Cze 132014
 

uzdrowisko

6 sierpnia 2013r. ukazał się artykuł „„Lidzbark Warmiński – Uzdrowisko termalne” czyli strzał w kolano””. Autor przybliża ewentualne konsekwencje ustanowienia strefy ochrony uzdrowiskowej na terenie Lidzbarka Warmińskiego, wyjaśnia też podstawowe terminy związane z tworzeniem strefy. Warto zapoznać się z jego treścią, aby lepiej zrozumieć poniższy tekst.

Ustawodawca określił, iż strefa „C” ochrony uzdrowiskowej obejmuje teren całej gminy. Przyjęcie takiego rozwiązania w naszym mieście spowodowałoby całkowity paraliż wszelkich inwestycji przemysłowych i odpływ przedsiębiorców. Wyjściem z sytuacji jest utworzenie z zasobów gminy wydzielonego obszaru, zwanego dzielnicą uzdrowiskową. Pan Burmistrz spostrzegł to rozwiązanie dość późno, bowiem uchwałę o rozpoczęciu procedury tworzenia dzielnicy uzdrowiskowej podjęto na nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta, zwołanej naprędce 2 czerwca 2014r. Rada Miasta przyjęła uchwałę nr OR.BR.0007.55.2014.EK w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostki pomocniczej Lidzbarka Warmińskiego, zwanej dalej „Dzielnicą Uzdrowiskową”. Sam tryb przeprowadzenia konsultacji jest na tyle ciekawy, iż wymaga osobnego artykułu, który pojawi się w późniejszym czasie. Obecnie należy odpowiedzieć na pytania: Co to jest dzielnica uzdrowiskowa, gdzie ona będzie i dlaczego ma powstać?

Jednostka pomocnicza gminy to najniższy szczebel organizacyjny w gminie, służyć ma do budowania społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania lokalnych wspólnot w procesy decyzyjne. Mówiąc obrazowo, ustawodawca zezwolił samorządom (w naszym wypadku miastu) na tworzenie wyodrębnionych „dzielnic”, w których mieszkańcy powołują rady dzielnicowe, aby móc lepiej zarządzać swoimi sprawami. Rada i jej zarząd lepiej znają potrzeby i problemy swojej dzielnicy, bowiem znajdują się bliżej swoich wyborców. Podstawą dającą prawo powoływania jednostek pomocniczych jest art.5 Ustawy o Samorządzie Gminnym, zaś art. od 35 nadają ramy prawne i zalecenia dotyczące tworzenia i działania jednostek pomocniczych. Ustawodawca pozostawił dużą swobodę radzie gminy, co do sposobu działania jednostki pomocniczej jak np. ustalenia diet dla nowo powołanej rady dzielnicy, zarządu czy też nazwy dzielnicy.

„Dzielnica Uzdrowiskowa” na mocy prawa będzie posiadała radę dzielnicy składającą się z 15 radnych i minimum 3 członków zarządu. Przewodniczący zarządu korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym i ma prawo uczestniczyć w pracach rady miasta, ale bez prawa głosu. Najczęściej zatrudniany jest też na etacie w gminie. Tak więc przy stoliku radnych na sali konferencyjnej w UM przybędzie dodatkowe krzesło. Radni wybierani będą w wyborach bezpośrednich pośród mieszkańców dzielnicy. Sposób wybierania zarządu ustala statut nadany przez radę miasta. Członkowie rady dzielnicy, mogą powoływać komisje i przewodniczących komisji. Rada posiadać musi także odpowiednie pomieszczenie do pracy, podejmowania uchwał i niezbędne zaplecze biurowe. Radni pełnić będą dyżury podobnie jak to czynią radni miasta.

W Lidzbarku Warmińskim będzie więc w sumie 30 radnych i co najmniej 3 członków zarządu rady dzielnicy. Miejmy nadzieję, iż relacje z posiedzeń rady dzielnicy będą tak samo pasjonujące jak te z rady miasta.

Teren dzielnicy uzdrowiskowej z naniesioną lokalizacją niektórych obiektów.

Teren dzielnicy uzdrowiskowej z naniesioną lokalizacją niektórych obiektów.

W załączniku do uchwały, znajduje się mapka z odręcznie nakreślonymi granicami dzielnicy uzdrowiskowej. Proszę zwrócić uwagę na zakreślone obszary ochrony uzdrowiskowej „A””B”i „C”. Ciekawie wygląda granica strefy „C” tuż przy „Polmleku”, który leży na granicy terenu objętego ochroną (podobnie jak odlewnia żeliwa). Bardzo ważną sprawą w uzdrowisku są zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. W naszym przypadku będą to „Termy Warmińskie” i aby mogli przyjeżdżać do nas kuracjusze kierowani z NFZ-tu termy musza posiadać status zakładu lecznictwa uzdrowiskowego lub przynajmniej urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Zdaniem redakcji jest pewien problem, bowiem kompleks „termalny” znajduje się w strefie „C” a ustawa o „uzdrowiskach” wyraźnie mówi:

strefa „A”, dla której procentowy udział terenów zieleni wynosi nie mniej niż 65%, obejmuje obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta lub turysty, w zakresie nieutrudniającym funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności: pensjonaty, restauracje lub kawiarnie”

Rada Miasta wyznaczyła strefę „A” (najbardziej chronioną) w lesie między ul. Żytnią a doliną Symsarny. Spory kawałek naszego miasta straci całkowicie na wartości, bowiem w tej strefie nie wolno budować czegokolwiek. Stracą też mieszkańcy (spadnie wartość gruntu) pozostałych stref „B” i „C”, bowiem na ich ziemi nie mogą powstawać żadne zakłady przemysłowe i inne budowle określone szczegółowo w ustawie. Zakładem przemysłowym w rozumieniu prawa jest np. ciastkarnia, piekarnia, stolarnia, lodziarnia czy rozlewnia wody mineralnej. Wydaje się, że linie wyznaczające granice dzielnicy uzdrowiskowej, nie mają nic wspólnego z interesem kuracjuszy i troską o to, aby oddychali czystym powietrzem.

Należy zastanowić się na rzecz czyjego interesu działa Burmistrz Artur Wajs, tworząc dzielnicę uzdrowiskową. Z pewnością nie jest to dbałość o budowanie relacji na linii władze samorządowe – obywatel. Bardziej wiarygodnym będzie twierdzenie, iż czyni to, aby zmniejszyć straty finansowe Term Warmińskich o ile NFZ będzie przysyłał pacjentów. Jednak czy warto to czynić kosztem mieszkańców miasta?

 Posted by at 11:04 am
Powiadom o
SOWA& PRZYJACIELE

Tak, budują swoje imperium kolesi na starość.

markus

Burmistrz.Starosta i Marszałek województwa szykują sobie ciepłe posadki kosztem dalszego bezrobocia większości mieszkańców.Jeżeli powstanie strefa uzdrowiskowa na pewno nie powstanie .zaden znacz ący zakład produkcyjny .a są nawet robione trudności dla potencjalnych inwestorów Markus

Grande

To prawda przeglądając od początku ideę powstania term to nie trzyma się kupy, a " pojechaliśmy' od parku rozrywki z gorącą wodą termalną do uzdrowiska z zimną i podgrzewaną wodą termalną. Przy okazji zmieniając temperaturę wody i jej skład. :):) Wszystko na papierze.
Piosenka Golec Orkiestra ( słowo golec pasuje do L.W…)
"Dzisiaj mamy tu ściernisko, ale będzie …..uzdrowisko"

młodzi

Często jeżdżę po Polsce po terenach gdzie sa uzdrowiska np. Augustów czy Gołdap tam ludzie płaczą ze mają uzdrowiska bo nic się nie dzieje żadnej pracy dla ludzi. Z Augustowa muszą dojeżdżać do pracy do Suwałk i Olecka bo tam jest praca bo miasta postawiły na rozwój przemysłowy a nie uzdrowiskowy. Ja nie chce tego dla Lidzbarka. To że ktoś zrobił przekręt i stawia termy które miały tak beznadziejny biznesplan sory brak biznesplanu. To proszę teraz nie robić z miasta swojego Folwarku i zmieniać statusu miasta dla ratowania swojego i kolegów tyłka.

Grande

Ratowanie tyłka jest priorytetem władz i wciskaniem ciemnoty mieszkańcom nie znającym tej strony lub pozbawionych daru logicznego myślenia. Miasto się rozwija, emeryci będą zadowoleni mocząc się i masując w SPA :):) za swoje podłe emerytury. Sama zabudowa jakże typowa dla Warmii :):) i faktycznie przypomina bardziej " Wilczy Szaniec". czego nie omieszkali zauważyć zbuntowani czytelnicy.

młodzi

jak zobaczyłam gdzie znajduje się się strefa to szkoda gadać mam tego dosyć tego miasta. Czemu firma Harhaja nie jest strefie jesli ul Dantayszka wchodzi a sa koło siebie znowu przywieje. Co z firmami na Olsztyńskiej przecież jest kilka Szkło, Drewland, stary warmot,to są tereny przemysłowe dla nich już nie bedzie rozwoju. Czy ktoś mysli w tym mieście bo mam wrażenie że nie . Czemu działka pod termami jest w strefie C czy nie powinna być w strefie A przecież przez termy robione jest uzdrowisko. Czemu my mieszkańcy mam za to wszystko płacić za głupotę czyjąś

Las

Niezależnie od tego, czy to uzdrowisko będzie czy nie, to w takim miejscu tworzyć bazę traktorów to lekka paranoja. A może by tak otworzyć sortownię odpadów przy ul. Żytniej, taka sama logika.

młodzi

czemu piszesz cytuje "czy to uzdrowisko będzie czy nie," czy Ciebie nie interesuje co się dzieje z tym miastem ludzie ruszmy się skończmy z tą władzą

Grande

proponuję na osiedlu Ż zrobić składowisko zużytych akumulatorów.Dojazd z 51 dobry.

mieszkaniec

Ludzie trzeba powiedzieć NIE!! Nie można do tego dopuścić.. bo z miasta już nic nie zostanie.

młodzi

zgadzam się chcemy referendum w sprawie uzdrowiska a nie jakieś ankiety ( i tak bedzie przekrent z tymi ankietami)

Jola

a był już 6 sierpnia 2014 roku?

API

Dziękuję za spostrzegawczość, świadczy o czytaniu ze zrozumieniem, rzadko spotykana cecha tutaj;)

Predator

My po prostu nie czepiamy się szczegółów. Ponieważ publika inteligentna to wie ,że chodzi o 2013. Jeśli nie mozna zatrzymać tej strony to zawsze można przyczepić się do błędów i próbować zdyskredytować autora.

Lądek Zdrój

Czy ktoś mi wyjasni jaki jest sens budowy bazy Dróg Powiatowych w Lidzbarku przy ul. Leśnej. Ciężki sprzęt, zwały żwiru, soli drogowej, raczej nie pasują do dzielnicy mieszkalnej w strefi uzdrowiskowej typu "B" . W pobliżu szkoły, park chronionego krajobrazu, a tu kopary, spychy i cichutkie traktory z przyczepami, rozpieprzające lokalne wąskie dróżki.
A tak przy okazji, MOW zwany potocznie "poprawczakiem", posiadał, gospodarstwo rolno-ogrodnicze, które nauczało zawodu swoich wychowanków (może dzięki temu paru przeszło na jasną stronę mocy). Obecnie dalej trwa proces niszczenia zaplecza nauczania zawodu, przypomnijmy: Śp. rolniczak-hamowo, Śp. zawodówka- warsztaty stolarskie a teraz jeszcze "poprawczakowy" sadek z jabłkami, został podzielony na działeczki budowlane ku uciesze paru możnych.

neno

Powiem Ci więcej, Starostwo ma w pytę własnych budynków administracyjnych , wynajmując je w częsci za marne grosze , między innymi dla PO. Bizantyjskie budynki, auta po blisko 100 tys. co dwa lata, – łatwo się wydaje nie swoje…. ps. skoro nawet na Termach buduje firma Jolanty H. to ciekawe kto buduje na Leśnej??

Gość

Frydrych kolega pana Harchaja

API

Firma pana F. W zaczęła wygrywać przetargi odkąd starostą został pan Harhaj.

smrodek

taka zmowa budowlana :):)

axi

powiem że to jest tragedia jestem mieszkańcem leśnej jak można było dopuścić aby w takiej lokalizacji powstała baza dróg powiatowych ciężkie maszyny rozjeżdżają od wczesnych godzin porannych wąziutkie ulice przecież ona powinna powstać przy głównych wylotach miasta z dala od zabudowań mieszkalnych!!!!!!! i jak mozna taką bazę budować przy parku krajobrazowym !!! cisza spokój a tu taki numer na serio nie wiem kto podają taką decyzje normalnie jak dla mnie to prokurator moze za ostro ale normalnie poniosło mnie brak słów 🙁

Harcerz

Lidzbark W. pierwszą ofiarą uwolnienia zawodów ?
Brak współpracy władz z urbanistą . Rozwój miasta wymaga przemyśleń.
Jak ktoś buduje zamki w grze komputerowej , to nie znaczy , że może planować kierunki rozwoju miasta.
Tu trzeba mieć wykształcenie i wyobraźnię.
Baza Zarządu Dróg Powiatowych w strefie uzdrowiskowej. Ho ho ho !!!!

Grande

w naszym mieście do rozwoju wystarczyła medycyna. Dlatego mamy wąskie ulice i szerokie chodniki.

ROBERT