Maj 282015
 
"PO się sypie" - radny Marek Grzmiączka VIII Sesja Rady Miasta

„PO się sypie” – radny Marek Grzmiączka VIII Sesja Rady Miasta

Od pierwszych chwil trwania sesji, radni z WNMO przypuścili zorganizowany atak na osobę Burmistrza. Podczas dyskusji nad sprawozdaniem z pracy Burmistrza, głos zabierali wyłącznie radni z ugrupowania WNMO (związanego z PO). Najpierw radny Moroz pytał o budowę punktów świetlnych na ul. Astronomów i związane z tym spore koszty. Burmistrz odpowiedział, że jest to zapisane w planie inwestycji na ten rok i nowe latarnie będą rozmieszczone przy garażach jeszcze w tym roku. Następnie radna Serwach pytała o zakup sceny plenerowej i cel spotkania Burmistrza z wiceministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Scena została zakupiona na własność za 31 tys zł i jak stwierdził pan Wiśniowski będzie dobrze służyła przez wiele lat. Z wiceministrem spotkał się w celu omówienia problemów przy przebudowie amfiteatru, a w szczególności spraw związanych z ruchomym zadaszeniem. Mowa była także o włączeniu  naszego zamku do projektu miejsc szczególnie ważnych dla historii naszego państwa. Dalej radny Kurto zainteresował się, czemu Burmistrz zleca audyty zewnętrze dla inwestycji jeszcze nie zakończonych, jak Oranżeria, czy wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Bartoszyckiej. Odpowiadał pan Makiewicz – takie wymagania nakłada Urząd Marszałkowski aby potwierdzić prawidłowość procedur związanych z realizacją inwestycji. Najcięższe działa wytoczył na koniec radny Moroz. Mimo, iż działki w strefie ekonomicznej staniały o 40% to nadal nikt nie interesuje się ich zakupem. Burmistrz wcześniej obiecywał, że przyciągnie inwestorów, jaki pomysł ma Burmistrz aby rozwiązać ten problem. Radny Moroz pytał także jak wygląda sprawa regulowania należności za części wspólne w ośrodku w Kłębowie. Burmistrz w odpowiedzi potwierdził, iż złożył taką deklarację tuż po ślubowaniu odnośnie przyciągnięcia inwestorów do strefy ekonomicznej. Ruszyła mocna promocja na stronach internetowych, założony został Facebook (choć Mark Zuckerberg twierdzi że to jego dzieło), oferta inwestycyjna sporządzona została w 3 językach. Wysyłane są informacje do różnych podmiotów gospodarczych o możliwościach inwestycyjnych w strefie, przeprowadzone zostały 2 konferencje z przedsiębiorcami i inne działania promocyjne. Burmistrz ma nadzieję, że przełamie ten niekorzystny impas. Cudotwórcą nie jestem, ale nie odpuszczę sobie  – stwierdził Burmistrz. Na pozostałe pytania radny otrzyma odpowiedź na piśmie. W dyskusji nad dalszymi projektami uchwał nadal aktywni pozostawali radni z pod znaku komitetu wyborczego WNMO. Głos zabrali radny Brodowski, radna Michalak i Serwach.

Projekt uchwały dotyczący zwiększenia kwoty finansowania inwestycji Termy Warmińskie został przyjęty głosami radnych z WNMO i radnego Naumczyka. Radni z 5Gmin byli przeciwni zwiększaniu kwoty finansowania.

Długą dyskusję dotyczącą przyjęcia planu rozwoju Lidzbarka Warmińskiego rozpoczął radny Brodowski. Wskazał, iż projekt został przygotowany przez poprzedniego Burmistrza, po czym został on poddany konsultacjom społecznym. Zarzucił obecnemu Burmistrzowi, iż wprowadzając zmiany w planie rozwoju nie konsultował ich z mieszkańcami. Dostało się także radnym z 5Gmin, którzy wstrzymali się od głosu opiniując projekt na komisjach. Radny Brodowski stwierdził, że nie akceptują planu, hamują i blokują a w zamian nie proponując nic od siebie. Radny Grzmiączka w odpowiedzi oświadczył, że plan rozwoju miasta w znaczniej mierze dotyczy powstania uzdrowiska i tu rodzą się wątpliwości. Sceptycyzm radnych z 5Gmin wynika z faktu, iż utworzenie uzdrowiska nie zostało poprzedzone żadnymi wyliczeniami natury ekonomicznej czy społecznej. Przy podejmowaniu tak ważnych decyzji potrzebne są wyliczenia, wyliczenia, wyliczenia. Stąd radni 5Gmin wstrzymają się od głosu. Radny Brodowski – skoro mamy starzejące się społeczeństwo to co jak nie uzdrowisko? Burmistrz – plan rozwoju lokalnego został uzupełniony o projekty wynikające z dotacji przyznanych w ramach Cittaslow, a te były konsultowane z mieszkańcami.

Radny Kabała wniósł propozycje uzupełniające do planu rozwoju lokalnego:

– zabezpieczenie środków na analizę społeczną i ekonomiczną dla powstania uzdrowiska ok. 50 tys

– rewitalizacja placów zabaw na miarę 21 wieku ok. 500 tys zł
 

Propozycja radnego Kabały została odrzucona głosami radnych z WNMO i radnego Naumczyka. Od głosu wstrzymał się radny Pasternak. My mamy uzdrowisko do zaoferowania, a państwo zupełnie nic  – zwrócił się do radnych 5Gmin radny Pasternak. Plan rozwoju Lidzbarka Warmińskiego został przyjęty, radni z 5Gmin wstrzymali się od głosu.

Punkt 15 obrad sesji -Interpelacje radnych. Radny Moroz prosi o wyjaśnienie na czyj wniosek powstało miejsce parkingowe dla inwalidów na os.  XXX-lecia PRL, przed budynkiem nr 16. Jaka jest podstawa prawna do tego, aby takie miejsce mogło powstać na terenie osiedla domów jednorodzinnych, jakie były względy aby takie miejsce powstało. Wnosi także o wyjaśnienie dlaczego zmieniono (podwyższono) tonaż pojazdów mogących wjechać na całe osiedle XXX-lecia PRL z 3,5T na 6T. Na jakiej podstawie i na czyj wniosek dokonano tej zmiany. Pozostali radni także zgłosili szereg interpelacji, związanych głównie z lokalnymi problemami występującymi w obszarach swego działania.

Radny Grzmiączka – w związku z pracami nad zmianą Statutu Miasta i jego ujednoliceniem, ma nadzieję, że Rada zdąży przed następną sesją wprowadzić poprawkę dotyczącą możliwości złożenia przez mieszkańców obywatelskiego projektu uchwały. Radny dał do zrozumienia, że prace z tym związane idą opieszale, a rada rzuca kłody inicjatywie obywatelskiej.

– Karda Dużej Rodziny NIE, projekt uchwały obywatelskiej NIE – dla kogo tu jesteśmy? Panowie! PO się sypie, PO się sypie, a wy się zachowujecie w tej chwili jak nie wiem kto. Mamy służyć ludziom a nie [nieczytelne słowo], tylko tyle chciałem powiedzieć – z oburzeniem stwierdził radny Grzmiączka. Sprawa jest podjęta i trwają prace nad wprowadzeniem takich zapisów – kontruje radny Kędzierski. Radny Korzeniewski – nie życzę sobie takich sugestii. Radny Brodowski (członek PO) – nie do końca rozumiem co ma za znaczenie czy ktoś jest w platformie czy nie, ważne że służy mieszkańcom […] ja generalnie wiem, że służę […].

W wolnych wnioskach mieszkaniec miasta bardzo sceptycznie odniósł się do pomysłu powstania uzdrowiska. Wystarczy poszukać w projektach unijnych przeznaczonych na województwo  i wybrać te realne, a nie szukać czegoś co ma być pomnikiem obecnej władzy.

Powyższy tekst jest  skróconą i niepełną relacją z sesji z racji sensownej objętości artykułu.  Pełny jej zapis audio znajduje się poniżej (107 minut).

 

 

 

 

 

 Posted by at 2:07 am
Maj 262015
 

Na dzisiejszym posiedzeniu komisji Rady Miasta omówiono projekty uchwał jakie zostaną podjęte na środowej sesji. Warto zwrócić uwagę na dwie, zdaniem redakcji najważniejsze projekty:

Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na lata 2014-2020.

najwyższa-średnia-wiekuTo strategiczny dokument dla miasta, wskazujący kierunki jego rozwoju. Opracowany jeszcze przez poprzedniego Burmistrza zakłada, że przyszłość Lidzbarka Warmińskiego nierozerwalnie związana jest z powstaniem uzdrowiska. Potwierdza się przy tym założenie, iż nowe miejsca pracy związane będą z obsługą infrastruktury uzdrowiskowej (koszenie trawników, odśnieżanie itp.). Bezrobocie ma spaść także za sprawą zapotrzebowania na masażystów w szpitalu uzdrowiskowym, przynajmniej takie głosy pojawiły się dzisiaj na komisjach. Świetlaną przyszłość Lidzbarka Warmińskiego jako miasta uzdrowiskowego miała potwierdzić wizyta Burmistrza Jacka Wiśniowskiego i radnego Damiana Kardymowicza w Ciechocinku. Zobaczyli na miejscu jak działa uzdrowisko, jak wygląda infrastruktura, obiekty uzdrowiskowe, wachlarz zabiegów leczniczych i co najważniejsze jakie korzyści przynosi to dla gminy. Wizytę w najbardziej znanym polskim uzdrowisku i wyciąganie na tej podstawie wniosków dla naszej gminy jest dość karkołomnym zabiegiem. Równie dobrze, można pojechać do Zakopanego, przekonać się, że dzięki turystom da się żyć i forsować nasze miasto jako turystyczne. Tam są góry, więc czemu u nas nie usypać jakiejś? Należy tutaj przypomnieć, że Ciechocinek posiada najwyższą średnią wieku mieszkańców w skali kraju (46,66)! Kolejne miejsca zajmują także gminy uzdrowiskowe jak Polanica-Zdrój i Szczawno Zdrój. Czyżby więc plan rozwoju lokalnego miał za zadanie „wypłoszyć” młodych ludzi, a miasto uczynić domem spokojnej starości? Obecnie średnia wieku Lidzbarczan to 40,4 lata, a posiadanie statusu gminy uzdrowiskowej znacznie przyspieszy tak niechciane zjawisko „starzenia” lokalnej społeczności. Komu więc ma służyć ten wielki plan przekształcenia naszego miasta w ośrodek turystyczny? Z pewnością nie jego mieszkańcom. Przypomnijmy, iż pan Jacek Wiśniowski podczas kampanii wyborczej był gorącym przeciwnikiem powstania uzdrowiska.

Uchwała w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania na realizację projektu pn.: „Termy Warmińskie”.

Już w środę zapadnie decyzja o zwiększeniu kwoty dofinansowania do wysokości 12 094 137,44 zł na dokończenie budowy Term Warmińskich, co stanowi 50% faktycznych kosztów projektu budowy kompleksu. Ostatnia transza pochodzić będzie z kredytu jaki gmina zaciągnie na ten cel (4.749.000zł). Miejmy nadzieję, że przedstawiciel miasta w negocjacjach z przyszłym operatorem Term, zdoła wprowadzić zapis, iż sponsorzy obiektu (czyli mieszkańcy miasta) będą mogli z niego korzystać na bardzo preferencyjnych warunkach.

Posiedzenie komisji trwało ponad 2 godziny i upłynęło w miłej i spokojnej atmosferze. Radni wnikliwie analizowali każdą z proponowanych uchwał, wywiązywała się także nieznana wcześniej – merytoryczna dyskusja. Jedną z najdłużej omawianych spraw, było przekazanie policji 4,5 tys zł na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego. Z rozrzewnieniem należy wspomnieć czasy, kiedy Rada Miasta zatwierdziła przystąpienie gminy miejskiej do współfinansowania budowy Term Warmińskich –trwało to zaledwie kila minut.

 Posted by at 12:50 am
Maj 252015
 
podział

grafika: onet.pl

Wyniki sondażowe wskazują, że nowym Prezydentem RP zostanie pan Andrzej Duda. W skali kraju uzyskał on 52% poparcia, a jego kontrkandydat pan Bronisław Komorowski 48%.

W Lidzbarku Warmińskim zdecydowanie wygrywa urzędujący jeszcze Prezydent Komorowski z poparciem 60,3%, pan Duda 39,7%, przy frekwencji 51,5% (w pierwszej turze 47,59%). Prezydent Komorowski pokonuje rywala we wszystkich obwodowych komisjach wyborczych (brak danych z komisji w szpitalu).

W Lidzbarku Warmińskim oddano głosów ważnych:

Duda Andrzej – 2590

Komorowski Bronisław – 3925

 

 

 Posted by at 1:28 am
Maj 232015
 

silenceCisza wyborcza jest domeną młodych demokracji, wprowadza się ją tam gdzie, spory polityczne miewają podwyższoną temperaturę. Dojrzałe systemy demokratyczne jak w USA czy Wielkiej Brytanii, takiego narzędzia dyscyplinującego przedwyborczy ład już nie potrzebują. Tam kultura polityczna, okrzepła wielowiekową tradycją, stoi na znacznie wyższym niż ta polska. W miarę postępu technologicznego i przeniesieniu znacznej części agitacji politycznej do internetu, przepisy jej zakazujące wydają się anachronizmem. W „sieci” kampania wyborcza trwa w najlepsze i żaden zakaz nie zdoła tego zmienić.

Pojęcie „cisza wyborcza” jest swoistego rodzaju skrótem myślowym, zakazów określonych w art. 107 Kodeksu Wyborczego.

Art. 107.1. W dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione.

Pojęcie agitacji wyborczej wyjaśnia art. 105 KW,

Art. 105.1. Agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie, do głosowania w określony sposób lub do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego.

A tego czym jest materiał wyborczy art. 109 KW

Art. 109.1. Materiałem wyborczym jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami.

Złamanie prawa w zakresie określonym art. 107 KW jest wykroczeniem, a publikowanie sondaży przedwyborczych występkiem zagrożonym nałożeniem grzywny do 1 mln zł. Za każdym razem o tym, czy doszło do złamania ciszy wyborczej decyduje sąd i to on rozstrzyga o rodzaju kary. Osoba, która zauważy łamanie ciszy wyborczej powinna zawiadomić policję.

 Posted by at 10:53 pm
Maj 222015
 

Niniejszy wpis stanowi prywatną opinię jego autora.

dudakomorowskiDzisiaj ulice naszego miasta rozbrzmiewały gorącymi dyskusjami mieszkańców ma temat niedzielnego głosowania. Starszy jegomość, właściciel firmy mówił do znajdujących nieopodal mężczyzn „w pierwszej turze głosowałem na Kukiza, a teraz nie ma na kogo głosować”, dwie młode damy siedzące na ławce rozmawiały o wyborach i swoim poparciu dla „antysystemowca” i braku kandydata w II turze. Moi znajomi (tak, tacy jeszcze są), także głosowali na Kukiza, a teraz mają ogromne wątpliwości na kogo oddać głos. Powstają pytania: czy popierać obecnego Prezydenta, a tym samym umacniać partyjną mafię, czy wesprzeć Dudę i stojącego za nim jak cień prezesa Kaczyńskiego z jego fanatycznymi współpracownikami? Żaden z kandydatów nie spełnia oczekiwań wielu z nas, żaden kandydat nie jest także w stanie wypełnić składanych obietnic, jednak ktoś musi wygrać niedzielne wybory. Swój głos oddam na Andrzeja Dudę, wybierając tym samym mniejsze zło. Absolutnie nie podzielam większości przekonań tego pana, w szczególności stojących za nim sekciarskich mocodawców. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że pan Komorowski zupełnie nie sprawdził się w roli Prezydenta nas wszystkich, to teraz szansę należy dać komuś młodszemu i bardziej wykształconemu, który być może nie przyniesie takiego wstydu nam Polakom.

Prezydent Komorowski zachowuje się jak niedźwiedź przebudzony 5-letniego snu zimowego. Wychodzi z ciepłego legowiska na ulicę i prosi ludzi o szansę na kolejny długi sen, podczas którego nie będzie robił absolutnie nic. Zdolny jest przy tym obiecać wszystkim dosłownie wszystko, aby tylko móc dalej spać w pałacu prezydenckim. Swoją nagłą aktywność tłumaczy, że po I turze wyborów „odebrał sygnał od społeczeństwa”. Lidzbarczanie takie sztuczki znają doskonale, do złudzenia przypomina to metamorfozę byłego Burmistrza, kiedy po przegranej w I turze, nagle wyszedł do ludzi, chodził po mieszkaniach i obiecywał co tylko się da. Obecny schemat zachowywania się Prezydenta jest identyczny, nacechowany butą i ignorancją wobec obywateli czyli cechami jakże charakterystycznymi dla obecnej partii rządzącej krajem.

Mam nadzieję, że zmiana w pałacu prezydenckim wyjdzie nam na dobre . W jesiennych wyborach poprę ruch społeczny Pawła Kukiza, bowiem to ostatnia deska ratunku dla naszego kraju. Jeśli i to zawiedzie społeczeństwo wyjdzie na ulice i obali ten chory rząd siłą.

 Posted by at 10:38 pm