Lut 182018
 

Ośrodek narciarski „Krzyżowa Góra”. fot. Grzegorz Grabowski

Niegdyś Góra Krzyżowa w Lidzbarku Warmińskim stanowiła nie lada atrakcję dla miłośników sportów zimowych. Takie „Zakopane” na wyciągnięcie ręki Lidzbarczan, mekka śnieżnego szaleństwa, ale także „oślich łączek” czy tras saneczkowych. Spotykały się tam całe rodziny z dziećmi , spędzając czas bardzo aktywnie (w czasie świetności krzyżowej, portale społecznościowe jeszcze nie istniały).  Teren Góry Krzyżowej należał wówczas do miasta. W czasach świetności „góry”, zarządzała nią firma Mazur Tourist (obecnie pod tą nazwą jest biuro podróży). Jednak kilka lat funkcjonowania nowego zarządcy nie było satysfakcjonujące dla przedstawicieli miasta. W umyśle kilkorga radnych zrodził się pomysł oddania góry w prywatne ręce. Odbyło się nawet referendum w tej sprawie! Rada Miasta w ten sposób chciała uzyskać opinię Lidzbarczan. Wynik był miażdżący: 90% głosujących było przeciwko sprzedaży. Jednak radni, podobnie jak i dzisiaj, głusi na wolę mieszkańców podjęli tę jakże szkodliwą decyzję.

Na łamach NaszLidzbark, czytelnicy zadają pytanie, kto jest personalnie odpowiedzialny za sprzedaż tak atrakcyjnego terenu prywatnej firmie. Poniższy tekst rzuca nieco światła na ten temat.

Oficjalnie decyzję o sprzedaży nieruchomości gruntowej radni podjęli 17 września 1997 r. Poniżej fragment przedłożonej pod głosowanie uchwały:

„Uchwała NR XXXI/264/97 z dnia 17 września 1997 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego […] Przeznacza się do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste lub dzierżawy w drodze przetargu nieruchomość „Góra Krzyżowa” położoną przy ul. Olsztyńskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu 9 numerem ewidencyjnym 12/18 o powierzchni 71 195 m2 stanowiącą mienie komunalne miasta Lidzbarka Warmińskiego […] Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta […] „/podpisano/ PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ mgr Jacek Protas

Przypomnijmy, iż działo się to jeszcze przed zmianą ustawy o samorządzie lokalnym. Wówczas funkcjonował Zarząd Miasta (podobnie jak teraz w Starostwie), sama Rada Miasta składała się z 24 radnych, a  Burmistrza wybierali radni. Posiedzenia Rady Miasta trwały wiele godzin. To konkretne, gdzie podjęto decyzję o wyzbyciu się majątku gminy, rozpoczęto o 9 rano, zakończono o 15-tej (wówczas sesje odbywały się w szkole muzycznej). Poniżej pełny skład ówczesnej Rady Miasta. To właśnie te osoby są odpowiedzialne za sprzedaż Góry Krzyżowej w prywatne ręce. Część nazwisk zapewne dobrze znana czytelnikom NaszLidzbark.

Skład Rady Miasta na dzień 17 września 1997 r. Burmistrz Miasta Lipnicki Waldemar.

 1. Bąk Tadeusz (nieobecny)
 2. Białek Ryszard
 3. Białuski Józef
 4. Borowa Zofia
 5. Borowy Wojciech
 6. Buchowski Tadeusz
 7. Byczkowski Mieczysław
 8. Dąbkowska – Konopka Wiesława
 9. Jagiełło Stanisław
 10. Jasiun Helena
 11. Kowalski Szczepan
 12. Kuźmowicz Bogdan
 13. Łukasiuk Urszula
 14. Maliszewski Zdzisław
 15. Nietupski Mirosław
 16. Pilarski Andrzej
 17. Protas Jacek
 18. Rekść Mirosław
 19. Szachowicz Jan (nieobecny)
 20. Śledziewski Henryk
 21. Wieliczko Romuald
 22. Zacharzewski Walenty
 23. Zięba Tadeusz
 24. Zysk Józef

Głosowanie nad wyżej wspomnianą uchwałą nie było jednomyślnie. Z zapisów protokołu wynika, iż na 22 radnych obecnych na sesji, głosowało 21 radnych. Za przyjęciem uchwały było 14 radnych, 5 radnych przeciw, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Niestety nie było obowiązku zapisywania kto jak głosował, więc personalnie nie możemy wskazać „winnych”. Obowiązek taki wprowadza dopiero nowela do ustawy o samorządzie (zacznie obowiązywać od marca tego roku). Jednak analizując treść protokołu z posiedzenia komisji, można wyciągnąć pewne wnioski co do preferencji niektórych radnych.

Z pewnością jednym z inicjatorów czy też popierających sprzedaż Góry Krzyżowej był ówczesny Przewodniczący Rady Miejskiej pan Jacek Protas. Jak mówił „[…] Tu powinny decydować względy ekonomiczne. Nie mamy pieniędzy na to, żeby dokładać środki jeszcze do nieskończonej inwestycji. Musimy część środków zapłacić dla „Mazur-Tourist” związanego z „górą Krzyżową”. ZM /Zarząd Miasta przyp. red./ uważa, że miasto powinno mieć zyski, a nie straty związane z „Górą Krzyżową”. Do tej pory nikt z tej inwestycji nie skorzystał. Przecież ta „Góra Krzyżowa” pozostanie z Lidzbarku Warmińskim i będzie przyciągała turystów.

Innego zdania był Jan Szachowicz – „[…] Państwo /radni przyp. red./ podejmują czasem niekorzystne działania w stosunku do obywatela. Nam pozostało tylko 1 rok czasu, a konsekwencje będą ponosili następni radni. Brak było dochodu dla miasta ze strony „Mazur-Tourist” to tylko dlatego, że był taki układ. Za rachubki prezesa Filipiaka np. w hotelu w Krakowie miasto płaciło..”

Radny Józef Zysk – […] Zawsze byłem tego zdania, że „Góra Krzyżowa” powinna zostać w mieście. „Mazur Tourist” chciał mieć tylko korzyści jednostronne. Natomiast tej zimy na pewno „Mazur Tourist” nie stracił, ponieważ było dużo ludzi na „Górze Krzyżowej”.

Radny Józef Białuski – „[…] Wystąpienie członka Zarządu Radnego Romualda Wieliczko przekonało mnie, że jedynym wyjściem będzie sprzedaż lub wydzierżawienie „Góry Krzyżowej” […] Jeżeli członek Zarządu Miasta […] twierdzi, że jeżeli „Góra Krzyżowa” pozostanie w rękach miejskich to zostanie zniszczona, nie wiem może zapadnie się pod ziemie. To jednak, żeby tą „Górę Krzyżową” utrzymać żeby była, to ja będę głosować za.”

Radny Wojciech Borowy – „uważam, że mamy problem z „Górą Krzyżową” żeby rozwiązać. Koncepcje są różne. Miasto nie powinno zajmować się działalnością gospodarczą „Góry Krzyżowej”, miasto jest do czego innego powołane. Ryzyka również nie można ponosić. Proponuję przyjąć tą uchwałę. My jako miasto nie może bronić się obcego kapitału.

Dyskusja była dłuższa, wnoszono wiele uwag i zastrzeżeń. Ostatecznie Rada Miasta upoważniła Zarząd Miasta do zbycia nieruchomości.

Co jakiś czas wraca temat odzyskania terenu od prywatnego właściciela. Jeszcze w 2014 r. ówczesny kandydat na Burmistrza pan Jacek Wiśniowski, podczas kampanii wyborczej, opublikował na łamach NaszLidzbark list, otrzymany od pełnomocnika zarządu właścicieli „Góry Krzyżowej”. Poniżej fragment:

chciałbym raz jeszcze podziękować Panu za aktywne zainteresowanie losami Ośrodka Sportów Zimowych Krzyżowa Góra w Lidzbarku Warmińskim i wspólne omówienie możliwości działań mających na celu przywrócenie tego ośrodka mieszkańcom Lidzbarka Warmińskiego.

Zaprezentowane i omówione w czasie naszego spotkania kierunki planowanych przez Pana działań dają w mojej ocenie nadzieję nie tylko na szybkie, ponowne uruchomienie ośrodka na Krzyżowej Górze, ale też na stworzenie z Lidzbarka Warmińskiego jednego z głównych centrów turystycznych na Warmii, którego kluczowymi atrakcjami, obok Zamku Biskupów Warmińskich, staną się połączone Termy Warmińskie i Krzyżowa Góra.

W związku z powyższym chciałbym z całą mocą podtrzymać złożone Panu deklaracje, że właści­ciele i zarządzający Krzyżową Górą gotowi są odsprzedać miastu Ośrodek Sportów Zimowych Krzyżowa Góra celem prowadzenia go i dalszego rozwijania w połączeniu z Termami Warmiń­skimi oraz stworzenia w ten sposób nowych miejsc pracy nie tylko bezpośrednio na Krzyżowej Górze, ale też – dzięki wzrostowi atrakcyjności Lidzbarka Warmińskiego dla turystów – w całym mieście. Jesteśmy też gotowi zagwarantować, że transakcja taka odbędzie się na warunkach znacznie korzystniejszych dla miasta Lidzbark Warmiński niż warunki rynkowe. Utrzymywanie obecnego stanu zagospodarowania Krzyżowej Góry jest bowiem tak samo niekorzystne dla jej właścicieli, jak i dla Miasta i jego mieszkańców.”

Kiedy  „Góra Krzyżowa” powróci do ich dawnego właściciela, czyli mieszkańców gminy? Tego nie wiemy. Jednak wraz ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, z pewnością jeszcze o niej  usłyszymy.

Tak kiedyś o „Górze Krzyżowej” pisała Wyborcza…

„Ośrodek Sportów Zimowych „Krzyżowa Góra” koło Lidzbarka Warmińskiego należy do najpopularniejszych na Warmii i Mazurach. Położony jest 50 km na północ od Olsztyna, przy drodze nr 51. Zwolennicy narciarstwa mieli tu do dyspozycji cztery sztucznie naśnieżane trasy zjazdowe w tym główny stok oświetlony i z nagłośnieniem, wyciąg talerzykowy, wypożyczalnię sprzętu, punkt gastronomiczny i parking na 150 samochodów.”

 

 

 

 Posted by at 10:49 pm
Powiadom o
Lidzbark W

nie ma kogo rozliczyć ??? za przekręty ws. PRZEDZAMCZA, TERM WARMINSKICH, GÓRY KRZYŻOWEJ ITD… powinni „siedzieć” wszyscy co uzykazli korzyści majątkowe…

Tomas

Ciekawi mnie jak można spojrzeć na miasto dzisiejsze i 21 lat temu. Samorządy miały wielkie długi niedofinasowane szkoły rozwalone miasto. Lipnicki Protas i Wajs przynajmniej walczyli o jakiekolwiek inwestycje.Teraz jak mleczarnia nie upada tylko funkcjonuje pełna parą i zatrudnia kupę ludzi, w mieście działa jeszcze kilka mniejszych przedsiębiorstw i ludzie płacą podatki, podnoszą się takie idiotyczne głosy jak sprzedarz Krzyżowej. Krzyżowa to był przejaw marnowania publicznych pieniędzy, wielkie show za pieniądze miast burmistrza Rekścia wielbiciela nart.

Wnikliwy

Zbywanie czegokolwiek w Lidzbarku lub najmowanie często kojarzyło się z kombinacją. Za Pana Burmistrza B. ABK najmował lokal mieszkalny przy Kresowej , który miał być wykupiony przez właścicieli i z tą myślą był na poddaszu budowany i choć była deklaracja wykupu, wykup był utrudniany a pieniądze za wymuszony najem trafiały zamiast do kasy wspólnoty mieszkaniowej, to do kasy ABK lub miasta… zainteresowani wiedzą dokładniej. Gdy jeden z lokatorów rozpętał wojnę o zarządzanie, remonty i rozliczenia z ABK , najemcy stali się właścicielami , a ABK zwrócił wspólnocie mieszkaniowej należne jej pieniądze za wymuszony nie uczciwy najem lokalu i przywłaszczenie pieniędzy z najmu. Tak wtedy to uzasadniono. Wtedy okazało się też, że wykupiono inny lokal mieszkalny na Kresowej, wojskowy… do dziś nie wiadomo czy transakcja była legalna bo nie chętnie były Burmistrz wraz z wieloletnim lokatorem i w końcu szczęśliwym posiadaczem lokalu mieszkalnego chcieli ochoczo o tej transakcji mówić, tłumacząc aby… Czytaj więcej »

Tuhaj- bej

W tej sytuacji widać jasno jak pewien baron z PO ( były przewodniczący) miał wizję rozwoju turystycznego tego miasta :):) Później się zmieniła koncepcja :):). Tak więc wciskanie ludziom obecnie o turystycznym rozwoju miasta i pseudoinwestycjach wiemy sporo. Japończyków za aparatami nie widać. Zrobisz u nas hotel, a my jako swojemu wybudujemy termy.( na rzecz społeczeństwa rzecz jasna), tak chyba wygladała ta wizja rozwoju turystycznego Lidzbarka. Do dziś nie znamy oficjalnych wyników finansowych tego karkołomnego przedsiewziecia budowy termalnego gniota o temp. 17 stopni i skutków wyciagania zimnej wody z 900 m. Sukcesu nie ma i nie bedzie, co zreszta na łamach tego portalu przewidzielismy. Za to mieszkańcy ponosza ciężar głupoty samorzadowej. biznes był w samym budowaniu. to, że dyletanci biorą się za takie projekty są normą w Polsce.

abc

CBA ma duzo roboty, ale kiedyś przyjdzie

Wnikliwy

Wizja była może i dobra, ale dziś termy mogą podzielić los góry i chyba nie krzyżowej ale ukrzyżowanej. Może kiedyś kogoś powinno było się ukrzyżować… lub dziś… a czy właściwym miejscem była by góra , kto wie ?
Oczywiście w rękach prywatnych wszystkim się opłaca, państwowo jeszcze nie zawsze… a to akurat jeszcze nie zmieniło się…

...
ale po co ?

Właśnie, jak to się mówi: Kto mieczem wojuje, od miecza…. Dopiero za obecnych rządów i po akcjach polskich nacjonalistów wspieranych (czyt. chronionych) przez obecny rząd nasiliły się antypolskie nastroje… Sam pis dostatecznie już długo dba o to, by poróżnić się z najbliższymi (i nie tylko najbliższymi) sąsiadami. Potem wielkie zdziwienie i oburzenie, że raptem mówi się źle o Polsce…

czy po to?

Mniejszości dostały tyle praw, że przestają szanować prawa większości, czyli mieszkających we własnym kraju.

ale po co ?

Kto im te prawa dał i kto ich chroni? Choćby ostatnio, w Hajnówce. Niestety, w policji (nie tylko tam) jest tak, że zalecenia przychodzą z góry.

ale po co ?

Rzeczywiście, trafny przykład… Ciekawe, kto stoi za kradzionymi w Niemczech autami, które pojawiały i pojawiają się w Polsce? Kto je tu przywozi?… Chcąc zarzucić coś komuś, najpierw trzeba uderzyć się pięścią we własne piersi… Najłatwiej jest zauważyć drzazgę w cudzym oku nie widząc belki we własnym…
Swoją drogą Pisząc o Ukraińcach należy pamiętać, kto nam taką historię zgotował… np w Jałcie… Potem pretensje, że to nie my, to ONI… Celowo napisałem wcześniej o Hajnówce… Tylko ciekawe, dlaczego ta sama policja w Przemyślu nie reagowała na zaczepki krewkich „patriotów” a w Wawce na marszu niepodległości wyciągała spokojnych ludzi… To MSW winne jest temu, że nie ucina łba hydrze przy samej dup*e dając faszystom z ONR, MW itp. przyzwolenie do łamania prawa.

....

oj, głupich podobno nie sieją a jak jest z piątą kolumną, też samosiewy

pelło

Mniejszości w Polsce, a na Warmii w szczególności są bardzo dobrze zorganizowane. Właściwie to chyba rządzą.

Zenek

Tak szybko podnosili się z kolan, aż pieprznęli mor.. buzią o glebę. To nie Putin, a Polacy wsadzili bomby pod skrzydło! Tak dzisiaj rzecze „dobra zmiana”! Pomnik prezydenta tysiąclecia ma być większy od Pałacu Kultury! Kłopot tylko z miejscem w centrum!

Ojciec

Oj Zenek Zenek ,prosiłem nie pisz tu nic bo potem cała wioska się pod sklepem ze mnie śmieje .

ale po co ?

Władza się zmieni, Plac Piłsudskiego przez chwilę pozostanie wydzielony a jego część zostanie ponownie odgrodzona (kto mieczem wojuje…) tylko po to, by ten obelisk przenieść we właściwe dla niego miejsce, czyli na nowomiejską. Niech tam sobie go czczą… Będą mieli bliżej… Plac zostanie oddany miastu… Wszystko wróci do normy… Nikomu nie są potrzebne jakieś na siłę stawiane pociski…. ups, obeliski tylko po to, by się dowartościować… To świadczy o małości i kompleksach obecnie rządzących…

wmor

Zaczynasz być mocno denerwujący. Wytrzeźwiej

Góra Krzyżowa

Góra Krzyżowa

Gościu

Znowu odgrzewane kotlety. Czyżby nie było o czym pisać? Dzisiaj widziałem jak nasz lokalny idiotyzm polityczny i próba zdobycia paru głosów doczekał się realizacji w postaci rozbiórki pomnika. Moim zdaniem Rosjanie dobrze zrobią jak całkowicie zamkną granicę lub zaczną tak trzepać że nawet pety w popielniczce będą obłożone karą. Wtedy te 20 tys ludzi z naszego regionu rozniesie w pył tych politycznych idiotów. Komu to przeszkadzało. Po co nam to potrzebne. Czy z tego faktu nowe miejsca pracy powstaną?

gość

20 tys.? Ale ty jesteś pustak.

Gościu

Nie wiem kto tu jest pustakiem. Tyle osób a nawet więcej żyje z wyjazdów do Rosji po fajki, gorzałę i paliwo. Jeżdżący plus rodziny. To średnie dane.

A.B.

…..a w Polsce domagasz się zasiłków, tylko skąd na nie brać pieniądze.
Czy nie płytkie myślenie?.

Kyle XY

A co słychać z uzdrowiskiem ?
Prawie cztery lata kadencji nowej władzy w mieście i gminie . Tyleż samo czasu działa komisja uzdrowiskowa z przeuroczą przewodniczącą na czele i cisza ! Co się dzieje?

Ziom

Czekają na jod z nadmorskich kurortow. Ma przyplynac w następnym tygodniu do lidzbarskiego portu

góral

Z tego co wiem gdy referendum nie wypaliło w skutek bardzo niskiej frekwencji ( o czym redaktor nigdy nie manipulujący nie wspomina ) grupa radnych skontaktowała się z jasnowidzem Jackowskim z pytaniem czy warto górę sprzedać. Jasnowidz podobno orzekł, że przez najbliższe 30 lat zimy nie będzie a góra będzie przynosiła same straty. po sprzedaży nowy właściciel za frajer będzie miastu płacił nie małe podatki. Dzięki tej przepowiedni okazało się, że radni podjęli słuszna decyzje. Zimy pozwalające na uruchomienie góry od 20 lat nie ma.właściciel płaci podatki. Finanse miasta zostały uratowane. szkoda tylko, że nie spytano wtedy jasnowidza co będzie w Lidzbarku za la 15-20. Może by przewidział, ze będzie taki św.. Mikołaj z workiem pieniędzy, dzięki któremu obok góry wyrosną termy. Za drugi taki worek można by było wybudować na gorze całoroczny kryty zjazdowy stok ( pierwszy w Polsce). Gdyby wówczas radni o tym wiedzieli góra zostałaby w rękach… Czytaj więcej »

gość

Właściciel nie płaci regularnie podatków 🙁 zaś na górze można by położyć igielit , zrobić kryty stok cos na wzór Druskienników lub park rowerowy , wieżę widokową lub małe tężnie !

API

Termy Warmińskie także nie płacą regularnie podatków, ostatnio zalegali na ponad 100 tys bodaj gminie. I co z tego?

Inżynier

Z tego widać jaki to „wspaniały” interes.

A.B.

Za czasów burmistrza zam. na ul Polnej, zdobyłem foldery Hotelu i Góry, rozdałem moim dostawcom, za co otrzymywałem
upusty, ale tylko do czasu „upadku Góry”..
Nie mnie krytykować decyzję o sprzedaży. lecz mogę krytykować warunki sprzedaży.

Zjazd na byle czym

Dla ośrodka sportów zimowych, należy znacząco podnieść podatki, tak jak to robili czyściciele kamienic dla niewygodnych lokatorów.

era

Jesteśmy wśród wielkich! Zaorali też Nosal, Gubałówkę i Butorowy. Poza tym do rozliczenia jest też oddanie Lasom Państwowym w zamian za Krzyżową terenu miejskiego nad Symsarną.

ale po co ?

No i API rzucił kolejną kiełbasę wyborczą… GORZKĄ, jak diabli….

CO to za klika?

Niech ja tylko zobaczę Choć jedno nazwisko na karcie wyborczej ,to NA PEWNO zagłosuje na ta partię!!!!!!

Trombullus

Przecież istnieje ustawa, która pozwala na wywłaszczenie właściciela terenu jeżeli wskazuje na to interes społeczny. Nie wiem dlaczego nie zastosowano takiego rozwiązania w tym przypadku. Cena jaką ustalił właściciel jest ceną spekulacyjną i ja proponuję zapłacić mu według stawek urzędowych i tyle. Góra jest nam (społeczności) potrzebna w celach rehabilitacyjnych i ogólnej poprawy zdrowia mieszkańców. Można do tego dodać że miasto przez blokowanie tego terenu traci rocznie tyle to a tyle pieniędzy do budżetu. Sprawa jest prosta o ile nie było wałka przy sprzedaży i właściciel nie ma haków na radnych czy wyżej.

Greg

Myślę, że teraz to można się w d… pocałować. Trzeba będzie zapłacić tyle ile chcą. Można tylko pogmerać w papierach, czy obecni właściciele nie zobowiązali się do utrzymania jakiegoś stanu góry i ośrodka, z adwokatem za miliony. Obciach.

gosc

Z artykulu wynika, ze to wlasnie zwolennicy PO jak i komitetu WNMO byli za sprzedaza Gory Krzyzowej.Co do obowoazku glosowan imennych radnych, to za chwile kolejna Dobra Zmiana wprowadzona przez obecny rzad.

Gość

To ciekawe. Sprzedaż w roku 1997, zaś PO powstała w 2001. Chore z nienawiści pisowskie umysły we wszystkim widzą winę Tuska

Do Gosc

Zwolennicy PO i WNMO lub obecni jej czlonkowie , czytaj ze zrozumieniem.

Burger

I tak PO wygra wybory w mieście i powiecie i tak chocbyscie się wszyscy zesrali

Trombullus

PO po powrocie rudego przemianuje się na Platformę Obywateli Rzeczypospolitej (POR) i mam rozumieć że wszystkie ich afery pójdą u ciebie w niepamięć – Bo to przecież nowa partia co? Niestety Platforma składa się z etatowych łgarzy i … którzy co jakiś czas zmieniają swoja nazwę. To cały czas ci sami ludzie, zmieniają tylko pozycje w szeregu- raz jest marszałkiem, raz posłem a innym razem kimś ze spółek skarbu państwa- i tak w kółko.

Darek

Co napiszesz na temat etatowych, zakłamanych mord, zaczynających w AWS, ZCHN, PC, ROP, Samoobrona i innych, nie zmieniają przypadkiem nazwy co jakiś czas żeby dalej żreć przy korycie pod szyldem nowej partii, licząc że wszystkie afery zostaną zapomniane bo to teraz dobra zmiana

kot

A to coś to te pis to przepraszam co???? Niski i jego pazie byli w pc, aws,zchn,lpr, samoobronie i innych z pzpr na dokładkę to nie rude farbowane zwierzątka? Mają za pazurkami nie mniej niż po, jedyny sukces że dogadali się z niejakim Tadeuszem i dlatego mają dobrą zmianę. Dla przypomnienia Joachim: poseł przyboczny, vice marszałek kiepski,teraz minister no niebawem po-prezydent?.Pnie się chłop w g..ę

martens

ile dostajesz od wpisu chwalącego dobrą zmiane?:) przekomiczny jesteś z tym wychwalaniem obecnego rządu 🙂

JMT

Towarzysze robią to z miłości do Partii i ku chwale ojczyzny, a nie dla pieniędzy!!

Inżynier

Przeczytałem informacje na „pasku info „w TV ,że w sobotę rano w LW na ul. Wyszyńskiego wybuchł pożar .
Są trzy ofiary . Jaka przyczyna?

Gosc

Coz tu pisac. Pewnie takie jak zwykle

Gosc

Dzisiaj kolejny pożar. Tym razem na Kopernika.

Gosc

Jedna osoba zginęła

gość

Pamiętam , jak chodziliśmy całą rodziną , z małymi jeszcze wtedy dziećmi na sanki .To miejsce żyło. Wszyscy , i narciarze , i reszta mieścili się.Piękne wspomnienia , niestety , komu to przeszkadzało ?

ale po co ?

A co, górkę ukradli? Klasyczny przykład narzekania na wszystko. A wystarczy ruszyć d**ę i odwiedzić to, czego wg malkontentów już nie ma. Zabrać ze sobą sanki, wnieść je tam, gdzie kiedyś był wierzchołek, usiąść na nich, odepchnąć się kilka razy i poddać się grawitacji… CO ZA NARÓD…..?

Gosc

To teren prywatny.

gość

To ile razy tam byłeś ? Np. wieczorem ? Żeby chodzić tam w dzień ,musiałbym mieć emeryturę resortową .