Sty 292015
 

vlcsnap-2015-01-29-22h37m27s16329 stycznia 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się IV Sesja Rady Powiatu zwołana na wniosek Zarządu Powiatu. Porządek obrad przewidywał tylko 7 punktów, więc cała sesja trwała krótko – zaledwie 12 minut. Na wstępie Starosta udzielił informacji na temat budowy Term i zaprosił chętnych radnych na plac budowy aby sami się przekonali o postępach prac.

Jednak najważniejszym punktem była zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2015 r. Radni zabrali 350 tys zł na wykonanie dokumentacji przebudowy mostu w Kotowie i środki te przeznaczyli na dokończenie Term Warmińskich. Mieszkańcy Kotowa i okolicznych wsi będą musieli jeszcze trochę poczekać na remont mostu.

W poszukiwaniu oszczędności, Rada Powiatu podniosła diety wypłacane radnym, członkom zarządu, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, wiceprzewodniczącemu rady, przewodniczącym komisji stałych i członkom Komisji Rewizyjnej. Podwyżki nie są znaczne (ok. 25-30zł) lecz pokazują w jakim kierunku zmierza Rada Powiatu. Uchwała nie została przyjęta jednomyślnie, przeciw głosowali: radny Kuźniewski, Kuźniewski i Ramotowski.

Uchwalono nową, nie stosowaną wcześniej opłatę za korzystanie z przystanków autobusowych, których właścicielem jest Powiat (czyli jego mieszkańcy). Wprowadzono opłatę w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Starostwo szacuje, że miesięcznie jest 13 800 zatrzymań, co przy stawce 0,05 zł da 690 zł dochodu miesięcznie. Opłatę przewoźnicy muszą uiszczać kwartalnie i to z „góry”.

Cała sesja trwała niecałe 12 minut i jest w całości przedstawiona na poniższym materiale wideo.

 Posted by at 10:41 pm
Sty 292015
 

vlcsnap-2015-01-29-01h03m09s24 Sesja Rady Miasta Lidzbark Warmiński odbyła się 28 stycznia 2015 r. w nowej aranżacji układu stolików sali konferencyjnej. Centralne miejsce zajął ekran na którym wyświetlane były aktualne projekty uchwał poddanych pod głosowanie. Po lewej stronie sali, zasiadła opozycja mająca mniejszość , a po prawej druga opozycja mająca większość głosów. Sala zapełniona do ostatniego miejsca, co bardzo cieszy, bowiem w końcu na sesje zaczęli przychodzić zwykli mieszańcy miasta. Sesja trwała 2,5h i była wyjątkowa nie tylko pod względem długości jej trwania, ale także jej niecodziennego przebiegu. Poniżej omówienie najciekawszych fragmentów sesji wraz z krótkim komentarzem.

Wielkim zaskoczeniem był wynik głosowania w sprawie odwołania Skarbnika Miasta. Radni odrzucili projekt uchwały co wywołało spore zamieszanie. Radny Kabała już podczas posiedzenia komisji zasugerował, że miasta nie stać na utrzymanie 2 jednoczesnych etatów Skarbnika. Projekt przygotowany przez Burmistrza przewiduje, że dotychczasowy Skarbnik będzie otrzymywać wynagrodzenie jeszcze przez 3 miesiące bez konieczności świadczenia pracy. W tym czasie w UM będzie pracował nowy Skarbnik, któremu także trzeba wypłacić wynagrodzenie.

Głosowanie w sprawie odwołania Skarbnika Miasta:

Za – 5 głosów Radni – Korzeniewski, Moroz, Kurto, Michalak, Kędzierski

Przeciw – 6 głosów – Radni – Naumczyk, Kabała, Grzmiączka, Dryzelenko, Kardymowicz, Łagocka

Wstrzymali się – 4 głosy – Radni Pasternak, Serwach, Brodowski, Jaskólska

Przewodniczący Rady wydawał się wyraźnie zaskoczony taki wynikiem. Rolę Przewodniczącego przejęła pani Grzegorzewska -Sekretarz Miasta i to ona ogłosiła decyzję rady, następnie udzieliła głosu radnej Łagockiej. Następnie głos zabrali: Skarbnik, Sekretarz Miasta a także radni – Łagocka, Brodowski, Kędzierski i Burmistrz Wiśniowski. Dalszy przebieg sesji w tym punkcie przebiegał wg. wzorców demokracji przyjętych na Białorusi. Pani Grzegorzewska zaproponowała ogłoszenie przerwy w obradach, aby zastanowić się nad rozwiązaniem jej zdaniem patowej sytuacji. Przewodniczący Kędzierski ogłosił przerwę, a Burmistrz Wiśniowski, jak za starych dobrych czasów swojego poprzednika, zaprosił radnych do swojego gabinetu. Tam za zamkniętymi drzwiami i bez świadków poddał modyfikacji sumienia radnych wg. których przecież głosują. Mamy więc do czynienia z podwójnymi standardami demokracji – jednym dla publiczności, a drugim w zaciszu gabinetu Burmistrza.

Po 30 minutach przerwy przewodniczący wznowił obrady. Zgłoszony wniosek o reasumpcję  poparło 15 radnych, następnie odbyło się ponowne głosowanie w sprawie odwołania Skarbnika Miasta. Tym razem 12 radnych było „za”, a 3 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec takiego wyniku powtórnego głosowania, pani Piasecka została prawdopodobnie odwołana ze stanowiska Skarbnika Miasta. Następnym punktem obrad sesji było powołanie nowego Skarbnika, którego tożsamości zgromadzeni goście jednak nie poznali, bowiem ani razu nie padło imię i nazwisko. Dalej były już kwiaty i życzenia dla pani Piaseckiej i jej następczyni pani Procajło. Reasumpcja czyli ponowne głosowanie nad tym samym projektem uchwały jest dopuszczalne, ale pod pewnymi ściśle określonymi warunkami. Z pewnością nie należą do nich wynik głosowania nie po myśli autora projektu, czyli Burmistrza.

 

Bardzo burzliwy przebieg miał punkt obrad sesji pod nazwą „wolne wnioski”. Trener Pietkiewicz przez 15 minut prezentował osiągnięcia sekcji tenisa stołowego, podkreślając jednocześnie, że jego utrzymanie pochłania niewielkie zasoby z budżetu miasta. Kontrę przedstawiła radna Michalak, argumentując iż inne dyscypliny sportowe przyciągają znacznie więcej publiczności jak np. motocross czy piłka nożna i tam też są potrzebne pieniądze. Wspomniała czasy, kiedy Lidzbark Warmiński posiadał 3-ligową drużynę piłki nożnej, a na stadion przychodziły tłumy kibiców. Burza rozpoczęła się po wystąpieniu pana Brodowskiego, który odczytał pismo prezesa LUKS Warmia Lidzbark Warmiński pana Sienkiewicza w którym prosi o podanie przyczyn zmniejszenia stypendiów sportowych jego zawodniczkom (z 1300zł na 700zł). Wyjaśnień udzielił Burmistrz i wice-Burmistrz, a głos w dyskusji i próby wyjaśnienia podjął się także radny Korzeniewski (członek komisji stypendialnej), pan Pietkiewicz i kierownik OSiR-u, który w niewybrednych słowach wyraził się o pracy pana Korzeniewskiego w komisji stypendialnej.

 

Radny Grzmiączka przedłożył Przewodniczącemu Rady Miasta pismo informujące o inicjatywie radnych zmierzających do przygotowania projektu uchwały ustanawiającej Lokalną Kartę Dużej Rodziny. Pan Sławecki przedłożył Radzie Miasta wniosek mieszkańców dotyczący zmiany Statutu Miasta, aby umożliwić Lidzbarczanom przedkładanie własnych projektów uchwał. Temat obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej szerzej omówiono TUTAJ. Część radnych już zadeklarowała poparcie tej inicjatywy. Następnie głos zabrał mieszkaniec ul. Bema pan Józef Widun. Najogólniej, zgłosił brak komunikacji na linii urząd-mieszkańcy podczas etapu projektowania przebudowy drogi 513. Wskazał na błędy popełnione podczas realizacji wielu inwestycji drogowych na terenie miasta związanych z brakiem konsultacji z mieszkańcami tych ulic. Na zakończenie redaktor lokalnego portalu NaszLidzbark złożył 3 wnioski dla Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie:

  1. Umieszczenia na stronie BiP kompletu materiałów jakie otrzymują radni przed sesją, tak aby mieszkańcy mogli zapoznać się z projektami uchwał, a także sprawozdaniami z pracy Burmistrza, Straży Miejskiej i wielu innych materiałów – nie publikowanych w BiP.
  2. Umieszczenia na stronie BiP kopii interpelacji radnych i odpowiedzi na nie.
  3. Wprowadzenia do protokołu z sesji imiennego głosowania radnych. Mieszkańcy powinni wiedzieć jak konkretnie głosują ich przedstawiciele z imienia i nazwiska.

 Posted by at 1:16 am
Sty 282015
 

 

Trwają rozgrywki 12 edycji Lidzbarskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki , po rozegraniu 10 kolejek na prowadzeniu jest UWM Olsztyn jako jedyna drużyna bez porażki .

W tegorocznej edycji występuje 10 zespołów które rywalizują każdy z każdym , w dwóch rundach mecz i rewanż . Wpisowe wynosi 250zł drużyny seniorskie , 100zł drużyny młodzieżowe , za te pieniążki opłacani są sędziowie oraz zakupywane są nagrody rzeczowe .Rozgrywki odbywają się w Miejskiej Hali Widowiskowo Sportowej którą nieodpłatnie udostępnia MZEASiP . Tabelę oraz terminarz można znaleźć na stronie internetowej OSiR w Lidzbarku Warmińskim.

Kolejność po 10 kolejkach przedstawia sie następująco :

1 UWM PETARDA OLSZTYN 29pkt
 
2 JAN BAR 24 pkt
 
3 WENGLORZ 23 pkt
 
4 FASOLKI MOJASKA 18 pkt
 
5 ASSECO LW 17 pkt
 
6 STRAŻ 16pkt
 
7 ROSSOPLAST 8pkt
 
8 JUNIORZY STARSI 7pkt
 
9 DO 10 5pkt
 
10 MOW 3 pkt
 
 

Zapraszamy wszystkich sympatyków siatkówki ,na kolejne mecze 31.01.2015 początek spotkań od godz 9.00.

ASSECO LW

ASSECO LW

DO 10

DO 10

FASOLKI BARTOSZYCE

FASOLKI BARTOSZYCE

JANBAR

JANBAR

JUNIORZY STARSI

JUNIORZY STARSI

MOW

MOW

ROSSOPLAST

ROSSOPLAST

STRAŻ POŻARNA

STRAŻ POŻARNA

UWM PETARDA OLSZTYN

UWM PETARDA OLSZTYN

WENGLORZ

WENGLORZ

 Posted by at 12:45 pm
Sty 272015
 

26 stycznia odbyło się najdłuższe w historii naszego miasta posiedzenie połączonych Komisji Rady Miasta (180 minut). W poprzednich 2 kadencjach, posiedzenia takie trwały krótko i radni zazwyczaj bez żadnego głosu sprzeciwu i w milczeniu zatwierdzali wszystko „jak leci”. Cóż więc się stało, że radni odzyskali głos i zaczęli zastanawiać się nad czym głosują? Może bardzo skrócona relacja z posiedzenia komisji pozwoli odpowiedzieć na powyższe pytanie. Wybrano tylko kilka interesujących zdaniem redakcji projektów uchwał omawianych na wczorajszej komisji.

Plan remontów mieszkań i elewacji w budynkach komunalnych wydaje się być zagrożony ze względu na poszukiwanie pieniędzy na dokończenie budowy Term Warmińskich. Burmistrz Jacek Wiśniowski – będziemy chcieli jak najmniejszą ilość inicjatyw związanych z rewitalizacją czy remontami okroić. Ilość remontów będzie ograniczona względem planów na 2015 r. także ze względu na zmniejszenie zakładanych wpływów do budżetu, spowodowanych brakiem podwyżki czynszów – stwierdził prezes ABK pan Krasowski. Podczas dyskusji zadanych zostało wiele pytań dotyczących mieszkań komunalnych, szczegóły w materiale wideo. Dyskusja w tym punkcie trwała ok 12 minut i jej zapis wideo znajduje się poniżej.

 

Ożywioną dyskusję radnych wywołał projekt uchwały „Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lidzbark Warmiński na 2015 rok.”. Radni kwestionowali zasadność wydawania środków finansowych na niektóre planowane przedsięwzięcia miejskiej komisji „alkoholowej”. Wątpliwości wzbudziły niektóre projekty jak np. konkurs na najwyższą frekwencję uczniów dla klas w szkołach podstawowych i gimnazjach, gdzie nagrodą byłaby wycieczka. Omówiono bardzo wiele zagadnień związanych z profilaktyką i zapobieganiem uzależnieniom młodzieży w tym także od telefonów i smartfonów. Omówienie tego projektu uchwały zajęło blisko godzinę i była to prawdopodobnie najdłuższa dyskusja radnych nad projektem uchwały w historii miasta.

 

Niemałe emocje wzbudził projekt uchwały w sprawie przekształcenia mieszkania służbowego na komunalne z przeznaczeniem dla rodziny, która wcześniej mieszkała w Szkole Muzycznej. Wątpliwości w tej sprawie wyraził radny Kędzierski, który zasugerował iż pozbycie się ostatniego mieszkania służbowego pozostającego do dyspozycji UM nie jest dobrym pomysłem. Rodzina wcześniej mieszkała w Szkole Muzycznej i na czas remontu otrzymała służbowe lokum od miasta. Dyrektor szkoły rozwiązał umowę o pracę i w ten pozbawił prawa do mieszkania służbowego w budynku szkoły. Burmistrz wystąpił z projektem uchwały, aby obecnie zajmowane mieszkanie służbowe przekształcić w komunalne i przekazać tej rodzinie, bo przecież nie można ich wyrzucić na bruk. Radni zastanawiali się, czy nie ma bardziej potrzebujących rodzin, ale Burmistrz stwierdził, że należy zrobić wszystko aby ta rodzina miała gdzie mieszkać.

Od redakcji dodam, iż na potrzeby planowanego utworzenia przez Starostwo stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego, były Burmistrz Artur Wajs udostępnił budynek na siedzibę stowarzyszenia, w którym będą 2-3 mieszania dla przyjeżdżających gości z Niemiec. Zadaniem tego stowarzyszenia byłaby współpraca oraz umacnianie kontaktów zawodowych – stwierdził Starosta podczas jednej z sesji w powiecie. Może poszukać tego budynku i tam zrobić mieszkania dla potrzebujących?

 

Radni dyskutowali i zadawali pytania prawie do każdego projektu uchwały. Osoby mieszkające w budynkach komunalnych, lub czekające na przydział takiego mieszkania będą zapewne zainteresowani projektem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński. Poniżej 12 minutowy zapis dotyczący tego punktu.

 

Najciekawszym punktem posiedzenia komisji było omówienie projektu uchwały o odwołaniu Skarbnika i powołaniu nowego. Radni zapewne ku zaskoczeniu projektodawcy (Burmistrza) wyrazili się dość sceptycznie do przedstawionego projektu. Dyskutowano czy nowy Skarbnik podoła obowiązkom i czy odchodzący Skarbnik nie powinien jakiś czas wspomagać wiedzą i doświadczeniem nowego. Zakwestionowano także kwestię finansową odejścia z pracy pani Piaseckiej, bowiem miałaby otrzymywać pełne wynagrodzenie (3 miesiące) bez świadczenia pracy.

 Posted by at 7:47 pm
Sty 252015
 

pru-bez-fbUzyskiwanie informacji o pracy samorządu (informacja publiczna) jest gwarantowana przez art. 61 Konstytucji RP. Zapis ten daje obywatelom prawo wglądu do prawie wszystkich dokumentów jakie znajdują się w urzędach, w tym także do zawieranych przez nie umów. Do niedawna lidzbarscy urzędnicy nie respektowali tego prawa i sprawy wniosków o informację publiczną często trafiały na sądowe wokandy. Obecnie wnioski o informacje realizowane są bez większych problemów i często w ustawowym terminie 14 dni. Postanowiliśmy więc sprawdzić jak z udzielaniem informacji radzą sobie urzędnicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie BIP Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim posiada 17 jednostek organizacyjnych. Każde z nich posiada adres do korespondencji w postaci e-mail uwidocznionego na wyżej wspomnianej stronie. Do wszystkich 17 jednostek wysłany został następujący wniosek o dostęp do informacji publicznej ( 8 stycznia 2014 r.):

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udzielenie informacji publicznej w zakresie:

  1. Czy wasza jednostka organizacyjna prowadzi rejestr/ewidencję/zestawienie zawieranych umów o dzieło i umów-zleceń?
  2. Jeśli odpowiedź na punkt 1 wniosku brzmi „TAK” to proszę o przesłanie kopii rejestru/ewidencji/zestawienia zawartych umów o dzieło i zleceń za rok 2014 tak aby widoczny był numer umowy, imię i nazwisko strony z którą umowa jest zawarta, przedmiotu umowy i kwoty na jaką jest zawarta.
  3. Jeśli odpowiedź na punkt 1 wniosku brzmi „NIE”, to proszę o przesłanie skanów wszystkich umów o dzieło i umów-zleceń zawartych w roku 2014 przez waszą jednostkę organizacyjną, tak aby był widoczny numer umowy, imię i nazwisko strony z którą umowa jest zawarta, przedmiot umowy i kwota umowy, a także czas jej zawarcia.

Wnioskowaną informację proszę przesłać na adres poczty elektronicznej pieslak2@wp.pl w postaci skanu dokumentów (najlepiej w formie .pdf).

Na 17 jednostek organizacyjnych, aż 15 udzieliło odpowiedzi w tym 13 właściwych na pytania zawarte we wniosku. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy poinformował, iż wniosek należy złożyć na piśmie, a ZSiPO Lidzbark Warmiński odpowiedział pytaniem na pytanie. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie i Rodzinny Dom Dziecka w Lidzbarku Warmińskim nie udzieliły żadnej odpowiedzi. PUP w Lidzbarku Warmińskim z odpowiedzią spóźnił się jeden dzień. Przypomnijmy, iż zgodnie z obowiązującym prawem wnioski o udzielenie informacji publicznej nie podlegają Kodeksowi Postępowania Administracyjnego i mogą być składane w dowolnej formie w tym także poprzez zwykły e-mail. Wnioski nie muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem i mogą być anonimowe. Ważne aby wskazać gdzie i w jakiej formie mają być wysłane. Zachęcamy wszystkie instytucje publiczne do publikowania jak największej ilości informacji na swoich stornach BIP w tym rejestry zawieranych umów.

Poniżej tabelaryczne zestawienie jednostek organizacyjnych wraz terminami odpowiedzi na wniosek i udzielonymi odpowiedziami. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z ich treścią.

l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Starostwa Powiatowego Czy udostępniono umowy? Termin odpowiedzi (dni) ilość umów rejestr umów/umowy
1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ornecie tak 1 0
2 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim tak 4 2 pobierz
3 Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim tak 5 0
4 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim tak 5 2 pobierz
5 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim tak 6 0
6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tak 7 26 pobierz
7 Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim tak 11 47 pobierz pobierz1
8 Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim tak 14 4 pobierz
9 Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie tak 14 2 pobierz
10 Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim tak 14 0
11 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mój Dom” w Ornecie tak 14 2 pobierz
12 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim tak 14 0
13 Powiatowy Urząd Pracy tak 15 20 pobierz
14 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych NIE
15 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie NIE
16 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim NIE
17 Rodzinny Dom Dziecka w Lidzbarku Warmińskim NIE
 Posted by at 11:08 pm