Maj 212017
 

19 maja 2017 r. Rada Miasta udzieliła Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Sesję zwołaną nietypowo na piątek poprzedziło posiedzenie połączonych komisji Rady Miasta. Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały o udzieleniu absolutorium, nie wnosząc zastrzeżeń do prowadzonej polityki finansowej. Również jednogłośnie przyjęto sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2016 r. przedłożone radzie przez Burmistrza. Tzw. „sesja absolutoryjna” jest szczególnym wydarzeniem w pracy samorządu. Radni wystawiają na niej „ocenę” Burmistrzowi z prowadzonej polityki finansowej za rok ubiegły. Instytucja absolutorium jest jedną z form kontroli organu kolegialnego nad wykonawczym. Nie udzielenie absolutorium, upoważnia Radę Miasta/Gminy do rozpisania referendum w sprawie odwołania Burmistrza/Wójta.

Na zakończenie piątkowej sesji, Burmistrz zwyczajowo złożył podziękowania wszystkim pracownikom i osobom przyczyniającym się do rozwoju miasta. Szczególnie podziękowania skierował pani Skarbnik, która w jego ocenie czyni cuda, swemu zastępcy za skuteczną realizację planów, oraz Radzie Miasta za bardzo dobrą współpracę, czego efekty widać na mieście. Na zakończenie dodał, iż Mamy wyznaczone cele i je realizujemy.

Wiązanki kwiatów Burmistrzowi oraz Skarbnikowi wręczyli Przewodniczący Rady Pan Kędzierski, zastępcy pani Michalak i pan Kabała.

Do projektu uchwały dołączono sprawozdania. Redakcja zachęca do zapoznania się z nimi oraz własnej analizy.

Dochody miasta ogółem za 2016 r. wyniosły 67 431 476,73 zł (87,68% wykonania planu). Wydatki 59.499.859,11 zł ( 80,8% wykonania). Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wynosi 22.903.690,82 zł.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności LDK za 2016 r. TUTAJ

Sprawozdanie merytoryczne z działalności MBP za 2016 r. TUTAJ.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu miasta wraz z częścią opisową TUTAJ

Poniżej dołączamy wykaz zobowiązań finansowych spłacanych przez mieszkańców miasta.

 

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW I UDZIELONYCH PORĘCZEŃ INNYM PODMIOTOM

Zaciągnięto kredyty:

a) termomodernizacja LDK – 724.652,80 zł; spłacono w wysokości 696.915,68 zł.

Pozostało do spłaty- 27.737,12 zł.

b) termomodernizacja OSiR – 203.800,85 zł; spłacono w wysokości 200.287,15 zł.

Pozostało do spłaty – 3.513,70 zł.

c) modernizacja stadionu – 5.720.000,00 zł; spłacono w wysokości 4.948.000,00 zł.

Pozostało do spłaty 772.000,00 zł.

d) budowa kanalizacji sanitarnej osiedle XXX Lecia – 2.844.700,00 zł;

spłacono w wysokości 1.851.200,00 zł. Pozostało do spłaty 993.500,00 zł.

e) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 826.252,00 zł;

spłacono w wysokości 236.048,00 zł. Pozostało do spłaty 590.204,00 zł.

f) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 8.252.400,00 zł;

spłacono w wysokości 1.768.380,00 zł. Pozostało do spłaty 6.484.020,00 zł.

g) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 6.085.742,00 zł;

spłacono w wysokości 1.304.400,00 zł. Pozostało do spłaty 4.781.342,00 zł.

h) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 5.719.974,00;

spłacono w wysokości 817.600,00 zł. Pozostało do spłaty 4.902.374,00 zł.

i) budowa „Term Warmińskich” – 4.749.000,00 zł; spłacono w wysokości 400.000,00

zł. Pozostało do spłaty 4.349.000,00 zł.

Udzielone poręczenia na dzień 31.12.2016 r. dla Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Lidzbarku Warmińskim wynoszą 1.572.942,62 zł.

 Posted by at 1:11 pm

Dodaj komentarz

10 komentarzy do "Burmistrz Miasta otrzymał absolutorium"

Powiadom o
2000

J**** PO!
5 miesięcy 26 dni temu

Ty mnie – ja tobie, czyli wspólne lizanie d.. przez radnych PO i cichodajnych…

Harcerz
5 miesięcy 26 dni temu

Co to za bank ,że pożycza na 0% i bez kosztów prowizji?
Chętnie też skorzystam.

asdfghjkl
5 miesięcy 27 dni temu

czy te kilka razy „gospodarka wodno-ściekowa” nie ma nic wspólnego z zimnymi termami?

Radny
5 miesięcy 28 dni temu

Zamiast marnować kasę na bzdury, powinniśmy np. odkupić od zagranicznej firmy ciepłownię na Astronomów. Zdzierają z mieszkańców ile się da, a władze miasta nic z tym nie robią.

Greg
5 miesięcy 27 dni temu

Ty ekonom. Od kiedy to publiczna spółka świadczy tańsze usługi niż prywatn. ?

Radny
5 miesięcy 27 dni temu

Ciepłownia była kiedyś w rękach miasta. Złe zarządzenie doprowadziło do upadku tę instytucję. Czy dzisiaj PGKiM, wodociągi i inne miejskie spółki są prawidłowo zarządzane? Wątpię. Nie są w rękach prywatnych, więc straty pokrywają mieszkańcy w postaci opłat. Ktoś pamięta Trak-Drew (lub podobna nazwa). Także padło. Z tym, że w dawniejszych czasach bali się podnosić opłaty. Teraz ciepłownia robi co chce, a samorządowcy mówią, że to przecież nie oni podnoszą, tylko prywatna firma, że oni niewinni i tak ma być. Twierdzę, że wcale nie musi.

Radny
5 miesięcy 28 dni temu

Prawie 4,5 mln zł do spłaty kredytu na Termy, ot inwestycja przynosi zyski gminie. Brawo radni!

Harcerz
5 miesięcy 26 dni temu

4,5 mln pożyczyli na termy , a ile faktycznie oddali .
Jakie są całkowite koszty wszystkich kredytów . Oto jest zasadnicze pytanie.

Krzysztof
5 miesięcy 28 dni temu

ekonom…Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego

Krzysztof
5 miesięcy 28 dni temu

Szczególnie podziękowania radnym panu A.Kabale .i panu P.Morozowi przyczyniającym sie do pomocy wlascicielom domkow w Klebowie … moze i inni radni sie przylacza

wpDiscuz