Lis 292017
 

Burmistrz Miasta, pan Jacek Wiśniowski składa skargę kasacyjną od wyroku w którym Sąd uznał, iż opłata w wysokości 900 zł za dochowanie do istniejącego grobu jest nielegalna.  Tym samym kilkaset poszkodowanych przez Burmistrza osób jeszcze długo nie odzyska swoich pieniędzy. Jak twierdzi sam zainteresowany: „Informuję, że po dokonaniu analizy wyroku WSA w Olsztynie w sprawie opłaty za dochowanie na cmentarzu, podjąłem decyzję o zaskarżeniu wyroku do NSA skargą kasacyjną. Zapewniam jednocześnie, że w przypadku oddalenia skargi Gmina sama zaproponuje mieszkańcom rozwiązanie dotyczące uiszczonych opłat za dochowanie. Biorąc jednak pod uwagę zmienność orzecznictwa sądów administracyjnych, uznałem za konieczne ostateczne wyjaśnienie kwestii sposobu wprowadzania opłat za usługi komunalne na cmentarzach, co wymaga skierowania skargi do NSA.”

Czekanie na rozpatrzenie skargi w NSA trwa minimum 1,5 roku, wobec czego twierdzenie Burmistrza o tym, że gmina sama zaproponuje mieszkańcom rozwiązanie, wydaje się daleko idącym nadużyciem ze strony organu wykonawczego (biorąc pod uwagę, iż w chwili rozpatrywania skargi przez NSA pan Wiśniowski może nie być Burmistrzem). Co więcej, w przeddzień rozprawy przed olsztyńskim sądem, Burmistrz Wiśniowski, wydaje nowe zarządzenie w którym nie ma już spornej opłaty (na tej podstawie wnosi o umorzenie postępowania). Tym samym, niejako przyznaje stronie skarżącej rację. Mimo to, angażuje prawników i pieniądze podatnika celem przedłużenia sporu i odwleka w czasie konieczność zwrotu nielegalnie pobranych nie małych przecież opłat.

Poszkodowanych mieszkańców miasta, ale nie tylko jest kilkuset (500 – 800), a zwrot pieniędzy razem z odsetkami obejmuje okres 10 lat wstecz (O ile rząd dobrej zmiany nie wprowadzi krótszego terminu przedawnienia roszczeń, być może Burmistrz na to liczy).

Redakcja NL jest bardzo ciekawa podstawy prawnej na której zostanie oparta skarga kasacyjna do NSA w Warszawie. Poniżej fragment pisemnego orzeczenia WSA w Olsztynie, z jego pełną treścią można się zapoznać w bazie orzeczeń NSA pod TUTAJ Sygnatura Akt II SA/Ol 626/17

„Wskazać dalej należy, że w obrocie prawnym funkcjonuje Uchwała Nr XXXV/250/2001 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2001r. w sprawie stawek opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych wydana na podstawie wspomnianego przepisu art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej, która obowiązywała w dniu podjęcia zaskarżonego zarządzenia. W uchwale tej w § 1 ustalono stawki opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych. Natomiast w § 2 upoważniono Zarząd Miasta do uchwalenia w przyszłości stawek opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że wprawdzie stosownie do § 2 uchwały adresatem upoważnienia Rady Miejskiej jest zarząd miasta, ale wszystkie kompetencje i uprawnienia wykonawczego organu kolegialnego gminy przejął po nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym z 2002 r. jej jednoosobowy organ, czyli w tej sprawie burmistrz.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje prawne uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2001r., stwierdzić należy, że Burmistrz nie posiadał upoważnienia do ustalenia wysokości opłat za każde dochowanie w grobie ziemnym. Wspomniana uchwała nie dawała mu takiej podstawy prawnej i nie zawierała stosownej delegacji do ustalania tego typu opłat. Nie było zatem podstaw do pobrania od skarżącego kwoty 900 zł za dochowanie, ponieważ w wykazie stawek i opłat przewidzianych w § 1 uchwały brak jest stawki opłaty za dochowanie. Sama uchwała natomiast upoważniała organ wykonawczy gminy jedynie do uchwalenia w przyszłości stawek opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych, co oznacza, że upoważnienie zawarte w uchwale uprawniało organ wykonawczy gminy jedynie do zmiany wysokości stawek zawartych w uchwale, nie zaś do wprowadzenia nowych opat tej uchwale nieznanych. Wynika to wprost z § 2 uchwały. W związku z tym również Burmistrz nie miał podstaw do określenia takiej stawki w swoim zarządzeniu z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie stawek opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych.”

 Posted by at 10:07 pm

54
Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o
pero

Pisowców to już na serio pogięło z tą ordynacją wyborczą 🙂 najnowszy pomysł to likwidacja bezpośrednich wyborów na burmistrza, prezydenta miasta i wójta 🙂 mam nadzieje, że ludzie rozliczą takie pomysly.

ale po co ?

Podporządkowali sobie sądy, by klepnąć korzystne dla siebie wyniki i unieważnić niekorzystne. Swoi radni wybiorą swojego burmistrza/wójta i pozamiatane…

Gość

Bo to zwykłe komuchy są.

Harcerz

Prześledź kariery lokalnych polityków a potem mów kto komuch .
Wśród większości lokalnych polityków znajdziesz byłych aparatczyków PZPR i członków ich rodzin i to jeszcze o niechlubnej tradycji.

Gość

Komuch – Piotowicz i Krzyże całkowicie mi wystarczą. To co ta banda chce zrobić z wyborami samorządowymi to czysta komuna (mentalna)

Harcerz

Piotrowicz oczywiście tak. Jednak nie wiedziałem ,że krzyż to symbol komunistów , chyba ,że coś sobie ostatnio zmienili w symbolice. Jaki miałeś realny wpływ na wybory lokalne. Wybierasz radnych miejskich a oni i tak nie mają swojego zdania tylko realizują szczytna drogę partii lub swojego ugrupowania . Nie pamiętasz jak mieszano w okręgach wyborczych przed wyborami samorządowymi . Poprzedni burmistrz tak żonglował okręgami, ich wielkością i zasięgiem , aby dostosować je pod własne ugrupowanie. To dawno było ukartowane. Przypominam ,że jeden z kandydatów na Radnego Powiatowego udowodnił w sądzie ,że 100% głosów ( i nie było to 5 ) oddanych na niego w jednym z okręgów wyborczych ,delikatnie mówiąc, nie zostało policzone . A co na to przewodnicząca komisji z PO- pomyliłam się. A co na to sędzia nic. Nawet nie zażądał przeliczenia głosów z innych okręgów. Miał to w d.. A co z innymi kandydatami? Jak możesz mówić o… Czytaj więcej »

gość

Taki jesteś harcerz prawomyślny, stawiasz zarzuty pisząc: oni to, oni tamto; wszystko oni. Jesteś inny, odważny ? To pisz konkretnie, a nie jakieś uogólnienia. boisz się, że coś stracisz ? Tracisz pisząc takie teksty. Albo wiesz i piszesz lub zgłaszasz tam gdzie trzeba. Albo daj sobie spokój.

reme

I co da takie zgłaszanie w obecnym „układzie”?

oliwa

Ten człowiek, którego oszukano w poprzednich wyboraqch powinien wystartowac i w ulotce wyborczej krótko to opisać. Wielu by zagłosowalo na niego. Szkoda, że nie pamietam nazwiska…

Harcerz

Sprawa jest powszechnie znana . Jedna osoba , jak mi powiedziała ,nie chciała bruździć w życiorysie swojemu prześladowcy bo to ze względów wyborczych i tak by nic nie zmieniło (a przecież ten mąż zaufania ma rodzinę, żonę i dzieci ), druga próbowała dochodzić swoich praw w sądzie i wyszło tak jak wyszło po prostu go olano. No cóż mamy demokrację .

A.B.

„Daremne żale, próżny trud”. Masze miasto liczy 16.000 duszyczek, więc będzie tak jak było.
Rządząca partia przepoczwarzy się, zmieni nazwę i będzie tak jak było.

Harcerz
OK-s

Mi się wydaje, że nadszedł już czas, aby tą jakże wybitną postać w odpowiedni sposób uhonorować. Proponuję, aby ulica imienia Marszałka Piłsudskiego, od najbliższego roku nosiła nazwę Marszałka Jacka Protasa. Jeśli ten wniosek trafi pod głosowanie radnych miejskich to przeleci tam bez żadnego nawet jednego głosu przeciw 🙂

ala

śmiechem żartem powiedz mi kto zrobił więcej dla Lidzbarka? tyle inwestycji, które on tu ulokował jako marszałek nigdy więcej się nie powtórzy pamiętaj.

gość

Kim byłbym gdybym myślał jedynie o sobie i własnym gnieździe :(!? Województwo W -M zawdzięcza największe bezrobocie, najniższe zarobki , największa stopę ubóstwa !

pero

aż dziwne, że nie napisałeś nic na PO 🙂 ale smutna minka musi być 🙂

wojew

Wcale nie do śmiechu i nie do żartów jest, gdy się pomyśli, ze ktoś taki mógł być marsałkiem

pimpim

Czy DZWON w Olsztynie obwieścił to już wszystkim po srancom

OK-s

Sprawa jest już definitywnie dla Burmistrza przegrana, ale tak jak zauważył słusznie Redaktor – odwlecze to w czasie na spory okres. Jednak dla Pana Burmistrza też mam dobre wiadomości – jak już przyjdzie do oddania mieszkańcom tych ciężkich tysięcy… Niedalej jak kilka dni temu – chwalił się coraz lepszą zdolnością kredytową miasta (bodajże publikował jego wpis profil Urzędu Miejskiego LW), więc skoro jest zdolność to i może pożyczkę uda się uzyskać na ten dość istotny cel. Tylko pytanie, któż te pożyczki będzie w naszym wyludniającym się mieście spłacał? Ale u nas chwyta się dzień, carpe diem – o przyszłości myśleć nie warto. I jeszcze dwa słowa na temat tej opłaty, której jak już wiadomo nie ma. Z moralnego punktu widzenia, a warto na całą sprawę spojrzeć w szerokim konktekście, bo przecież była pobierana od rodzin zmarłych – w bardzo trudnym dla nich momencie żałoby. Tak więc nazwijmy sprawę wprost –… Czytaj więcej »

gośc

Kredyt na ten cel może zatwierdzi rada miasta ? A rabowanie mieszkańców z tytułu dochówku zapoczątkował POprzednik wraz z jego POdwładnymi 2012 rok

ala

ale Ty masz smutne życie 🙂 siedzieć na naszlidzbark i tylko czekać na nowy artykuł żeby móc napisać, że po to zło 😀

API

Oj, tam. Na ostatniej sesji, Rada Miasta podniosła opłaty „cmentarne” o 100%, w tym m.in. najkosztowniejszą, czyli przedłużenie na kolejne 20 ważności grobu, teraz opłata ta x2. Tak, żal, że kasę wyciąga się od ludzi pogrążonych w żałobie. Łajdactwo, jak czytelnik napisał. Teraz będzimy mieli (o ile Wojewoda nie uwali) opłaty ponad 100% wyższe niż okoliczne miasta. Bardzo drogo umiera się w uzdrowiskowym mieście.

OK-s

Także można powiedzieć – poprzednik wiecznie żywy, bo to on właśnie za pomocą takich sztuczek i trików szukał dodatkowych pieniędzy do budżetu miasta. Ciekawe jakie uzasadnienie przedstawi Pan Wiśniowski i Rada Miejska, na aż dwukrotną podwyżkę tej ceny. Wydaje mi się, że na przestrzeni ostatnich dwóch, a nawet trzech dekad, średnie zarobki w Lidzbarku Warmińskim nie wzrosły aż dwukrotnie.
Jak się na to wszystko patrzy z perspektywy trzech lat, to człowiek zadaje sobie jedno pytanie – po co była ta zmiana, skoro Ci co najgłośniej krzyczeli o chęci zmian, po wyborach szybko wskoczyli w buty poprzedników…

GOść

Rada miasta zdecydowała o tej podwyżce, większość w radzie stanowią POplecznicy byłego ! Jedne podwyżki poszły w góre inne w dół. Wazny jest bilans końcowy . I tak pierwszy przykład z brzegu : Miejsce na grób ziemny jednopoziomowy pojedynczy wLW z 1500zł obnizka na 630zł .pozdrawiam dociekliwych

zetka

nie pieprz gościu ze rada, bo to burmistrz przygotował projekt uchwały

gosc

Rada zatwierdza lub nie, ta rada zatwierdziła ,widzę nerwy puszczają” nie pieprz”to o czymś świadczy, desperacja 😉

NINA

TEŻ JESTEM TEGO ZADANIA POSZŁAM WYKUPIĆ NA NASTĘPNE 20 LAT Z 400 ZŁ W PORTFELU A TU ZOOOONK 640 ALBO 680 MASAKRA!!!!!!!!!!!!!!!!!!JA ROZUMIEM O 50-100 ZŁ ALE 100% .ZŁODZIEJSTWO

gość

Mam pytanie.
Jak pożyczę sąsiadce sto złotych, to po jakim czasie z mocy prawa pożyczka staje się nie byłą?

ale po co?

Dana pożyczka staje się niebyłą z chwilą wręczenia danej kwoty domniemanej sąsiadce. Podstawą jest brak zgłoszenia danej pożyczki w US oraz brak odprowadzenia należnego w tej sytuacji PCC. Dodatkowo pożyczkodawca, jak i pożyczkobiorca z automatu podlegają karze grzywny albo zastępczej oraz wyegzekwowaniem należnego podatku.

Tęgi grabaż

To zależy od długości stosunku.

gość

Czyli, wpierw horyzont, potem pożyczka.

mario szadziun zdun

Trochę śmieszna sytuacja.Na spotkaniach wmawianie jaki to miasto to potężny finansowo kolos, konkretne cele, wizja itp.
Tu niestety taki babol, który rzuca cień na piarowe zagrywki.Kasa, tylko kasa
Panie Api gratuluję wytrwałości.

gość

„…Biorąc jednak pod uwagę zmienność orzecznictwa sądów administracyjnych, uznałem za konieczne ostateczne wyjaśnienie kwestii sposobu wprowadzania opłat za usługi komunalne na cmentarzach” i wszystko jasne ! Miasto niech odda pieniądze teraz tak ? A po wyroku sądu który być może uzna, że UM działał prawidłowo to wtedy narobi się bigos ! Czekajmy cierpliwie nic na hura, wszystko odbywa się w majestacie prawa ! Nikt nikogo nie okradł !

API

Bigos to już się narobił. Po pierwsze, nie należy wierzyć w słowa Burmistrza Wiśniowskiego, bowiem jego zapewnienia są nic nie warte. Po drugie, jak można wywieść skargę kasacyjną, usprawiedliwiającą wydanie zarządzenia bez podstawy prawnej? Po trzecie, w ustnym orzeczeniu, Sędzia sprawozdawca powiedział, iż nawet jakby było umocowanie prawne ze strony Rady Miasta, to sąd i tak by uwalił tę opłatę. Gra na czas, szanowny kolego. Po 1,5 roku część roszczeń przedawni się, będzie mniej *ukradzionej* kasy do oddawania. Po czwarte, co powiesz na zmianę zarządzenia na dzień przed rozprawą, w którym już nie ma tejże opłaty? Oczywiście wszystko w majestacie prawa, podobnie jak swego czasu skazanie na karę śmierci za kradzież mięsa w naszym kraju (wyrok wykonano). Wszystko w majestacie prawa, tak jak marnotrawstwo naszych pieniędzy przez Burmistrza Wiśniowskiego. Po piąte, przyzwoitość i uczciwość wobec wyborców.

gosc

Oddawaj kasę panie Wiśniowski, miej godność. Dość żerowania na rodzinach zmarłych.

Maciej

Nie rozumiem, czyżby pan redaktor narzekał na to, że burmistrz wykorzystuje legalne środki prawne?

API

Do pewnego czasu zdaniem ówczesnej władzy, legalnie działał AmberGold. Trzeba mieć trochę przyzwoitości i godności, po prostu.

ale po co?

Przyzwoitości nie mają ci, którzy aferę SKOK-ów zamiatają pod i tak już mocno wybrzuszony dywan… NA BIEŻĄCO…. W szytym grubymi nićmi majestacie prawa…

gosc

Wymyslona tzw afera skoków i nie bylo żadnej komisji sledczej za rzadow PO PSL? Niebywale

JMT

Niebywałym było wetowanie ustawy dot. parabanków przez PiS, jeszcze w trakcie ich krótkich rządów kilka lat temu. A szkoda, bo rozwiązało by to problem amber gold jeszcze w zarodku, a przy okazji aferę skoków. Pamięć za krótka czy sympatie polityczne przysłaniają obiektywne spojrzenie na sprawę?

gość

8lat rzadów PO i nie można było afery Amber Gold rozwiązać ? POrasol ochronny działał . LOT miał być Niemiecki a nagle za rządów PiS stał się dochodowy !

JMT

Taki sam parasol ochronny działał i działa nad skokami, po prostu obie partie są tak samo winne powstałym aferą. PiS otworzył furtkę, PO olało sprawę. A co do lotu, owszem notuje zyski i bardzo dobrze o to chodzi ale nie zmywa to innych grzechów PiSu.

gośc

Dziwne wiec ,ze 8 lat rzadów PO nie zlikwidowało tego „parasola ochronnego PiS ” nad skokami, jak i nie powstałą również sejmowa komisja śledcza ? Nie tylko LOT zyskuje ale i dziesiątki innych spółek skarbu państwa które to nagle wystrzeliły w górę, co moim zdaniem zmywa potkniecia PIS, zresztą swiadczą o tym sondaże jak i pełniejsze portfele najuboższych zarabiających Polaków !

JMT

Nie jestem żadnym zwolennikiem czy sympatykiem PO ale twierdzenie, że przez 8 lat PO tylko psuła i nagle w ciągu 2 lat PiS dokonał cudu gospodarczego, to tania propaganda. Na zyski spółek skarbu państwa w dużej mierze wpływają też czynniki zewnętrzne, które akurat pozytywnie wpływają na wzrost. Więcej tu szczęścia niż rozumu. Zobaczymy jak PiS przygotuje kraj gdy nadejdą cienkie czasy. Pełniejsze portfele, a niby od kiedy, bo jakoś kwota wolna dalej bez zmian. A co do parasola to zasada jest prosta, swój swojemu krzywdy nie zrobi 😉

gośc

Nie napisałem nigdzie ze twierdze ” że przez 8 lat PO tylko psuła „.Czynniki zewnętrzne owszem kreowane polityką przyjaznego rozwojowego państwa, wzrost raitingów wymiana na kompetentnych zarządców! Pisanie ze to szczęście PIS ” Więcej tu szczęścia niż rozumu” to czysta propaganda ! Daj Boze nam tyle szczęścia jak najdłużej.Kwota wolna została dwuktotnie zwiększona w przeciągu 2 lat do 6,6 tys , a potem do 8 tys dla tych co ledwo wiązali koniec z końcem, skorzystało i skorzysta na tym od 3-5 mln najuboższych Polaków ! Parasol Ochronny został rozłożony nad AMber Gold i Łowcami Reprywatyzacyjnymi za czasów PO, a jak teraz widzimy ów parasol zaczyna być dziurawiony przez rząd prawa i sprawiedliwości !

ale po co ?

Kwota wolna od podatku zwiększona… ciekawe, dla kogo? I to jest właśnie przykład taniej propagandy dla ludzi mniej oświeconych… Oczywiście, ci z wiejskiej zwiększyli sobie tę kwotę i to znacznie więcej, o czym raczysz świadomie tu nie wspominać… Poza tym, jak pisałem wcześniej, czego API tu nie raczył umieścić, to właśnie nad SKOK-ami, które finansowały kampanie wyborcze pis rozpostarł swój parasol. Dowód? Ot, choćby niedopuszczanie wątków SKOK-ów na komisjach ws. AmberGold. Propaganda grubymi nićmi szyta. pis mówi o suwerenie? Jakim suwerenie? Tym, którego wołania nie słucha, czy tym, który kryje się za kopertami w toruniu? Czy suweren to narodowcy, którzy niszczą mienie pod bacznym okiem Policji, czy też manifestanci wyciągani z tłumu przez tych samych Kulsonów pod BYLE pretekstem? Póki co, szykuje się u nas to samo, co w niemczech przed wojną… tą drugą….. Przymykanie oka na bojówki i piętnowanie przeciwników politycznych w majestacie prawa….. A temu służy przejęcie i… Czytaj więcej »

gość

Kwota wolna od podatku dla posłów nie została zwiekszona, jest na stałym poziomie od kilku ładnych lat ! NA podkomisjach na temat Amber Gold ma się rozmawiać na dany temat a nie o Skokach, nic dziwnego ze głosowali za odrzuceniem postulatów z księżyca POsłów PO ! Reszta Twojej wypowiedzi to propaganda, straszenie PiSem, oj przy takiej propagandzie jaką prezentujesz to PIS w nadchodzących wyborach to osiągnie ponad 40 % poparcia 😉

ale po co ?

Good luck guest…

JMT

Oj tak tak nie ma żadnego parasola, dlatego PiS tak usilnie walczy aby KNF nie objął nadzorem skoków. Tak na marginesie pewnie mało kto wie, ale właśnie KNF już kilka miesięcy po początku działalności Amber Gold, wydało ostrzeżenie dotyczące owego „banku”. Jednak ludzka głupota wzięła górę, po raz kolejny. Ehh kiedy wy zrozumiecie, że nie istniej żadna korelacja między straszeniem pisem a wynikiem wyborczym. PiS kupiło sobie głosy udając prawicę + rozdawnictwem pieniędzy, czyli 500+. Wystarczy, że PO pójdzie za ciosem i zacznie postulować program 1000+ i z 40% PiS-u, będzie 15%.

gość

Dziewięciu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych będzie dotyczyć nowelizacja ustawy o SKOK, która zakłada wyłączenie najmniejszych takich podmiotów spod bezpośredniego nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego. ” Nowelizacja jest potrzebna ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2015 r. Uznał on, że małe SKOK-i nie powinny podlegać takim samym obowiązkom nadzorczym jak duże instytucje z tego sektora. ” Tak Strasznie tym złym PiS który , który to PIS wprowadza skrupulatnie obietnice wyborcze: Zwieksza dzietność , Zwieksza zasobnośc portfela najuboższych 500+, kwota wolna od podatku , uszczelnia VAT, daje możliwość odejścia zapracowanym,tym co wystarcza zł na szybszą emeryturę , darmowe leki dla seniorów, mieszkanie plus, nie godzi się na wpuszczanie Islamu do PL , odwraca złodziejczą reprywatyzację , spółki skarbu państwa ostro w górę, zaczyna odcinać się od monopolu Rosji na gaz (gazoport) , wydatki na obronność ostro w górę (WOT) ,ustawa o zwiększeniu wydatków na leczenie ok 6% PKB

ale po co ?

Nie, no gość jest chyba naczelnym jakiejś GADZINÓWKI, Propaganda rodem z dziennika telewizyjnego i obecnych wiadomości. Powiedz, jak to polityka może zwiększyć dzietność? Rozdawnictwem nie swoich pieniędzy? Zakazem aborcji? 500+ to coraz większa dziura w budżecie. Kwota wolna od podatku, której nie widzę, choć brakuje mi do średniej krajowej. Na „szybszą emeryturę” to znaczy na jaką? Nie masz wieku emerytalnego to nie dostaniesz emerytury (w sktócie 60 i 65 lat). Darmowe leki dla seniorów? Chyba jakaś kpina. Moi rodzice, dzięki ustawie o darmowych lekach wydają na niej jakieś 2 do 3% mniej z 300pln miesięcznie. Piszesz o złodziejczej reprywatyzacji… to napisz o Srebrnej. O gazoporcie lepiej nie pisz, bo pis przeciął jedynie wstęgę na inwestycji swoich poprzedników. Piszesz o wydatkach na obronność. Kolejna kpina -WOT. Nie trzeba być specjalistą, by ocenić, co niszczą bezwzględne nakłady na ten twór, co zabierają jednostkom MON… Uprawiasz propagandę jak Holecka… Przykłady odcinanioa kuponów po… Czytaj więcej »

Gall Anonim

A może tak o sprawach lokalnych? Bo wygląda że goście wciągnęli jakieś darmowe leki lub gaz z gazoportu i maja zaburzenia perspektywy świata.

gość

„ale po co ” nie no Ty chyba z jakiejś gazety wyborczej lub z tvn-u, uprawiasz propagandę opartą nie na wyliczeniach ministerialnych lecz na wyliczeniach organizacji Sarosa ! Zwiekszenie dzietności, po przez realna odczuwalna pomoc państwa 500+wielodzietnej rodzinie ( kraje zachodnie tez pomagają i to o wiele więcej ) w Polsce dziura budzetowa na stałym poziomie pomimo zmniejszeniu ubóstwa ! Kwota wolna od podatku napisałem dla najuboższych ( to nie znaczy tych, którzy nie dobijają do średniej !) Teraz jak chcesz odejść na emeryturę we wcześniejszym wieku (uważasz ze ci starczy , nie masz już sił ) to masz drogę wolna, (kiedyś trzeba było 65-67 ). Reszta twojej wypowiedzi to frazesy, można i tak ” A MOI RODZICE WYDAJA NA LEKI 0 300-400zł MNIEJ ” , „WOT nie jest Kpiną ” , ” Ważne jest dokończenie mozolnie budowanej inwestycji gazoportu, co udało się PIS jak i podpisanie umów z USA… Czytaj więcej »

ale po co ?

Nie, no gość jest chyba naczelnym jakiejś GADZINÓWKI, Propaganda rodem z dziennika telewizyjnego i obecnych wiadomości. Powiedz, jak to polityka może zwiększyć dzietność? Rozdawnictwem nie swoich pieniędzy? Zakazem aborcji? 500+ to coraz większa dziura w budżecie. Kwota wolna od podatku, której nie widzę, choć brakuje mi do średniej krajowej. Na „szybszą emeryturę” to znaczy na jaką? Nie masz wieku emerytalnego to nie dostaniesz emerytury (w sktócie 60 i 65 lat). Darmowe leki dla seniorów? Chyba jakaś kpina. Moi rodzice, dzięki ustawie o darmowych lekach wydają na niej jakieś 2 do 3% mniej z 300pln miesięcznie. Piszesz o złodziejczej reprywatyzacji… to napisz o Srebrnej. O gazoporcie lepiej nie pisz, bo pis przeciął jedynie wstęgę na inwestycji swoich poprzedników. Piszesz o wydatkach na obronność. Kolejna kpina -WOT. Nie trzeba być specjalistą, by ocenić, co niszczą bezwzględne nakłady na ten twór, co zabierają jednostkom MON… Uprawiasz propagandę jak Holecka… Przykłady odcinanioa kuponów po… Czytaj więcej »