Maj 272017
 

Powstająca zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Hożej

Powstanie budynków mieszkalno-usługowych przy murach obronnych, stało się przedmiotem krytyki niektórych mieszkańców miasta. Jak można zasłaniać tak piękny zabytek, odnowiony niemałym kosztem – twierdzą, kto pozwolił na budowę w tym miejscu i co na to konserwator zabytków, dodaje część niezadowolonych mieszkańców.

Pierwsze przetargi na nieruchomości gruntowe przy murach obronnych (ul. Hoża) odbyły się jeszcze w 2013 roku. Burmistrz Artur Wajs wystawił wówczas do przetargu ustnego nieograniczonego w sumie 7 działek i mimo 3 przetargów (na dwie z nich były 3 przetargi) chętnych nie było. W czerwcu 2014 r. wystawiono do przetargu 5 działek, z których sprzedała się tylko jedna. Dopiero w 2015r. znaleźli się chętni na pozostałe działki. Średnia cena uzyskana ze sprzedaży (oddania w użytkowanie wieczyste) wyniosła ok. 39 tys zł + VAT. Nabywcami nieruchomości stali się m.in. Jacek Protas, Marek Grzmiączka, Marta Weremiuk i Dawid Zaleski, Michał Pieńcioszko, Irena i Mikołaj Weremiuk.

O wyjaśnienie powyższej sprawy poprosiliśmy Burmistrza Miasta pana Jacka Wiśniowskiego.

„Ul. Hoża znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską jako obszar wpisany do Rejestru Zabytków pod nr A- 443 w dniu 17 grudnia 1957 r. Wszelkie działania , a zwłaszcza roboty budowlane mogą być realizowane za akceptacją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie z zasadami konserwatorskimi Urząd Ochrony Zabytków dąży do odbudowy substancji zabytkowej w kształcie jaka była historycznie udokumentowana. Ulica Hoża była zabudowana od strony murów obronnych, i do takiego stanu dążył Wojewódzki Konserwator. Uchwalony w dniu 09 marca 2005 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr. XXXII/1956/05) przewidywał zabudowę na terenie pomiędzy ul. Hożą i murami obronnymi budynkami mieszkalno- usługowymi – oznaczenie w planie terenu E52MU. Plan był uzgodniony z konserwatorem. Powyższe przeznaczenie terenu zostało podtrzymane w aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 31 marca 2010 r. (Uchwała nr LIII/380/10). Również opracowany Program Rewitalizacji Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2005-2013 przewidywał porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej odpowiednie zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem.

Do 2014 r. ten teren nie był w obrębie zainteresowania inwestorów i żadna działka nie była sprzedana. Dopiero w 2014 r zaczęli się zgłaszać zainteresowani kupieniem wydzielonych działek, które w drodze przetargu nieograniczonego zostały sprzedane w okresie od czerwca 2014 r. do stycznia 2015 r. Zabudowa ul. Hożej jest zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego i uzyskała pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac budowlanych na obszarze objętym ochroną.

Jednocześnie informuję, że od strony suchej fosy jest w trakcie przygotowania projekt parku miejskiego, w którym będą wytyczone ścieżki w taki sposób, aby wyeksponować widokowo średniowieczne obwarowania miasta. Wejście do parku będzie zaprojektowane zarówno od strony ulicy Wiślanej po schodach jak również od strony ul. Krzywej wprost z chodnika. Wzdłuż muru będzie zaprojektowany ciąg spacerowy.”

 

 

 

 

 Posted by at 4:04 pm
Maj 242017
 

Uszkodzony mur przy kościele pw. Św. Piotra i Pawła

Chylący się latami mur na terenie parafii w końcu runął. Odbudowywać go i przywracać do dawnej świetności będzie Gmina Miejska.

W lutym 2017 r. Burmistrz Wiśniowski wystąpił do Rady Miasta aby ta wyraziła zgodę na podpisanie umowy na nieodpłatne przekazanie miastu 2 działek należących do Parafii Rzymskokatolickiej na cele inwestycyjne. Są to działki na których znajduje się uszkodzony mur okalający kościół pw. Św. Piotra i Pawła. Burmistrz przeprowadził rozmowy z proboszczem parafii, przedstawicielami urzędu marszałkowskiego, a także z konserwatorem zabytków w sprawie naprawy zniszczeń. Parafia przygotowałaby projekt, a gmina miejska w ramach rewitalizacji murów obronnych przy ul. Dębowej, wykonała naprawę zniszczonego muru na prywatnym terenie parafii. Jak stwierdził Burmistrz podczas posiedzenia połączonych komisji Rady Miasta  (27.02.2017) parafia nie ma możliwości samodzielnego naprawienia zniszczeń. Parafia użyczyłaby grunty na czas tzw. trwałości projektu, czyli w przybliżeniu 5 lat. Przewiduje się, że szacowny koszt rewitalizacji wyniesie 3 mln zł, z czego 15 % stanowi udział własny Gminy Miejskiej.

W czasie posiedzenia połączonych komisji rady Miasta, radny Grzmiączka pytał Burmistrza, czy przejęcie gruntów parafii aby móc wyremontować mury nie stanowi obejścia prawa. Burmistrz Wiśniowski zaprzeczył, dodał, że już wcześniej były takie przypadki, iż gmina przejmowała na jakiś czas nieruchomości aby móc zrealizować określony program rewitalizacji.

Radny Korzeniewski zaproponował, aby parafia w zamian za pomoc od miasta przekazałaby 1 hektara ziemi na dodatkowy parking nad jeziorem wielochowskim. Atrakcyjność jeziora rośnie, a obecny parking jest już za mały. Grunty bezpośrednio przy parkingu należą do kościoła. Burmistrz odpowiedział, że poczynił już starania aby dowiedzieć się czy jest możliwość odkupienia kawałka ziemi nad jeziorem. Warunkowe wykonanie inwestycji (w zamian za ziemię nad jeziorem) może być brane pod uwagę.

Do dyskusji dołączył radny Moroz. Stwierdził, że takie postępowanie otwiera furkę, aby inny prywatni właściciele zabytkowych nieruchomości w Lidzbarku Warmińskim, wystąpili do miasta i remont swoich obiektów. W odpowiedzi Radca Prawny powiedział, że każda sprawa jest inna i nad każdą radni dyskutują, nie mamy prawa precedensowego i gmina niczego nie musi, ale może zrobić.

01.03.2017 r. Na posiedzeniu Rady Miasta, radni przegłosowali projekt uchwały przy 14 głosach za i jednym wstrzymującym się (radny Grzmiączka).  Burmistrz powiedział, że rewitalizacja murów obronnych rozpocznie najprawdopodobniej w 2018 r.

 Posted by at 2:14 pm
Maj 232017
 

Właściciele grupy Polmlek
Andrzej Grabowski i Jerzy Borucki

Uroczyste otwarcie zakładu przetwórstwa koncentratu białek serwatkowych odbyła się 23 maja 2017 r. na terenie Polmleku. W wielkim specjalnie na ten cel ustawionym namiocie, część oficjalną rozpoczęli właściciele grupy Polmlek pan Andrzej Grabowski i pan Jerzy Borucki. Przywitali gości m.in. ministra i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryka Kowalczyka,  posłów na Sejm RP: Sławomira Arkadiusza Neumanna, Jacka Protasa, Piotra Cieślińskiego, Rektora UWM prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego, Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego Sławomira Sadowskiego, Starostę Lidzbarskiego Jana Harhaja, Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński Jacka Wiśniowskiego, Wójta Fabiana Andrukajtis, Starostę Makowskiego Zbigniewa Romana Deptułę, Starostę Pułtuskiego Jana Zalewskiego, Burmistrza Miasta Pułtusk Krzysztofa Nuszkiewicza, ksiądza dziekana Jerzego Rożentalskiego oraz wykonawców, projektantów, partnerów inwestycyjnych, dostawców, odbiorców, przedstawicieli świata naukowego, Banku Ochrony Środowiska, Inspekcji Weterynaryjnej, Okręgowych Spółdzielni Mleczarskich a także wszystkich pracowników i emerytów Polmleku.

Symboliczne przecięcie wstęgi

Właściciele podkreślili unikalność zakładu na skalę europejską, szybkość jego budowy, a przede wszystkim fakt, iż w budowie miały udział lokalne firmy oraz polski kapitał. W dalszej części głos zabrali goście. Kulminacyjnym punktem było przecięcie symbolicznej wstęgi oraz poświęcenie zakładu. Po części oficjalnej, chętni mogli zwiedzić nowy zakład w towarzystwie Prezesa Zarządu Polmlek Przemysława Mikołajczyka. Po krótkiej przerwie, poświęconej głównie wizycie w imponującym bufecie, odbyła się konferencja prasowa z właścicielami grupy Polmlek, Ministrem Henrykiem Kowalczykiem oraz Wicewojewodą Sławomirem Sadowskim. Jedno z pytań redaktora portalu NaszLidzbark dotyczyło wpływu tak wielkiej inwestycji na środowisko naturalne. Pan Jerzy Borucki zapewnił, że nowy zakład spełnia wszelkie normy środowiskowe, a woda używana w produkcji pochodzi w całości z odzysku. Część nieoficjalną uświetnił występ mistrzowskiej pary tanecznej Pauliny Dąbek i Karola Choma oraz koncert zespołu Tom Tom.

Poniżej fragment informacji prasowej otrzymanej od organizatora.

3 miliony litrów serwatki na dobę, innowacyjne technologie i standardy farmaceutyczne. W Polsce, a dokładnie w Lidzbarku Warmińskim powstał jeden z największych i najnowocześniejszych zakładów mleczarskich w Europie. Inwestorem jest Grupa Polmlek,  która stała się liderem produkcji białka serwatkowego i laktozy w tej części Europy. Nowa inwestycja Grupy Polmlek to zakład przetwórstwa koncentratu białek serwatkowych (WPC) i cukru mlecznego (laktozy). Z białka produkowanego w Lidzbarku powstają między innymi najwyższej jakości odżywki dla osób aktywnych fizycznie. Czołowi światowi wytwórcy produktów spożywczych dla sportowców już dziś używają WPC z Lidzbarka.

Kompleks zbudowany jest w całości z betonu w technologii ślizgowej, dzięki czemu produkty pozyskiwane są w sterylnych warunkach. Docelowa zdolność produkcyjna to aż 6 milionów litrów serwatki na dobę. Zakład w dużej mierze zbudowano przy udziale polskich inżynierów oraz rodzimych technologii. Budowa jednego z największych zakładów w Europie trwała nieco ponad rok, a doprowadzenie go do pełnej zdolności produkcyjnej zajęło jedynie 6 miesięcy.  Uruchomienie produkcji nastąpiło 30.03.2016 r. – dokładnie rok po rozpoczęciu budowy i zaledwie 17 miesięcy od momentu rozpoczęcia projektu. Przy realizacji inwestycji oraz jej uruchomieniu czynnie brali udział pracownicy Polmleku, którzy obecnie pracują w proszkowni.

Inwestycja warta jest 250 mln złotych i znajduje się na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jako jeden z największych tego typu obiektów w Europie, otwiera zupełnie nowe perspektywy na zagospodarowania składników mleka. Nowoczesna instalacja technologiczna w Lidzbarku Warmińskim daje możliwość wydzielenia z mleka i serwatki bardziej wyspecjalizowanych składników odżywczych, takich jak białka, cukry czy sole mineralne. Stworzenie nowego projektu ma ogromny wpływ na stabilizację i poprawę rynku serwatki w całej Polsce. Dzięki tej inwestycji Grupa Polmlek wytycza nowe trendy gospodarcze, za którymi podążają inne firmy w kraju i Europie.  Od 3 miesięcy przerabia się tu od 2,5 do 3 milionów litrów serwatki dziennie.

 Posted by at 9:56 pm
Maj 212017
 

19 maja 2017 r. Rada Miasta udzieliła Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Sesję zwołaną nietypowo na piątek poprzedziło posiedzenie połączonych komisji Rady Miasta. Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały o udzieleniu absolutorium, nie wnosząc zastrzeżeń do prowadzonej polityki finansowej. Również jednogłośnie przyjęto sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2016 r. przedłożone radzie przez Burmistrza. Tzw. „sesja absolutoryjna” jest szczególnym wydarzeniem w pracy samorządu. Radni wystawiają na niej „ocenę” Burmistrzowi z prowadzonej polityki finansowej za rok ubiegły. Instytucja absolutorium jest jedną z form kontroli organu kolegialnego nad wykonawczym. Nie udzielenie absolutorium, upoważnia Radę Miasta/Gminy do rozpisania referendum w sprawie odwołania Burmistrza/Wójta.

Na zakończenie piątkowej sesji, Burmistrz zwyczajowo złożył podziękowania wszystkim pracownikom i osobom przyczyniającym się do rozwoju miasta. Szczególnie podziękowania skierował pani Skarbnik, która w jego ocenie czyni cuda, swemu zastępcy za skuteczną realizację planów, oraz Radzie Miasta za bardzo dobrą współpracę, czego efekty widać na mieście. Na zakończenie dodał, iż Mamy wyznaczone cele i je realizujemy.

Wiązanki kwiatów Burmistrzowi oraz Skarbnikowi wręczyli Przewodniczący Rady Pan Kędzierski, zastępcy pani Michalak i pan Kabała.

Do projektu uchwały dołączono sprawozdania. Redakcja zachęca do zapoznania się z nimi oraz własnej analizy.

Dochody miasta ogółem za 2016 r. wyniosły 67 431 476,73 zł (87,68% wykonania planu). Wydatki 59.499.859,11 zł ( 80,8% wykonania). Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wynosi 22.903.690,82 zł.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności LDK za 2016 r. TUTAJ

Sprawozdanie merytoryczne z działalności MBP za 2016 r. TUTAJ.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu miasta wraz z częścią opisową TUTAJ

Poniżej dołączamy wykaz zobowiązań finansowych spłacanych przez mieszkańców miasta.

 

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW I UDZIELONYCH PORĘCZEŃ INNYM PODMIOTOM

Zaciągnięto kredyty:

a) termomodernizacja LDK – 724.652,80 zł; spłacono w wysokości 696.915,68 zł.

Pozostało do spłaty- 27.737,12 zł.

b) termomodernizacja OSiR – 203.800,85 zł; spłacono w wysokości 200.287,15 zł.

Pozostało do spłaty – 3.513,70 zł.

c) modernizacja stadionu – 5.720.000,00 zł; spłacono w wysokości 4.948.000,00 zł.

Pozostało do spłaty 772.000,00 zł.

d) budowa kanalizacji sanitarnej osiedle XXX Lecia – 2.844.700,00 zł;

spłacono w wysokości 1.851.200,00 zł. Pozostało do spłaty 993.500,00 zł.

e) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 826.252,00 zł;

spłacono w wysokości 236.048,00 zł. Pozostało do spłaty 590.204,00 zł.

f) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 8.252.400,00 zł;

spłacono w wysokości 1.768.380,00 zł. Pozostało do spłaty 6.484.020,00 zł.

g) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 6.085.742,00 zł;

spłacono w wysokości 1.304.400,00 zł. Pozostało do spłaty 4.781.342,00 zł.

h) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 5.719.974,00;

spłacono w wysokości 817.600,00 zł. Pozostało do spłaty 4.902.374,00 zł.

i) budowa „Term Warmińskich” – 4.749.000,00 zł; spłacono w wysokości 400.000,00

zł. Pozostało do spłaty 4.349.000,00 zł.

Udzielone poręczenia na dzień 31.12.2016 r. dla Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Lidzbarku Warmińskim wynoszą 1.572.942,62 zł.

 Posted by at 1:11 pm
Maj 172017
 

Plakat promujący spotkanie z posłami PO na Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krótkiej 1

17 maja 2017 r.  Platforma Obywatelska wykonała desant na powiaty w warmińsko-mazurskim. Dokładnie o 17.00 w 20 miastach regionu rozpoczęto spotkania posłów z mieszkańcami, aby rozmawiać o programie „Polska Obywatelska 2.0” (deklaracji programowej). Do Lidzbarka Warmińskiego przyjechali posłowie: Rafał Grupiński, Marta Golbik oraz Tomasz Kostuś. Konsultacje programu odbyły się na Zamku Biskupów Warmińskich w Wielkim Refektarzu. Na spotkanie przybyło ok. 70 mieszkańców powiatu. Lidzbarscy posłowie PO w tym samym czasie rozmawiali z mieszkańcami Działdowa (Piotr Cieśliński) i Ostródy (Jacek Protas).

Spotkanie otworzył pan Jan Harhaj, następnie posłowie przedstawili się i opowiedzieli co robią i czym zajmują się w sejmie. Następną część spotkania (główną) poświęcono pytaniom mieszkańców do posłów. Głównie poruszano tematy związane z bieżącą polityką i tematami gospodarczymi. Posłowie mówili o zamachu PiS-u na samorząd lokalny, błędach w zarządzaniu służbą zdrowia, upolitycznieniu sądów czy szkodliwej reformie edukacji (likwidacja gimnazjów). Parlamentarzyści zaznaczyli, iż są pewni wygranej podczas najbliższych wyborów do Sejmu RP oraz tego, że nie wejdą w koalicję z PiS. Dodali, iż utrzymają program 500+, a nawet go rozszerzą. Dodali, że to dzięki poprzedniemu rządowi (PO+PSL) obecna władza miała środki na realizację programu 500+, bowiem to oni wypracowali „górkę” w budżecie. Priorytetem jest zwycięstwo w wyborach samorządowym, a następnie przygotowanie do wyborów parlamentarnych. Zamierzenia i pomysły jak tego dokonać ujawnią w ostatniej chwili, tak aby nie „ukradł” ich PiS. Z wielką dezaprobatą stwierdzili zaangażowanie kościoła katolickiego w politykę popierania PiS-u w wyborach jak też wprowadzenie zakazu aborcji czy tabletek „dzień po” na receptę. Spotkanie trwało ok. 95 minut, zamknął je pan Jan Harhaj. Chętni mogli zostać, aby rozmawiać z posłami indywidualnie.

Próbowaliśmy się dowiedzieć  na jakich zasadach udostępniono pomieszczenia Muzeum Warmii i Mazur na potrzeby partii politycznej. Kierownik lidzbarskiego oddziału muzeum pani Małgorzata Jackiewicz-Garniec telefonicznie odpowiedziała, że salę wynajęto na zasadach komercyjnych. Niestety odmówiła podania dla kogo i za ile, uznając że nie stanowi to informacji publicznej.  Innego zdania była Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie pani Elżbieta Jelińska (przełożona pani Jackiewicz-Garniec) do której zadzwoniliśmy chwile później. Stwierdziła podczas rozmowy telefonicznej, że jak najbardziej taka informacja podlega udostępnieniu i nie rozumie decyzji swojej podwładnej. Pani Dyrektor była zdumiona i zaskoczona, że na terenie muzeum odbędzie się spotkanie partii politycznej, bowiem jest to sprzeczne z obowiązującym prawem w zakresie apolityczności instytucji muzealnych. Zapewniła redakcję, że sprawę wyjaśni i być może wezwie kierowniczkę lidzbarskiego muzeum na „dywanik”. Do sprawy powrócimy.

 Posted by at 10:45 pm