Lis 072019
 

W ostatnich latach na popularności zyskały wyrażenia takie jak „jawność” czy „obywatelska kontrola władzy”. Oto bowiem zwykły „Kowalski” miałby możliwość sprawdzenia co robi urzędnik lub Wójt i na co wydaje publiczne pieniądze. Wzniosłe i piękne idee są nośne i bardzo medialne, dobrze widziane w nowoczesnym społeczeństwie. Jednak kiedy „Kowalski” chciałby urzeczywistnić jakąkolwiek formę obywatelskiej kontroli władzy – natychmiast otrzymuje zimny prysznic. Wzniosłe koncepcje walą się jak domek z kart, a władza wskazuje plebsowi jego miejsce. Bez zmrużenia okiem „ciekawskiego” obywatela przenosi się Orwellowskiej rzeczywistości, stosując wobec niego szykany i represje, narzędzia dobrze znane esbecji i innym zbrodniczym komunistycznym służbom. Nawet najmniejszy objaw aktywności obywatelskiej spotkać się może z odpowiedzią władz. Poniżej opis jednego z wielu przypadków prześladowania jakich doświadczył  Redaktor tego portalu.

6 kwietnia 2018r. od jednego z „wysoko ulokowanych” pracowników w Urzędzie Miasta Lidzbarka Warmińskiego, redakcja NL otrzymała informację o dewastacji elementów krajobrazu w dolinie Symsarny wraz ze zdjęciami. Na kanwie tegoż sygnału, powstał artykuł „Wandale w dolinie Symsarny”. Wpis ów, nie spodobał się panu Janu Harhajowi, złożył na policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa następującej treści:

W dniu dzisiejszym tj. 10.04.2018r. na portalu społecznościowym „NASZ LIDZBARK” prowadzonym przez redaktora ANDRZEJ PIEŚLAK zobaczyłem zamieszczony znieważający moją osobę wpis oraz zdjęcia z napisami cyt. „HARY CWEL” oraz „JEBAĆ HARHAJA”. Ja te napisy odbieram jako szkalowanie mnie jako Starosty Powiatu i według mnie moją one na celu publiczne znieważenie mnie i postawienie w negatywnym świetle w społeczności powiatu oraz Lidzbarka Warmińskiego Andrzej Pieślak w komentarzu pod zdjęciami jednoznacznie łączy te z funkcją Starosty Powiatu którą sprawuję. Andrzej Pieślak celowo zamieścił te obelgi i znieważenie na swoim publicznym ogólnodostępnym portalu aby ta informacja dotarła do jak największej liczby mieszkańców powiatu. W załączeniu wydruk z portalu „NASZ LIDZBARK” szt. 5”.

Zaprzyjaźniona z panem Harhajem Prokuratura Rejonowa wszczęła postępowanie w kierunku zniesławienia z art. 212 par. 1 i 2. Pojęcie „zaprzyjaźniona” użyte w poprzednim zdaniu, nie jest pozbawione podstaw. W aktach postępowania prokuratorskiego odnajdziemy dokumenty mówiące o utrzymywaniu kontaktów towarzyskich między panem Harhajem i dwójką lidzbarskich prokuratorów. Złożyli oni wnioski o wyłączenie z prowadzenia sprawy właśnie ze względu na bliższą „zażyłość” z osobą pana Harhaja. Prokurator Andrzej Krzywiel 18 maja 2019r. wyłączył z postępowania o sygn.. PR 1 Ds. 261.2018 panią Joannę Kłosowską i Krystynę Kozodój. W uzasadnieniu decyzji czytamy m.in. „Z kolei prokurator Joanna Kłosowska wskazała, że ona i jej mąż znają wymienionego osobiście (Jana Harhaja przyp.red.), utrzymują kontakty zawodowe, jak i towarzyskie od wielu lat i kontakty te są regularne. Powołane przez wnioskodawczynię okoliczności mogą wywoływać uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności w niniejszej sprawie.
Podkreślenia wymaga, że zachodzi przesłanka dotycząca wyłączenia prokuratora określona w art. 41 par. 1 kk. Zarówno prokurator Krystyna Kozodój, jak i prokurator Joanna Kłosowska utrzymują kontakty towarzyskie z pokrzywdzonym, znają się do wielu lat, a zatem może to wywołać uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności
”.

Po złożeniu zawiadomienia, prokuratura wszczęła dochodzenie. Człowiek już jest, należy więc jeszcze znaleźć odpowiedni paragraf. Tych jest bez liku w kodeksie karnym, jest z czego wybierać. Na początek prokuratura wytoczyła ciężką artylerię wobec Redaktora Nasz Lidzbark czyli art. 212 k.k. par. 1 i 2. Gdzie karą może być pozbawienie wolności. Przestępstwo z powyższego artykułu może być ścigane tylko z oskarżenia prywatnego (Jan Harhaj jako osoba prywatna może wnieść akt oskarżenia bezpośrednio do sądu). Próba skarżenia z art. 212 okazała się więc ślepą uliczką.

Jednak był człowiek, była wina, należało tylko zmienić paragraf. Prokuratura wszczęła postępowanie w kierunku art. 226 par 1 k.k. zacytujmy go w całości:

„ Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Policja (21 czerwca 2018r.), wszczęła dochodzenie. Rozpoczęły się przesłuchania oskarżonego na komendzie policji. Ze strony policji dochodzenie prowadził mł. asp. Arkadiusz Szpak. Ów, dzielny funkcjonariusz w toku prowadzonego dochodzenia powołał biegłego językoznawcę aby ten wydał opinię na temat dwóch napisów – „Jebać Harhaja” oraz „Hary Cwel” czy są obraźliwe czy nie. Językoznawca, pani Jolanta Piwowar z Olsztyna za swą usługę zainkasowała od policji 1037,26 zł na którą składały się:

  1. Lektura akt sprawy oraz wstępna analiza materiały językowego 1 godz. – 45,63zł
  2. Analiza definicji leksykalnych, artykułów hasłowych, stron internetowych oraz zawartości Narodowego Korpusu Języka Polskiego 8 godz. – 365,04zł
  3. Opracowanie wniosków na podstawie przeprowadzonej analizy oraz pisemne opracowanie opinii 13 godz. – 593,19zł
  4. Koszt zakupu opakowania, wydruku i wysyłki opinii (polecona ZPO) – 33,40zł

Wydanie opinii, iż te dwa napisy są obraźliwe zajęły pani Piwowar 22 godziny pracy.

Po kilku kolejnych wizytach oskarżonego na komendzie policji, mł. asp. Arkadiusz Szpak, o zgrozo umarza postępowanie w części, bowiem kierunek art. 226 par 1 k.k. okazuje się chybiony. Bystry policjant zauważa, iż czyn zabroniony z tego paragrafu musi dotyczyć znieważenia funkcjonariusza podczas pełnienia i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Przedmiotowa sprawa nie dotyczy powyższego, więc dochodzenie należy umorzyć. Wniosek o umorzenie 27 grudnia 2018r. zatwierdził prokurator Andrzej Krzywiel. Wydawałoby się, iż sprawa dobiegła końca. Nic podobnego.

Jest człowiek, trzeba tylko zmienić paragraf. Tego samego dnia w którym prokurator umorzył postępowanie w kierunku art. 226 par.1, prokurator sporządza akt oskarżenia z tego samego art. k.k. ale paragrafu 3. Mówi on:

„Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Wspomnieć należy, iż w związku z tym Redaktor Andrzej Pieślak został wezwany na kolejne przesłuchanie na komendę policji w niedzielę 30 grudnia 2018 na godzinę 18.00.

Sprawa trafia do Sądu Rejonowego. 17 maja 2019r. odbywa się pierwsza rozprawa. Przesłuchania stron, pokrzywdzonego „reprezentuje” prokuratura rejonowa. Na kolejnej rozprawie Sędzia Marta Banaś-Grabek decyduje o zmianie kwalifikacji prawnej czynu z art. 226 na art. 216 par2 k.k. Czyli zamiast znieważenia organu konstytucyjnego przechodzimy na znieważenie osoby fizycznej za pomocą środków masowego przekazu, kara do roku pozbawienia wolności. Pojawia się problem, iż ściganie z tego paragrafu odbywa się z oskarżenia prywatnego (o czym informuje sąd). Obecna na sali pani prokurator, składa wniosek że obejmuje to oskarżenie z urzędu. Sprawę odracza się na kolejny termin. W końcu 2 lipca 2019r. zapada wyrok:  Winny zarzucanych czynów, dopuścił się przestępstwa. Sąd warunkowo umarza postępowanie karne na okres jednego roku oraz zasądza od Redaktora w sumie 1 700zł zwrotu kosztów postępowania, opłaty biegłego językoznawcy i wpłaty 500zł na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej.

Na nic zdały się argumenty redakcji, mówiące że zdjęcia są ilustracją artykułu i stanowią informację prasową. Redaktor podczas rozprawy użył porównania do sytuacji, kiedy wielkie stacje TV pokazywały przestępczy akt, kiedy to jedna z osób spaliła kukłę Żyda (głośna, medialna sprawa). Idąc tropem rozumowania oskarżyciela, a potem jak się okazało sądu, gmina żydowska powinna pozwać do sądu wszystkie te stacje telewizyjne, za znieważenie. Praktycznie codziennie widzimy w TV informacje, kiedy to dokonywane jest przestępstwo. Na tym polega wolność słowa. Redaktor podkreślił, że Jan Harhaj próbuje w ten sposób wpłynąć na redakcję i wywołać „efekt mrożący”. Sędzia Marta Banaś-Grabek uznała winę redaktora za oczywistą i wymierzyła karę.

Redaktor NaszLidzbark nie zgodził się z wyrokiem i kolejny raz szukał poszukał sprawiedliwości w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Została złożona apelacja od wyroku lidzbarskiego sądu.

Sąd Okręgowy w Olsztynie na rozprawie apelacyjnej uniewinnił oskarżonego, a kosztami procesu obu instancji obciążył skarb państwa (czyli podatników). W krótkim uzasadnieniu wyroku Sędzia stwierdził m.in. że,  ocenie sądu nie była potrzebna opinia biegłego językoznawcy. Wystarczyło doświadczenie życiowe i logika, aby stwierdzić, że napisy były obraźliwe i wulgarne. Nie można w żaden sposób wywnioskować, aby intencją autora artykułu było znieważenie Jana Harhaja, a tym bardziej jak wnioskował w akcie oskarżenia prokurator – konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej. Materiał dowodowy w sprawie nie daje podstaw do tego, aby oskarżonemu przypisać działanie w zamiarze bezpośrednim, to znaczy że oskarżony chciał zniesławić Jana Harhaja lub ewentualnym czyli godził się na to. Prokuratora lub Sąd może się jedynie domyślać, że za takim opisem nie stoi tylko przesłanka opowiedzenia o pięknej przyrodzie ale są to tylko domysły. Sąd nie może się opierać na domysłach wydając wyrok i iść linią najmniejszego oporu, że jest to czyn o znikomej szkodliwości społecznej bo sąd musi oceniać to co zostało zgromadzone w aktach i tylko na tym może się opierać oceniając materiał dowodowy.

To koniec jednej z wielu historii, kiedy to Redaktora NaszLidzbark pozywa się do sądu za pisanie artykułów. Schemat za każdym razem jest bardzo podobny, lidzbarski sąd uznaje winę redaktora, a olsztyński sąd uniewinnia. I tak wiele razy. Należy nadmienić, że jedna taka sprawa zajmuje redaktorowi  kilkanaście dni, w trakcie których nie może zajmować się pracą zawodową.

 Posted by at 9:31 pm
Powiadom o
OK-s

Haha czytam i wprost nie dowierzam. Ostatecznie 1700 zł zapłacą podatnicy, ale to przecież nie są jedyne koszta. Przecież ktoś w imieniu starosty musiał napisać wniosek do sądu i później starostę na tych rozprawach reprezentować, panowie z milicji (zamiast łapać bandytów) musieli organizować przesłuchania, a później tworzyć z nich protokoły. Redaktor NL też musiał porzucić pracę i latać w te dni po sądach. Koszty sądów, rozpraw itd. itp. – lekko licząc to kilka tysięcy złotych. Kilka patyków na sprawę, na której wygrała chyba jedynie pani od językoznawstwa, która przytuliła ładną gażę. To wszystko pokazuje w jak nie najlepszej kondycji jest polski wymiar sprawiedliwości, więc rzeczywiście jakieś reformy są tu potrzebne. Piszę jakieś, ponieważ nie takie jak proponuje Kaczor, bo to będzie skok w jednej skrajności w inną skrajność.

gość

no tak skrajność to losowanie sedziów do spraw 😉 i w końcu ta izba dyscyplinarna przy KRS dla bezkarnych sędziów 😉 faktycznie skrajność

Lucjan

ąpi może zapytałbyś odpowiednie władze co i skąd wywozi się na polaw okolice Knyp i Naprat

gość

Może Pan rozwinąć temat? Jakieś zdjęcia?

Maria

Na prywatnej posesji w Knipach, w nocy z soboty na niedziele „wyladowal” transport starych rupieci. Zblizaja sie Swieta, wielkie sprzatanie – moze Sw. Mikolaj wyruszyl z Lidzbarka Warminskiego, rozwozi prezenty i je zgubil? Mam nadzieje, ze odpowiednie Wladze zainteresuja sie tym i „podarunek – znalezisko” zostanie zwrocony Wlascicielowi.

Kyle XY

Jak się roztrwania pieniądze i finansuje pseudo projekty.
https://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,25410173,miliony-dla-uniwersytetu-na-walke-ze-stresem-i-depresja-wsrod.html
Uważam ,że lepiej w ogóle nie stresować studentów. Wystarczy ,że jak się tylko zapiszą na studia ( teraz egzaminów nie trzeba zdawać) to uczelnia wyda im dyplomy ukończenia studiów wraz z tytułami magisterskimi.
Nie każdy musi i nie każdy nadaje się aby studiować.
I tak im wyższe wykształcenie tym niżej uposażone za to bardziej odpowiedzialne stanowisko.

gość

Znam ludzi po studiach, którzy nie potrafią napisać jednego zdania bez błędów ortograficznych. Znam też ludzi po zawodówce czytających książki i potrafiących się merytorycznie wypowiedzieć. Nie ma reguły…

studia

Miałem kiedyś koleżankę, która studiowała informatykę. Pewnego dnia się mnie pyta jaki sstem jest zainstalowany na jej komputerze… Także tego…

Jasiu

A czy szanowny gość słyszał kiedyś o dysortografi?? Nie należy Wszystkich wrzucać do jednego, swojego worka -nie każdy rodzi się humanistą…. trochę wiedzy i pokory by się należało

Kyle XY

Na stronie BIP UM jest propozycja co do lokalizacji stref płatnego parkowania.
http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=132593
Konsultacje społeczne do 15.11.2019

obiektywnie

W niektórych miejscach by się przydały takie strefy. Zwłaszcza tam gdzie utuczeni Janusze i Grażyny zostawiają swoje auta pod samymi drzwiami sklepów i lokali, no bo trudno zrobić parę kroków i przy okazji spalić kilka kalorii. Niektóre miejsca w mieście powinny być całkowicie wyłączone z ruchu samochodowego – miały by prawo poruszać się tylko tam służby, pogotowie czy ewentualnie taksówki.

Prestiżowa praca w LW

Tymczasem w lidzbarskim PUP-ie. Ktoś chętny skorzystać z tak prestiżowej oferty za 1 033,7 PLN brutto?
Nie… to nie jest tygodniówka. To za miesiąc te 1 033,7 PLN brutto 🙂
https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?f16fcce15b4e2db11ec6d3e0a4bb1eaf

gość

Dla Warszawiaka gdyby zaproponować taką tygodniówkę to by parsknął śmiechem. A tu chodzi o cały miesiąc…

gość

Dlaczego nikt nie chce się przyjrzeć pracy tego PUP? Czy ludzie tam pracujący w pełni wypełniają swoje obowiązki, skoro mamy takie wysokie bezrobocie i takie oferty „pracy” za 1033,7zł? Podobno bezrobocie w całej Polsce jest rekordowo niskie dzięki czemu mamy rynek pracownika, rosnące pensje… Dlaczego zatem nasz powiat jest poza tymi statystykami? Czy ktoś jest w stanie merytorycznie się wypowiedzieć w tej kwestii?

gość

https://lidzbarkwarminski.praca.gov.pl/stopa-bezrobocia
W linku masz odpowiedz , ze bezrobocia praktycznie nie mam ! Jeszcze 5-6 lat temu bezrobocie w powiecie lidzbarskim sięgało 27-28% zaś obecnie wynosi tylko ok 12% i cały czas spada . Mówienie, że nie ma pracy jest nieprawdziwe .pozdrawiam

gość

12% bezrobocia rejestrowanego to OGROMNA wartość! Zwłaszcza w obecnych czasach, gdzie bezrobocie w kraju jest znikome. Pracy w powiecie brakuje. Chyba, że mowa o pracy za śmieszne stawki na roboczych stanowiskach – takiej pracy nie chcą nawet przybysze ze wschodu.

gość

Ludzie są na stażach za około 1000 to faktycznie bezrobocie spadło. Skoro bezrobocia jak piszesz „nie ma” to trzeba zlikwidować PUP. Po co podatnik ma płacić na utrzymanie tego urzędu skoro nie ma bezrobocia?

gość

Dokładnie PUP powinien iść do likwidacji ok 2mln zł rocznie pochłania ów „niezbedny ” przybytek !? Rada Powiatu na czele ze Starostą nie zlikwiduje go! Za to dzisiaj pan starosta w radiu Olsztyn zapowiada cięcia w placówkach oświatowych !
Rzad zjednoczonej prawicy robi o wiele wiecej by zminimalizwoać głodowe wynagrodzenie i już za kilka miesiecy najniższa krajowa ok 1900zł na rękę, a za 3 lata bedzie to już ok 2600 zł na rękę . Spadające 12 % bezrobocie w powiecie lidzbarskim jest stabilne w porównaniu z innymi krajami Europy gdzie np . Hiszpania ok 15% , Włochy ok 10% ,Grecja ok 17% ,Francja ok 9%.

gość

Powinni wprowadzić gwarantowany dochód podstawowy dla każdego obywatela. Dzięki temu PUPy czy inne MOPSy mogły by zostać zlikwidowane bo nie były by potrzebne – każdy miałby środki na to, by się utrzymać. Taki program byłby też sprawiedliwy społecznie bo absolutnie każdy dostawałby pieniądze -a nie tylko wybrana grupa osób. Każdy zarówno biznesmen zarabiający miliony jak i jakiś biedak niemjący na żywność.

Jachu

Bezrobocie spada w taki oto magiczny sposób: Idziesz do Punktu Uzyskiwania Parobków po robotę, odmówisz 2-3 razy prace parobkowe za tysiaka to Cię wykreślą, a jak Cię wykreślą to Cię „nie ma” w statystykach, a jak Cię nie ma to bezrobocie dla nich spadło 🙂 Mam wrażenie, że ludzie są dla tego urzędu, a nie urząd dla ludzi. Zanim się tam zarejestrujesz musisz wypełnić, papierki, dupereleki, tabelki itd. a potem dopiero podjąć pracę parobkową. Kabaret z tym urzędem. I kiedy tam nie zajdziesz nikogo nie ma, albo wszyscy zajęci. Pamiętam raz czekałem by załatwić sprawę 2 godziny po czym usłyszałem, że Pani nie ma czasu bo jest zajęta. Chyba ją za kare posadzili za tym komputerem bo minę miała taką jakby cytrynę zjadła.

gość

Ja kiedyś czekałem dobrą godzinę aż panie skończą rozmawiać 🙂 Przez ten czas nikogo z petentów tam nie było.

marlenka

Ja kiedyś wpadłam, a tam czarna pani chyba Urszula z kubkiem kawy stoi i rozmawia, ja czekam, a ona w najlepsze z koleżaneczką o dupie marynie, czekam grzecznie nie przeszkadzam może mnie zauważą i zaproszą do stolika, ale gdzie tam Urszulka była tak zajęta rozmową, że nie zauważyła, że ktoś czeka. Słyszałam też, że jest mistrzynią w rozsyłaniu prac parobkowych po ludziach. Wydzwania co chwila po ludziach i wciska prace parobkowe. Może startuje w konkursie: „Wciśnij jak najwięcej prac parobkowych”

PUP i bezrobocie

12-13% bezrobocie rejestrowane? Przecież to oznacza, że aż jedna osoba na ok 8 osób w powiecie NIE MA PRACY. Statystyki zatrważające!!! Z czego ty się cieszysz? Na tle województwa Warmińsko-Mazurskiego nasz powiat wypada bardzo słabo tj. bezrobocie w woj. 8,7% a w powiecie aż 12,9% (sierpień b.r.) to ogromna różnica. Ktoś powinien prześwietlić pracę PUP-u w sferze efektywności w walce z bezrobociem. Dlaczego nikt tego nie robi?

gość

*tylko 1,25 osoba\y na 10 osób nie ma pracy ! zatrważające 😉

PUP

To tylko bezrobocie REJESTROWANE, jest jeszcze nierejestrowane. A te 1,25 to bardzo duża wartość.

gość

a te nierejestrowane to na czarno bez opłacania składek 😉 okej rozumiem

Nieobeznany

Coś jest na rzeczy z tymi sprawami Panie Andrzeju. Trzeba się zastanowić , nad całością wszystkich spraw i nie podać tego do sądu właśnie tak jak w tytule jako celową próbę zamknięcia Panu ust. Słabo się znam na tym , ale jakaś mądra głowa mogła by to poprowadzić.

Kyle XY

Patrzę na BIP UM. Mamy mieć strefy płatnego parkowania.
Ulice Wysokiej Bramy- Konstytucji, Kasprowicza, Hoża, Prosta, Mickiewicza, Krucza, Reja, Kajki plac Wolności Ratuszowa Milewicza.
Zastanawiam się po co. Przecież w centrum parkują wyłącznie mieszkańcy, a w godzinach pracy również właściciele sklepów.
Trwają konsultacje w formie ankiety
Konsultacje odbywają się do 15 listopada 2019. Należy wypełnić ankietę dostępną min. w UM.
http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=132593
http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=347052

krzysztof

odniesieniu do informacji ,że Donald Tusk nie wystartuje w nadchodzących wiosną wyborach… a spodziewałem się starcia tytanów na polskiej scenie…tak oczekiwany przez sympatyków przyjazd polityka na białym koniu,już przechodzi do historii i do marzeń niektórych…i tu przychodzi mi pewien zapis z pomocą …skąd się bierze rycerz na białym koniu. w marzeniach Polaków ?..Bo to nie tylko teraz o takim zbawicielu myślano…………. To Św. Kazimierz Jagiellończyk czczony jako patron życiu społecznym i wzór dla sprawujących władzę,To jego wstawiennictwu przypisuje się kilka zwycięstw. i tak np.w 1518 r. kiedy Połock otoczyli Rosjanie , a bezradni żołnierze polscy nie wiedzieli jak walczyć.. przed nimi ukazał się młodzieniec na białym koniu ,w jasnym stroju i poprowadził do zwycięstwa…w nieznajomym rozpoznano św. Kazimierza..

Polak

A ty jak zwykle w temacie. Przeczytaj jeszcze raz artykuł.

krzysztof

ale na czasie….a a co do artykułu…..szkoda gadać,, dziennikarz nigdy nie napisze tego co chce

koniecznareforma

„Wolne sądy”-takie hasła trzymali niedawno na pikiecie PObywatele w L.W.Szkoda, że „wolne wyroki” z L.W. musi później normalny sąd w O. odwoływać.
Zawsze twierdziłem ,że sądów ani „wolnych” ani „szybkich” nie powinno być w takich małych pipidówkach.Zbyt dużo jest tzw. towarzyskich powiązań, i należałoby wyłączyć niemal wszystkich, gdy w sprawie jest zaangażowany j.h. Znam tego pana i zachodzę w głowę o czym wykształceni prawnicy/prawniczki dyskutują z nim na tych prywatnych spotkaniach. Pewnie są to tematy różne, literackie i półliterackie, ale od wielu lat…?

Till

O czym dyskutują? – o sprawdzonych sposobach schłodzenia etanolu.

krzysztof

Po latach nieobecności do polskich kin trafiło kilka historycznych,niestety do Lidzbarka nie trafił film .Legiony..to nieźle zagrany film, który zapisze się w polskiej kinematografii efektownymi scenami batalistycznymi.Dla Polaka to patriotyczny film..„Piłsudski”, jak i „Legiony” trafiły do kin w drugiej połowie 2019 roku. Ten drugi do Lidzbarka jeszcze nie trafił.Przypomniałem sobie o tym filmie kilka dni przed świętem 11 listopada, Wielka szkoda,że film zrobiony przy wysokim budżecie z pewnych względów nie trafił jeszcze do Lidzbarka .

Andrzej

mł. asp. Arkadiusz Szpak , Sława Ukrainie

Máthieu.

Czyżby ten Pan miał ukraińskie korzenie?

Ktos

Ale wy jesteście popier*oleni…
W takim razie wyzwijcie od Ukraińców Kazimierza Górskiego, Stanisława Lema, Wojciecha Kilara, Obrońców Lwowa, Szczepcia i Tońcia… Kopernik nie był polakiem, bo o niego upominają się Niemcy, Mickiewicz tez nim nie byl, bo Llitwini twierdzą, że byl jednym z nich… Taka jest wasza narracja? Bo innej nie widzę.
Te wyścigi o polskość całkiem wyjarały wam resztki szarych komórek.
Banda nacjonalistycznych idiotow! Tyle można o was napisać i powiedzieć.

Ktos

Zapomnialem dodac, że marszałek Piłsudski urodził się na Litwie. Uważacie go za litwina?

Trombullus

Piszesz o osobach urodzonych na terenie Polski i czujących się polakami. Polska nie zawsze miała obecny kształt a Polacy zasiedlali rozległe tereny. W dawnych czasach pomiędzy Słowianami nie było aż takich rozgraniczeń, bardziej ważna była granica z Germanami- całkiem obcymi nam kulturowo. https://www.youtube.com/watch?v=DfjKPPQL37I

Trombullus

„Jak cię widzą tak cię piszą”.Tu nie chodzi o pochodzenie ale o nastawienie i sposób postrzegania samego siebie. Mamy w Lidzbarku sporo wspaniałych osób z Ukrainy, które u nas pracują i są całkowitym zaprzeczeniem powszechnego stereotypu. Z drugiej strony mamy dzieci i wnuki osadników akcji „Wisła” osiedlonych w naszym regionie, którzy w niektórych przypadkach czują się jeszcze większymi Ukraińcami od tych co do nas przybyli za chlebem. Jak zwykły Polak ma widzieć mniejszość ukraińską skoro prezes związku Ukraińców z Polsce neguje ludobójstwo na Wołyniu a OUN i UPA traktuje jako organizacje wyzwoleńcze?https://youtu.be/crRYWwT9-wE?t=103 Czy nie jest nacjonalizmem posiadanie szkoły z ukraińskim językiem nauczania 74 lata po wojnie? Czy takie sztuczne tworzenie podziału na „my i wy” w państwie Polskim jest czymś uzasadnione? Ukraina jest teraz wolnym państwem i chyba nie ma problemów z repatriacją i wychowywaniem swoich dzieci zgodnie ze swoimi preferencjami. Tu chodzi o asymilację. Podczas fali uchodźców w zachodniej… Czytaj więcej »

Ktos

Rozumiem, że swoimi tokiem myślenia tylko pogłębiasz podział na my i wy. Już sam konus mówił onegdaj o gorszym sorcie, o tym, gdzie kiedyś stało ZOMO, więc nie wmawiaj nam tego, kto robi podziały.. Każdy przesiedleniec ma prawo, ale i moralny obowiązek trwać w swojej kulturze, kultywować ją a jednocześnie pracować na rzecz kraju, w ktorym mieszka. Uważasz, że ci przesiedleńcy byli niebieskimi ptakami, organizowali tutaj partyzantkę antypolską? Czy masz jakieś wątpliwości co do kultywowania polskości za oceanem? Prymitywnym jest ten, który porzuca swoje korzenie, pochodzenie i przyjmuje nowe. Masz problem do Polaków za oceanem, którzy manifestują swą polskość? Piszesz o powszechnym stereotypie. Zauważ, że częściej w pamięci pozostają jedynie te gorsze opinie. Powszechnie znana jest niechęć przybyszów z Wileńszczyzny do tych z południowo wschodnich kresów. Ma to jakieś swoje fizyczne uzasadnienie? Chyba tylko takie, że przesiedleńcy z Wileńszczyzny przybyli później, przez co – mówiąc kolokwialnie, mniej było dla nich… Czytaj więcej »

Trombullus

Brawo! Właśnie swoim agresywnym postem dowiodłeś twierdzenia „jak cię widzą tak cię piszą”. Sprostuje więc spokojnie twoje kłamstwa lub niewiedzę. 1. Moi dziadkowi przybyli tu z Kresów w 1945 a akcja „Wisła” była od 1947 roku. 2.Przesiedleńcy z akcji „Wisła” nie organizowali tu partyzantki ale akcja „Wisła” miała na celu rozbicie band UPA i OUN na terenach Polski zagarniętych po wojnie przez Rosjan. 3. Kresowiacy obawiali się przesiedleńców z akcji „Wisła” ponieważ dobrze wiedzieli z jakich terenów przybyli, jakiej są narodowości i co tam kilka lat wcześniej wyprawiali. 4. Kresowiacy i ci z Wileńszczyzny równiej zostali tu przywiezieni wbrew własnej woli, tak samo jak Niemcy i Mazurzy zostali stąd siłą wysiedleni. 5. Fakt, że wszyscy przesiedleńcy z akcji „Wisła” urodzili się na terytorium Polski, niestety już nie wszyscy czuli się obywatelami Polski. 6. Chęć pojednania? To nie Polska obecnie czci mordercę który układał się z Hitlerem a jak mu nie… Czytaj więcej »

Ktos

Nie mam przyjemności, zamiaru ani tym bardziej czasu na takie dyskusje.
Zarzucasz mi kłamstwa… Ech, zakompleksiony człowieczku. Nie jesteś wart uczestniczenia w dyskusji rzucając oskarżenia bez pokrycia.
Kresowiacy -mieszkańcy wschodnich rubieży Rzeczypospolitej, czy to się Tobie podoba, czy nie. Tutaj rozmowa o przesiedlencach z lat 1945, 1947, czy nawet 1951.

To nie Polska obecnie czci mordercę… hmmm 23 czerwca 1944 we wsi Dubinki. Niejakiego Łupaszkę?
Czym trudnili się szaulisi? To o nich pisałeś w kontekście współpracy z Hitlerem?

Trombullus

Oskarżenia bez pokrycia? Rubieży?
Nie pisałem o jakichś szaulisach ale o złożonej z kilkunastu tysięcy Ukraińców SS Galizien, najbardziej zbrodniczej formacji Hitlera.
Łupaszka w akcji bojowej w Dubnikach atakował bunkier kolaborantów. Nie przepiłowywał żywcem kobiet na pół tępą piłą. Nie przybijał gwoździami za język małych dzieci do stołu. Nie latał z siekierą po nocy po sąsiadach.
Masz rację że nie ma sensu ta pogawędka. Po prostu reprezentujemy inny stopień ludzkiej wrażliwości.

jarema

To prawda nie ma sensu dyskutować z kimś kto ma kompletnie inny (obcy), stopień wrażliwości i chyba inny kanon kulturowo-obyczajowy. Jak on może porównywać Polaków kultywujących swoją Polskość za oceanem. Oni tam mogą być dumni ze swojego udziału w amerykańskiej historii, tak samo zresztą jak Polacy na wyspach brytyjskich. A ci tu, na polskiej ziemi, mieszkając obok nas kultywują i gloryfikują bestialskich oprawców Polaków. Dopóki to będzie trwało, trudno o jakiekolwiek pojednanie.

Kyle XY

Już wszyscy o tym wandalizmie zapomnieli. A właściwie zapomnieli o tych obraźliwych w stosunku do Pana Starosty napisach. Napisach, przez które przemawia frustracja większej części społeczeństwa naszego powiatu układami panującymi w rejonie.
Układami, które to między innymi potwierdzili prokuratorzy wyłączając się z postępowania przeciwko redaktorowi NL.
Zaś, „Szanowny Pan Starosta” swoim postępowaniem w charakterystyczny dla siebie i całej formacji polityczne sposób czyli kierowany chęcią zemsty, pozbawienia możliwości zarobkowania, nękania, a wręcz wykończenia finansowego, zawodowego czyli wręcz upodlenia, każdego kto myśli inaczej, przypomniał, jak duże ma poważanie wśród części mieszkańców.
Ciekawe tylko dlaczego Pan Redaktor jest za każdym razem skazywany przez Sąd Rejonowy, a uniewinniany w Sądzie Okręgowym ?
Czy lokalnie obowiązuje inne prawo? Czy Prawo Lokalne chroni miejscowych notabli przed „głupim ludem”? Przecież sędziowie w obu sądach studiowali to samo prawo.
Czy są jakieś przesłanki takiego postępowania Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej?
Czy Rejonowa „Temida” ma na pewno oczy przewiązane opaską?

Till

Czy lokalnie obowiązuje inne prawo? Tak i obowiązują inne prawa fizyki.Inne znaczenie ma także uczciwość, sprawiedliwość i honor ,a wszystko to przez likwidację okolicznych PGR-ów w latach 90 XX wieku.

Obiektywny

Zamiast ścigać dziennikarzy, należałoby szanowni rządzący dokonać rachunku sumienia , zacząć faktycznie pracować dla dobra naszego regionu ,miasta , traktować poważnie wyborców i nie stawiać siebie w złym świetle , jako ludzi zachłyśniętych władzą i karierą osobistą ,nie traktować naszego miasta jak prywatnego folwarku i nie działać pod hasłem ” wszystko należy się tylko nam i naszym bliskim” Dlatego wyborcy liczą ciągle na uczciwość rozsadek i mądre działania . Powodzenia!!!

gość

W jaki sposób zdjęcie z artykułu prasowego może kogoś obrazić? W jaki sposób? Tego jeszcze nie było!

Obiektywny

Scigajmy te osoby ,które to wypisują ,a swoją drogą trzeba się zastanowić czy ten ktoś nie dostaje pretekstów do takich napisów?

gość

Sprawa powinna zostać nagłośniona w ogólnopolskich mediach.

gość

Życzę Panu Redaktorowi wytrwałości. Swoją drogą takie sprawy pokazują jak bardzo ważny jest ten portal i jak bardzo wpływa on na poglądy i opinie mieszkańców, skoro jest on tak oskarżany i atakowany z każdej strony… Działalność Pana Redaktora jest solą w oku niejednej osoby. Życzę powodzenia!

Gość

Piastując stanowisko czy ubierając mundur pamiętajmy , ,że nie jesteśmy „NADLUDZMI”, władza do czegoś zobowiązuje!!! Nie wstyd być prawym , rozsądnym i uczciwym !!!

Och

Prawda jest taka ,że nie każdy zasługuje aby mundur nosić , bo często dochodzi do nadużywania władzy i społecznie nieakceptowanych zachowań ludzi w mundurach !

Mieszkaniec

Pytanie do Pana redaktora…dlaczego pan jeździ po mieście bez zapiętych pasów? Widzę niejednokrotnie.

API

Zrób zdjęcie, donieś gdzie trzeba.

krzysztof

nie pierwszy to dziennikarz,który ma problemy…prawda.ta niewygodna nie każdemu się podoba…kiedyś była cenzura…może lepiej niech cenzor oceni?..ile to czasu dla dziennikarza i mniej nerwów….ktoś mi powie wracamy do PRL-u…

gość
Ktos

Wstyd to powinno być innemu Banasiowi… pancernemu. Może od niego zacznij, bo ten to dopiero machloje robi a kasa mu puchnie.

gość

Mam gdzieś jakiegoś Banasia, jesli postąpił zle to jego też zganię, tu jest artykuł m.in o lidzbarskiej pani sedzinie i umieszczam komentarze trzymajace sie lidzbarskiego tematu.

imię

Oj, redachtorze… Gdzie drwa rąbią tam wióry lecą. Kilkukrotnie podałeś błędnie nazwisko jednego z prokuratorów. Zresztą, każdy ma prawo mieć prywatne życie i układać je sobie, z kim mu się to podoba. Napisali wnioski o wyłączenie? To chyba było z ich strony uczciwe. Czego się w tym doszukujesz? Sensacji? Wszystkim czytelnikom znany jest Twój stosunek do obecnego starosty, byłego i obecnego burmistrza, byłego marszałka województwa a jednocześnie pamiętany jest Tobie opis wizyty dudy w Jezioranach, jakich to peanów wtedy używałeś, jak ciepło pisałeś o wizycie kandydata dudy kilka lat temu w Lidzbarku. Tyle wazeliny, ile ty użyłeś można teraz usłyszeć jedynie w Wiadomościach TVPiS pod adresem lepszego sortu i mord niezdradzieckich. Przecież jesteś złośliwy a jednocześnie nie jesteś obiektywny i każdy to wie, bo dziennikarz obywatelski wcale nie musi być złośliwy. Złośliwość taką podchwytują nieco prymitywniejsi czytelnicy, podniecając się czytawszy tutaj. Nikt Ci nie zabrania pisania o czym chcesz, ale… Czytaj więcej »

Odp

Zero merytoryki w tym komentarzu jedynie kalumnie , moim zdaniem komentarz do moderacji !

Obiektywny

Szanowny adwersazu dobrze to się w Lidzbarku nie dzieje , a rozsądku , uczciwości, honoru brakuje ludziom .Czasy nastały straszne ,oby nie było gorzej !!!!!!!!

API

Nikt nie każe ci czytać moich tekstów. To wolny kraj;)

Rybka

W punkt, ciekawe dlaczego tak trudno sobie wyobrazić, że wiele tu publikowanych tekstów i jeszcze bardziej (moderowanych 😉 komentarzy dotyka boleśnie wiele opisywanych z pogardą osób, ich pracy, rodzin itd. W przyrodzie nic nie ginie więc czasem trochę tej złej energii wraca osobiście do auto.

Lucjan

Imię mówisz o prywitywiżmie popatrz na siebie i nie czepiaj się mądrzejszych od ciebie.Panu Kaczyńskiemu z twoją pisownią nie dorastasz do pięt

Trombullus

Ja bym pozwał pana Janka z powództwa cywilnego za nękanie, utratę dobrego imienia, utratę dochodu i zwrot kosztów związanych z tymże nękaniem oraz straty moralne. Pan Janek musiałby mi zapłacić jak nic 100tys zł odszkodowania.

Gość

Pozywaj

Och

Władza deprawuje tylko pustych ,próżnych i zakompleksionych ludzi !

mieszkaniec

Jest nawet takie powiedzenie. Jeśli chcesz poznać kogoś prawdziwy charakter, daj mu władzę. Wnioski się same nasuwają 😉