Paź 292016
 
fot. API

fot. API

Przyczynkiem do napisania poniższego tekstu było pytanie jednego z Lidzbarczan, jakie padło podczas pierwszego spotkania Burmistrza z mieszkańcami. Jegomościa w sile wieku, interesowała wysoka opłata (900zł) za dochowanie zmarłego do istniejącego grobu ziemnego.  Czy nie można jej naliczać proporcjonalnie, czyli  opłata rośnie w miarę upływu czasu od ostatniej opłaty za tzw. „wznowienie” grobu – pytał zmartwiony mieszkaniec. Prezes PGK wyjaśnił, że jest to oddzielna opłata.

Po bliższym zbadaniu sprawy, okazuje się, że problem naliczania opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Lidzbarku Warmińskim jest bardzo poważny. Mimo niepełnych jeszcze danych, publikujemy materiał ze względu na zbliżające się święto 1 i 2 listopada. Mając na względzie jak najbardziej czytelny przekaz, ograniczamy do minimum prawniczy „bełkot”.

Stawki opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych w Lidzbarku Warmińskim określa zarządzenie nr SE.0050.16.2012.MG Burmistrza Miasta z dnia 17 lutego 2012 r. Znajdujemy w nim cały wachlarz obciążeń finansowych, w tym m.in. „każde dochowanie w grobie ziemnym”  900zł; w Sarnowie 441zł, dochowanie w grobie murowanym 600zł; w Sarnowie 367,50zł. Prócz tego znajdują się pozycje jak „zezwolenie na postawienie lub wymianę nagrobka czy opłata za wjazd na teren cmentarza oraz wiele innych. Opłaty z tytułu opłat wnoszone są dla PGK i stanowią jego dochód.

Pobieżna analiza stanu prawnego funkcjonowania lidzbarskich cmentarzy dowodzi, że w zasadzie opiera się ono na bezprawiu. Podstawowym aktem prawnym regulującym powyższe jest ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (z późniejszymi zmianami). Jest to akt nadrzędny w stosunku do wszystkich regulaminów, cenników czy zarządzeń uchwalonych przez radę gminy lub Burmistrza. Wszelkie regulacje tychże aktów prawa miejscowego nie mogą wykraczać ponad kompetencje aktu głównego. W funkcjonowaniu cmentarzy pomniejsze znaczenie mają także inne przepisy jak prawo budowlane, o ochronie zabytków i inne.

Cennikowe Eldorado

W ocenie redakcji niezgodnie z prawem pobierana jest opłata  za dochowanie do istniejącego grobu ziemnego w sytuacji, gdy dokonano opłatę za wykonanie pierwszego. W tym bowiem przypadku opłatą, jakiej może żądać PGK, jest opłata za udostępnienie miejsca pod wykonanie pochówku pierwszej osoby zmarłej oraz opłata za przedłużenie „ważności grobu”. Opłata za wykonanie następnego pochówku (dochowanie), w tym samym miejscu, zawiera się już bowiem w opłacie uiszczonej na podstawie w art. 7 ust. 2 ustawy, gdyż przez pobranie przez zarządcę cmentarza opłaty za kolejne 20 lat, przez które grób nie może być rozdysponowany, a więc za dalsze korzystanie z danego miejsca pochówku, PGK traci także uprawnienie do pobierania dalszych opłat z tego samego tytułu. Ujmując to prosto: jeśli zapłaciłeś za pochowanie pierwszej osoby i przedłużyłeś 20-letnią ważność miejsca, to nie musisz wnosić żadnej opłaty za dochowanie.

Wniesienie opłaty za miejsce grzebalne na cmentarzu wytwarza stosunek  cywilnoprawny, w ramach którego osoba uzyskuje nie tylko prawo do pochowania zmarłego, ale także szereg uprawnień o charakterze trwałym, takich jak prawo wzniesienia nagrobka i jego przekształcenia, stałego jego utrzymania w należytym stanie, prawo wykonywania zmian o charakterze dekoracyjnym itp. Co za tym idzie opłaty jakie przewiduje cennik w zakresie zezwolenia na postawienie lub wymianę nagrobka są nielegalne. Takiej opłaty nie przewiduje ustawa o cmentarzach z 1959 r. ani też ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Omówiliśmy tylko dwie pozycje z lidzbarskiego cennika za korzystanie z cmentarzy. Nielegalnych opłat jest znacznie więcej, lecz ze względu na objętość artykułu należy je teraz pominąć.

Cmentarze komunalne należą do gminy i opłaty wnoszone z tytułu korzystania z nich stanowią dochód własny, który zgodnie z prawem należy wykazać w planie budżetowym. W Lidzbarku Warmińskim jest inaczej. Pieniądze wpłacane do kasy PGK z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza zasilają… PGK. Co ciekawe niezgodny z prawem jest nawet regulamin porządkowy cmentarzy komunalnych jaki uchwalił zarząd PGK, bowiem określenie zasad i regulaminów uprawniona jest włącznie gmina. Kwestią otwartą pozostaje także podstawa prawna na jakiej PGK zarządza cmentarzami w Lidzbarku Warmińskim. PGK jest spółką prawa handlowego, więc podlega wszelkim przepisom z tym związanym. Tak jak ogłasza się przetarg na utrzymanie zieleni miejskiej, czy inne, gmina powinna na podobnej zasadzie wyłaniać administratora cmentarzy.

Wszelkie wątpliwości opisane powyżej i te o których nie wspominamy z racji objętości artykułu, zbada Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Implikacje w przypadku potwierdzenia przez Wojewodę wątpliwości zgłoszonych przez redakcję.

W pierwszej kolejności Wojewoda wezwie organa gminy do zaprzestania naruszenia prawa miejscowego poprzez jego zmianę. O ile to nie nastąpi Wojewoda skieruje odpowiedni wniosek do Sądu Administracyjnego. Ten z kolei uchyli wadliwe zarządzenia czy uchwały.

Co to może oznaczać w praktyce?

Zwrot obywatelom niesłusznie pobranych opłat z tytułu korzystania z cmentarzy komunalnych tj. za dochowanie do grobu, za zezwolenia na postawienie pomnika, jego zmianę oraz co może zainteresować zakłady pogrzebowe – opłata za wjazd na teren cmentarza. Roszczenia z tego tytułu (bezpodstawne wzbogacenie) sięgają 10 lat wstecz wraz z odsetkami i powinny być kierowane do Urzędu Miasta, a nie PGK. Skala finansowa jest bardzo trudna do oszacowania, redakcja wystąpiła do PGK o odpowiednie dane finansowe, aby móc w przybliżeniu określić kwotę zwrotu niesłusznie naliczonych opłat. Sądzimy, iż może to być kwota od 1 mln zł do nawet 3 mln i więcej zł za cały 10-letni okres wraz z odsetkami.

Oczywiście warunkiem niezbędnym do wszczęcia procedury jest podzielenie wątpliwości redakcji przez Wojewodę. O wszystkim będziemy pisać na bieżąco.

 Posted by at 11:47 pm

Dodaj komentarz

44 komentarzy do "Wątpliwości w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych"

Powiadom o
2000

Tuhaj-bej
1 rok 4 miesięcy temu
Manowce M.M. ..Nic oryginalnego p. M.M nie wpisałeś.Napiszę bez ulubionego przez Pana sarkazmu. Kolejny szablon internetowy : sam startuj, udaj sie do prokuratury, podpisz się, idź do roboty, nie wylewaj jadu, nie hejtuj etc. Pan zna smak kampanii wyborczej. Zakłamaniem z Pana strony jest wpis, że każdy może zostać radnym , nie udało się wejść na stołek w przymierzu z esbekiem, więc dobre rady czy ocenę wpisu traktuję jako internetowe dziwadło. W pojedynkę wejście do stajni Augiasza jest wyjątkowo trudne. Sprawdzał pan na własnej skórze ? Samorządowcy powinni być uczciwi i mysleć o mieszkańcach Rozumiem Pana sarkazm, bo widocznie został Pan wychowany w nienawiści do Polski ( tej małej też ) , tzn. im gorzej tym lepiej, przy braku zwykłej ludzkiej przyzwoitości, ale nie chcę się zajmować Pana pokiereszowaną osobowością, moralnością czy rozhuśtanymi uczuciami do róznych partii. cyt.M.M „Jeśli Pan myśli, że ktoś tutaj pisze dla własnych korzyści, liczy na cokolwiek w zamian za wyrażanie swoich opinii to ja Panu kariery samorządowej nie wróżę. Ja nigdy nic od władzy nie dostałem i na nic nie liczę. Tak myslę….. niestety, patrząc na Pańskie zaangażowanie w bezkrytycznym popieraniu inwestycyjnej głupoty czy zajadłość na nielubianym forum internetowym. Patrząc na Pańskie uzasadnienia , „bielmo” na ekonomiczne- towarzyskie układy to wszystko przed Panem, może władza doceni.Dostanie Pan kość do ogryzienia, a dobry Pan pogłaszcze.w myśl zasady inteligentni nie są potrzebni, ale wierni już tak.. Niebezpieczna zabawa, bo równie dobrze można zostać internetowym pośmiewiskiem. Nie bardzo rozumiem Pana intencje. Pan może wyrażać opinie, a inni internauci już nie ? Nie wiem co ma pańskie pisanie w internecie do rzekomej mojej kariery w samorządzie, ale nie raz już Pan wypisywał większe głupoty bez sensu i logiki. Mistrz strzelania kulą w płot. cyt. M.M Zdrowego rozsądku nam trzeba, a nie wytykania błędów lokalnej władzy nie proponując racjonalnych rozwiązań.”… Czytaj więcej »
Adam
1 rok 4 miesięcy temu

A po łynie znowu płynie biała piana.

gość
1 rok 4 miesięcy temu

To piana „uzdrowiskowa”. Prozdrowotna.
Nieźle się ośmieszyli ci, co wymyślili tą całą strefę uzdrowiskową.

Tuhaj- bej
1 rok 4 miesięcy temu

Są ludzie co tradycyjnie mają inne zdanie .. tak dla zasady, nie lubią tego portalu , a jednak tu piszą. Ciekawe dlaczego ? Nawet cała rada tu bywa , a radni piszą :):) Jak taki otrzyma soczystą odpowiedź to zaraz nam opowie jak to mozna dorwać internautę lub gdzie znajduje się prokuratura. Takie pieniactwo internetowe. Delikwent i jeden punkt widzenie… ale na szczęście to tylko punkt. Niestety nie zauważa, że władze tego miasta dbają tylko o siebie , a tzw. inwestycje są niestety zwykłymi wydmuszkami, a na róznego rodzaju „inwestycje” pana w „krótkich spodenka i gwizdka” żłozyli się wszyscy i koszty głupoty poniosą wszyscy…. niestety. Pisanie w internecie nie przyniosło zadowolenia zawodowego, mimo służalczych opowieści o dobrej władzy i rozwoju L.W.. Z reguły należy w dyskusji zlać takiego gościa….. cieplutkim. Przezabawne..
Ta choroba toczy całą Polskę. Władze samorządowe reprezentujący ponoć mieszkańców są zwykłymi ciemnymi, tempymi karierowiczami, reprezentującymi interesy prywatne i partyjne. W większości, to takie akie nadymane ciołki, gdy zdobędą już stanowisko.
O lotności umysłu, przewidywaniu skutków czy myśleniu racjonalnym i logicznym, możemy zapomnieć. Jakiekolwiek krytyczne spojrzenie powoduje na ich pracę powoduje furię u nich i u ich popleczników. Tyle.

Mirosław Maczyta
1 rok 4 miesięcy temu

A Panu kto zabrania zostać sztandarowym przykładem wzorowego radnego, a może burmistrza ? Ma Pan niebywała okazję zaprezentować swój program, mieć tutaj darmową reklamę. Obecna kadencja w półmetku, czas zaczynać kampanię wyborczą.
Może się Pan przebije ze swoimi tezami do mieszkańców, zostanie radnym, czy burmistrzem i w końcu pokaże wszem i wobec jaki powinien być prawdziwy samorządowiec. Może będzie Pan pionierem na ogólnopolską skalę. Warto spróbować chleba z tego pieca. Jeśli Pan myśli, że ktoś tutaj pisze dla własnych korzyści, liczy na cokolwiek w zamian za wyrażanie swoich opinii to ja Panu kariery samorządowej nie wróżę. Ja nigdy nic od władzy nie dostałem i na nic nie liczę. Zdrowego rozsądku nam trzeba, a nie wytykania błędów lokalnej władzy nie proponując racjonalnych rozwiązań.

Tuhaj-bej
1 rok 4 miesięcy temu

Bardzo prymitywny komentarz p. Mirosławie, ale odpowiedź znajdzie Pan powyżej Na marginesie dziwi mnie nieco Pana postawa pochwalająca wszelkie podwyżki, wszak i dotyczą także pana jako obywatela tego miasta. Czy to tzw. bezgraniczne poświęcenie przyjaciołom z PO, ziomalom, koleżkom z rady lidzbarskiego biznesu czy … coś innego ..np. irracionalny finasowy masochizm jest motorem zaufania graniczącego z uwielbieniem władz ? Ocenić pracę radnych ma prawo każdy kto był przy urnie. Może to się panu w głowie nie mieści, ale rozliczanie z obietnic, przestrzeganie interesów wspólnoty samorządowej, rozliczanie korupcji czy nieróbstwa, kumoterstwa, nadużycia czy głupota powinno być przez społeczeństwo piętnowane, a wszelkiej maści nadymani karierowicze eliminowani. Rozumiem, że to zbyt trudne dla Pana, bo od momentu pojawienia się na forum nie może Pan tego pojąć.

Mirosław Maczyta
1 rok 4 miesięcy temu

Chciało by się rzec,wróć komuno, wróć.Wszystko powinno być za darmo, a nawet niech miasto dopłaca, że ktoś chce złożyć ciała bliskich na tym, a nie innym cmentarzu. Redakcja opiera się na ustawie- jak zaznacza-z 1959 roku, 3 lata po śmierci Stalina. A ona nie reguluje wysokości opłat . Przepis prawa mówi, że
” Opłaty cmentarne
Państwo nie reguluje szczegółowo kwestii wysokości ani rodzaju opłat cmentarnych – zostawia ją decyzji samorządu (cmentarz komunalny), bądź władz związku wyznaniowego (cmentarz wyznaniowy) zgodnie z Ustawą o cmentarzach… , ponieważ to one są zarządcą cmentarza, odpowiadają za jego stan i utrzymanie. W związku z tym prawo partykularne (diecezjalne) Kościoła reguluje kwestię opłat cmentarnych bardziej szczegółowo niż ustawa”
” Wpływy z opłat cmentarnych przeznaczone są na: inwestycje cmentarne i parafialne, a w szczególności na utrzymanie porządku na cmentarzu, pokrycie opłat za wodę i wywóz śmieci, ubezpieczenie cmentarza, wynagrodzenia pracowników cmentarnych.”
To tak ad voce.
Może to i nie jest tanio, ale podobne opłaty w innych miastach są dużo wyższe, codziennie jest sprzątany cmentarz, wywożone śmieci, nie wspominając o opłatach za wodę,ubezpieczenie itp To wszystko kosztuje,naprawdę dużo.
A swoją drogą, z osobistych względów jestem codziennie na cmentarzu od 5 lat i codziennie są ukradzione znicze, bądź wkłady do zniczy,a wosk często rozlany po pomniku.Ileż trzeba mieć w sobie chamstwa i braku ludzkich uczuć aby okradać cmentarze ?

Piotr
1 rok 4 miesięcy temu

Panie Maczyta płacimy coraz więcej i mamy prawo wymagać coraz więcej. Jeżeli są kradzieże na cmentarzu to może niech założą monitoring?

gość
1 rok 4 miesięcy temu

„… niech założą monitoring?” I znowu pojawi się kwestia finansowania; i samego założenia monitoringu i kosztów obsługi. Wymagania mamy i owszem, byłoby najlepiej gdybyśmy to otrzymali za darmo, czyż nie? Panie Piotrze?

Piotr
1 rok 4 miesięcy temu

Pieniądze na 500+ się znalazły, na podwyżki radnym się znalazły to i na monitoring całego miasta wraz z cmentarzem się znajdą.

Gość
1 rok 4 miesięcy temu

Pana bardzo bolą te pieniądze na dzieci, prawda?

Piotr
1 rok 4 miesięcy temu

Bolą bo sam pobieram na 2 dzieci

gość
1 rok 4 miesięcy temu

Pieniądze na dzieci – nie, ale na wódkę i papierosy – jak najbardziej.

wist
1 rok 4 miesięcy temu

lub uda się do prokuratury, jak radzi innym

Tuhaj- bej
1 rok 4 miesięcy temu

Skoro 2012…. to wiemy dobrze, kto naginał prawo i naciągnął mieszkańców udając nadzwyczajnego budowniczego, a w rzeczywistości wstrzymywał się od wiedzy…. jak i gdzie tankuje się prywatne auto.
Patrząc na radnych wnmo=PO i cały Lidzbark pod ich rządami to wszystko jest badaniem per rectum. Tylko nie wiem czy w końcu ten palec- badalec nie zgnije od tego szlamu..Uważam także ,że te tłuste peowskie koty czas już pozbawić miski.

A.B.
1 rok 4 miesięcy temu

Spotykałem się z różnymi patologiami w sprawie cmentarzy, np w jednym mieście wojewódzkim/cmentarz zamknięty/,
normalnie handluje się miejscami pochówku, dziesięć lat temu miejsce kosztowało około 20 tyś.
Ostatnio zmieniałem pomnik na grobie przodków, na cmentarzu parafialnym w małej gminie, musiałem wnieść opłatę
za dalsze 20 lat zajęcia miejsca, osoba opiekująca się cmentarzem pobierała opłatę za otwarcie bramy dla pojazdu 50,- PLN.
Nie chce mi się wierzyć by PGK bezpodstawnie pobierało takie wysokie opłaty. Być może kryje się w tej cenie koszt
pozyskania terenu – /tylko, być morze/.

Kibic
1 rok 4 miesięcy temu

Tym razem przekazuje słowa uznania dla redaktora za podjęcie takiego ważkiego tematu!

Trombullus
1 rok 4 miesięcy temu

Czy to prawda że w Termach wielkie zwolnienia? Czy to prawda że Condonhotel w grudniu wycofuje się z Term? Ponoć szukają byle pretekstu, podkładają świnię pracownikom żeby tylko zwolnić i nie płacić odprawek i nie zwracać kasy UP.

api
1 rok 4 miesięcy temu

Podstawy do formułowania takich twierdzeń?

Trombullus
1 rok 4 miesięcy temu

To nie twierdzenia ale pytania. Słyszałem że zwolniono 12 osób za kradzież pieniędzy- podłożonych a następnie zabranych przez podkładającego tzw. „świnię”. Niektóre leszcze lidzbarskiego biznesu słyną z takich zachowań. Leszcz nie wyrabia się z zapewnieniem obrotu firmie to wtedy chwyta się wszelkich sposobów na „honorowe” pozbycie się pracowników. Zawsze lepiej powiedzieć że się zwalnia ludzi z jakiejś ich „wielkiej winy” niż z własnej nieudolności.

Kiedy się kończy umowa operatora Term?

Trombullus
1 rok 4 miesięcy temu

Aha i czy prawdą jest że mają duże zadłużenia u swoich dostawców?

aaq
1 rok 4 miesięcy temu

Dlaczego ruch koło cmentarza w LW nie był zamknięty?

SOS
1 rok 4 miesięcy temu

Kiedy wreszcie w tym pięknym kraju będzie można po kremacji zabrać prochy do domu? Ale przepadnie zaebisty zarobek dla PGK i plebanka.

API
1 rok 4 miesięcy temu

Urny z prochami zawsze będą na cmentarzu, bo takie jest prawo. Mówi ono, że grób urnowy zwolniony jest z opłat, podobnie jak groby murowane (opłatę wnosi się jednorazowo) i do końca działalności cmentarza administrator nie może pobierać żadnych opłat.

SOS
1 rok 4 miesięcy temu

Liczę się z prawem, jednak w tym wypadku dążyłbym do jego zmiany. Zwłaszcza, że sami zainteresowani nie przejmują się nim; vide chowanie „zasłużonych” dobrodziejów w kościołach lub w ich pobliżu. Prawo równe dla wszystkich.

Jan
1 rok 4 miesięcy temu

Czyli jak w 2016 roku zapłaciłem za pozwolenie na postawienie pomnika i wjazd na cmentarz to mogę od urzędu miasta domagać się zwrotu wpłaconych pieniędzy?

Iwona
1 rok 4 miesięcy temu

Firmy kamieniarskie mają roczne pozwolenie wykupione od PGK na stawianie nagrobków i wjazd na cmentarz komunalny także osoba fizyczna nie jest obowiązana do wykupienia takowego pozwolenia, chyba, że sama stawia pomnik. Co innego prace modernizacyjne przy nagrobkach, wtedy osoba fizyczna wykupuje pozwolenie na takie prace i na wjazd.

API
1 rok 4 miesięcy temu

Oczywiście możesz się zwrócić do Burmistrza o zwrot w Twoim przekonaniu nienależnie pobranej opłaty. Odpowiedź może być taka, że opłatę pobrano zgodnie z zarządzeniem Burmistrza i wszystko gra.
Na ostatnim spotkaniu z Burmistrzem poruszyłem ten temat, zwróciłem się aby gospodarz miasta ocenił legalność naliczania takich opłat. Zobaczymy jaką da odpowiedź.
Niezależnie od tego, (o ile redaktor ma rację), Wojewoda zwróci się do Burmistrza o przywrócenie ładu prawnego w tej materii. Wtedy zwroty nienależnie pobranej opłaty będą realizowane szybko. Jeśli jednak Burmistrz odmówi, Wojewoda skieruje sprawę do WSA i ten uchyli zarządzenie. Uparty Burmistrz może oczywiście odwołać się do NSA i wtedy poczekamy ze 2 lata na prawomocny wyrok. Jednak odsetki od tych kwot biegną w czasie i każde opóźnienie spowoduje wyższe ich naliczenie.
Taki mniej więcej scenariusz może nastąpić.

pietuch
1 rok 4 miesięcy temu

Jakie to szczęście dla Faraona ,ze udał się na wieczny spoczynek w Egipcie . Bo u nas to za te piramidy nasi radni by go tak naliczyli ,ze i czterdzieste pokolenie z długów by się nie wygrzebało.

tutenhahaj
1 rok 4 miesięcy temu

Nic by go nie naliczyli. Tak jak nie naliczają żadnego prawie podatku za Piramidy zimno-termalne.

PanSzop
1 rok 4 miesięcy temu

Jakie to prawdziwe, że aż śmieszne hehe – jednym słowem Polska, kraj absurdów 🙁

pietuch
1 rok 4 miesięcy temu

Ja pierd…le aż strach umierać

krzysztof
1 rok 4 miesięcy temu

to j jako pierwszy zasugerowałem redakcji niegodność w opłatach..24 pażdziernika w meilu do pana redaktora napisałem..Przed nami 1 listopada….Najwyższa Izba Kontroli oceniła wykonywanie przez gminy obowiązków nałożonych przez przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Okazało się, że w 37 proc. to nieuprawnione do tego podmioty decydowały o wysokości stawek opłat za miejsce pochówku, prowadząc nielegalną działalność komercyjną. może artykuł jak to jest w naszym mieście..pozdrawiam…nam na lidzbarskim cmentarzu wiele rodzinnych grobów pod opieką i widzę że w Lidzbarku na cmentarzu to wolna amerykanka

Iwona
1 rok 4 miesięcy temu

To trzeba było samemu iść do Burmistrza Urzędu Miasta a, teraz chwalisz się, że to artykuł na Twoją prośbę, komu Twoje chwalenie się potrzebne ?

krzysztof
1 rok 4 miesięcy temu

mozna załatwiać wiele spraw samemu,,ale burmistrz nie ma kompetencji…jest bo jest

Z daleka
1 rok 4 miesięcy temu

Rada nakazuje, burmistrz wykonuje ….taki ustrój ;)a do kolejnego absolutorium co raz bliżej .

kod
1 rok 4 miesięcy temu

Brawo w końcu zajął się redaktor czymś naprawdę pożytecznym. Tu zapłacić 700 na 20 lat jak za rok ktoś umrze dopłacić trzeba 900 rozbój w biały dzień można powiedzieć hieny cmentarne na czyimś nieszczęściu zarobić miliony.

era
1 rok 4 miesięcy temu

Dlaczego akurat cmentarz ma być wyjątkiem, skoro mamy jedne z najwyższych cen w województwie za pozostałe usługi komunalne?

Zenek
1 rok 4 miesięcy temu

Biznes cmentarny kwitnie na całego. To jedyna w Lidzbarku dziedzina w której ludzie na patrzą na ceny a stado cwaniaków całkiem dobrze z tego żyje. Gdzie jest rozum kiedy samotna babcia emerytka kupuje pomnik za 10-20tys. zł.? Główna zasadą jest zastaw się a postaw, płać i płacz. Opłaty to margines naciągania, bardziej można się naciąć w firmie kamieniarskiej gdzie pomnik granitowy jest sprzedawany jako marmurowy lub wmawia się ludziom że „ten kamień to rzadko spotykany czarny szwedzki granit”. Rozmiary niektórych pomników mogą wskazywać że niedługo zamiast grobowców będą stawiane mauzolea. Ludzie opamiętajcie się z lekka, przed Bogiem każdy równy a robakom jest naprawdę wszystko jedno.

gosc
1 rok 4 miesięcy temu

To może być największa afera finansowa w historii tego miasta. Miliony zł wyłudzenia, setki poszkodowanych, jeśli nie tysiące. Radni bierzcie przykład z redaktora, pracujcie dla dobra mieszkańców a nie prezesów.

gość
1 rok 4 miesięcy temu

Radni wolą zajmować się CZARNYMI PROTESTAMI a nie sprawami mieszkańców. Sami sobie takie elementa wybraliście do rady…

Z daleka
1 rok 4 miesięcy temu

Spółki miasta
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

krzysztof
1 rok 4 miesięcy temu

takie jeszcze dodatkowe małe PGK ‚w ramach Urzędu Miasta pod kierownictwem pana Jagiełło..dodatkowe etaty

Iwona
1 rok 4 miesięcy temu

Namnożyło się tych spółek i każda ma swojego prezesa i zarząd, czy nie należałoby te spółki połączyć w jedną spółkę ? Stąd opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego są za wszystko co się tylko da. Przecież trzeba ich wszystkich utrzymać i to wcale nie na niskim poziomie. ABK i PGK połączyć w jedno i przenieść pod jeden adres. W wyniku czego zostanie jeden budynek z możliwością adaptacji na mieszkania socjalne i jaka oszczędność środków finansowych bo będzie tylko jeden prezes ze swoim zarządem. Można wiele uprościć, ale to temat rzeka……..

wpDiscuz