Paź 282018
 

Rząd „dobrej zmiany” wprowadził nowelizację ustawy o samorządzie na mocy, której wszystkie głosowania w radach gmin, powiatów oraz sejmikach będą imienne. Postulat ten redakcja NaszLidzbark, kilka lat temu, wniosła do przewodniczącego Rady Miasta pana Kędzierskiego, lecz pozostał bez odpowiedzi. W nowej kadencji obowiązek ten będzie już wynikał z przepisów prawa. Imienne głosowania niewątpliwie przyczynią się do zwiększenia transparentności organów samorządowych oraz pośrednio do kontroli pracy samych radnych. Imienne wykazy głosowań radnych będą podawane do publicznej wiadomości w BiP na stronie internetowej gminy. Każdy z mieszkańców będzie miał możliwość sprawdzenia jak ich radny głosuje i czy dotrzymuje słowa, obietnicy wyborczej i tak np. czy radny/a, zadeklarowany przeciwnik utworzenia uzdrowiska, będzie popierał projekty uchwał z tym związanych tj. projektu uchwały budżetowej w którym zapisano znaczne środki na realizację tejże inwestycji i innych.

Kolejną fundamentalną zmianą ustawy o samorządzie, jest obowiązek transmisji sesji na żywo w internecie oraz archiwizacja nagrań, tak aby każdy z mieszkańców mógł w dowolnej chwili obejrzeć interesujący go fragment czy całą sesję. Lidzbarska gmina miejska już od wielu lat spełnia nowe zapisy ustawy. Jeszcze w 2014 r. pierwsze kroki w tym kierunku poczynił były Burmistrz Artur Wajs (jako kontrę do rejestracji sesji przez redakcję NL). Teraz transmisje oraz archiwizacja wydają się czymś naturalnym.

Dla radnych w powiecie i Starosty, nowe przepisy to całkowite novum (mogą  wywołać szok). Nie dość, że głosowania będą imienne, to jeszcze obrady transmitowane przez internet. Wyborcy z najdalszych zakątków powiatu w końcu zobaczą aktywność swoich radnych na sesjach, jak dzielnie walczą o interesy tych co oddali na nich głos. Jest całkiem prawdopodobne, iż zapisy sesji, transmisje oraz wykaz imiennych głosowań publikowanych w BiP Starostwa przyniosą dobrą zmianę w pracy Rady Powiatu.

Nie ulega wątpliwości, że idea powiększenia jawności działalności samorządu poprzez publikację nagrań, imiennego głosowania przysłuży się wzmocnieniu narzędzi obywatelskiej kontroli władzy samorządowej oraz realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej.

Nowela ustawy o samorządzie przynosi znacznie więcej zmian niż te opisane powyżej. Nie lada twardym orzechem do zgryzienia dla nowej rady będzie powołanie kolejnej komisji „Skarg, wniosków i petycji” – do czego zobowiązuje ustawa. Już teraz w Radzie Miasta działa 5 komisji, a każdy z radnych, bez wyjątku, dostaje ekstra kasę ze pełnienie jakiejś funkcji (prócz radnego). Kto zasiądzie w nowej komisji i jakie pieniądze z tego popłynął do radnych okaże się już niedługo.

Zmiana ustawy w sposób ogromny podnosi uprawnienia Przewodniczącego Rady Miasta oraz samych radnych. Dotychczas radny był w zasadzie bezradny jeśli chodzi o dostęp do dokumentów znajdujących się w Urzędzie Miasta. Od teraz to już przeszłość. Jak czytamy w ustawie:

” W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.”

Powyższy przepis otwiera radnym w zasadzie wszystkie drzwi, nie tylko w Urzędzie Miasta, ale we wszystkich spółkach miasta tudzież podmiotom zależnym od UM. Radny otrzyma dostęp do wszelkich dokumentów jakimi dysponuje UM i jego spółki. Podobna zasada dotyczyć będzie radnych w powiecie. Od nowej kadencji radny chcący poznać rozliczenia finansowe Term Warmińskich jakie Starostwo otrzymuje co kwartał, już nie spotka się z odmową udostępnienia informacji. Po prostu przyjdzie do odpowiedniego pomieszczenia i o nie poprosi, bez możliwości sprzeciwu. Nowe uprawnienia to potężny oręż w rękach każdego radnego. Czy będzie z niego korzystał? Niedługo się przekonamy.

Zmian jakie przynosi nowela uchwały jest bardzo wiele i ich omówienie wymagałoby kilkunastu stron artykułu. Podsumowując, ustawodawca zmieniając sporą część przepisów o samorządzie gminy, powiatowym i sejmiku poszedł w dobrą stronę.

 

 

 

 Posted by at 9:31 pm
Paź 242018
 

 

Emocje związane z wyborami samorządowymi powoli opadają, czas wrócić do szarości życia codziennego. Jutro, nietypowo w czwartek odbędzie się Sesja Rady Miasta, ostatnia w „starym” składzie. W porządku obrad zaplanowano dwie uchwały mające szczególne znaczenie dla sporej części mieszkańców miasta, bowiem dotyczą ich bezpośrednio.

Pierwsza sprawa, to zniesienie podatku od posiadania psa. Chciałoby się powiedzieć – Nareszcie. Komunistyczny podatek, relikt epoki socjalizmu w końcu zniknie, podobnie jak z Rady Miasta zniknie pan Józef Kurto – gorący orędownik tejże opłaty. Opłata za posiadanie psa przez niektórych ekspertów podatkowych jest nazywana najbardziej żałosną opłatą w polskim prawie podatkowym. W 2012 r. Rada Miasta kontrolowana przez WNMO podniosła tę opłatę z 35 zł na 50 zł. Jednak z roku na rok, wpływy z tytułu pobierania tegoż podatku spadały. W 2011 r. było to 15 117 zł (opłata za psa 35zł), w 2014 r. 14 500 zł, w 2015 r. już tylko 12 560 zł. Na łamach NaszLidzbark wielokrotnie nawoływaliśmy do likwidacji tej opłaty, poddawaliśmy ją krytyce. Była o tym mowa w artykule z października 2013 r. „Pieskie życie” czy z listopada 2015 r. „Wątpliwości wokół warmińskich term […]”. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały z dnia 25 października 2018 r. „Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem zniesienia stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru na terenie miasta Lidzbark Warmiński, a tym samym odstąpienia od nałożenia takiej opłaty.[…] Analiza finansowa dochodów i kosztów potwierdziła brak rentowności w poborze opłaty za posiadanie psa.”. Zgodnie z projektem uchwały, opłata za posiadanie psa przestanie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Czworonogów i ich właścicieli spotka więc dobra zmiana.

Druga o wiele poważniejsza zmiana to podjęcie uchwały nad udzieleniem bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Ustawodawca podjął decyzję, iż od 1 stycznia 2019 r. dotychczasowi użytkownicy prawa użytkowania wieczystego gruntu staną się ich właścicielami. Innymi słowy „wieczyste” znika na dobre. Podobnie jak z opłatą za posiadanie psa, użytkowanie wieczyste było reliktem epoki socjalizmu. Ówczesna władza wolała, aby grunt nie był własnością obywateli, mimo, iż wybudowano na nim np. prywatny budynek, dom. Była to także maszynka do zarabiania pieniędzy, głównie przez samorządy, bowiem co roku należało zapłacić 1% wartości nieruchomości. Szacowaniem nieruchomości zajmowały się gminy, więc zależało im na „odpowiednio” wysokiej wartości nieruchomości, często przekraczającej rzeczywistą wartość rynkową lub zdroworozsądkową. „Wieczyste” to także narzędzie walki, represji, zastraszania wobec obywateli. Ci co starali się władzę samorządową kontrolować, poddawać weryfikacji publiczne wydatki – boleśnie „dostali po kieszeni”, wartość ich nieruchomości mogła z dnia na dzień urosnąć o kilka tysięcy procent, a wraz z tym wysokość „wieczystego”.

Na szczęście Sejm podjął decyzję o likwidacji haniebnego mechanizmu wieczystego dojenia obywateli. Z drugiej strony, opłata za „wieczyste” stanowi pokaźny dochód gminy . W 2016 r. mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego wpłacili z tego tytułu do kasy miasta aż 1 120 412,14 zł. Dlatego, mimo, iż „wieczyste” znika, pozostaje tzw. opłata za przekształcenie wnoszona przez kolejne 20 lat w wysokości ostatniej opłaty za „wieczyste”. Mechanizm ten ma zniwelować nagłą utratę dochodu przez budżet gminy. I tutaj ustawodawca wprowadził bonifikaty za jednorazowe wniesienie opłaty za 20 lat „z góry”. Na gruntach skarbu państwa sytuacja wygląda tak:

Wysokość bonifikaty za jednorazowe wniesienie opłaty za 20 lat „z góry”

1)  60% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2)  50% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3)  40% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4)  30% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5)  20% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6)  10% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

W przypadku gruntów należących do samorządu, ustawodawca pozostawił „wolną rękę” Radzie Gminy/Miasta w ustaleniu czy bonifikata będzie i w jakiej wysokości. W Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński, Burmistrz Miasta przygotował projekt uchwały w której proponuje dokładnie takie same stawki jak zapisane w ustawie (dotyczące gruntu skarbu państwa), czyli zgodne z powyższym zestawieniem. Ustępująca Rada Miasta, może podjąć uchwałę w treści proponowanej przez Burmistrza, może także zmienić stawki na wyższe – z korzyścią dla mieszkańców. Przekonamy się o tym już jutro. Początek Sesji Rady Miasta o g. 16.00 w budynku Urzędu Miasta. Wstęp wolny.

 Posted by at 2:04 pm
Paź 222018
 

Wyniki w wyborach do Rady Powiatu

Mandaty zdobyli:

Okręg nr 1

 1. Kamiński Andrzej
 2. Harhaj Jan
 3. Mucha Janusz
 4. Giedryś Ewa
 5. Kuźniewski Sebastian
 6. Sierputowicz Leszek

Okręg nr 2

 1. Kania Marcin
 2. Olechnowicz Aleksander
 3. Kielak Jerzy
 4. Kuźniewski Marek

Okręg nr 3

 1. Kogut Jarosław
 2. Sielicki Robert
 3. Poddubik Artur
 4. Gołębiewski Ireneusz
 5. Fiodorowicz Tadeusz
 6. Michańczyk Wojciech
 7. Łasiński Karol

 

Poniżej bardziej szczegółowe informacje. Wyniki nieoficjalne dla okręgu nr 1

KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDOWCÓW
1 HUSS-NOWOSIELSKA Ewa Jolanta 120
2 KARDYMOWICZ Damian Olaf 173
3 BUCZYŃSKI Bartosz Andrzej 59
4 SYTCZYK Oksana Anna 38
5 FELENCZAK Maria 82
6 WANGIN Artur 135
7 TARASEWICZ Joanna Katarzyna 73
8 KAMIŃSKI Andrzej 179
Razem na Listę 858
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1 HARHAJ Jan 1361
2 MUCHA Janusz 327
3 GIEDRYŚ Ewa Maria 175
4 STYCZEWSKI Cezary 67
5 BORYS Aldona Anna 33
6 ŁUKIAN Paweł 83
7 NICEWICZ Jolanta 27
8 PACHOLAK Bartłomiej 92
Razem na Listę 2165
KWW PIĘCIU GMIN
1 KUŹNIEWSKI Sebastian 537
2 RAMOTOWSKI Zenon 93
3 SZCZEBIOT Karol Stanisław 116
4 MAZURO Monika 123
5 PIĄTEK Paweł 89
6 WILK Anna 76
7 SZUTOWICZ Piotr Paweł 320
8 BOROWA Monika Agnieszka 89
Razem na Listę 1443
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1 GASPEROWICZ Marcin Rafał 113
2 TAUSIEWICZ Janina 77
3 OSOWSKA Monika 31
4 DOBRZENIECKI Waldemar Leon 31
5 STANISZEWSKI Wojciech 16
6 ŁAZOWSKI Piotr 26
7 ROMANIK Dorota 45
8 FRĄCZAK Adam 21
Razem na Listę 360
KKW SLD LEWICA RAZEM
1 TKACZUK Rafał 211
2 TRYPUCKA Maria Katarzyna 26
3 GIERYSZEWSKI Andrzej Wojciech 23
4 ILJUCZONEK Teresa 16
5 LEWANDOWSKI Zbigniew 26
6 WOJTOWICZ Zofia Maria 23
7 MICKIEWICZ Adam Mateusz 12
8 SZYMAŃSKI Łukasz 24
Razem na Listę 361
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 SIERPUTOWICZ Leszek 483
2 SOBCZAK Janina Mirosława 120
3 ZIELIŃSKI Rafał Józef 169
4 ŻYLIŃSKA Maria 197
5 LEŚNIEWSKA Grażyna 34
6 MYŚLIWIEC Marek 132
7 GIERS Wiesław 39
8 KORZENIEWSKI Waldemar Jerzy 83
Razem na Listę 1257
 Posted by at 6:18 pm
Paź 212018
 

Burmistrzem pozostaje pan Wiśniowski Jacek

Pełny skład nowej Rady Miasta

 • Korzeniewski Wojciech, Serwach Agnieszka, Łagocka Iwona, Grzmiączka Marek, Michalak Dorota, Kędzierski Andrzej, Zieliński Maciej, Kij Sylwia, Kabała Andrzej, Dryzelenko Andrzej, Naumczyk Tomasz, Brodowski Adam, Rosiński Krzysztof, Pasternak Piotr, Olszewski Marek

Dane oficjalne.

Poniżej rozkład głosów w okręgach, bez punktu głosowania w szpitalu.

 

 

 

 

 

 

 Posted by at 11:41 pm