Lis 092014
 

_API0312Zakon Joannitów zaczął nieść pomoc na ziemiach polskich zaraz po zakończeniu wojny, organizując transporty darów. Biorąc pod uwagę panujący wówczas ustrój nie było to łatwe i wymagało ogromnego poświęcenia ze strony Rycerzy. Po upadku komunizmu Zakon Joannitów mógł prowadzić oficjalną działalność na terenie Polski. Tym sposobem powstało wiele Stacji Socjalnych Joannitów, które niosły i niosą pomoc dla najbardziej potrzebujących. Przy Stacjach zaczęły powstawać grupy młodzieżowe, które zajmowały się krzewieniem idei pierwszej pomocy, jak i powstawały również profesjonalne grupy ratownicze. Aż, w 2004 roku w Warszawie przy Parafii Ewangelicko- Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego powstało Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy. JDP objęło swoją działalnością wszystkie grupy nieformalne Joannitów na terenie całej Polski. W 2014 roku obchodzimy 10 rocznicę rejestracji Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W Lidzbarku Warmińskim Joannici działali już od 1997 roku, kiedy to dzięki staraniom mniejszości niemieckiej powstała Stacja Socjalna Joannitów, która działała do 2007 roku. Przy Stacji w 2002 roku powstała najpierw drużyna harcerska, następnie grupa ratownicza. Lidzbarscy Joannici przystąpili do Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy w 2007 roku, tworząc tym samym Oddział Miejscowy JDP w Lidzbarku Warmińskim. Dlatego jubileusz 10- lecia lidzbarskich Joannitów obchodziliśmy w 2012 roku.

Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy zostało utworzone przez Baliwat Brandenburski Zakonu Joannitów przy współpracy z niemiecką organizacją Joahanniter- Unfall Hilfe. JDP jest organizacją świecką nawiązującą do uniwersalnych wartości chrześcijańskich niesienia pomocy potrzebującym. Do tej organizacji może przystąpić każdy,  komu jest bliskie niesienie pomocy osobom potrzebującym, niezależnie od wyznania, czy też narodowości. W chwili obecnej JDP liczy ok 300 członków i ok. tysiąca wolontariuszy, działających w 11 Oddziałach, które są zorganizowane w 5 Oddziałów Regionalnych (Warmińsko- Mazurskie, Pomorskie, Kujawsko- Pomorskie, Lubuskie i Śląskie).  JDP zajmuje się między innymi organizacją szkoleń pierwszej pomocy na różnych stopniach zaawansowania, w tym również Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Obsługuje także  wypożyczalnie sprzętu medycznego, jak i prowadzi działalność leczniczą w postaci zabezpieczeń medycznych imprez masowych i transportu sanitarnego. JDP na terenie Lidzbarka Warmińskiego jest Jednostką Współpracującą z Systemem Ratownictwa Medycznego. Karetka Joannitów udziela pomocy potrzebującym mieszkańcom Lidzbarka Warmińskiego, kiedy brakuje karetki dyżurnej. Joannici organizują szereg imprez na szczeblu ogólnokrajowym, takie jak Zawody Ratownictwa w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, Zimowe Manewry Ratownicze, czy też Koncerty Joannitów. Polscy Joannici często uczestniczą w międzynarodowych zawodach ratowniczych, czy też w obozach dla wolontariuszy.

Obchody Jubileuszu podzielone były na 2 części. Pierwszą częścią było Nabożeństwo Ekumeniczne, które odbyło się w Kaplicy Zamkowej. Nabożeństwo odbyło się z udziałem najwyższych dostojników Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego, ks. bp Jerzym Samcem Biskupem Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w Polsce oraz ks. bp Rudolfem Bażanowskim, Biskupem Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego. W Nabożeństwie udział wzięli również: ks. Paweł Hause – kapelan Zakonu Joannitów, ks. Paweł Rzosiński, przedstawiciel Kościoła Rzymsko – Katolickiego, członek  Stowarzyszenia JDP, oraz proboszczowie okolicznych Parafii Ewangelicko- Augsburskich.

Drugą częścią była gala w Wielkim Refektarzu, podczas której Stowarzyszenie otrzymało Sztandar nadany przez Komitet Honorowy Fundatorów Sztandaru w składzie: Przewodniczący, Marszałek – Województwa Warmińsko – Mazurskiego p. Jacek Protas, członkowie: Starosta Lidzbarski p. Jan Harhaj, Prezydent Miasta Olsztyna p. Piotr Grzymowicz, Przezydent Miasta Słupsk p. Maciej Kobyliński, Wójt Gminy Lidzbark Warm. p. Artur Jankowski, p. Jacek Wiśniowski- właściciel Firmy Rzeczoznawstwo Samochodowe Jacek Wiśniowski oraz koordynatorzy Oddziałów JDP z Ciechocinka i Malborka. W imieniu Wielkiego Mistrza Księcia Oscara von Preussen, Zakon Joannitów reprezentowało 3 Braci Rycerskich: Fiedrich Adolph von Dellingshausen (członek Prezydium JDP), Przemysław Florjanowicz- Błachut (członek Zarządu JDP) i Wolfgang  Pellniz (członek Zarządu Regionalnego Berlin- Brandenburgia Johanniter Unfall Hilfe.  Jubileusz był zarazem doskonałą okazją do wyróżnienia osób i instytucji z całego kraju, jak i zagranicy, które zasłużyły się dla Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem w postaci tortu jubileuszowego.

Tekst Damian Kardymowicz
fot. API

Zdjęcia z uroczystości TUTAJ

 Posted by at 9:45 pm
Powiadom o
ollla

frustracje, frustracje

Mieszko

Nigdy nie czytałem i nie wchodziłem na stronę gazety''NASZ LIDZBARK'' , dopiero teraz podczas tych przepychanek wyborczych (jestem z poza Lidzbarka i nie głosuję na żadnego z kandydatów ..to tak na marginesie ) W artykułach tejże gazety można dostrzec frustrację i zakompleksienie redaktora . KAŻDY ale to KAŻDY artykuł , różnojakie wiadomości , nawet z imprez dla dzieci jest jedną wielką krytyką . Człowiek , który krytykuje wszystko i wszystkich musi być bardzo nieszczęśliwy , przez to swoje braki wylewa w tej gazecie . Świat stoi otworem . Jak można żyć w mieście , którego aż tak bardzo się nienawidzi

Andrzej

"Zakon Joannitów zaczął nieść pomoc na ziemiach polskich zaraz po zakończeniu wojny, organizując transporty darów."
Z historii wiemy, że Joannici nieśli darmową pomoc, bo Ci obecni polscy wystawiają faktury i biorą kasę za wypożyczenie łóżek, chodzików, które otrzymali za darmo z Niemiec A i krzyczą, że są non profit, gdzie dyrektor bierze wypłatę.

czytelnik nl

Kampania wyborcza w pełni .

lek.

Donosicielstwo to choroba gorsza niż rak.Ciągle drąży…

XXX

Joanici obchodzili 10-LECIE,a ob Józef Kurto obecny radny były donosiciel SB i znowu pcha się jako PO-wiec do Rady Miejskiej.No cóż, bo w Lidzbarku tacy są tolerowani, tylko przez kogo…..?

Magda

Myślę że p. Kurto powinien pchac się do Joanitów. Prawda !!!! debilizm kompletny

czytelnik nl

Środowisko rycerskie , niech się wystrzegają jednej charakterystycznej cechy rycerzy : zakutych łbów , najlepiej swoich .

Harcerz

Chyba zakutych pał.

zorientowany

A kiedy miały miejsce pierwsza i druga część obchodów?

zorientowany

8 listopada………. 🙂