API

lis 232020
 

Fragment ze strony profilu społecznościowego Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński

25 listopada 2020r. na Sesji Rady Miasta zostaną przyjęte projekty uchwał w których Burmistrz Wiśniowski proponuje podwyżki opłat od nieruchomości gruntowych, budynków, opłaty targowej oraz środków transportu. Lidzbarczan oraz lidzbarskich przedsiębiorców podwyżki dotkną wraz z początkiem 2021r.

Najważniejsze opłaty wzrastają:

– podatek od gruntu wzrasta z 0,8 do 0,83 zł za m2
– podatek od budynków z 0,63 do 0,65 zł za m2
– związanych z działalnością gospodarczą z 21,48 do 22,32 zł za m2
– samochodów ciężarowych 3,5-5,5t z 492 do
– samochodów ciężarowych 5,5-9t z 676 do
– samochodów ciężarowych 9-12t z 798 do
– autobusów do 22 miejsc z 694 do
– autobusów powyżej 22 miejsc z 1354 do

Opłaty targowe

– stoisko sprzedaży art. przemysłowych i mieszanych z 2,5 do 3 zł

Pozostałe opłaty targowe wzrastają średnio o 1zł

Podatki od gruntu, budynków i inne, gdzie prowadzi się usługi handlu, gastronomi, sportu, usług hotelowych, basenowych przedsiębiorstw wykorzystujących wody geotermalne wynoszą połowę stawki. Obecnie jedynym podmiotem spełniającym powyższe są Termy Warmińskie i to one są beneficjentem pomocy publicznej w postaci obniżenia podatków lokalnych o połowę. Burmistrz Wiśniowski tak uzasadnia obniżenie stawek zawartych w projekcie uchwały:

„Zastosowane różnicowanie stawek podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi pomoc de minimis w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą”.

Szczegóły projektów uchwał znajdują się TUTAJ

Miesiąc temu pacynkowa Rada Miasta na wniosek Burmistrza Wiśniowskiego znacznie podniosła opłaty za odbiór odpadów. Nieco wcześniej podniesiono opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

19 listopada na profilu społecznościowym UM, Burmistrz Wiśniowski  podaje taką informację „Epidemia koronawirusa dotyka każdego. Władze Lidzbarka Warmińskiego pomimo trudnej sytuacji zachowują spokój i starają się pomagać mieszkańcom miasta.” Pod materiałem wideo znajduje się komentarz jednego z użytkowników dotyczący wspomnianej pomocy mieszkańcom „W jaki sposób władze miasta pomagają mieszkańcom? Jaką pomoc konkretnie otrzymują? Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy? Czy może obniżono im podatek od nieruchomości do 1zł z M2 jak np. w Szczecinie czy może jest jakaś inna forma o której jeszcze nie wiemy…. Prosimy o konkrety.”

Konkrety właśnie się pojawiły…

 Posted by at 9:39 pm
wrz 242020
 

30 września 2020r. na sali widowiskowej lidzbarskiego domu kultury, odbędzie się 29 Sesja Rady Miasta. Głównym punktem będzie przegłosowanie projektu uchwały o podwyżce opłat za odbiór odpadów komunalnych z obecnych 17zł od mieszkańca na 25zł (czyli 47% podwyżki). Dla 4 osobowej rodziny oznacza to podwyżkę z 68zł miesięcznie na 100zł.

Obecna wysokość opłaty to 17zł (na mieszkańca) i obowiązuje zaledwie od września 2019r. Poprzednia opłata w wysokości 12zł obowiązywała ponad 4 lata. Jeśli tendencja utrzyma się, to za pół roku czeka nas kolejna podwyżka za odbiór odpadów.

Obecny projekt uchwały to kolejna już próba Burmistrza Wiśniowskiego na podniesienie opłat za odbiór śmieci. 30 lipca 2020r. Wiśniowski przedłożył Radzie Miasta propozycję podwyżki w wysokości 24zł miesięcznie od mieszkańca. Ku zaskoczeniu wszystkich Rada Miasta nie przyjęła projektu uchwały w kształcie proponowanym przez Burmistrza. W następstwie tej niesubordynacji, Burmistrz zwołał kilka zebrań z radnymi w tym spotkanie z prezesem olsztyńskiego ZGOK-u. Czy pranie mózgów radnych przyniesie skutek i tym razem podejmą uchwałę w wyższym wymiarze niż odrzucana miesiąc temu – niedługo przekonamy się.

Sama sesja odbędzie się w sali LDK 30 września o 15.30.

 Posted by at 9:49 pm
sie 272020
 

Podpisanie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste terenów pod szpital, sanatorium i zakład leczniczy. fot. profil UM

Burmistrz Wiśniowski na portalu FB, pochwalił się kolejnym sukcesem. Podpisał umowę na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 100 o powierzchni 1,24ha pod budowę zakładu przyrodoleczniczego, sanatorium oraz szpitala rehabilitacyjnego. Są to elementy niezbędne do uzyskania statusu uzdrowiska przez nasze miasto. Szczęśliwym nabywcą jest spółka Accessmedica Sp z o.o. Sp. k. z Olsztyna. Kwota umowy opiewa na sumę 665 tys zł. Z czego nabywca powinien wpłacić 25% wartości działki, a potem co roku 2% jej wartości (użytkowanie wieczyste). Jak czytamy we wpisie Burmistrza na profilu FB –

Konsekwencja w działaniu przynosi efekty. W dniu dzisiejszym podpisałem akt notarialny oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 100 znajdującej się w strefie uzdrowiskowej. Działka o powierzchni 1,24 ha została zakupiona przez Accessmedica Sp z o.o. Sp. k., która planuje do końca 2022 roku wybudować zakład przyrodoleczniczy, zaś w kolejnych etapach, sanatorium oraz szpital rehabilitacyjny. Podejmowane przez nas działania umożliwią nam w niedługim czasie uzyskanie statusu uzdrowiska co da kolejny impuls do rozwoju miasta. Obok inwestycji uzdrowiskowych jesteśmy w trakcie realizacji przedsięwzięć drogowych oraz planowanej komunikacji miejskiej, będących elementami wdrażanej strategii rozwoju miasta.

To ogromny sukces Burmistrza Wiśniowskiego, a tym samym nas mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego. Już za 2 lata powstanie zakład przyrodoleczniczy, a potem sanatorium oraz szpital! Trudno nie zgodzić się z Burmistrzem, że będzie to ogromny impuls do rozwoju miasta, bowiem powyższe inwestycje idą w setki mln złotych. Napłynie ogromny kapitał, który pozostanie w naszym mieście przynosząc mieszkańcom wymierne korzyści.

Siedziba firmy Accessmedica

Największą w historii Lidzbarka Warmińskiego inwestycję, wg zapewnień Burmistrza Wiśniowskiego, wykona olsztyńska firma Accessmedica Sp. z o.o. Sp. k (spółka komandytowa, zwana dalej Accessmedica). Warto więc przyjrzeć się bliżej tej firmie. Niestety Accessmedica nie posiada własnej strony internetowej, prezentującej dotychczasowe osiągnięcia w zakresie realizacji podobnych inwestycji. Nieco światła rzuca krajowy rejestr sądowy, gdzie spółka ma wpis. Otóż podmiot ten uzyskał wpis do KRS-u we wrześniu 2018r. Adres siedziby firmy znajduje się w Olsztynie przy ul. Pszennej 29, a właścicielem jest pan Danowski Michał. Wysokość sumy komandytowej to 100zł (słownie sto złotych), a wartość wkładu umówionego 2 tys zł i tyle samo wniesionego (słownie dwa tysiące złotych). Dalej w dziale 3 wpisu KRS znajdujemy przedmiot działalności firmy – „działalność fizjoterapeutyczna”. Specyfika spółki komandytowej zwalnia z wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, a wykonywanie usług fizjoterapeutycznych ustawowo zwalnia podmiot z płacenia podatku VAT. Accessmedica nie jest płatnikiem podatku VAT, jednak po przekroczeniu kwoty rocznego obrotu (przychodów) 200 tys zł zwolnienie z VAT przestaje obowiązywać.

Bardzo nieliczne informacje dotyczące Accessmedica znajdujemy w dokumentach ZUS. Wyniki konkursu ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej ZUS z dnia 23 października 2019 r. – Konkurs ofert numer I-NR-2020-2022 w schorzeniach narządu ruchu w systemie stacjonarnym wskazują na na Accessmedica, gdzie za kwotę 90 zł oferowany jest dzienny pobyt (usługi rehabilitacyjne) w Centrum Zdrowia w Rybakach (gmina Stawiguda) prowadzonego przez Caritas.

Także Urząd Wojewódzki wzmiankuje o spółce. W 2019r. wojewoda skontrolował podmiot. Cel kontroli – Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru oraz w zakresie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej a także w zakresie zgodności z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Przedmiot kontroli: Warunki prowadzenia działalności leczniczej wskazane w art. 17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2190 ze zm.).
Czas przeprowadzenia kontroli: 23 sierpnia 2019 r.
Ocena działalności podmiotu kontrolowanego, uwagi i wnioski: Kontrolowaną działalność oceniono negatywnie.
Podmiot leczniczy poinformował o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych.

To wszystkie informacje jakie udało się uzyskać o spółce Accessmedica, przeczesując internet.

Redakcja NaszLidzbark z pewnością zrelacjonuje otwarcie zakładu przyrodoleczniczego w 2022 r. oraz w kolejnych latach sanatorium oraz szpitala wybudowanego przez Accessmedica. To będzie sukces wszystkich mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego, a w szczególności Burmistrza Wiśniowskiego.

 Posted by at 10:20 pm
sie 102020
 

Uroczysta Sesja Rady Miasta Lidzbark Warmiński – bez maseczek

Wejście na Sesję rady Miasta tylko dla zaproszonych gości. Jeśli nie ma Ciebie na liście, a chcesz skorzystać ze swojego konstytucyjnego prawa uczestniczenia w Sesji Rady Miasta, musisz kupić bilet w kasie muzeum Biskupów Warmińskich, założyć maseczkę i po pomiarze temperatury zostajesz wpuszczony. Jest to prawdopodobnie pierwszy przypadek płatnych Sesji Rady Miasta w historii Polskiego samorządu.

Porządku przy wejściu do zamku i uiszczania płatności za wejście na niedzielną sesję pilnował zamkowy strażnik. Dość wybiórczo, bowiem niektóre osoby wpuszczał bez maseczki, biletu czy nawet pomiaru temperatury. Są równi i równiejsi. Redaktora tejże strony, Lidzbarczanina z urodzenia także nie wpuszczono tak od razu na sesję, nakazono kupić bilet, pomiar temperatury i maseczka. Co do maseczki i temperatury nie ma wątpliwości, to konieczność. Płacenia za wejście na sesję oczywiście odmówiłem, powołując się na jeszcze obowiązujące zapisy w ustawie zasadniczej. Poprosiłem o rozmowę z kierownikiem muzeum, panią Małgorzata Jackiewicz-Garniec. Podczas oczekiwania na przełożonego, do muzeum weszło małżeństwo w średnim wieku, taki dialog:

Strażnik – „a państwo?”
M – My na sesję.
S – Macie zaproszenie?
M – Nie, nie mamy.
S – To nie wejdziecie. Bilety trzeba kupić i temperaturkę zmierzyć.

Pani i Pan, poszli do kasy uiścić opłatę za wejście na sesję. Po 2 minutach przyszła pani Kierownik.

Strażnik – tu pan chce wejść niby na sesję.
Kierownik muzeum – zaproszenie pan ma?
Redaktor – Nie, nie mam. Aby wejść na sesję nie potrzeba zaproszeń, bowiem jest to moje konstytucyjne prawo.
Kierownik – to ze względu na „kowida”, ale pójdę zorientować się, bo to nie my organizujemy sesję (ale kasę za wejście na sesję pobieracie – przyp. Red.).

Po chwili pojawia się pracownik Urzędu Miasta i osobiście „zaprasza” mnie na sesję, robiąc po drodze uwagi, że stwarzam problemy.

Wygląda na to, że Przewodniczący Rady Miasta już tak „odjechał” z wazeliną, że zorganizował sesję tylko dla „swoich” – na zaproszenie. Być może, w swoim gronie mniej wstydliwym jest stare dobre poklepywanie się po ramieniu i mówienie, jak dobrze jest w mieście i jak się rozwija.

Sama sesja przebiegła w sposób schematyczny, była kalką tych z przed lat. Relacja nie jest potrzebna. Jednak osoba koniecznie chcąca poczuć ducha „święta samorządu” jakim jest sesja, może obejrzeć sesję np. z 2010r. i kolejne, kiedy miastu burmistrzował pan Wajs. Obecny Wiśniowski wyuczoną retoryką przekazu prawie doskonale naśladuje poprzednika. Różni ich  tylko jedna literka w wymowie słowa Lidzbark Warmiński – Artur Wajs mówił poprawnie „Lidzbark”, Jacek Wiśniowski do dzisiaj mówi „Lidzbarg” tudzież „Lidzbargu”. Ta jedna literka bardzo boli podczas słuchania Burmistrza miasta, do wybaczenia panu sprzedającemu ziemniaki na rynku (z całym szacunkiem do tego pana).

Jednak prawdziwym szokiem okazało się uczestniczenie w sesji, Burmistrza Piwnicznej-Zdroju pana Chorużyka. Przyjechał na zaproszenie tutejszego Burmistrza „Lidzbarga” Warmińskiego. To przejaw skrajnej nieodpowiedzialności i lekceważenia zdrowia nas wszystkich. Jak można zapraszać osobę z tzw. „czerwonej strefy” zachorowalności na covid-19 do naszego miasta i powiatu szczycącego się praktycznie zerową zachorowalnością? Na samej sesji tylko 3 lub 4 osoby miały maseczki, pan z powiatu Nowosądeckiego (blisko 700 aktywnych chorych), Burmistrz Piwnicznej nie nosił jej nigdzie. Witał się z innymi, uczestniczył w spotkaniach itp.  Gratulujemy Burmistrzowi Wiśniowskiemu rozsądku. W czasie sesji, po  sprawdzeniu, że Piwniczna-Zdrój jest w „czerwonej strefie” autor tychże słów natychmiast opuścił Sesję.  Transmisja wirusa podczas sesji gwarantowana, co widać na poniższych zdjęciach.

 Posted by at 7:57 pm
sie 022020
 

26 Sesja Rady Miasta była wyjątkowa, wręcz sensacyjna. Oto bowiem  30 lipca 2020r.  pierwszy raz w nowożytnej historii miasta Radni nie podjęli uchwały zaproponowanej przez Burmistrza.

Chodzi o proponowaną podwyżkę opłat za odbiór odpadów komunalnych, 24 zł od mieszkańca. Część radnych kwestionowała zasadność kolejnych podwyżek, wymuszanych przez ZGOK, gdzie nasza gmina jest jednym z udziałowców tej olsztyńskiej spółki. ZGOK będzie żądał podwyżek bez końca i nie widać rozwiązania tego problemu – argumentowała radna Serwach. Jak to wytłumaczyć mieszkańcom miasta? Ludzie potracili pracę, są podwyżki żywności, może się wstrzymamy na razie, aby jeszcze bardziej nie dobijać mieszkańców – dodała radna. Na drugim biegunie stanęła radna Michalak (namaszczona na przyszłą Burmistrz Miasta), w 2012r. za Burmistrza Wajsa podpisaliśmy umowę ze ZGOK, wstąpiliśmy do spółki i teraz konsekwentnie musimy wywiązywać się z zobowiązań. Najwięcej do powiedzenie miał Prezes PGK sp. z o.o. Jan Krasnoborski, twierdził, że olsztyńska spółka ZGOK jest zarządzana właściwie, bronił jak lew jej interesów, sypiąc jak z rękawa argumenty za podwyżką opłat. Telegraficznie skracając – „jak to biedny jest ZGOK, jak dobrze zarządzany, jak ciężko o podwyżkę, i to nie nasza wina że koszty utrzymania ciągle rosną, bez podwyżki ZGOK upadnie, splajtuje”. Nikt z radnych nie podniósł argumentu, iż pan Krasnoborski, Lidzbarczanin, występując na sesji w roli obrońcy olsztyńskiej spółki staje w jasnym konflikcie interesów. Pan Krasnoborski zasiada w radzie nadzorczej ZGOK, pobierając z tego tytułu niemałe pieniądze. Więc z jednej strony ma „niby” stać po stronie mieszkańców, działać dla ich dobra jako Prezes PGK, z drugiej strony jako organ kontrolny olsztyńskiej spółki lobbuje za podwyżką opłat za odbiór śmieci. Jeszcze w 2017r. w oświadczeniu majątkowym za 2016r. wykazuje odrębne przychody osiągnięte z bycia Prezesem PGK i członkiem rady nadzorczej (odpowiednio 7065zł i 85582zł, w kolejnych latach już o tym zapomina podając zsumowaną (lub i nie) kwotę 115 516zł.  

Sesja odbyła się bez udziału Burmistrza Wiśniowskiego. Być może jego obecność zdyscyplinowałaby radnych, lub jak to bywało wcześniej głosowano by nad uchwałą aż do skutku, aż „za” będzie większość. Proszę zapoznać się z metodami Burmistrza Wiśniowskiego traktowania radnych i wpływania w ukryciu przed mieszkańcami na zmianę ich decyzji CZYTAJ TUTAJ

Tego samego dnia odbyło się zgromadzenie wspólników ZGOK w Olsztynie, gdzie zatwierdzono bez głosowania podwyżki za odbiór odpadów, a także zmieniono ceny odbioru odpadów już segregowanych. I tak od 1 sierpnia podrożeją opłaty za szkło – z 1 zł do 120 zł za tonę, papier i tekturę – z 1 zł do 120 zł za tonę, tworzywa sztuczne – z 1 zł do 180 zł za tonę oraz metale – z 1 zł do 120 zł za tonę. Cena za przyjęcie odpadów komunalnych zmieszanych wzrosła z 465 zł za tonę do 489 zł za tonę. Jak traktuje się wspólników przez największego udziałowca – miasto Olsztyn?  Aby odciąć dyskusje i pewnym posunięciem mieć zatwierdzoną podwyżkę, na zgromadzeniu wspólników nie uchwalono porządku obrad, czym zakończono posiedzenie i tyle. Regulamin mówi, że w takim przypadku uchwały z automatu i bez głosowania zaczynają obowiązywać. Po tym „zgromadzeniu” wspólników, część niezadowolonych burmistrzów poszła pod gmach TV Olsztyn, aby wyrazić swoją dezaprobatę na autoratywność rządów Prezydenta Olsztyna i traktowanie wspólników jak dojne krowy (raczej mieszkańców gmin). Burmistrza Wiśniowskiego tam nie zauważyłem, ku zdziwieniu protestował Burmistrz Ornety Popiel. Więcej w relacji TV Olsztyn TUTAJ

Podwyżka za odbiór odpadów i tak nastąpi, a radni będą zmuszeni zaakceptować podwyżkę na 24 zł od osoby lub więcej. Niektórzy radni nieśmiało pytali, czy można ze spółki wystąpić i czym to grozi. Nikt z obecnych nie umiał odpowiedzieć na to pytanie. Z informacji uzyskanych przez redakcję, wynika, że umowa spółki jest tak napisana, iż wystąpienie z niej jest praktycznie niemożliwe i zapewnia hegemonię Olsztyna na 30 lat.

Czy włodarze gmin, wzięli pod uwagę najprostszą drogę do wyjścia ze spółki, czyli jej bankructwo, plajtę finansową? Po ogłoszeniu bankructwa, umowa spółki wygasa, bowiem nie ma samego podmiotu. Następnie można spisać nową umowę, na innych warunkach np. bez gminy Olsztyn i ustalać własne zasady polityki cenowej. No, ale wtedy czy do rady nadzorczej „załapie” się obecny najgorętszy orędownik ZGOK-u, lidzbarski prezes PGK?  

 

 Posted by at 8:24 pm