Sie 202013
 
Rzeka Łyna, widziana z mostu na ul. Olsztyńskiej. 10-08-2013 godzina 23:20

Rzeka Łyna, widziana z mostu na ul. Olsztyńskiej.
10-08-2013 godzina 23:20

Ochrona środowiska to  temat „na czasie” w Lidzbarku Warmińskim. Biorąc pod uwagę starania burmistrza, aby nasze miasto stało się obszarem objętym ochroną uzdrowiskową, każde  zanieczyszczenie powietrza czy wody powinna być zbadane i wyjaśnione. Głównymi trucicielami są zakłady przemysłowe. W przypadku naszego miasta prym w zanieczyszczaniu rzeki Łyny wiedzie firma „Polmlek”. Lidzbarczanie często widzą biały kożuszek niezidentyfikowanej substancji, która nocami przykrywa lustro wody.

Temat ten był wielokrotnie opisywany w lokalnej prasie, zaniepokojeni mieszkańcy wysyłają zdjęcia i liczą na wyjaśnienie sprawy. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce na początku sierpnia. Po publikacji prasowej w jednej z lokalnych gazet, Wydział Ochrony Środowiska tutejszego Starostwa Powiatowego przekazał sprawę do zbadania Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Olsztynie – Delegatura w Elblągu. Wszystko wydaje się być w porządku i zgodnie z literą prawa. Odpowiednia służba fachowo zbada przypadek i wyciągnie konsekwencje wobec winnego – o ile cokolwiek udowodni. Lidzbarczanie mogą więc odetchnąć z ulgą, obywatelskiej postawie czytelnika nadano urzędowy bieg – resztą zajmą się specjaliści i ewentualny winny zanieczyszczeniu rzeki „Polmlek” nie będzie więcej truł. Do takich konkluzji można dojść po lekturze artykułu prasowego.

Teraz dalszy ciąg historii w powyższej niezakończonej jeszcze sprawie. Tak duży zakład przemysłowy, aby mógł rozpocząć produkcję, musi uzyskać od starosty tzw. pozwolenie zintegrowane. Zawarte tam są wszelkie obostrzenia dotyczące emisji szkodliwych substancji, jakości ścieków, sposobów pomiaru itp. To dość opasły dokument, poniżej mały fragment.

ściągnij fragment pozwolenia

Wszelkie odpady powstające na terenie zakładu (gazy, ścieki itp.) muszą być regularnie kontrolowane i badane w specjalistycznych laboratoriach. Tak nakazują odpowiednie ustawy. Także woda w rzece musi być badana w odpowiednich odstępach czasu, dokładnie wg. norm. Próbki pobierane są 50 metrów poniżej i 50 metrów powyżej miejsca zrzutu ścieków. Różnych badań na terenie zakładu jest dość dużo i obejmują bardzo szeroki zakres. Poniżej raport z kontroli rzeki. Proszę zwrócić uwagę, w jak niewielkim stopniu zmienia się skład zanieczyszczeń.

Analiza-wody-powyżejanaliza-wody-poniżej

Pytanie: Kto dostarcza próbki ścieków, wody itp. do regularnych badań?

Odpowiedź: próbki do regularnych badań pobierane są przez przedstawiciela laboratorium na zlecenie Polmleku, czyli samego zainteresowanego.

Taki mechanizm budzić może obawy. Można przyjąć, że Polmlek występuje, jako sędzia we własnej sprawie.

Na jakich zasadach odbywają się kontrole w zakładzie przeprowadzane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska?

Żeby spełnić wymagania formalne, inspektor musi powiadomić zakład o zamiarze przeprowadzenia kontroli i pobraniu próbek do badań. Istnieje też tryb „kontroli interwencyjnej”, czyli bez wcześniejszego umawiania się z Polmlekiem. Taki właśnie tryb zastosowano teraz. Jednak to tylko teoria. Inspektorzy zamontowali na terenie zakładu specjalne urządzenie, które co 2 godziny automatycznie pobierało próbkę ścieków. Z analizy 12 próbek, wyciąga się średnią i określa czy normy są przekroczone. Poniżej wyniki badania ścieków.

ściągnij Analiza ścieków

Jednak pracownicy inspektoratu, to nie „ninja”, którzy w środku nocy montują sprzęt, tak aby pozostać niezauważonym. Osoby pracujące w Polmleku dokładnie wiedzą gdzie to się instaluje, kiedy i jak długo będzie pracowało. Próbki pobierane były ok. 12 sierpnia. W tym czasie, nie było zrzutu „dziwnych” substancji do rzeki. Takie „interwencyjne” badania nie mają więc większego sensu. Jutro czyli 21 sierpnia, do Lidzbarka przyjedzie inspektor z Elbląga, aby kontynuować badania na terenie zakładu. Wyniki kontroli oczywiście opublikuję niezwłocznie po ich otrzymaniu w części drugiej artykułu.

26 kwietnia 2013 roku, Wojewódzki Inspektor nałożył karę finansową na Polmlek w wysokości niecałych 190 tysięcy złotych za przekroczenia poziomu substancji niebezpiecznych w ściekach odprowadzanych do rzeki Łyny za cały 2012 rok. Wydaje się, że w końcu kara dosięgła truciciela. Nic bardziej mylnego – karę wymierzył inspektor na podstawie badań zleconych przez samego zainteresowanego. To nie ma nic wspólnego z tym, co zostaje wylewane nocą do rzeki. Poniżej kopia decyzji

Ściągnij Decyzja o karze

Kwota wręcz symboliczna, lecz i tak nie zostanie prawdopodobnie zapłacona. Firma „Polmlek” wystąpiła o odroczenie płatności, z uwagi na podjęte zobowiązanie w sprawie rozbudowy oczyszczalni ścieków. Jeśli wywiąże się terminowo, to kwota kary zostanie pomniejszona o koszty jakie zakład poniósł przy modernizacji instalacji oczyszczania. Termin mija 31 sierpnia 2013 roku. Poniżej kopia decyzji o odroczeniu płatności.

Ściągnij odroczenie kary

Przeprowadziłem wiele rozmów telefonicznych z inspektoratem ochrony środowiska w Elblągu na opisywany powyżej temat. Sprawą zainteresowałem też Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z Warszawy, obiecał interwencję. Starałem się dowiedzieć jak działa mechanizm kontroli urzędowej. Sedno sprawy tkwi w złapaniu sprawcy „na gorącym uczynku”. Zrzuty podejrzanych substancji wykonywane są późną nocą, a inspektorat ochrony środowiska nie ma możliwości prawnych, aby pełnić dyżur i pilnować rzeki w takich godzinach. Zwykły obywatel też nie może nalać podejrzanej wody do butelki i dać do zbadania. Próbki mogą pobierać tylko osoby posiadające do tego specjalne uprawnienia. Wydaje się, że sytuacja jest patowa. Służby odpowiedzialne ze nadzór i ochronę środowiska nie mają narzędzi prawnych do stwierdzenia naruszenia prawa poprzez nocne zrzuty nieokreślonych substancji do rzeki. Służby lokalne, odpowiedzialne za nasze własne „podwórko” zdają się nie dostrzegać problemu, bo tak jest wygodniej. Sprawa nocnego trucia wody z pewnością szybko znalazłaby swój finał, jakby ktoś zginął czy zatruł się śmiertelnie. Rzeka Łyna w sposób znaczący wpływa na życie w naszym mieście. Oddziałuje na mikroklimat, roślinność, powietrze. Systematycznie zanieczyszczana powoduje  degradację całego środowiska w którym żyjemy.

Teren Łyny znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu, decyzję taką podjął 19 grudnia 2008 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski ( Rozporządzenie nr 162). W niedługim czasie nastąpi też „wizja lokalna” terenów naszego miasta przeprowadzona przez ministerstwo zdrowia w kierunku ustalenia możliwości ubiegania się o status obszaru uzdrowiskowego. Mam nadzieję, że przeprowadzający wizję inspektorzy zainteresują się tym, co płynie w rzece Łynie, ja ze swej strony postaram się, aby nie ominęli tego tematu.

Nie udało mi się skontaktować z prezesem „Polmleku”, obecnie przebywa na urlopie.  Jak wróci to poproszę o zajęcie stanowiska w sprawie nocnych zrzutów ścieków, prawdopodobnie surowych.    Przeprowadziłem rozmowę z pracownikiem oczyszczalni ścieków – zasugerował, że ta piana, która powstaje na rzece jest naturalna – w wodospadach też tworzy się piana jak woda uderza z dużej wysokości. Zapytam też prezesa o to czy wylewa się mleko (zanieczyszczone np. antybiotykiem) prosto do kratek kanalizacji burzowej. Mieszkańcy skarżą się na zapach siarkowodoru, powstaje on w wyniku reakcji chemicznej mleka i substancji zawartych w wodzie i osadach (mule).

Co powiedzą na to przyszli pacjenci naszego uzdrowiska? Być może, inhalacje z siarkowodoru i kąpiele w przetworach mleczarskich staną się skuteczną metodą leczenia impotencji?

Poniżej krótki materiał wideo, proszę wybrać jakość HD.

 

 Posted by at 6:22 pm
Powiadom o
markotnail9
maddnail19

JSDA JD700 oryginalna frezarka

RobertOl

Czołem
Chciałbym wnioskować o opinię wyglądu oraz UX dla serwisu online kliknij drony Polska
Proszę jeszcze o pewne rady.
Jeśli materiał w uszkodzonym miejscu, przepraszam.
Bedę wdzięczny za reply 🙂

RobertOl

Hej
Chciałbym zabiegać o ocenę wyglądu oraz UX dla portalu internetowego zobacz sklep.twojdron.pl
Proponuję więcej o dowolne rady.
Jeśli punkt w podejrzanym miejscu, przepraszam.
Bedę wdzięczny za odpowiedzi 🙂

Albo tuz niezwłocznie ją chowa niby w rutynie się
monitoruje zaś ewentualnie są podporę UE
zaś który stanowi sumpt takiej oczyszczalni będę śliczna
za wszelką komendę Oczyszczalnia o jakiej stwierdzasz jest super,mam
1-rok dopiero przystało chować o bakterie

Cash ρenetгаtе &#8556оɑns – caѕҺ &#1086nc&#6513 үоս neeԀ ӏt Pɑyԁaу &#8556oɑns &#5034 ρаʏɗɑү &#8572οɑn іѕ a ƅгіеf-t&#6513гm &#8572οаn f&#1086г an s&#6489Ԁеn &#6513ҳρensе аnd іѕ οftеn ρгіνіlе&#7456е οn у&#11423uг ne&#8574t ρaүday. maκіng use off іѕ գuіcκ and sɑfe. ѕurг&#11423&#6489ndеԀ bу а numƄer οf eaѕy , рɑyԀaү lοans ϲɑn &#8574ra&#7457 oսt ʏоսг ρrісе гɑnge tіll үօ&#6489г ѕuЬѕеգuеnt &#1088aүdaү Ьү tɦе uѕe ߋf off&#6513rіng еntгʏ t&#1086 tɦе m&#1086neу у&#1086սu neеԁ .&#5034рρ&#8572ү ргеѕ&#6513ntlу Undег caгd ǥuіԀe&#8572іneѕ, a cгeԁіt cɑгԀ &#11423ѡneг ρгеѕеntіng an ϲоncеdе&#8574 fогm of caѕt m&#6489ѕt Ƅe іѕsuеԁ a mߋnsү оѵег-t&#1211е-c&#11423untеr at ɑny baκ աɦіcҺ ροіntѕ thɑt қіnd οf сгеdіt сaгɗ, eѵеn ііf thе caгԀϲɑгrіег can not hand оѵег hіѕ οг ɦ&#6513г&#11426ІN . Mannʏ реօρ&#8572е sսrгοundеɗ ƅʏ neеd &#11423f ɑ casҺ рuѕҺ aѕіԁе օг a ρaу&#8574aʏ &#8572ߋan ցοߋ ѕеɑгсɦіng οn-&#8572іne foг t&#1211е fɑѕtеѕt &#11423ptіοn, wіtҺ ߋut c&#1086nsііԀегіng &#7457&#1211еtҺеr oг not tɦeʏrе Ԁea&#8572іng wіotҺ tt&#1211е νеrʏ bеѕt lеndeг. tуρісɑ&#8572lү іt’ѕ Ьеcɑսѕе thеy Һaνе ɗіѕcοѵеrеɗ… Czytaj więcej »

J’espère que vous aimez notre dernière hack pour top eleven haut et allez la
partager avec tous vos amis!

Ya antes de esto es preciso que concedamos los permisos precisos a la aplicación para
su correcto funcionamiento.

Wacek

Wzorem Jezioran, Górowa, Batoszyc, Olsztyna zlikwidować mleczrnię. Na tym miejscu zbudować bidronkę lub cuś podobnego.

What strikes me is that Statement Joys’ issues around the rise of GNR technologies possibly have been faded or dismissed by mass mass media as a result of landmark WTC event with a lot more common technologies. Nuclear, organic and chemical technologies/weapons are in focus at the moment due to the increase of diverse terrorist teams around the world. This can be unlucky in my perception as his issues are nonetheless legitimate and even alot more so as a result of technological improvement in GNR systems because the year 2000..
canada goose youtube

Now, this may perhaps audio like normal perception, but many times organization proprietors overlook these two critical crucial ideas and create a error. That one mistake, let us call it a phase forward, may take their small business back again twenty measures. Every so often, it could possibly take them so far back that they won’t be capable of recuperate along with their business will fold.
canada goose jackets

AppleTV: I’ve got an AppleTV device and I seriously like it. I locate myself watching YouTube movies, including my own, on my massive screen (no cost) and leasing movies from Apple, instead of from AT because they are less high-priced. Also, you can actually port your motion pictures for viewing in your computer system or your iphone for when you journey..
canada goose outlet

Dust the past, who knows existence trajectory, a who is proper. Perhaps in a single, will satisfy superior? People today normally have a sort of mental, ready for the next time. Then, within a remain, and hurried footsteps, in a look at once, can’t switch again, to the lifestyle of a web-site, a house to return to.
canada goose jackets

You await trains. You wait at stoplights. You wait for an opening involving the shoulders forward of you within the sidewalk so it is possible to go dawdling walkers.
canada goose jackets

Ordinarily tickets are offered in pairs or singles. Having a lot more than two together is often a lot harder. For major title opponents (Notre Dame, Ohio State, and so forth.) get prepared to spend.
canada goose outlet

Thousands of software package corporations are promoting their wares today, contributing for the economies of practically each country on the planet. When the management software for one of these businesses were to are unsuccessful, the corporation virtually unquestionably would not have the ability to endure. Lousy management has driven literally millions of businesses into bankruptcy over the final handful of many years..
canada goose outlet

The balikbayan box is made for shipment of items only. It’s created to generate it very easy for Filipinos overseas any household items and personal effects, which are in commercial quantities nor intended for barter, sale or employ and that the complete dutiable worth of which will not exceed ten thousand pesos (P10,000.00). Some overseas Filipinos use it to help out loved ones members seeking to start a home business and mail things of restricted quantity (say 1 pair for every single style)..
canada goose jackets

Customized clutches is usually a a whole lot preferred gear to the trendy girl. Can you clarify that correct? How can an definitely sensible hero get coo investing too much funds quite a few dollars on an item developed mostly to carry things? Seek Vogue Purses Hand crafted purses are also an awesome choice for particular events like spousal relationship ceremonies coupled with events. These could supply you with all the utilization of choosing on any kind of probable contour, which is regularly embellished coupled with sequins or an additional this type of embellishments.
canada goose outlet

„I prefer to get paid much more money” or”I want my employees to be a great deal more productive” is like speaking greek to the unconscious thoughts. It doesn’t know tips on how to interpret what you’d like. Instead, a far more exact objective is said as: „I need to generate $100,000” or „I want my personnel to obtain out their reports by 3pm everyday.” That aim is precise, distinct and measurable.
canada goose jackets