Sty 182018
 

Rys. Piotr Rychel

31 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o samorządzie. W zamyśle ustawodawcy nowe przepisy mają zwiększyć udział obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Koniec z anonimowym głosowaniem radnych. Od lutego głosowania mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, należy przeprowadzić głosowanie imiennie. Wykazy głosowań mają być niezwłocznie upubliczniane. Zmiana dotyczy wszystkich szczebli samorządu, a więc w BiP znajdziemy imienne wyniki głosowań zarówno z sesji Rady Gminy, powiatu jak i Sejmiku Województwa. NaszLidzbark od dawna postulował wprowadzenie imiennych głosowań, w tej sprawie w 2016r. złożono nawet wniosek do Przewodniczącego Rady Gminy, ale został bez rozpatrzenia i odpowiedzi. Poniżej fragment artykułu „Czy lidzbarscy radni boją się jawności?”

„Któż z nas będzie pamiętał, że w Lidzbarku Warmińskim planowano wprowadzenie Lokalnej Karty Dużej Rodziny. Niestety w głosowaniu projekt uchwały przepadł, większość radnych była przeciwna temu rozwiązaniu. Kto konkretnie? Nie wiadomo … prawie. Z pomocą przychodzi portal NaszLidzbark, publikujący imienne głosowanie nad tym projektem uchwały (TUTAJ artykuł). Bardzo kontrowersyjne głosowanie dotyczyło projektu uchwały (wnioskodawcą był Burmistrz Wiśniowski) nadającej tytuł „Zasłużonego dla Lidzbarka Warmińskiego” panu Arturowi Wajs. Tytuł został nadany i tylko dzięki portalowi NaszLidzbark wiadomo który radny poparł pomysł Burmistrza, kto był przeciw, a kto się wstrzymał (TUTAJ link do artykułu). Opublikowaliśmy wiele imiennych głosowań dotyczących, zdaniem redakcji, kontrowersyjnych uchwał. Jednak docelowym rozwiązaniem byłoby przyjście przez Radę Miasta rozwiązania systemowego w którym wszystkie głosowania byłyby imienne.”

Transmisje i nagrywanie sesji. Ustawa nakazuje transmitowanie sesji oraz publikowanie nagrania. W lidzbarskiej gminie miejskiej jest to już stosowane, niedługo będziemy także mogli zobaczyć „pracę” radnych powiatowych.

Nowa komisja skarg, wniosków i petycji. Ta zmiana ucieszy pazernych na kasę lidzbarskich radnych, którzy m.in. tworzą sztuczne twory, jak „komisja kultury” tylko po to, aby otrzymywać wyższe uposażenie oczywiście na koszt podatnika. Komisja powołana z mocy prawa zajmować się będzie rozpatrywaniem skarg na działania organów wykonawczych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Co ciekawe, obecnie każdy z radnych bez wyjątku otrzymuje jakiś dodatek funkcyjny. Ostatnimi, którzy mieli „gołą” dietę byli radni Brodowski i Kardymowicz.

Inicjatywa uchwałodawcza. Prawo inicjatywy uchwałodawczej w gminie do 20 000 mieszkańców posiadać będzie grupa co najmniej 200 osób. Co prawda rozwiązanie to funkcjonuje już w naszej gminie, ale jest martwe. Od 2,5 roku, kiedy je ustanowiono, nie wniesiono żadnego projektu uchwały. Wówczas radni zdecydowali, iż takie prawo ma grupa mieszkańców w liczbie 600(!). Podczas prac nad tymże projektem w sierpniu i wrześniu 2015 r. radny Brodowski proponował nawet liczbę 1 300 mieszkańców. Pisaliśmy o tym w artykule „Komisje Rady Miasta czyli jak zabić inicjatywę mieszkańców”.

Uprawnienia kontrolne radnych. Nowelizacja przyznała radnym uprawnienia kontrolne analogiczne do uprawnień parlamentarzystów. Będą mieli prawo do uzyskiwania informacji i materiałów oraz prawo wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych, w tym spółek handlowych z udziałem samorządowych osób prawnych.

Przewodniczący rady zwierzchnikiem. Przewodniczący Rady Miasta/powiatu będzie miał prawo wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu jednostki samorządowej i tym samym możliwość wykonywania wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego.

W nowelizacji dodaje się artykuł 6 w brzmieniu „ Na wniosek klubu radnych przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję rady gminy.” Dodajmy, iż klub radnych w małej gminie jak Lidzbark Warmiński tworzyć może już 3 radnych.

Dłuższa kadencja. Nowelizacja wydłużyła kadencję organów samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat.

To tylko niektóre zmiany w ustawie o samorządzie. Pełny zapis zmian dostępny TUTAJ

 Posted by at 9:34 pm

9
Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o
Paweł

Przecież tu chodzi tylko o to żeby ludzi skłócić.

Piotr

Art. 15. Przepisy ustaw, o których mowa w art. 1, art. 2, art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przepisy
art. 383 § 2a, art. 383a, art. 384 § 1, art. 492 § 2a, art. 492a, art. 493 § 1 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, oraz przepisy ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do kadencji
organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła
w życie.

Harcerz

To właściwie Burmistrz czy Starosta będą niepotrzebni . Przewodniczący będzie rządził.nie potrzebny.

Realista

Przy takiej jawności życia publicznego to chętnych na przyszłych radnych trzeba będzie brać z lapanki jak za okupacji. PIS jak dojdzie do władzy to ostatnie 20 lat przekopie. Może i niewiele znajdzie ale co hałasu narobi to na pół Polski będzie głośno. Moim skromnym zdaniem jeśli ktokolwiek coś ukrecił to na pewno śladu w papierach nie zostawił.

Kaźmirz

To wobec tego zapowiada się kabaret. Bo wójt – Kargul każe aby Wićka – pracownik Urzędu Gminy oczyścił pole z granatów i innych niewybuchów a przewodniczący rady Pawlak każe aby najpierw Wićka zorał to pole. Czy Wićka ma się na nich wypiąć czy też wykonać polecenie przewodniczącego rady- jako osoby stojącej wyżej w hierarchii, ale sprzeczne z rozsądkiem, czy też wykonać polecenie wójta , ale narazić się przewodniczacemu?

A.B.

W/g mnie podane zmiany są pozytywne dla obywateli a jakie są negatywne????
Moja nadzieja na dobrą zmianę pomału spełnia się, byleby nie zboczyli z drogi.

Kyle XY

Ku wsparciu moralnemu niepokornych i przestrodze grzecznych urzędników i radnych.
http://www.youtube.com/watch?v=K90i2tCA-cA

gość

I dlatego ten kwik przegranych, odciętych od koryta, UBeków już po kieszeni uderzyło, kasta sedziowska trzesie portkami, złodzieje Vat przycisnieci do muru ! W końcu Polska staje się Polską taką na jaką zasłużyliśmy !

Trombullus

O matko bosko a co będzie jak radnym zostanie wybrana osoba spoza sitwy? Toż będzie miała wgląd! He, he, he, ten PIS znów wszystko zepsuł. Jak to będzie, gdy np. ja zostanę radym i będę grzebał w przetargach po firmach, instytucjach, szkołach w całym powiecie! Chyba drodzy czytelnicy dużo się dowiecie…