 2. Szulc Jolanta – 1 065
 3. Zamojcin Marek – 806
 4. Nowakowska Teresa – 530
 5. Kozioł Małgorzata – 367
 6. Zabłocki Wojciech – 535
 7. Sielicki Tomasz – 862
 8. Wiczkowski Andrzej – 497
 9. Ziejewski Zbigniew – 1 262
 10. Woycicka Elżbieta – 170
 11. Stankiewicz Iza – 144
 12. Granacka Katarzyna – 179
 13. Perzyńska Marlena – 187
 14. Marszał Ewa – 136
 15. Świniarski Tomasz – 235
 16. Żelichowski Stanisław – 1 958

Lista nr 6 – KKW Zjednoczona Lewica

Lista głosów oddanych na listę – 15 407

 1. Prokop-Paczkowska Małgorzata – 4 210
 2. Mańkut Władysław – 3 488
 3. Mazurkiewicz Bronisław – 1 877
 4. Klonowski Leszek – 1 014
 5. Kłodnicka Grażyna – 634
 6. Zawadzki Grzegorz – 474
 7. Tuńska Magdalena – 611
 8. Nowak Gabierla – 387
 9. Kamiński Michał – 509
 10. Poddubik Artur – 375
 11. Kwaśniewski Artur – 277
 12. Jaszczyk Joanna – 198
 13. Jóźwiak Grażyna – 306
 14. Kastrau Grzegorz – 499
 15. Przyborowski Wincenty – 548

Lista nr 7 – KWW „Kukiz’15”

Liczba głosów oddanych na listę – 16 514

 1. Kobylarz Andrzej – 5 168
 2. Patra- Więckowska Monika – 1 911
 3. Opaczewski Piotr – 935
 4. Ślozowski Rafał – 353
 5. Ławicka Anna – 1 596
 6. Kuźniewski Sebastian – 1 305
 7. Dzida Ireneusz – 940
 8. Wójcik Zygmunt – 540
 9. Szawara Karolina – 329
 10. Rogowski Mateusz – 517
 11. Sobczak Sylwia – 556
 12. Chmielińska Wanda – 188
 13. Kuszner Paweł – 373
 14. Kazimierczak Roman – 601
 15. Dąbrowska Ewa – 559
 16. Tulwiński Łukasz – 643

Lista nr 8 – KW Nowoczesna Ryszarda Petru

Liczba głosów oddanych na listę – 11 668

 1. Krześniak Róża – 5 183
 2. Grużewski Łukasz – 1 984
 3. Warciński Ludwik – 290
 4. Szczepanik Krzysztof – 358
 5. Makuła Maciej – 419
 6. Krupka Dorota – 653
 7. Jakubowska-Szupiluk Dorota – 204
 8. Chrościck Arkadiusz – 196
 9. Czerniawska Elżbieta – 185
 10. Sowa Paweł – 400
 11. Szymborski Łukasz – 257
 12. Banaś Agnieszka – 279
 13. Lewicka Anna – 378
 14. Piątek Tatiana – 175
 15. Dudzik Mariusz – 262
 16. Fiedorowicz Maciej – 445

Lista nr 9 – KWW JOW Bezpartyjni

Liczba głosów oddanych na listę – 1 426

 1. Kalbarczyk Barbara – 264
 2. Jasina Stanisław – 182
 3. Jackowski Sylwester – 97
 4. Gorshkov Volodymyr – 39
 5. Kluba Bartosz – 142
 6. Kwaśniewska Jolanta – 483
 7. Życzkowska Beata – 51
 8. Burzyńska Monika – 168

Lista nr 10 – Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi

Liczba głosów oddanych na listę – 1 253

 1. Czerwiński Paweł – 536
 2. Bartołd Krystian – 50
 3. Proc Klaudia – 95
 4. Borowska Monika – 66
 5. Szczęsny Karol – 101
 6. Matusiak Aleksandra – 39
 7. Brzozowski Łukasz – 47
 8. Myk Anna – 48
 9. Gębala Bartosz – 31
 10. Popławska Emilia – 45
 11. Ostrowski Mariusz – 48
 12. Duziak Katarzyna – 31
 13. Łaptos Barbara – 14
 14. Wesołowski Bartosz – 102
 Posted by at 2:11 pm
Paź 132015
 

10p-plakatSerdecznie zapraszamy wszystkie śpiewające dzieci do wzięcia udziału w darmowych  warsztatach wokalnych. W ten czwartek, 15 października o godz. 17.30 odbędzie się nabór w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku.  Uczestnicy będą przygotowywali się do koncertu pt. „10P, czyli dziecięcy dekalog”. Finałowy koncert odbędzie się 27 listopada w Olsztyńskim CEiIK-u, wraz z orkiestrą kameralną i chórem gospel Wniebogłosy.

Zajęcia prowadzone są w Olsztynie, Barczewie, Dywitach, Pilniku, Jezioranach, Ignalinie i Runowie przez profesjonalnych instruktorów i muzyków (wolontariuszy) działających razem z Fundacją 36i6. Uczestnicy warsztatów z miejscowości: Pilnik, Ignalin, Runowo i Jeziorany zaprezentują się podczas „ Jarmarku Świątecznego” w Lidzbarku Warmińskim na scenie pod Wysoką Bramą.

„10P czyli dziecięcy dekalog” to dziecięca interpretacja 10 przykazań biblijnych, a jak wiadomo   nikt oprócz dzieci nie widzi świata prościej. Przykazania są uniwersalnym łącznikiem wszystkich pokoleń i wyznań, warto je zapisać w sercach i umysłach by stać się lepszym człowiekiem.

Na terenie Lidzbarka Warmińskiego zapisy i zajęcia będą prowadzone przez Ewelinę i Piotra Bardońskich tel. kontaktowy 601-331-475.

Wybierz najbliższe Ci miejsce prób i przyjdź, czeka Cię wspaniała zabawa i niezapomniana muzyczna przygoda.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://10p.pl/

Obejrzyj nas: https://www.youtube.com/watch?v=9s7wFCRbKTQ&feature=youtu.be

Serdecznie zapraszamy

 Posted by at 5:30 pm
Wrz 292015
 

condoDzisiaj minął termin składnia ofert do Starostwa Powiatowego na operatora Term Warmińskich. Do postępowania zgłosiła się jedna firma – CONDOHOTELS GROUP Sp. z o.o. z Ostródy. Condohotels to przedsiębiorstwo specjalizujące się w branży hotelarskiej. Firma inwestuje  w obiekty turystyczno-hotelowe aby następnie je odsprzedawać w systemie „condo”. Polega to na możliwości kupienia od CONDOHOTELS GROUP np. jednego pokoju w hotelu, apartamentu lub części obiektu, korzystania z niego przez 28 dni w roku a  w pozostałym okresie ma przynosić  zyski dzięki firmie Condohotel. Firma prowadzi w obiekcie gastronomię, usługi dodatkowe (SPA, marketing), utrzymuje czystość i bierze na siebie większość kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości. Nabywcy pokoi w systemie „condo”pokrywają jedynie koszt funduszu remontowego, podatku od nieruchomości i gruntowego.

Dotychczas CONDOHOTELS GROUP posiada 3 luksusowe obiekty w Ostródzie: Hotel & Resort Plaza (jeszcze w budowie, 500 miejsc hotelowych i aquapark), Hotel Willa Port (113 pokoje) oraz Hotel Platinum (z aquaparkiem).

Wcześniejsze postępowanie o udzielenie koncesji zostało unieważnione. Z rozmów wycofał się właściciel grupy Anders pan Andrzej Dowgiałło.

 Posted by at 2:55 pm