Lut 172019
 

Budynek dworca PKP w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbarskie tzw. media lokalne zupełnie nie wykazały zainteresowania pomysłem przywrócenia kolei w naszym mieście. Pomysł połączenia kolejowego Lidzbarka Warmińskiego, jako tranzytowego między Bartoszycami a Olsztynem zaproponował klub radnych PiS w Sejmiku Wojewódzkim. Radny Marcin Kazimierczuk złożył na ręce przewodniczącej sejmiku projekt uchwały wraz uzasadnieniem i załącznikami w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych w naszym rejonie. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały:

W związku z opublikowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury założeniami Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, nazywanego Programem Kolej Plus, wnioskujemy o podjęcie działań w celu ujęcia w ramach wyżej wymienionego programu przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu połączenia kolejowego z Bartoszyc przez Lidzbark Warmiński do Dobrego Miasta i dalej po istniejącej linii w kierunku Olsztyna. Szczegółowy wariantowy przebieg proponowanej linii w terenie stanowi Załącznik nr 1 do projektu uchwały. Projekt uchwały nie pociąga za sobą obciążenia budżetu województwa. Obecnie na liście projektów planowanych do realizacji nie ma żadnego zgłoszenia z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Bartoszyce zamieszkuje ok. 25 tysięcy mieszkańców. Lidzbark Warmiński zamieszkiwany jest przez ok. 17 tysięcy mieszkańców, co przy wliczeniu mieszkańców okolicznych miejscowości zapewni dostęp do publicznego transportu pasażerskiego koleją dla około 50 tysięcy osób. Obszar ten jest skrajnym obszarem terytorium Polski z siecią kolejową ukształtowaną za czasów pruskich, niedostosowaną do dzisiejszego układu granic i sieci osadniczej. Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie dostępności do komunikacji kolejowej oraz ustawienie priorytetów transportowych w kierunku stolicy kraju i województwa.

Program Kolej Plus zakłada uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej. Ze względu na ograniczone środki finansowe w ramach np. Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. Program pozwoli na właściwe planowanie i wsparcie inwestycji pozwalających m.in. na usprawnienie komunikacji pasażerskiej na poziomic międzyregionalnym, racjonalne i spójne podejmowanie działań realizujących kierunki rozwoju kraju na poziomie regionalnym w obecnej i kolejnej perspektywie finansowej.

Głównym celem Programu Kolej Plus jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe (w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji przedprojektowej i projektowej) miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób bez dostępu do kolei pasażerskiej, towarowej z miastami wojewódzkimi oraz poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno- gospodarczej ww . regionów Polski przy wsparciu ze środków publicznych.

Przewidywane efekty Programu to:

  • usprawnienie procesu przygotowania i realizacji inwesiycji kolejowych na terenie ww. miejscowości,
  • wykorzystanie doświadczenia i potencjału PKP PI K S.A. przez jednostki samorządu terytorialnego w przygotowaniu i realizacji projektów kolejowych na terenie jst.
  • umożliwienie przygotowania dokumentacji pozwalającej na wdrożenie inwestycji kolejowych oraz realizacja zadań inwestycyjnych.
  • promocja transportu kolejowego w miejscowościach nie posiadających dostępu do kolei.

 

Program Kolej Plus będzie komplementarny z Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku. Programem utrzymaniowymi pn. „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku” zatwierdzonym 16 stycznia 2018 r. uchwalą nr 7/2018 przez Radę Ministrów. Okres realizacji Programu: 2010 – 2023 (okres kwalifikowalności: 01.01.2019 – 31.12.2023).

Źródłem dofinansowania Programu byłyby dodatkowe środki alokowane na szczeblu centralnym. Program docelowo skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, gdzie zakładany będzie 15% udział samorządów w kosztach inwestycji.

Działania Samorządu Województwa w tej sprawie winny wykazać za zasadne opracowanie Studiów Wykonalności dla wyżej wymienionej inwestycji i traktowanie jej w sposób priorytetowy. Przygotowanie analiz umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej jeszcze w obecnej perspektywie unijnej i pozwoli na realizację prac w nowej perspektywie niezwłocznie po zabezpieczeniu źródeł finansowania w odpowiednich programach operacyjnych.”

fot: kochamywarmie.pl

Lidzbarski dworzec kolejowy został otwarty 1 października 1899 r. (Pierwszy pociąg odjechał do Górowa Iławeckiego).  Posiadał 3 perony, dwie kasy biletowe, lokomotywownię i wieżę wodną. Pociągi odjeżdżały w kierunku Bartoszyc, Sątop, Czerwonki czy Korniewa (w obwodzie Kaliningradzkim) , Górowa Iławeckiego oraz Ornety. Ostatni pociąg odjechał z Lidzbarka Warmińskiego w kierunku Czerwonki 1 czerwca 1996 r. Obiekt całkowicie zamknięto w 2005 r. Uległ dewastacji, obecnie budynek dworca i przyległe tereny przejęła gmina miejska.

Tory kolejowe są czynnikiem miastotwórczym. Po zamknięciu ruchu kolejowego Lidzbark Warmiński zaczął podupadać, zamknięto wiele zakładów pracy. Tam gdzie jeżdżą pociągi, szczególnie towarowe, miasto rozwija się, zakładów przemysłowych przybywa jak np. w Dobrym Mieście. Tam wykupiono całkowicie dostępne tereny stref inwestycyjnych.

Wielu twierdzi,  że transport drogowy zastąpił kolejowy. Wydaje się jednak, że w przypadku Lidzbarka Warmińskiego, miasta z aspiracjami turystycznymi (wg jego włodarzy), jest on niezastąpiony. Do naszego miasta można dotrzeć tylko pojazdami kołowymi, poruszając się po kiepskich drogach. Jak ma dotrzeć tutaj tysiące kuracjuszy czy turystów?;) Oczywiście powrót kolei, wraz z bocznicą przy strefie ekonomicznej da potężny impuls do rozwoju miasta, podniesienia jego prestiżu, powstaniu wielu dużych zakładów pracy. Zapraszam do dyskusji na temat pomysłu radnych z PiS, powrotu kolei do Lidzbarka Warmińskiego.

Materiał wideo zrealizowany kilka lat temu przez redakcję NaszLidzbark.

 

 Posted by at 9:24 pm

80
Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o
Lidzbarska bieda...

Dworzec w Lidzbarku Warmińskim – Wizytówka miasta turystycznego.
Jakie miasto, taki dworzec.

Till

Szkoda ,że burmistrz nie wykorzystał okazji , mógł w ramach konkursu powołać osobę niezależną, profesjonalistę, najlepiej mieszkańca spoza województwa warmińsko mazurskiego. Trochę świeżego powietrza w coraz gęstszej atmosferze układów na pewno nie zaszkodziłoby miastu. Na koniec odrobina ironii – gdyby Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN miała siedzibę w LW i burmistrz powołałby na stanowisko prezesa, lokalnego geniusza od wszystkiego, to z pewnością fizycy posikali by się ze śmiechu.

Kyle XY

Film zasługuje na OSKARA w kategorii dokument. Jest świetny.
Tylko tytuł jest potrzebny.

krzysztof.

Wśród wielu dziś obietnic złożonych na konwencji Prawa i Sprawiedliwości padło kilka, które w znaczący sposób wpłyną na system podatkowy w Polsce. To zniesienie PIT dla osób poniżej 26. roku życia oraz zwiększenie kosztów uzyskania przychodu. szansa więc dla młodych……mamy dodatkowe 500+ na pierwsze dziecko…babcie dostana 13-tki emerytury i mamy nowe połączenia PKS-u ..jak znam życie warto głosować w najbliższych wyborach..

Trombullus

Nasza Warmia ma być maksymalnie zalesiona z mnóstwem zwierzyny dzikiej a tej staropruskiej dziczy ma być kilka baz wypadowych do zwiedzania. Nie po to Niemcy przywozili kasę na powstanie i rozwój naszej obecnej opozycji, żeby tu jakieś inwestycje robić! W czasach gdy Niemcy zalewa powódź nachodźców, fajnie jest pomarzyć o spokojnej emeryturce na Warmii- raj na ziemi. Z tego co wiem jeszcze przed zmianą przepisów sporo ziemi zostało wykupionej przez Niemców. Oni wiedzą co robią i za jakiś czas wrócą tu gospodarzyć stadem wybiedzonych przez Platformę Obywatelską ludzi. Zauważcie jak od krągłego stołu, te same składy polityków zgrabnie zmieniają swoją nazwę… Plan jest zawsze ten sam- dorwać się do władzy- zaszkodzić Polsce- odwrót- przegrupowanie, nowa nazwa i od początku. Ostatnio, gdy bunt Polaków przeciwko tym działaniom wprowadził do Sejmu zbyt dużo pro polskich polityków, zmuszeni są do kreowania przystawek takich jak Nowoczesna lub Biedroń. Zauważcie że powstawanie tych przystawek zawsze… Czytaj więcej »

krzysztof.

NIK opublikował raport…Urzędy Pracy trzeba zlikwidować! Miażdżący raport NIK. Mało komu znajdują pracę, są drogie i nieefektywne…………Urzędy pracy wysyłają ludzi na staże, szkolenia i prace interwencyjne, a ci zwykle po kilku miesiącach wracają do pośredniaków. Opinię taką potwierdzają wnioski z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.a jak w Naszym Lidzbarku..potrzebne?

jaknaj

Do likwidacji!!!! Mówimy już o tym od dawna. A następnie jak najszybciej zlikwidować starostwa. Tyle złego co z nich wyszło to aż szkoda słów. LIKWIDACJA, likwidacja.

Ptakhu

Debilizm po polsku. najpierw rozwalić coś co działa, sprzedać tory Niemcom, a potem jak znam życie zapłacić Niemcom za odbudowanie infrastruktury. Genialne.

krzysztof.

Sebastian Kuźniewski od 19 lutego 2019 roku jest prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku,,,,, zastąpił Bartosza Buczyńskiego…

Kyle XY

Fachowiec?

Aramis

Jak wielu w tym mieście 🙂

jan

kiedy podwyższka wody IIpółrocze murowane

cox

Mam nadzieję że jedyną zamkniętą od 1 stycznia myjnię automatyczną w LW ponownie otworzy…

Kaowiec

Można by zacytować klasyka cyt. „Hura,hura,hura.Kto mnie Nikodemowi Dyzmie w drogę wchodzi , tego zaraz szlak trafi”. .

Xyz

Poprzedni prezes jaki by nie był znał się na temacie. Rozwiną usługi, które przynosiły znaczące zyski dla spółki i przede wszystkim stanowiska pracy, co w lidzbarskich warunkach jest bardzo istotne. Niestety prezes nadawał na innych falach niż burmistrz w związku z czym musiał opuścić przedsiębiorstwo. Szkoda, ta zmiana nie jest podyktowana dobrem przedsiębiorstwa, niestety.

Kyle XY

Zobaczymy jak rządy nowego prezesa , a byłego Vice-burmistrza skierowanego na to stanowiska przez burmistrza się sprawdzą.
Czy dalszy rozwój firmy , czy też chaos i jazda po pochylni.
Pamiętajcie ,że w 2019 roku wszelkie pomysły na inwestycje PWiK prawie w 100 % zależały od zaradności poprzednika. Wykonanie ich będzie zależało od nowego Prezesa. Dopiero w 2020 będziemy mogli ocenić rządy nowego Prezesa. Zobaczymy jak mu pójdzie.

Xyz

Oby nie popsuł tego co zostało zbudowane. Nie oszukujmy się, poprzedni Prezes wyciągną przedsiębiorstwo z głębokiej komuny. Miejmy nadzieję, że te czasy nie wrócą.

dagu

Bardzo, bardzo dobrze. Powodzenia Panie Sebastianie.

krzysztof

nie jest żle?..panowie pesymiści.!..styczeń przyniósł solidny wzrost produkcji przemysłowej. To spore zaskoczenie zważywszy na negatywne sygnały napływające z gospodarek głównych partnerów handlowych Polski.

W styczniu wartość produkcji przemysłowej była o 7,4% większa niż w grudniu oraz o 6,1% większa niż rok wcześniej – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

takkat

BOJKOTUJEMY !!! : FIRMY I PRODUKTY IZRAELSKIE KOD 729
Strauss Ltd: MK Cafe, Pedros, Fort, Sahara, Syropy Fabbri, herbaty Teartis
Eden Springs: dystrybutory wody
Pomarańcze Jaffa
Cinema City
Firma Budowlana Plaza Centres
Sieć Super-Pharm
Teva farmaceutyczna z fabryką PLIVA Kraków
Mobilis transport

Kyle XY

Rzeczywiście jest nieźle. Cała strefa budżetowa ( czyli strefa pozaprodukcyjna) dostaje podwyżki lub ich obietnice. Wojsko, policja , straż, cała oświata, lekarze, pielęgniarki pensje w górę . Tylko urzędnicy w starostwie nic. Dalej pensje głodowe. To oni są ofiarą kierunków rozwoju inwestycji w powiecie i mieście. To ofiary inwestycji pełnych zwolnień z podatku od nieruchomości. To ofiary kredytów zaciągniętych przez włodarzy.
Ciekawe kiedy to się przełoży na mieszkańców, na ich bezpieczeństwo finansowe, ich inwestycje.
( raz już Tusk kasę zabrał z OFE )
Wspaniałe programy socjalne tak potrzebne dla społeczeństwa.
Chciałem się tylko zapytać kiedy druga część społeczeństwa, tak zaniedbana. powie dość i system zacznie się sypać.
Przecież nie można bez końca rozdawać nie swoich pieniędzy.

krzysztof.

Przeciętna pensja w Polsce wyniosła w listopadzie ubiegłego roku 4966,61 zł brutto. To oznacza wzrost o 7,7 proc. w porównaniu z listopadem roku 2017 – szybszy, niż oczekiwali eksperci. W 2018 roku mocniejszy wzrost mieliśmy tylko raz – o 7,8 proc. w kwietniu. Jeśli spojrzymy na kilka ostatnich lat, widać, że mniej więcej od początku 2017 roku wzrost płac stopniowo nam przyspiesza..

API

Można wysnuć wniosek, że nie mieszkamy w Polsce, tylko w jakimś PO-landzie. Kraj gdzie zarabiają średnio 5 tys znajduje się gdzieś bardzo daleko np. w UM lub Starostwie.

Xyz

W UM to chyba tylko przydupasy tyle zarabiają, szeregowi a zarazem najważniejszi bo robiący brudną robotę pracownicy mają pensje głodowe. Sprawiedliwości nie ma.

Kyle XY

Chyba sobie jaja robisz. Przeciętna pensja jakiej grupy. Co to znaczy przeciętna w rozumieniu GUS , jest to średnia płaca 60% pracowników zatrudnionych w firmach powyżej 9 osób, a to jest 4,3 % wszystkich firm w Polsce.Tak więc są to średnie pensje wybranej grupy stanowiącej 2,58% wszystkich pracowników. Taka to jest definicja przeciętnej płac w Polsce. A odnosząc się do tego czy jest lepiej. Pewno niektórym się polepszył. Szczególnie tym najbiedniejszym, jednak pieniądze nie biorą się znikąd. Oczywiście uszczelniono ściągalność podatków, ale rosną też koszty utrzymania. Popatrz na chleb w piekarni, masło. Pensje włodarz należy uzależnić procentowo nawet nie od średniej, a od najniższej pensji lokalnej. To może by się starali. Poza tym należy zabrać samorządowcom możliwość decydowania o kierunkach rozwoju miasta i powiatu bez żadnej kontroli. Zadłużą budżet samorządu na budowę na pseudo rozwojowych inwestycji, a my to będziemy spłacać. Społeczeństwo nie dzieli się już na dobrych i złych,… Czytaj więcej »

Lidzbarska Bieda

Co to jest za nowa strona na Facebooku o Lidzbarku?
Do tej pory ludzie śmiali się z nieudolności miasta na ulicach, teraz to się przenosi też do internetu…
Jak można mówić, że miasto się rozwija, skoro ludzie zarabiają tu najniższą krajową lub niewiele więcej? Takie twierdzenia o rzekomym rozwoju miasta to brak szacunku do jego mieszkańców. Czy Ci ludzie w UM nie słyszą co tak na prawdę myślą o tym wszystkim mieszkańcy? serio??
Głodowe pensje ale miasto się rozwija… już sam nie wiem czy takie twierdzenia są bardziej żenujące czy bardziej śmieszne… Chyba trochę i jedno, i trochę drugie….

polo

Lidzbark miastem turystycznym? Poważnie?
Turysta przyjeżdża do Lidzbarka i pierwszą rzeczą którą widzi w tym mieście jest obskurny dworzec…
To jest po prostu żenujące.

API

Przyjeżdża niemiecki turysta do LW i co widzi? Wszędzie jego stare ubrania w dziesiątkach sklepów z używaną odzieżą. Myśli sobie – jak dobrze, że są Niemcy. Bez nas ci biedni ludzie nie mieliby ubrań.

Autohton

I nie tylko.Dlaczego odtwarzamy lub konserwujemy a nie przebudowujemy niemieckie kamienice ?. I wszystko co tu było niemieckie.Budujmy nasze , projektowane przez polskich architektów i na naszą modłę.
Nie znam się na historii , ale Niemcy by nie odbudowali tego na polski styl.

polo

Akurat dworzec to jest styl a’la PRL BIS.
Niemiec by to zrobił 100x lepiej.

Autochton

Masz rację ,ale ten styl chyba ?? się skończył. Kasa na renowację itd , na odbudowę nowych i budowanie nowych raczej powinien być naszego pomysłu.

Aramis

Niestety nie zrobiłby 100x lepiej… bo już zrobił w XIX w.
Dworce kolejowe były budowane na przełomie XIX i XX w w Prusach i obecnie są w rejestrze konserwatora zabytków, a to oznacza, że mają więcej niż 100 lat. Dworce kolejowe były budowane przez Niemców ,ale za to praktycznie. Takie dworce były budowane z tzw. sztancy np: Bartoszyce ,D.M, Braniewo, Barczewo, Orneta etc. o i ciekawostka w Mamonowie.

polo

Lidzbark to prawdziwe miasto turystyczne – mieszkańcy tego miasta jedzą konserwy turystyczne z przeceny w Biedronce, bo nie jest stać ich na normalną żywność… Może w takim razie miasto „turystyczne” w którym mieszkamy powinno zmienić nazwę na taką, która będzie bezpośrednio nawiązywać do stylu życia jego mieszkańców? Proponuję np. „Lumpark Warmiński”, czy też „Biedolbark Warmiński”… co lepsze?

Cox

Dobre i to nawet mamy niemiecke telewizory, pralki i lodówki z tzw. wystaek

krzysztof

kilka słów historii… wielu mieszkańców Lidzbarka w 1945 r przybyło do Lidzbarka ze Święcian .Mogła być w mieście kolej a nie było.. Budowa linii kolejowej łączącej Petersburg – ówczesną stolicę Imperium Rosyjskiego z Warszawą, rozpoczęta została w 1851.Linia kolejowa wpłynęła pozytywnie na wiele miejscowości..wspominam przy okazji,bo jedno z miast zostało ukaranych przez Cara i pozbawione tego przywileju .za poparcie powstania w 1831.. , miasto zostało ukarane…. Car chciał zniszczyć miasto…Miastu przychodzi z pomocą Bolesław Jałowiecki . inż. wojskowy i komunikacji, konstruktor taboru i budowniczy kolei, twórca Pierwszego Towarzystwa Kolei Podjazdowych w Rosji, działacz gospodarczy i polityczny. Urodził się w katolickiej rodzinie, zapewne w rodowym majątku Syłgudyszki … święcański ,W 1888 r., po katastrofie carskiego pociągu pod Borkami na Ukrainie 17 października, car Aleksander wyraził zadowolenie z mocnej konstrukcji zbudowanych pod jego kierunkiem wagonów. W drodze wyjątku – jako Polakowi i katolikowi – zezwolono mu na wykup skonfiskowanych po powstaniu ziem… Czytaj więcej »

Aramis

Każdy może pisać co chce i zawsze się znajdzie maruda,co mu się portal nie podoba. To po co tu pisze i czyta ? Zdarzają się wyimaginowane pretensje do bliżej nieokreślonych internautów. takie tam polityczne lub osobiste podgrywki. Przypomina mi to wpis Mirosława bez ładu, składu.:) i z błędami rzeczowymi. Cyt. „Robią rondo zle bo remonty. Drogi dziurawe źle, bo nie remontują. A, że nie było basenu i do dobrego miasta trzeba jeździć a teraz znowu za blisko. A, że wszyscy mieli deptak tylko nie my, a teraz jest deptak to niepotrzebnie zbudowali bo kasa zmarnowana. Że ścieżek rowerowych było mało to teraz za dużo. Zdecydujcie się czego chcecie i zastanówcie czyj to wybór?” Cóż za wykład miejscowego roztropka.. W tego rodzaju rzeczach chodzi o jakość ,styl i… rozum.” Drogi jak są dziurawe to chyba źle i świadczy o stanie miasta. Nikt nie ma wątpliwości. Z reguły budowniczymi są ludzie tzw.… Czytaj więcej »

krzysztof

To zdecydowanie nie jest dobra wiadomość dla mieszkańców Bartoszyc i Dobrego Miasta, a także miejscowości leżących na tej trasie. Ich wykluczenie komunikacyjne nie ulegnie, niestety, poprawie. Wszystko przez to, że radni koalicji PO – Nowoczesna – PSL nie zgodzili sie na zapalenie przysłowiowego zielonego światła dla budowy linii kolejowej z Dobrego Miasta do Bartoszyc przez Lidzbark Warmiński.

Uchwałę intencyjną w tej sprawie złożyli radni PiS, którzy optowali za przystąpieniem naszego regionu do rządowego programu Kolej plus. Jego elementem byłaby właśnie budowa wspomnianej wyżej trasy kolejowej. W tym celu można by było wykorzystać 85 proc. dofinansowania dotacji z programu ministerstwa infrastruktury..Express Olsztyn

Aramis

…..PO prostu ..zadziałali by żyło się lepiej. Lokalne peowskie matoły zrobią wszystko, aby było tak jak było… że też nie działali tak skutecznie w przypadku term.

Gaska

„Ludzie nie gęsi …” ale to już przereklamowane. Api napisze, że to dobre a wy za nim. Pisze, że złe też za nim. Temat nie istotny byleby ludzie pisali. PKP cena biletu za 69km Iława Olsztyn najtaniej 16zl. Ciekawe ile osób dopłaci żeby zamiast busem za 9 pojechać drożej PKP? Swoją droga ciekawe czemu zamknęli PKP w 2005? Bo ludzi bylo za duzo i PKP nie wyrabialo się z produkcją wagonów dla wszystkich i ze wstydu zamknęli. Nikt wam nie dogodzi (może nie wszystkim) ale jest zima to jest śnieg i zle. Jest lato to znowu słońce za mocne. Robią rondo zle bo remonty. Drogi dziurawe zle bo nie remontują. A, że nie było basenu i do dobrego miasta trzeba jeździć a teraz znowu za blisko. A, że wszyscy mieli deptak tylko nie my, a teraz jest deptak to niepotrzebnie zbudowali bo kasa zmarnowana. Że ścieżek rowerowych było mało to… Czytaj więcej »

Aramis

A może PKP wygodniej i szynobusem. Niestety nie wiemy, ale gmina nic na tym nie traci. https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/jak-kolej-polske-budowala-89503.html

Greg

Dopłacę np. ja, także za przejazd z rowerem, bo waszymi super-busami mogę zabrać ze sobą małą torbę i plecak. Uczniowie dojeżdżający do szkół. Ludzie jeżdżący codziennie do roboty w Olsztynie- nie jest ich wcale mało. Komfort podróży to w ogóle abstrakcyjne bieguny na linii busik- pociąg. Znaczenie dla transportu ewentualnego rozwijającego się przemysłu nie do przecenienia.

Gaska

Przeplacisz 5zl w jedną stronę ok. 5×2 x 5dni to chyba komfort wart będzie dopłaty. 50zl tygodniowo gdzie każdy liczy każdy grosz. Właśnie dlatego pendolino jeździ z Bartoszyc do Warszawy przez Lidzbark Warmiński. Wcale nie jestem za PO za PiS czy za SLD czy PSL. Chodziło mi o to, że my „polacy” walczymy ze sobą i nie ważne kto rządzi i tak rządzą „oni”. Ci nie pozwalają tamtym. Tamci nie pozwalają naszym. „Zazdrość i zawiść” powinno być wykryte w skale przed wjazdem do miasta. Żeby ostrzec „tamtych” bo „my” jesteśmy tacy, że i tak to zniszczymy. Jedni chcą wszystko zamykać drudzy otwierać ale nie istotne co to jest bo to „tamci” tak rządzą. Cieszmy się pogoda bo chociaż jeszcze ona od nikogo nie zależy.

API

Ci i Oni to pojęcia zależne od miejsca przy korycie. Zauważ czytelniku, że w historii samorządu lidzbarskiego, żadna z ekip za nic nigdy nie przeprosiła. Każdy Burmistrz i Rada Miasta przyczyniły się do rozwoju miasta od chwili ich powołania. Żadnych błędów ni wypaczeń. Zarząd doskonały inaczej ujmując. Stąd nie ufam takim włodarzom jak obecnie, nie są oni partnerami do rozmów na żadnej płaszczyźnie, no chyba że zgłoszą asumpt do rezygnacji ze stanowiska. Manipulują, a „ciemny” lud to i tak kupuje. W mojej ocenie nie ma znaczenia obóz „ci” czy „oni” – wystarczy być uczciwym włodarzem, gospodarować mieniem z roztropnością, czerpać garściami z woli mieszkańców i działać dla ich dobra – szanując ich wolę. Żyć pośród nich, rozumieć tych niezamożnych i nade wszystko nie otaczać się pochlebcami tzw. „lizydupami”, których pełno w UM jak i Radzie Miasta. Za dietę zrobią wszystko – tak to się nasze społeczeństwo upodliło do cna. Za… Czytaj więcej »

Gajowy Marucha

Jak, to dobrze, że wiejska gmina LW ma dobrych włodarzy.

Aramis

Ciekawe, że od tylu lat mam takie same zdanie. Władze L.W zachowują się jak szkodniki. Przyczyna jest znana.Pycha. Prostak, który zajmuje stanowiska uznaje ,że jest nieomylny i brnie w głupoty ,które wygadywał przed wyborami ( radnych to też dotyczy). Interesy interesiki. Za to każdy uwielbia pierożki na pięterku i zimną ..oranżadę na krzywy …. Brak rzeczowych doradców oraz przewidywania skutków decyzji, a brak odpowiedzialności rozzuchwala. W otoczeniu sami pochlebcy. Przypomnę, że podobnych miał Neron ..i do czego doszło? 🙂 To, że społeczeństwo daje się nabierać na prymitywne sztuczki wyborcze jest inną sprawą, świadczy o poziomie intelektualnym mieszkańców. Przypomnę postać, która wg niektórych, była mistrzem budownictwa i rozwoju, ale wg mnie jedynie zapędziła miasto w deficyt i marny, kierunek rozwoju. Na usługach i turystyce nie da się budować miast jako podstawowej gałęzi. Panowie nie uważali na geografii gospodarczej. Nie spodziewajcie się , że np. wuefmen, lekarz czy historyk sztuki mogą obudować… Czytaj więcej »

Aramis

Logicznie. Nie mniej jednak do Olsztyna jest bliżej niż do Iławy, więc bilet będzie tańszy niż 16 zł a w linii prostej to 39 km. To niech będzie 45 km skoro zahaczamy o DM. Wychodzi 24 km krócej. To wyjdzie 10.5 -11 zł i nie zapominamy o miesięcznych, zniżkach dla studentów, uczniów. Skoro ojciec zapłaci o zł drożej, dziecko pojedzie taniej. Nic z tego nie będzie, choć szkoda ,bo pokonać trzeba Łynę i 51 w postaci mostów i wiaduktów. Tak więc rozważania czysto akademickie. Innym wątkiem jest natomiast pytanie : dlaczego przedsiębiorstwa przewozowe mają tak jednorodne ceny – czyżby zmowa cenowa ?, a przedsiębiorstwo z B. dawało radę za 5 zł wozić ludzi. Ciekawe nie?

Greg

Zapominasz o biletach miesięcznych, w który koszt w stosunku do jednego kursu okazyjnie jest zdecydowanie inny. A okazyjnie jak pojadę jeden raz z przesiadką w Olsztynie i ewentualnie w Warszawie czy innym Poznaniu też nie będzie szoku. Oszczędzę czas i nerwy na naszych superdrogach.

ten-or

oczywiście, że kolej powinna wrócić, daje nam to ogromne możliwości rozwoju. Pamiętam PSK, czyli transport kolejowy, praktycznie wszystkiego, ale kiedy wielu byłych polityków uruchomiło firmy transportowe, więc wszystko poszło na TIR-y, a teraz mamy to na drogach co mamy. Oczywiście wolałbym jechać do Olsztyna, Bartoszyc, Górowa, Kaliningradu itd. nowoczesnym pociągiem jak busikami, czy autokarem.Uważam, że piękny dworzec, dobre połączenia to niezłe okno na świat, a zarazem odciążenie ulic oraz minimalizowanie smogu. Niewątpliwie przewidywane efekty programu sprawdzą się na 100 %,

ilex

Porozmawiaj o tym na spotkaniu Burmistrza z mieszkańcami. To już wkrótce http://lidzbarkwarminski.wm.pl/567215,Spotkania-burmistrza-Lidzbarka-Warminskiego-z-mieszkancami.html

Goska

Nie wszyscy maja tyle czasu co on. I on zdaje sobie z tego sprawe.

Ma FB zawsze moze tam porozmawiac. Mozliwosci sa tylko checi brak

Karol

Pociągi w Lidzbarku War. bez sensu. Nie rentowe. Nie zarobi na siebie

Goska

Rozumiem zes jasnowidz?
Czy masz jakies merytoryczne argumenty.
Ja np chetnie bym pojezdzic pociagiem zamiast busem. Poczta paczki z oln tez pewnie wolala by tansza koleja puscic.
Bartoszyce i Dobre miasto mysle ze tez by cos znalazly.

Ygrek

Droga krajowa zaś rentowna.

Radny

Następny ,,Ekonomista „.

Adam

Ostatnio jadąc busem z Lidzbarka do Olsztyna godzina 8 w poniedziałek. Frekwencja 9 os. Następnie wracając jakos 18:00, 11 os frekwencja zabójcza. Napewno jakby jeździły pociągi wagony były by pozapychane, trzeba byłoby stać bo brak miejsc. nierentowny interes. Pewnie byly by jakieś dwa kursy i tyle. Szkoda tylko pod inwestycje jednak to duży plus. Zamiast tej kolei mogli by zrobić lepsza drogę Dobre Miasto-Lidzbark-Bartoszyce.

API

Mieszkamy na przysłowiowej „dziczy” ekonomicznej, terenów zdewastowanych wpierw przez armię czerwoną, potem nie mniej zdziczałych polityków z pod znaku PO, ale nie tylko. Postawili krzyżyk na to miasto. Przypomnijcie sobie szanowni czytelnicy ile było firm w tym mieście, tętniło życie wieczorne. Ileż restauracji, barów itp. Gdzie to wszystko zniknęło? Dlaczego nagle przestało się opłacać? Gdzie podział się potężny majątek jaki posiadał samorząd np. Wielki tartak, ciepłownię miejską i wiele innych. Likwidacja kolei przesądziła o losie miasta, była gwoździem to trumny zapomnienia i biedy jego mieszkańców. Na nic zdają się sztuczki Wiśniowskiego z jego chorym brnięciem w uzdrowisko. Dla kogo to robi? Dla dobra mieszkańców? Nie.. my mamy za to tylko zapłacić. Potem zrobi się pomoc publiczną i spoko, kasa na odpowiednie konta wpływa, duża kasa. Zastanawiam się, co musi się zdarzyć, aby mieszkańcy w końcu obudzili się z letargu i powiedzieli stop temu wszystkiemu. Linie kolejowe, które wg mnie powinny… Czytaj więcej »

ten-or

termy też nie rentowne, ale funkcjonują i wszyscy zadowoleni…

gość

Ten pomysł niestety przepadł dzisiaj , radni PO wywalili uchwałę do „kosza” ! Prawdopodobnie przejdą POmysły radnych PO, lecz obecnie oni nie POprą kolei na tym odcinku(projekt PIS) , zaproponowali inne lokalizacje . Dla przypomnienia w sejmiku województwa W-M nadal rządzi PO !

pablo

drogi rzeczniku PiSu, pewnie się orientujesz, że ta trasa lidzbark – bartoszyce to tzw wrzutka przedwyborcza. W regionalnym programie operacyjnym są zabezpieczone pięniądze m in. na odcinek Olsztyn Gutkowo – Braniewo ( brakuje tylko decyzji rządu PiS aby rozpocząć prace)a i tak tego nie robią. Uważasz, że po uchwale sejmiku nagle rząd sypnął by miliard aby zaczynać prace na trasie, która nie istnieje?…wiadomo, że radni z pisu będą wrzucać takie pomysły bez pokrycia i zwalać winę na rządzących. Takie wilcze prawo opozycji.

do pablo

drogi rzeczniku POstkomuny, pieniądze z programu operacyjnego zawsze można przesunąć, zabezpieczyć w przyszłości, lecz ten samorząd (większość PO )nie zrobi tego bo to nie ich „wrzutka wyborcza” ! Uważam, że ten rząd dałby może nie „miliard” lecz poprałby, zawsze warto próbować lecz w tym przypadku próba została zablokowana już w samym zalążku 🙁

Racuch

Czyli przesunąć pieniądze na zabezpieczoną już i wpisana w RPO linie pkp , która trzeba tylko zmodernizowac tylko dlatego, że radny pisu ma inny pomysł? Dobrze rozumiem?:)

odp

wygospodarować nowe pieniądze ku czemu są obecnie nowe możliwości i programy !

Aramis

Braniewo to nie metropolia i po drodze nic. Połączenie granica państwa – Bartoszyce- L.W – DM to chyba ma większy sens.

Goska

Wg mnie to by bylo naprawde dobre dla lidzbarka.
Transport kolejowy jest tani i daje duze mozliwosci.
Jesli nasi POwladcy tego niezaprzepaszcza to zaczne ich szanowac

młody

Mam 27 lat i nigdy w życiu nie jechałem pociągiem.
Nadmienię tylko, że m.in. wielokrotnie leciałem samolotem, jechałem na Wielbłądzie w Egipcie, jechałem kolejką górską, wyciągiem narciarskim no ale takim zwykłym pociągiem jeszcze nigdy w życiu…
Na Warmii i mazurach to lekko mówiąc – niespotykany środek transportu.

Gosc

No cóż. Może warto zamiast kolei zorganizować transport z Bartoszyc prze Lidzbark do Olsztyna za pomocą wielbłądów. Całkiem dobry pomysł

Kyle XY

Na wyciąg narciarski już za późno.

ilex

W Lidzbarku w. ludzie ochoczo rozstali się z koleją. Namiastkę kolei mają w ogródkach w postaci schodów i murków z podkładów. A gdzie tory ? Pewnie na złomie. Taki oto chichot historii.

Fajne i niefajne w LW

Przepraszam, ale jako lokane medium podchwyciłem ten temat i chyba nawet ze trzy osoby wypowiedziały się na moim facebooku 🙂

API

Jeden z najbogatszych ludzi świata zagląda na NL;)

młody

Dlaczego najbogatszych ???

Pietuch

Ja pier… nie wierzę w to co czytam . kolej???? wy najpierw asfalt nowy połóżcie w okolicach Rolnej , bo szlak człowieka trafia jak napier… zawieszenie ciągle po tych dziurach ! Kolej? a róbcie tylko nie za moje pieniądze!

Gość

Nie przejmuj się. To na pewno nie będzie za Twoje, tylko za publiczne.

Temida

A publiczne to nie jego ?

Gosc

Ano nie jego. To nie jest takie trudne do zrozumienia. Tylko trzeba chcieć 🙂

Goska

Przeczytaj tabliczke czy powiatowa czy miejska i zapytaj wlodarzy na FB co maja w planach co do niej.
Niech burmistrz zacznie dostrzegac ze 21 wieek i nikt nie ma czasu biegac na jego spotkania. Udziela sie tyle na facebooku to moze znajdzie 1 min na odpowiedz dla ciebie

Rafał Pliszka

W tym wypadku to wchodzi grę budowa nowej sieci. Stara i tak była zorientowana w innym kierunku. Kwestia kalkulacji i zdrowego rozsądku.Ale dla tego, trzeba pozwolić na lepsze rozpoznanie. Przy takich odległościach to o szynobusy były by rewolucyjne.

Gosc

Lokalni busiarze publucznie juz wieszaja psy na tym projekcie, tak samo jak osmiornica z PO jest sceptycznie nastawiona bo to nie ich pomysl lecz PiSu !

cox

Busiarze niech spadają, większość to same dziady pyskate rzadko się trafia na kulturalnego kierowcę. Nawet jak kolej będzie droższa to i tak skorzystam.

Kobieta

Zgadzam się.