Paź 152018
 

Wysiłkiem jednego z czytelników oraz własnym prezentujemy garść informacji na temat  Term Warmińskich wraz z komentarzem. 

 1. Termy Warmińskie nie są własnością miasta, a Starostwa Powiatowego. Po tzw. okresie trwałości obiektu Starostwo przeniesie na rzecz Miasta 50% udziałów w prawie własności.
 1. W roku 2015, tj. w roku, w którym urząd Burmistrza Miasta sprawował już obecny Burmistrz Pan Jacek Wiśniowski miasto zaciągnęło kredyt na budowę Term w wysokości 4 749.000,00 zł
 1. „Termy Warmińskie” – limit wydatków przedsięwzięcia dla miasta Lidzbark Warmiński wynosił 6.661.000,00 zł; stopień zaawansowania 100 % (informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za rok 2015 z podsumowania realizacji budżetu za rok 2015, już za kadencji Pana Jacka Wiśniowskiego)
 1. Miasto nie jest stroną umowy zawartej 22.10.2015 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym, a CONDOHOTELS MANAGEMENT SP. Z O.O.
 1. CONDOHOTELS MANAGEMENT SP. Z O.O. z siedzibą w Ostródzie, podpisując umowę ze Starostwem jako operator Term Warmińskich nie była spółką w stanie upadłości.
 1. W stanie upadłości jest CONDOHOTELS GROUP SP. ZO.O. z siedzibą w Olsztynie
 1. Spółka CONDOHOTELS MANAGEMENT Z O.O. założona została w roku 2009 i miała kilku właścicieli. Obecnie 100% właścicielem spółki jest Pani E.L., wartość udziałów wynosi 1 000 000,00 zł
 1. Osoba Prezes CONDOHOTELS MANAGEMENT SP. Z O.O. Pani E.L. związana jest (poprzez pełnienie funkcji lub posiadanie udziałów) z takimi podmiotami jak:

– AVANGARDA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. Ostróda
– CENTRUM DORADZTWA EUROPEJSKIEGO I FINANSOWEGO LENDO ŁOSKO SP. J. Olsztyn
– CONDOHOTELS GROUP SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Olsztyn
– DORADZTWO INWESTYCYJNO-EKONOMICZNE SP. Z O.O. Olsztyn
– HOTEL NOSAL SP. Z O.O. Olsztyn
– HOTEL PARYSKI SP. Z O.O.  Olsztyn
– INVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O.  Ostróda
– OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.  Olsztyn
– TERMY WARMIŃSKIE SP. Z O.O. Lidzbark Warmiński
– WILLA PORT SP. Z O.O. Olsztyn

 1. Obecnie CONDOHOTELS MANAGEMENT SP. Z O.O., z siedzibą w Ostródzie posiada ustanowionego tymczasowego nadzorcę sądowego. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 21 maja 2018 r. zabezpieczył majątek dłużniczki Condohotels Management Sp. z o.o., (poz. 29822 Monitor Sądowy i Gospodarczy)
 1. Umowa CONDOHOTELS MANAGEMENT Z O.O. ze Starostwem przewiduje czynsz dzierżawczy w wysokości 10 000,00 zł za miesiąc netto na rok 2016. W latach następnych czynsz podlega waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym.
 1. Starostwo otrzymuje również 5% zysku rocznego
 1. Za rok 2016 zysk CONDOHOTELS MANAGEMENT SP. Z O.O wyniósł 45 811,30 zł netto. (za 2017 zysk nie jest znany, nie jest dostępne sprawozdanie od KRS). Zakładając, że cały zysk Spółki został wypracowany z działalności prowadzonej na Termach Warmińskich Starostwo i Miasto otrzymało 5%, tj. łącznie 2290,57 zł za rok 2016.
 •  W Czerwcu 2016 r.  radni podjęli decyzję na mocy której Gmina Miejska zrzeka się zysków z Term Warmińskich na rzecz Powiatu. Uchwalono także, że Gmina Miejska w 50% ponosi ryzyko związane z wartością infrastruktury Term Warmińskich oraz wyposażenia podstawowego na dzień ich zwrotu przez partnera prywatnego.
 1. Z kolei wpływy do budżetu Miasta z tytułu istnienia Term pochodzą z podatku od nieruchomości oraz z podatku dochodowego od pensji pracowników pracujących w Termach Warmińskich i zameldowanych w Lidzbarku Warmińskim (prawie 40% zapłaconego podatku dochodowego wraca do gminy).
 1. Miasto udzieliło operatorowi Term Warmińskich – CONDOHOTELS MANAGMENT SP. Z O.O. z siedzibą w Ostródzie pomocy publicznej. W 2016 r. – 248 459 zł, w 2017 r. – 248 459 zł.
 1. W maju 2016 r. PUP przekazał operatorowi w sumie 432.747,74 zł. Natomiast Miejska Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi przekazała na zajęcia uczniów na basenie 35 tys. złotych. Ponadto w latach 2015-2016 PFRON dokonał dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych podmiotowi CONDOHOTELS MANAGEMENT Sp. z o.o. w kwocie 140.798,30 zł
 1. 05.2017 r. powołano podmiot Termy Warmiński Sp. z o.o.. którego właścicielem jest Pani E.L. Kapitał spółki wynosi 100.000,00 zł. Sprawozdanie Term Warmińskich Sp. z o.o. za rok 2017 nie jest dostępne ze względu na rozpatrywanie go przez sąd.
 1. Miasto udzieliło spółce Termy Warmińskie Sp. z o.o. w 2018 r. pomocy publicznej – 248 459 zł.
 1. Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim w 2018 r. udzieliło dofinansowania spółce Termy Warmińskie na kwotę 162 601,62 zł
 1. Gmina Miejska Lidzbark Warmiński nadal spłaca kredyt na budowę Term Warmińskich, pozostało do spłaty 3.949.000,00 zł stan na 31.12.2017 r.
 1. W roku bieżącym Gmina Miejska Lidzbark Warmiński zaciągnęła kredyt w wysokości 5.950.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 1. Planowane zadłużenie miasta po realizacji budżetu za rok 2018 w czasie urzędowania Burmistrza Jacka Wiśniowskiego wyniesie 23.696.696,00 zł
 1. Dla przypomnienia zadłużenie miasta na dzień 31.12.2014 r. tj. na ostatni rok urzędowania Burmistrza Artura Wajsa wynosiło 19.959.035,48 zł

 

fot: Powiat Lidzbark

W przypadku kontynuowania inwestycji uzdrowiskowych to po pierwsze można powtórzyć argumenty Pana Jacka Wiśniowskiego z czasów zanim został Burmistrzem – „Jestem przeciwny temu pomysłowi. Rozwój naszego miasta to owszem, także turystyka, ale z pewnością nie uzdrowisko. Wbrew temu co wielu ludzi obecnie rządzących mówi, że uzdrowisko jest szansą na rozwój, ja uważam z perspektywy rozmów z inwestorami, przedsiębiorcami, ludźmi którzy posiadają kapitał i myślą ekonomicznie – powstanie uzdrowiska stanowi barierę dla rozwoju Lidzbarka Warmińskiego i utrzymania młodszego pokolenia tu na miejscu (oficjalna wypowiedź z 8 września 2018 r.). Po drugie porównać naszą sytuację do Gołdapi. Tam miasto poczyniło niewielkie nakłady początkowe, a inwestycje uzdrowiskowe ruszyły porządnie dopiero jak prywatny inwestor uruchomił sanatorium. Wtedy gdy było wiadomo, że proces posiada prywatnego inwestora miasto poważnie zainwestowało w infrastrukturę uzdrowiskową. U nas najpierw wykonuje się inwestycje bez pewności czy ktoś zainteresuje się zarządzaniem i kontynuowaniem tego kierunku rozwoju miasta. Termy pokazują, że ich budowa bez partnerstwa publiczno-prywatnego skończyła się potem gorączkowym poszukiwaniem operatora. Teraz robi się wszystko, aby po prostu przetrwać te kilka lat nad kreską.

Sama idea uzdrowiska nie jest całkowicie błędna. To kwestia informacji do mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów zewnętrznych. Można tak okroić tereny uzdrowiskowe, aby nie miały wpływu na rozwój przemysłu i odpowiednio o tym informować. Zaburzona jest jednak kolejność działań. Miasto powinno najpierw postawić na inwestorów, a uzdrowisko traktować jako całkiem poboczny dodatkowy motor rozwoju. I przede wszystkim prowadzić te inwestycje z prywatnym inwestorem, bo tylko taka współpraca może zapewnić sukces ekonomiczny. Sektor prywatny jest swego rodzaju busolą. Jeśli przedsięwzięcie nie zagwarantuje zysków inwestorów nie będzie. Dlatego nie udało się znaleźć prywatnego partnera do budowy Term. Politycy w zaciszach gabinetów realizują plany oderwane od realiów i zaklinają rzeczywistość na zasadzie” a może się uda”, albo „potem będziemy się martwić” lub najczęściej „nie my się będziemy o to martwić”. Trzeci problem to istotne nasycenie rynku ofertą wypoczynkową i uzdrowiskową w Polsce i Europie. Na uzdrowisko pracuje się dziesięciolecia. Ciągle powstają większe i bardziej atrakcyjne obiekty. Teraz pod Warszawą buduje się PARK OF POLAND. Prawdziwe tropiki pod dachem, największy obiekt w Polsce z plażami i roślinnością tropikalną, coś na wzór obiektu pod Berlinem. Termy Warmińskie robiące wrażenie jeszcze 3-4 lata temu już przestają być atrakcyjne. Zwykły betonowy moloch, bez szczególnych atrakcji dla dzieci. Ci, których będzie na to stać będą korzystać z ofert poza miastem, bo będą ciekawsze. Rosjanie pojadą do fajnego Aquaparku w Redzie albo do tego pod Warszawą. Mam poważne obawy, że to co czeka Termy spotka również obiekty uzdrowiskowe. Miasto zostanie z długami i kosztami utrzymania tych obiektów.

Konkluzja jest taka, że mimo usilnych starań projekt Termy Warmińskie skazany jest na porażkę w perspektywie długofalowej. Wszystko wskazuje na to, że coś nie idzie po myśli inicjatorów i kontynuatorów projektu (obecne zabezpieczenie majątku dłużniczki przez sąd i mizerny zysk za 2016 rok osiągnięty tylko dzięki dotacjom). Dlatego promowanie kolejnych dużych inwestycji, typu tężnie, dom zdrojowy, inne inwestycje uzdrowiskowe może sprowadzić na miasto kłopoty.

Należy także zwrócić uwagę na pewien  mechanizm – udzielanie pomocy publicznej podmiotom związanym z Termami. Pomocy publicznej w tej formule nie można udzielić podmiotom w złej kondycji finansowej (np. w upadłości). Stąd zapewne powstanie nowej spółki „Termy Warmińskie”, której taka pomoc już przysługuje.

Garść dokumentów do pobrania w paczcie zip TUTAJ

 

 

 

 

 Posted by at 8:36 pm

62
Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o
Nemo

ale czujny jest starosta .. na temat term. Dofinansowanie a pomoc publiczna. http://wsjp.pl/index.php?id_hasla=22556 https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomoc_publiczna

Nemo
Kropek

Jeśli chodzi o faktyczną zmianę operatora term, to podobno została zawarta w tej sprawie umowa w 2018 roku pomiędzy powiatem i spółkami Condohotels Management i Termy Warmińskie Sp z oo. Jak ktoś jest zainteresowany jej treścią, to może zwrócić się w trybie informacji publicznej o udostępnienie tej umowy. Podobno powiat oddał w zarządzanie obiekt spółce Condohotels Management, a ta spółka „poddzierżawiła” obiekt Spółce Termy Warmińskie. W związku z tą sytuacją zastanawia jeszcze jedna sprawa. Skoro Termy Warmińskie Spółka z oo powstała w maju 2017 r i ma kapitał zakładowy zaledwie 100.000 zł, to jaka jest gwarancja, że ta nowa spółka faktycznie poniesie jakiekolwiek „ryzyko związane z wartością infrastruktury Term Warmińskich oraz wyposażenia podstawowego na dzień ich zwrotu”? Zadziwiająco wygląda determinacja samorządu w udzielaniu pomocy publicznej obu firmom prywatnym, zaangażowanym w zarządzanie obiektem term i brnięcie w jakieś umowy z „poddzierżawianiem”? Jaki ma cel takie działanie ze strony samorządu??? Miasto doskonale… Czytaj więcej »

asa

To dopiero granda za środki publiczne.Wielkie obietnice i plany, to tylko to… Wszystkie osoby „umaczane” w Termach zapewne kryją się wzajemnie bo i odpowiedzialność zbiorowa jest mniejsza. Zamiast zysków dla miasta są „ochłapy” i to jeszcze dotowane pośrednio ze środków publicznych do upadającej spółki CHM, która wykazuje „groszowy zysk jak na taką inwestycję” A bez pomocy publicznej wielka strata. Ile to jeszcze potrwa? Kiedy układ zostanie rozbity? Jaka władza powinna tym się zająć? Jakie Urzędy?

Gosc

Gdyby TERMY miały być dochodowe (wielokrotnie tu przywoływano studium w którym miała być strata w pierwszych latach na poziomie 3,5 mln) to by nigdy nie dostały 85% DOTACJI!

Inżynier

Powiem tak. Co by się nie działo trzeba zmienić władzę choć na 4 lat. Tylko po to aby przewietrzyć układ. 20 lat ,rządów tej samej ekipy to już dość. Zmienić władzę nie na tych nowych starych radnych (5 Gmin) oraz namaszczonych przez Starostę Lidzbarszczan. Nie na tych co wam obiecują wszystko ,że wszystko wybudują, załatwią, spakują w internet , bo tego się nie da zrobić. A te swoje najgłupsze pomysły zrealizują za wasze pieniądze. I wytłumaczą wam ,że „dobro wspólne” wymaga kredytów a właściwie poświęceń z waszej strony, bo ktoś musi za nie zapłacić. Nie głosujcie na tych co nie potrafią się zachować : jeżdżą pod wpływem …., zastraszają podwładnych….. , zastraszają i wyzywają podwładnych. Nie należy ufać ludziom zatrudnionym w zakładach budżetowych zależnych od obecnej władzy : oświacie , spółkach miejskich i urzędach. Ich głos w takiej radzie będzie sterowany. W trosce o stanowiska dla nich i ich rodzin… Czytaj więcej »

Eureka

Wszystko dobrze tylko nie 5 Gmin i nie ci, co zadłużają samorząd.

Gosc

tak i w nagrodę szef jedynej słusznej partii postawi mur na granicy jak USA z Meksykiem czy Izrael z Palestyną, oczywiście jak tylko wybuduje kanał na Mierzei Wiślanej za 1 miliard złotych albo więcej 🙂

Kropka

Przekop mierzei to nie mur, ale nowe wejście, brama na północ.

Gosc

To totalna bujda na kołach i populizm, straty ichtiologiczne i miliard albo dwa kredytu do spłaty przez społeczeństwo. Taka sama bujda jak uzdrowisko w LW.

API

Dlaczego żaden komitet nie spotkał się z mieszkańcami miasta? Dlaczego Burmistrz nie zorganizował spotkania z mieszkańcami? W mojej ocenie każdy z obecnych radnych, a szczególnie Burmistrz ma czego się wstydzić. Nie spotyka się twarzą w twarz, aby nie odpowiadać na trudne pytania.

Danuta Kielak

Prawo i Sprawiedliwość zaprasza na jutro – 17 października godz. 17 konwencja i koncert Bayer Full. To wszystko w amfiteatrze przy LDK

JANEK_Z

SUPER PANI DANUTO!

Frodo

najpierw „bajera” na „full” a potem Bayer Full…

Kropka

„Full bajera” to mamy od 20lat.

jan

przyjdź zobacz, a później się dopiero wypowiedz.To jest dla mieszkańców, a jak oni odbiorą ??? na pewno nikt nikogo nie oszuka, nie zawiedzie…

Gosc

Zamiast prawdziwego programu wystarczy BAJER o złej platformie

Kropka

Kandydat na burmistrza nie z PO na ulotkach ma konkretny program dla naszego miasta tj
10 punktów i tam nie ma żadnej krytyki, tylko same pozytywy.

jan

mnie to cieszy,że środki z ping-ponga mają trafić do naszych klubów i na naszą młodzież.

Nemo

User Podanie opisał już dawno jak wygląda biznes po lidzbarsku. Znajdziesz PO niżej
🙂 Dość już tej rozzuchwalonej sitwy w naszym mieście, tych pracowników bez charakteru, śliskich niczym węgorze, bojących się swoich szefów. Dość nepotyzmu, kolesiostwa, zastraszania mówiących prawdę. Czas, aby L.W. był normalnym miastem nie prywatnym folwarkiem. Dość alkoholików i głąbów u szczytów władzy lokalnej. Mógłbym napisać więcej, ale lemingi i tak tego nie pojmą.

Nemo

Czyli za 2017 rok. Termy rozlicza sąd, a powiat i miasto nadal sypią niezłą kasą (pow. 162 601,62 zł + 248 tys.miasto). Ciekawe, że żadna lampka się nie zapala, czy tak wygląda opłacalność i dobry gospodarz ?

Future

A powiat i miasto 21.paździermika rozlicxą wyborcy.

xyz

Inwestycji w Termy zwróci się w 3016 roku, róbmy dalej takie interesy

Inżynier

Nie nie zwrócą się.
W 3016 społeczeństwo znowu poniesie koszty.
Następne pokolenia zapłacą archeologom za wykopaliska.

Nemo

Powtórzę najlepszy post usera Podanie ws term cyt. Panie starosto mam pomysł na kolejny krok w rozwoju naszego miasta. Weź pan jeszcze trochę kredytu pod zastaw budynków w mieście i powiecie. Weż pan dofinansowanie z uni (pan poseł załatwi). Wybuduj mi pan krytą halę do zjeżdżania na nartach.Obok term. Zakup mi pan, maszyny do naśnieżania, ratraki i wyciągi. Schłodź pan trochę klimat w hali podłączając ją latem do obiegu wód płynących w termach( mogą być bez podgrzewania, koszt żaden). Daj mi pan za darmo pracowników (stażystów) z PUP i zwróć mi pan koszty na wyposażenie wypożyczalni nart, stanowisk pracy itd. itp. Zrezygnuję nawet z pana Ż. na półetatu co ucieszy pewnie również pana burmistrza. Obniż mi pan podatki, które inne firmy płacą do miasta i powiatu. Zbuduj mi pan dobrą drogę dojazdową do stoku ( taką polbrukową, jak wajsowka). Przyślij mi pan klientów czyli uczniów na obowiązkowe zajęcia wraz z… Czytaj więcej »

Mieszkanka LW

Konieczna jest zmiana gospodarza w mieście i w powiecie. nie pozwólmy na dalsze zadłużanie, gdyż to odbija się na kieszeniach mieszkańców.

....

Fakt podatki lokalne rosną(wyjatek woda i scieki decyzja prezesa l ? Pensje maleją? A inflacja aż 2,1%

gość

Taaa. I myślisz że coś się zmieni? Nie po to pchają się do koryta żeby później sobie żałować.

Kropka

Wierzę, że się zmieni. Dobrze rządzą w Polsce, to i w gminach będą dobrymi gospodarzemi.

Gość 1234

Miasto przeinwestowalo i jest olbrzymi problem z kasa. Z opłacaniem bierzących faktur i pensji. Brawo dla jedynie słusznego zarządcy. Zastanówcie się jak pozwolicie dalej tak rządzić to miasto pogrąży.

Nemo

Te miasto z chwilą wykonania odwiertu było już ugotowane. Teraz czekamy na budynki uzdrowiskowe. Ciekawe ,że mózgi samorządowe budują coś i mają problem . To po co budują ?

Realista

Mała wzmianka jak to u nas cudownie, dwie pozycje ( zysk/strata oraz poziom płac w stosunku do dochodu )
lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?=323933

Jak się nie otwiera to proszę skopiować link do przeglądarki.

gość

Wielkie brawa, wszystko na stale rosnący kredyt! Część „kolesi” się na tym wzbogaciło a pozostali mieszkańcy stoją w kolejce pod szmateksami. Jak wam nie wstyd?

Nemo

Cieszymy się na to, że po tzw. okresie trwałości, jako mieszkańcy tego grodu, będziemy mogli w pełni ponosić koszty nieudanej inwestycji i jej geotermalnych eksperymentatorów, czyli 3 ojców nieudanego sukcesu.

API

Po okresie trwałości, obiekt zostanie wystawiony na sprzedaż. O ile ktoś to kupi, zysk 50% dla gminy miejskiej. Pytanie, za ile i czy ktoś to kupi.

Gosc

Jeżeli obiekt ma z 15 tysięcy m2 i parę ha i wyceną będzie w najgorszej sytuacji na 1500 zł za metr to daje kwotę min 20 mln więc jak się zainwestowało nawet 10 z powiatem to i tak zysku będzie 10 mln ! to się chyba opłaca?

Inżynier

Nie chodzi o to, żeby coś pożytecznego zbudować, ale żeby za unijne i społeczne zbudować byle co. Chodzi o to, aby wydawać społeczne pieniądze ( kredyty + dotacje unijne , które też są w znacznej części finansowane z budżetu RP czyli naszych pieniędzy) i wmawiać ludziom ,że to jest im potrzebne, a unia daje teraz na butki dla ptaków, gołębniki i ule, i grzechem jest nie wziąć tych pieniędzy. Przy okazji można zagrabić część funduszy poprzez (nieudolne i niefachowe ) wykonawstwo zaprzyjaźnionych firm jak również przez kiepskie zarządzanie procesem budowlanym. Niepohamowana chęć czerpania zysku z funduszy samorządowych prowadzi do katastrofy inwestycyjnej, którą potem trzeba ukrywać poprzez sprzedaż wybudowanych obiektów poniżej poniesionych nakładów lub poprzez zburzenie aby zatrzeć wszelkie ślady. Sprzeda się termy i będzie zysk dla miasta. Tak będzie. Prywatna firma wyłoży pieniądze , bo zostanie skuszona zwolnieniami z podatku, dofinansowaniem do biletów dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych e.t.c,… Czytaj więcej »

Nemo

Jeszcze jedno. Na drogi powiatowe, szpital, edukację nie ma, ale na dotowanie świetnego interesu wydumanego przez lokalnych bonzów PO jest. Co ciekawe, żaden z piewców tego termalnego sukcesu nie jest na tyle odważny, aby skomentować mieszkańcom jaką głupotę strzelili za publiczne pieniądze. W normalnym kraju, ba nawet w komunie, wszyscy zamieszani dawno już siedzieliby w więzieniu. Ten portal pierwszy wszczął alarm ( także Debata) i wykazał głupotę rządzących. Dlaczego byli tacy uparci? Samorządowcy lubią budować, a dlaczego….. to sami sobie odpowiedzcie. PO prostu chłopaki chcieli się poustawiać do końca życia. Budowano hotel i myślano w pakiecie o rozrywkach dla hotelu, bo hotel kolegi na zadupiu to nie interes. To i małżonka nie zarobi. Należało tylko przekonać społeczeństwo, że to dla nich. A tu kupa. Szef hotelu nie taki głupi.. zong z wodą 17 stopni ( trzeba grzać kotłownia 3 MW) i jaj głównym wykonawcą ( brak gwarancji), ruskie nie przyjadą,… Czytaj więcej »

Inżynier

API
Ile miasto wydało na termy? Suma, kredyt odsetki , dofinansowania.
Za Wiśniowskiego wzięło kredytu 749 tys.
Ale ogólnie ile nas jako miasto to kosztowało?

Kropek

Pierwszym uzdrowiskiem termalnym w Polsce jest Uniejów. Różnica między tym uzdrowiskiem, a planami LW jest taka, że uzdrowisko w Uniejowie powstało z powodu odnalezienia wód termalnych o temp. ok 70 st.C Dlatego od początku projekt term w Uniejowie miał szansę być dochodowym. Po kilku latach funkcjonowania obiekt w Uniejowie się rozbudowuje. W sezonie ustawiają się długie kolejki klientów. Poza istniejącą bazą hotelową, powstają nowe obiekty. Sukces został osiągnięty, ponieważ na etapie planowania nie popełniono takich błędów, jak w LW. Problem term w LW jest taki, że prawdopodobnie nie można na tym obiekcie uzyskać zadowalających wyników z racji błędów przy projektowaniu inwestycji. Dlatego potrzebna jest tu stała „kroplówka” ze środków publicznych”. W takiej sytuacji zarządzanie obiektem w LW powinno przejść raczej w ręce spółki miejskiej. Na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem oddanie zarządzania termami spółce prywatnej w bardzo złej kondycji finansowej. Biorąc pod uwagę interesy samorządu, zupełnie niezrozumiałym jest zgoda powiatu… Czytaj więcej »

Nemo

Ciekawostką jest ,że w Uniejowie wodę termalną wykorzystuję się do ogrzewania mieszkań i .. chodników. Poza tym jest nie tak zasolona oraz można ją mieć w mieszkaniu. Patrząc na szopki z budową, znajomość tematu przez „budujących” po AWF to raczej stodoły nie pozwoliłbym budować przez takich specjalistów. No ale przecież to nie za swoje. Mogli budować za swoje. Takich mamy posłów i samorządowców… ekonomicznych dyletantów. Budować za miliony ,aby mieć zysku grosze. Ciekawe, że nadal pompują pieniądze w coś co nie przynosi zysku. Może o to chodzi. Prowadzenie firmy na dotacjach. Brawo mistrzowie ! A co powiedzą radni, którzy podnosili łapki ? Starosta czy marszałek kazał ?

Trombullus

Policzcie wkład finansowy w Termy z zyskiem i napiszcie gdzie tu interes? 120mln. zł. podzielcie przez wejściówkę na basen w Dobrym Mieście… To daje nam 11 mln. wejściówek czyli 727 dni darmowego pływania na jednego mieszkańca Lidzbarka Warmińskiego. Brawo Panie Protas i Harhaj! Brawo Platforma Obywatelska!
Oj zapomniałem że pompują tam co roku jeszcze grube pieniądze.

Nemo

Hasłem przewodnim było praca dla mieszkańców ( czyli diagnoza dobrze postawiona- brak pracy w powiecie i mieście), ale wychodziło dotacji na jedno miejsce pracy 12 mln na 52 osoby= 2,3 mln/ 1 miejsce pracy. Nie wiem gdzie tu była logika i matematyka p. przewodniczący R.M..

Gosc
Enigma

Nasze miasto jest w opałach ekonomicznych. Źle się dzieje. Z powodu wysokich opłat już ludzie wolą mieszkać na wsi, a co będzie za parę lat?

Krzysztof

Zadziwiający brak najważniejszego, czyli nazwisk decydentów, jedynie pojedynczy i to inicjał „A.W” ? Za to nazwisko obecnego burmistrza wymieniono 4 razy, to tak dla zastanowienia się drodzy wyborcy. Próba zrzucenia tego kukułczego jaja na barki Wiśniowskiego, ale to już nie powinno dziwić. Ogólnie są to bardzo przydatne informacje stawiające pod znakiem zapytania wypowiedzi zawarte w wywiadzie poniżej !
http://lidzbarkwarminski.wm.pl/410557,Termy-staly-sie-gwiazda-regionu.html

gościówa

O witam etatowego sztabowca komitetu J.W. Może dlatego dostaje się obecnemu burmistrzowi, że był nadzieją wielu mieszkańców na przerwanie tego układu, że pokaże papiery i przynajmniej dokopie merytorycznie. Zamiast tego stał się, nie wiem jak to nazwać, maskotką włodarzy. W niedługim czasie po wyborach w 2014, pewnie jak wielu wyborców obecnego burmistrza, siedziałam z rozdziawioną gębą i przyglądałam się jak zmarnowałam głos.

gosc

To co J.W miał zrobić z tymi zimnymi termami, zaorać ? Komu dokopać ? Jakie papiery ?

gosc1

Z Termami to się nic nie zrobi trzeba to ciągnąć, ale dlaczego brnie w to uzdrowisko i inwestycje z tym związane. Niczego się nie uczy czy nie umie mysleć ?

gosc

Ludziska wywalta tych z PO z rady miasta to i uzdrowisko zostanie zastopowane jeszcze jest szansa !

Polak

Mylisz się. Obecny burmistrz wpisał się w ten układ i dobrze mu tam.

gosc1

Mylisz się, a sprawdzianem będzie to, gdy wiekszosci mandatów w radzie miasta nie zdobędzie ponownie PO

Polak

Czyli, jak radni z PO będą w mniejszości w radzie miasta, to pa burmistrz ponownie zmieni zadanie w sprawie uzdrowiska? Byłoby to bardzo ciekawe, aczkolwiek nie niemożliwe .

....

Trzeba zrozumieć, że radni stanowią realną władzę i to oni zdecydują. Jest to bardzo prawdopodobne i aczkolwiek nie niemożliwe.

Zygmunt

Przeważnie Radni nie wiedzą na co i za czym głosują. Chcą tylko odwalić „pańszczyznę”, mieć święty spokój i pobrać dietę. Na ogół brakuje wiedzy. Taki „piękny” mamy ustrój.