Lip 112018
 

wołDziś mija 75 lat od zorganizowanego ataku ukraińskich nacjonalistów na polskie miejscowości na Wołyniu. 11 lipca 1943 roku zaatakowano około 100 polskich wsi, mordując w okrutny sposób kilka tysięcy Polaków. Na dzień ataku wybrano niedzielę, by móc zaskoczyć jak największą liczbę osób w kościołach. Największych masakr dokonano w Woli Ostrowieckiej, gdzie zamordowanych zostało 628 Polaków, w kolonii Gaj – 600, w Ostrówkach – 521, Kołodnie – 516. Zbrodnie na Polakach dokonywane były niejednokrotnie z niebywałym okrucieństwem, palono żywcem, wrzucano do studni, używano siekier i wideł, wymyślnie torturowano ofiary przed śmiercią, a także gwałcono kobiety. W sumie zbrodni na Polakach dokonano w 1865 miejscach; w latach 1943 – 44 z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 100 tysięcy Polaków.

W lipcu 2013r. Sejm RP przyjął uchwałę o zbrodni wołyńskiej zawierającej stwierdzenie – „Czystka etniczna o znamionach ludobójstwa”.  Wcześniej posłowie odrzucili poprawkę, w której zbrodnia została określona mianem ludobójstwa, a także poprawkę przewidującą ustanowienie Dnia Pamięci i Męczeństwa Kresowian. Przeciw podjęciu uchwały określającej zbrodnie jako ludobójstwo, głosował m.in. poseł Miron Sycz. Ojciec Mirona Sycza był członkiem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, a potem żołnierzem UPA. Po wojnie został skazany przez polski sąd na karę śmierci (złagodzono ją na 15 lat więzienia). Sycz, były członek PZPR, od długiego czasu aktywnie występuje przeciw prawdzie o wołyńskim ludobójstwie. Jak czytamy w „Gazecie Polskiej” nr 49 z 3 grudnia 2008 r. –

„W wyniku nacisków posła Platformy Obywatelskiej, Mirona Sycza, przedstawiciela mniejszości ukraińskiej, wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski (PSL) musiał wycofać swój patronat nad uroczystościami związanymi z 65. rocznicą rzezi na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Zakazano także pracownikom Urzędu Wojewódzkiego wzięcia udziału (nawet prywatnie) w konferencji organizowanej przez Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia, odbywającej się w sali Urzędu. Według naszych informacji Miron Sycz w rozmowach z wojewodą Podziewskim użył wsparcia wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetyny”.

10 kwietnia 2015 roku, w dniu wizyty Prezydenta Komorowskiego w ukraińskim parlamencie, ten uznał OUN-UPA za bojowników o niepodległość Ukrainy. Wniosek o przegłosowanie tej ustawy złożył syn komendanta UPA, Jurij Szuchewycz.

Dopiero dwa lata temu Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą dzień 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP.

Dziś próżno szukać w w lewicowej prasie informacji o 75 rocznicy ludobójstwa na naszym narodzie. Niemiecka Olsztyńska czy Lidzbarska, portale jak onet czy wp – milczą. Bliscy ofiar rzezi nie wiedzą gdzie leżą ich najbliżsi, bowiem w większości wciąż nie doczekali się grobów.

„Obowiązkiem państwa polskiego, obywateli, systemu edukacji jest przypominanie, że zbrodnia wołyńska była hekatombą, która nie mieściła się w głowie nawet biorąc pod uwagę rozmiar zbrodni dokonanych podczas II wojny światowej” – mówi dr Maciej Korkuć z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Oryginalny Artykuł na łamach NaszLidzbark ukazał się 11 lipca 2015 r. Nieco poprawiony, wraz z komentarzami przypominamy dzisiaj.

 Posted by at 1:02 pm
Lip 082018
 

Od 14 czerwca 2018 r. o ponad 10% wzrasta cena dostarczania wody i odprowadzenia ścieków w Lidzbarku Warmińskim. To skutek opracowania przez PWiK nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Lidzbark Warmiński. Nowe stawki zostały zatwierdzone przez regulatora, czyli twór o nazwie „Wody Polskie”.

9 marca 2018 r. PWiK w Lidzbarku Warmińskim złożyło do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku wniosek o zatwierdzenie nowego cennika, który obowiązywać będzie przez najbliższe 3 lata. Co ciekawe lidzbarskie wodociągi, skonstruowały go w taki sposób, że cena wody i odprowadzenia ścieków co roku będzie wyższa. Bez zbędnych formalności, czy uchwały Rady Miasta. I tak, cena dla indywidualnych gospodarstw kształtuje się następująco (cena wody i ścieków razem brutto):

od czerwca 2018 r. – 10,86 zł za m3

2019 r. – 11,11 zł za m3

do czerwca 2020 r. – 11,39 zł za m3

Do powyższych cen należy doliczyć rosnącą z roku na rok opłatę abonamentową za wodomierz. Cena wody i odprowadzania ścieków w naszej gminie rośnie znacznie szybciej niż wskaźnik inflacji. Być może spowodowane jest to nowymi inwestycjami, rozrostem administracji, wzrostem jego wynagrodzenia, tudzież zmniejszeniem się liczby mieszkańców (płatników). Na poniższym zestawieniu zamieszczono ceny wody wraz z odprowadzaniem ścieków.

Podkreślić należy, iż to lidzbarskie przedsiębiorstwo, należące w całości do gminy miejskiej,  wniosło o ustalenie takiego a nie innego cennika. Ciekawe przedstawia się skorelowanie galopujących cen wody z nie mniej progresywnie rosnącym  wynagrodzeniem prezesa „wodociągów” pana Buczyńskiego.

Czy radnych i Burmistrza martwi sytuacja, iż lidzbarczanie będą więcej płacili za wodę? Próżno szukać dyskusji na ten temat podczas posiedzeń komisji, czy sesjach Rady Miasta. Urzędnicy jakby nabrali wody w usta. Ot nadszedł czas zmian…

 Posted by at 8:33 pm