Cze 282016
 

cittaslowMieszkańcy ul. Wiejskiej – bagnet na broń!

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 20 czerwca 2016r. radni ponownie uchwalili dokument pod długaśną nazwą „ Lokalny Program Rewitalizacji  miasta Lidzbark Warmiński w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow”. W aktualnej wersji programu wykreślono z niego ul. Wiejską, a dokładnie kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych. Nie będzie obiecywanego podczas konsultacji docieplenia budynków i ich remontów. W ramach programu, termomodernizacji miały być poddane budynki przy ul. Wiejskiej i Kalinowskiego. Okrągły milion złotych przeznaczonych na te dwie ulice przypadł w całości ul. Kalinowskiego.

Mieszkańcy ul. Wiejskiej powinni zwrócić się do swojego przedstawiciela w Radzie Miasta z pytaniem dlaczego tak się stało i jaką podjął decyzję podczas głosowania. Uczestnictwo mieszkańców w sesji nie było możliwe, bowiem nigdzie nie „wisiało” ogłoszenie o jej zwołaniu. Postępowanie to narusza artykuły zawarte w Konstytucji, Ustawie o Samorządzie Gminnym a nawet Statucie Miasta. Innymi słowy, sesja z 20 czerwca była „tajna”. Miejmy nadzieję, że zapis wideo z jej przebiegu pojawi się na kanale Urzędu Miasta w serwisie YT.

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Warmia także nie mają powodów do zadowolenia. Wykreślono z programu termomodernizację budynków Legionów 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1g i ul. Szwoleżerów 8. Co na to przedstawiciel mieszkańców w Radzie Miasta? Jak głosował? Takie pytania powinny zadać osoby płacące za ogrzewanie mieszkań w tychże budynkach.

Przypomnijmy. Pierwotna wersja programu rewitalizacji podlegała konsultacjom społecznym. To podczas nich redakcja zarzuciła Burmistrzowi umieszczenie na stronie BiP treści programu rewitalizacji w których naruszone zostały dobra osobiste mieszkańców ul. Kalinowskiego i Bema (relacja TUTAJ i TUTAJ). Był oficjalny protest mieszkańców, jednak nigdy nie doczekali się słowa „Przepraszam” od Burmistrza. Minął ponad rok od zakończenia konsultacji. W tym czasie program uległ znaczącym zmianom, wiele jego punktów „wypadło” inne „wskoczyły”. W ocenie redakcji daleko idące zmiany w treści programu, wymagają ponownych konsultacji społecznych, tak aby np. mieszkańcy ul. Wiejskiej mogli wnieść swoje uwagi. Rada Miasta podjęła już decyzję i program w obecnej formie został przyjęty. Redakcja NL uważa za stosowne poprosić organ nadzoru (Wojewodę) o zbadanie sprawy pod kątem braku koniecznych w tej sytuacji konsultacji społecznych. Pismo w tej sprawie już jutro powędruje do Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach programu rewitalizacji powstanie m.in. Ośrodek Aktywizacji Zawodowej za bagatela 2 700 000 zł, zagospodarowanie brzegów Łyny od mostu przy ul Olsztyńskiej (ze słynną rurą, ostatnio wypuszczającą nocą pianę do rzeki) za 6 513 222 zł, modernizacja amfiteatru oraz budowa Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej 10 895 000 zł, renowacja murów obronnych (w tym na parafii przy Placu Kościelnym 3 000 000zł, utworzenie Klubu Wsparcia Rodziny 400 000zł i wiele wiele innych jakże „potrzebnych” mieszkańcom inwestycji. Dzięki tymże działaniom powstanie kilka, kilkanaście miejsc pracy dla … urzędników. Ktoś to musi nadzorować, utrzymywać, rozliczać.

Pełna treść programu do pobrania TUTAJ

 Posted by at 10:48 pm
Cze 262016
 

logo2Na najbliższej Sesji Rady Miasta, radni podejmą uchwałę w sprawie powołania kolejnej stałej komisji. Obecnie jest ich aż pięć i wszystko na to wskazuje, że przybędzie kolejna – komisja kultury. W uzasadnieniu do projektu uchwały czytamy:

W związku z dynamicznym rozwojem turystycznym i kulturalnym Lidzbarka Warmińskiego zaistniała potrzeba powołania stałej Komisji Kultury Rady Miejskiej.

Zadaniem Komisji Kultury będzie opiniowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i szeroko pojętej estetyki miasta.”

Lidzbark Warmiński tak się ukulturalnił, że obecny skład Rady Miasta nie jest w stanie niczego zaopiniować. Przychodzą takie sierotki na komisje i jak pada słowo „kultura” lub „turystyka” wszyscy spuszczają głowy, bo nikt nie rozumie tychże słów. Przewodniczący Rady Miasta pan Kędzierski, aby nie dopuścić do dalszego paraliżu prac rady, zaproponował powołanie specjalnej jednostki, zajmującej się wyłącznie tymi dwoma słowami. Oczywistym jest, iż ta speckomisja nie będzie pracowała za darmochę. Mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego z radością złożą się na ich wypłaty, przecież chodzi tu o strategiczną gałąź rozwoju tego pięknego miasta. Gród nad śmierdzącą Łyną staje się przecież nie lada atrakcją turystyczną, co potwierdzają niezliczone tłumy przyjezdnych (najłatwiej spotkać ich pod Lidlem). Także kultura rozwija się w zastraszającym tempie, długie kolejki w pobliżu bibliotek nie są przypadkowe (obok jest sklep z używaną odzieżą, więc łatwo wyciągnąć mylne wnioski).

W 2015r. mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego złożyli się na diety radnych w wysokości 191 213zł.

Przewodniczący Rady Miasta pan Kędzierski Andrzej otrzymuje co miesiąc 1 987,27zł diety

Wiceprzewodniczący Rady Miasta:  Michalak Dorota, Kabała Andrzej po 1 232,11zł miesięcznie

Przewodniczący stałych komisji: Korzeniewski Wojciech, Serwach Agnieszka, Jaskólska Wioletta, Moroz Przemysław, Kurto Józef otrzymują 1 232,11zł każdego miesiąca.

Wiceprzewodniczący stałych komisji: Pasternak Piotr, Naumczyk Tomasz, Łagocka Iwona, Grzmiączka Marek, Dryzelenko Andrzej, ich diety wynoszą 844,59zł

Taki zwykły radny dostaje co miesiąc nędzne 745,23zł, są to: Brodowski Adam oraz Kardymowicz Damian.

Z powyższego wynika, że tylko 2 radnych otrzymuje podstawową dietę, pozostali nieco lub sporo więcej. Należy przypomnieć, iż kwoty te są zwolnione z podatku i nie trzeba ich uwzględniać w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Powołanie nowej stałej komisji „w sam raz” zagospodaruje ostatnich dwóch radnych z „gołą” dietą.

Lidzbark Warmiński to bardzo bogate miasto, skoro stać nas na opłacanie kolejnych funkcji w Radzie Miasta. Idąc podobnym tokiem rozumowania, można by powołać np. komisję „zadłużeniową” – w uzasadnieniu przeczytamy – w związku z dynamicznym wzrostem zadłużenia mieszkańców z tytułu opłat za mieszkania komunalne proponujemy powołanie specjalnej komisji. Do zadań komisji należeć będzie przeanalizowanie wieloletniego fatalnego zarządzania mieniem komunalnym, marnotrawieniem środków wraz z  przyczynami doprowadzenia do ruiny większości nieruchomości zarządzanych przez ABK.

 Posted by at 10:03 pm
Cze 252016
 

Pisać o władzy można pozytywnie, komentować bez cienia wątpliwości – takie założenia przyświecają Burmistrzowi Wiśniowskiemu. Nie toleruje on krytyki, szczególnie kiedy ta dotyczy poziomu redakcji jego tekstów, licznych błędów ortograficznych czy zasad gramatyki. Zdawałoby się, że człowiek kończący dwie wyższe uczelnie (jak podaje na swoim profilu FB) powinien umieć napisać choćby prosty tekst. Nic podobnego, człowiek reprezentujący w tzw. „świecie” nas mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego – nie umie poprawnie napisać kilku zdań. Czytając jeden z ostatnich komentarzy na profilu FB Burmistrza Jacka Wiśniowskiego, było mi po prostu wstyd za naszego Burmistrza. Poniżej ów komentarz.

szerek czynności screen1

Odpowiedziałem na niego, wskazując, że teksty pisane przez Burmistrza przed publikacją powinien sprawdzić jakiś uczeń szkoły podstawowej. „Szerek czynności” jest nie tylko błędem ortograficznym, ale świadczy o ogólnym poziomie wykształcenia (prócz innych błędów w tym wpisie). Powyższy artykuł nie powstałby, gdyby pan Burmistrz nie skasował mojego krytycznego komentarza, przy okazji nieudolnie poprawiając swój własny (nadal są w nim błędy). Poniżej „poprawiony” przez Burmistrza komentarz na FB.

szerek czynności screen_cr

Nikt nie jest doskonały, ale wydaje się, iż osoba reprezentująca to piękne miasto powinna wrócić do szkoły podstawowej nie na przemowy, ale po nauki. Kasowanie krytycznych komentarzy to klasyczna postawa osób mających problemy z samooceną. Kasowanie krytyki to także przejaw określonej postawy, postrzegania rzeczywistości poprzez pryzmat swojej osoby. Prosimy, panie Burmistrzu – przed publikacją pana tekstu gdziekolwiek w miejscu publicznym, powinna go przeczytać osoba znająca choćby podstawy języka polskiego.

link do komentarza na profilu FB: TUTAJ

 Posted by at 10:51 pm
Cze 232016
 

W czasie pełnienia przez niejakiego Protasa Jacka funkcji Marszałka Województwa…

budynek2Prokuratura Okręgowa w Olsztynie w dniu dzisiejszym skierowała do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko m.in. Władysławowi B., któremu zarzucono dokonanie sześciu przestępstw m.in. tego, że:

w okresie od lipca 2014 r. do dnia 27 listopada 2014 r. w Olsztynie, po uprzednim złożeniu Igorowi H., w związku z pełnioną przez niego funkcją Dyrektora jednego departamentów i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obietnicy udzielenia korzyści majątkowej w kwocie 27 000 zł., działając wspólnie i w porozumieniu z Tadeuszem Z. w okresie do dnia 27 listopada 2014 r.   udzielił wymienionemu korzyść  majątkową   w łącznej kwocie co najmniej 20 000 zł. w związku z realizacją na rzecz wskazanego Urzędu zamówienia publicznego o nazwie „Przeprowadzenie kampanii medialno-wizerunkowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w wybranych miastach regionu w związku z realizacją imprez promujących żywność naturalną, tradycyjną, regionalną i lokalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 roku” świadczonego przez spółkę Władysława B. i Tadeusza Z.

– tj. o przestępstwo z art. 229 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

Inne przestępstwa, które zarzuca się Władysławowi B. to czyny z art.  230 § 1 kk w zw. z art. 231 § 2 kk w zw. z art.  21 § 2 kk, w zw. z art.  11 § 2 kk i w zw. z art.  12 kk, art.  305 § 1 kk, art. 231 § 2 kk w zw. z art.  21 § 2 kk (dwukrotnie), z art. 231 § 1 kk w zw. z art.  21 § 2 kk.

Tym samy aktem oskarżenia objętych zostało jeszcze dwóch innych przedsiębiorców, to jest Tadeusz Z. (zarzut analogiczny do opisanego powyżej) oraz Paweł K., któremu zarzuca się wywieranie wpływu na dwa postępowania przetargowe. Pierwsze z nich dotyczyło realizowanej przez Urząd Gminy Dywity, dostawy na rzecz tegoż Urzędu ekranu diodowego reklamowo-informacyjnego wraz z montażem i uruchomieniem w miejscowości Dywity. W zamian za udział w tych działaniach oskarżony miał obiecać udzielenie Władysławowi B., korzyści majątkowej w kwocie 10.000 zł, która miała zostać przekazana wymienionemu poprzez opłacenie przez jego firmę faktury za wykonanie fikcyjnej usługi – tj. o przestępstwo z art. 230a § 1 kk w zw. z art. 12 kk.  Inny czyn jaki zarzuca się Pawłowi K. to wpływanie na organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii medialno–wizualnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w wybranych miastach regionu w związku z realizacją imprez promujących żywność naturalną, tradycyjną, regionalną i lokalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 r. Po wejściu w porozumienie z Władysławem B, w dniu 3 czerwca 2014 r. oskarżony miał uzyskać od niego wypełniony formularz ofertowy zawierający m.in. proponowaną  cenę za wykonanie usługi  tj.  445.000 zł. brutto z załącznikami  i następnie  przedstawił go jako ofertę swojej firmy w ramach wskazanego wyżej zamówienia publicznego, a przy tym podmiot Władysława B., złożył ofertę o niższej cenie opiewającej  na kwotę 350.000 zł. brutto, co umożliwiło mu uzyskanie tego zamówienia i czym działał na szkodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie i Skarbu Państwa – tj. o  przestępstwo z art.  305 § 1 kk.

Na mocy wskazanego wyżej aktu oskarżenia przed Sąd postawiony zostanie Igor H. – w związku z zarzutem o przestępstwo z art. 228 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w opisie odpowiadające temu opisanemu na początku niniejszego komunikatu.

Bożena W.-Z., została oskarżona o to, że jako dyrektor jednego z Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego przekroczyła swoje uprawnienia w ten sposób, że w związku prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zamówieniem publicznym na wyłonienie podmiotu mającego za zadanie organizację i obsługę w dniu 5 listopada 2014 r. konferencji podsumowującej wdrożenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko – mazurskim w 2014 r. pn. „Człowiek podstawą rozwoju regionu”, przekazując do Władysława B. informację o kwocie jaka była przeznaczona na realizację opisanego na wstępie zamówienia – tj. 77.000 zł, czym działała na szkodę interesu publicznego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko– Mazurskiego w Olsztynie i Skarbu Państwa oraz prywatnego  uczestników opisanego postępowania ofertowego, to jest o przestępstwo z art. 231 § 1 kk.

Z kolei Joannie W.-Dz., Kierownikowi jednego z biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego zarzucono dokonanie przestępstwa z art. 231 § 2 kk to jest przekroczenia uprawnień w trakcie organizowania przez ten Urząd przetargu  nieograniczonego na przeprowadzenie kampanii medialno–wizualnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w wybranych miastach regionu w związku z realizacją imprez promujących żywność naturalną, tradycyjną, regionalną i lokalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 r. a nadto w związku z organizacją w dniach 6-7 września 2014 r. „Olsztyn Green Festiwal” i jego obsługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia transmisji audio-wideo na żywo.

Ewa D. , inspektor jednego z biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko– Mazurskiego została oskarżona o przekroczenie swoich uprawnień w związku z organizacją i obsługą medialną II Biegu Europejskiego, który odbył się w Olsztynie w dniu 5 października 2014 r. – tj. o przestępstwo z art. 231 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Innym oskarżonym w rzeczonej sprawie jest Mirosław G., inspektor ds. informatyzacji Urzędu Gminy w Dywitach, którego obwinia się o przestępstwo z art. 231 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, to jest o przekroczenie o uprawnień w związku postępowaniem przetargowym organizowanym przez wskazany urząd (opis powyżej) poprzez między innymi przekazywanie Władysławowi B. kwestii technicznych w zakresie miejsca, sposobu montażu, zasad eksploatacji ekranu itd.

Za przestępstwo z art.. 231 § 2 kk, grozi kara pozbawienia wolności do lat 10, z art. 228 § 1 kk, art. 230a § 1 kk oraz 229 § 1 kk – do lat 8,  z art. 231 § 1 kk – do lat 3 oraz art.  305 § 1 kk – do lat 3.

Oskarżeni w toku śledztwa zasadniczo nie przyznawali się do popełnienia zarzucanych przestępstw, składali wyjaśnienia, w których albo przeczyli ustalonym w sprawie okolicznościom albo w odmienny sposób interpretowali badane w sprawie zdarzenia.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

Zbigniew Czerwińsk

 Posted by at 5:49 pm
Cze 202016
 

chodnik Kresowa3Kolejny absurd w naszym mieście, i jak tu się nie powstrzymać od nazwania kogoś kto to wymyślił zwyczajnym debilem. Na ulicy Kresowej W Lidzbarku Warmińskim Włodarze postanowili zrobić zatokę parkingową, czasem zdarza się tak że auta które chcą wyjechać z LDK napotykają na korki, więc postanowiono zrobić zatokę. Dosztukowano kawałek chodnika, postawiono odpowiednie znaki pionowe i poziome informujące o sposobie parkowania aut na ulicy, jednak ktoś chyba celowo nie zauważył jak wysoki pozostał tam krawężnik, a jak wysoki pozostał to widać na jednym ze zdjęć. Widziano tu nawet Burmistrza robiącego zdjęcia tego parkingu, a i nie ma się co dziwić bo dobrą robotę trzeba udokumentować , więc żeby było jaśniej pod znakiem powinni umieścić informację że jak ktoś przerwie oponę albo wygnie felgę to po zwrot ubezpieczenia powinien zgłosić się do wiadomej firmy, prowadzonej kiedyś przez obecnego Burmistrza. I ktoś mówi że rondo na Wiejskiej to bzdura ale i tu mamy nie mniejszy przykład głupoty. Nic tylko zaprosić Panów od absurdów drogowych.

źródło: profil FB Leszek Waga, zdjęcia Leszek Waga

 Posted by at 9:24 pm