Sie 302013
 

AK2

Bardzo ciekawy artykuł z sierpniowej „Debaty”. Zapraszam do lektury.

 

Instytut Globalizacji opublikował raport „Cena Państwa 2013”. Nie jest to jakieś opasłe tomisko, którego nie da się przeczytać. Opracowanie jest raczej zwięzłe i dzięki temu udało się przedstawić na co idą nasze pieniądze. Widać też jak wielkie podatki płacimy naprawdę.

Okazuje się, że te procenty podatku dochodowego, które nam potrącają z pensji, to nie jest nawet połowa obciążeń. I tak przeciętne wynagrodzenie w 2012 roku wyniosło brutto 3 521 zł. Z tego pracownik dostaje do ręki 2 520 zł. Niejako po drodze „gubi” podatek dochodowy – 245 zł, składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 273 zł, składkę na ubezpieczenie rentowe – 53 zł, ubezpieczenie chorobowe – 86 zł. To jeszcze widać. Mniej zauważalna jest składka na Fundusz Pracy i Fundusz Świadczeń Pracowniczych – 90 zł oraz dodatkowa składka na ZUS – 641 zł. Po doliczeniu tego okazuje się, że całkowity koszt zatrudnienia pracownika wynosi 4 252 zł. Wynosi tyle, bo przecież jest oczywiste, że ta część składki, którą płaci pracodawca i tak musi być wypracowana przez pracownika. Pracodawca nie ma innych pieniędzy niż te, które wypracowali pracownicy.

Gdy tak policzymy, to okazuje się, że rzeczywista stopa opodatkowania przeciętnej płacy w Polsce to nie żadne 18% tylko 40,7%. Skoro tyle z dochodu jest pobierane w różnej postaci, to zdawałoby się, że państwu wystarczy. Nic bardziej mylnego. Nie wystarczy. Wprawdzie te 2 520 zł pracownik bierze do ręki, ale gdy tylko idzie do sklepu, tankuje samochód czy dzwoni przez telefon, zaczyna znowu płacić podatki pośrednie, takie jak VAT czy akcyza. Polak wydaje 24,3% dochodów na żywność, 6,3% na alkohol i tytoń, 20,8% na mieszkanie i energię. Wszędzie tam ukryte są podatki płacone przez konsumenta. Jak razem policzyć, to dochodzi kolejne 470 zł plus inne opłaty parapodatkowe, jak abonament telewizyjny itp., co wynosi kolejne 50 zł. Po zebraniu tego wszystkiego do kupy okazuje się, że z wypracowanych przez przeciętnego Polaka pozostaje mu 47%, bo pazerne państwo zabiera aż 53%. To też jest najwyraźniej za mało, bo państwo i tak ciągle się zadłuża i co roku podnosi podatki – w ciągu ostatniego roku obciążenie wzrosło o 4 %. Z wyliczeń wynika, że w roku 2013 przeciętnie zarabiający Polak zapłaci o 236 zł podatków pośrednich (głównie VAT i akcyza) więcej niż w roku poprzednim. Łącznie Polak, ten statystyczny, zapłaci w 2013 roku 987 zł podatków więcej niż rok wcześniej.

Ciekawe jest wyliczenie strat i korzyści, jakie pracownik ma z tytułu tak tępionych umów „śmieciowych”. Wystarczy, że pracownik zatrudniony został na umowę zlecenie bez tych składek, a dostałby do ręki o 12 600 zł więcej niż gdyby był zatrudniony na umowę o pracę. Dalej licząc, że opłaca tylko dobrowolną składkę zdrowotną w NFZ, a pozostałą resztę z kwoty wydzieranej na ZUS przez państwo, czyli 713 zł miesięcznie, odłożyłby rozsądnie do banku na 2% powyżej inflacji, to po 44 latach (przeciętny czas pracy Polaka po studiach) miałby odłożone skromne 627 tys. zł. Można wybierać – od tej kwoty miesięczne odsetki (2% inflacja + 2% z lokaty) wynoszą 2 100 zł, czyli całkiem niezła emerytura z nienaruszonym kapitałem! Jak ktoś nie ma zamiaru zostawiać spadku, to zakładając, że optymistycznie spodziewa się żyć 85 lat (statystycznie w Polsce mężczyzna żyje 72,4, a kobieta 81 lat), to jego emerytura wyniosłaby 3 800 zł miesięcznie. Wtedy rzeczywiście można spędzić emeryturę pod palmami.

Oczywiście, że nie są to wszystkie informacje zawarte w raporcie. Ciekawe są wydatki państwa, np. na obronę narodową wydajemy niespełna 23 mld. zł, a składka unijna wynosi ok. 18 mld. Za to obsługa zadłużenia stanowi 43 mld. Obraz dość przygnębiający. Jedyne co wygląda lepiej, to fakt, że już drugi rok z rzędu wydatki państwa rosną wolniej od wzrostu gospodarczego, czyli kończy się okres szaleństwa zadłużania jakie miało miejsce w latach 2008-2011. Ale to już temat na odrębny artykuł.

Adam Kowalczyk

 

 Posted by at 8:56 pm
Sie 292013
 

vlcsnap-2013-08-29-23h05m32s202

29 sierpnia odbyła się 32 Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego. Część pierwsza w sali konferencyjnej starostwa, a druga wyjazdowa na terenie budowy term. Pani Ewa Huss-Nowosielska oficjalnie zamknęła trwającą w sali konferencyjnej sesję, jednocześnie informując o części drugiej wyjazdowej. Poinformowała mnie jednak, iż wyjazd nie jest dalszą częścią 32 sesji i odbywa się on na zaproszenie starosty w celu skontrolowania postępu prac na budowie – stąd brak relacji z tego wydarzenia.

Pierwszy raz miałem przyjemność obserwować sesję rady powiatu na żywo. Lektura protokołów z poprzednich sesji wskazuje, że trwają one średnio 10-20 minut i nie trzeba brać kanapek ze sobą. Podobno była taka sesja, która trwała 7 minut! To świadczy o sprawnych mechanizmach zarządzania powiatem i UM powinien brać z niego przykład. Może radni chcą ustanowić jakiś rekord i w ten sposób rozsławić nasz powiat w kraju i na świecie? No, ale to takie moje spekulacje.

Na stronie powiatowego BIP-u nie znalazłem informacji o zwołaniu sesji, jak też nie ma projektów uchwał. To poważne naruszenie przepisów i mam nadzieję, że w przyszłości sytuacja ulegnie poprawie.

Radni poddali pod głosowanie projekty uchwał, wszystkie uzyskały 100% poparcie i ani jednego głosu sprzeciwu. Moją uwagę zwróciła uchwała dotycząca rozdzielenia środków finansowych (1 276 320 zł) przyznanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Proszę zwrócić uwagę na punkt 2b dotyczący dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Przyznano 0 zł (zero). Czym kierowano się przyznając zero złotych na dofinansowanie?

rehabilitacja-osób-niepełnosprawnych

Powiat postanowił udzielić wsparcia finansowego miastu w kwocie 5 tysięcy zł na oznakowanie ulic.

Miastu i gminie Orneta podarowano z podatków 26 tysięcy na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Powiat przekazał miastu pod zarząd kilka ulic, aby realizować projekt „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych oraz powiatowych” finansowany z budżetu państwa.

Było jeszcze kilka uchwał mniej istotnych, dotyczących finansów i wieloletniej prognozy finansowej powiatu. Z tej ostatniej dowiadujemy się, że w 2027 roku powiat spłaci wszystkie długi (ot takie S&F).

Jednak najważniejsze uchwały dotyczyły ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Powiatu Lidzbarskiego” i „Zasłużony dla Powiatu Lidzbarskiego”.

Odnośnie „Honorowego Obywatela Powiatu: Dostanie taki statuetkę za wybitne zasługi dla rozwoju Powiatu Lidzbarskiego i rozsławiania jego imienia na niwie ponadpowiatowej – regionalnej, ogólnokrajowej, międzynarodowej. Jak dotąd wszystkie te kryteria spełnia budowa term. Jednak ten honorowy tytuł może być przyznany osobie niemieszkającej na terenie powiatu.

Nie otrzymałem projektu uchwały „Zasłużony dla Powiatu Lidzbarskiego”, więc niewiele mogę napisać na ten temat.

Skąd pomysły na taki tytuły? Dowiemy się niebawem, konstatuję że stworzone specjalnie pod jakąś uroczystość czy otwarcie czegoś dużego;)

Był też miły pan z wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska i przedstawił informację o stanie środowiska na obszarze powiatu lidzbarskiego w roku 2012. Taka kilkunastostronicowa broszura, z której właściwie nic nie wynika. Miałem nadzieję, że odbędzie się dyskusja na temat zrzutu ścieków przez Polmlek, ale umknęło to uwadze radnych.

Było dużo miejsca dla zaproszonych i niezaproszonych gości w sali konferencyjnej starostwa. W Urzędzie Miasta tendencja jest odwrotna, krzesełek ubywa. Trzeba wcześnie przychodzić, żeby dostać miejsce siedzące;) Nagłośnienie podczas sesji powiatu – tragiczne. Dobrze, że starosta kazał wyłączyć to dziadostwo w 8 minucie, bo zamiast pomagać, przeszkadzało. Tak poważna instytucja jak Starostwo Powiatowe powinno mieć porządny sprzęt, a nie jakiś złom (wstyd).

Na zakończenie:

Mało osób zdaje sobie sprawę jak wiele jednostek organizacyjnych podlega starostwu. Wymienię je wszystkie:

Zarząd Dróg Powiatowych, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, Zespół Szkół Ogólnokształcących (Orneta), Zespół Szkół Zawodowych CKU(Orneta), Młodzieżowy Dom Kultury, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna(Orneta), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie(Orneta), Rodzinny Dom Dziecka, Zespół Opieki Zdrowotnej, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mój Dom” (Orneta), Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Tym wszystkim zarządza Starosta i Rada Powiatu (w takiej właśnie kolejności).

Poniżej relacja wideo z 32 Sesji Rady Powiatu. Z przyczyn technicznych musiałem niestety podzielić na dwie części.

 

 Posted by at 10:26 pm
Sie 282013
 

45 sesja Rady Miasta Lidzbarka Warmińskiego45 Sesja Rady Miasta trwała nieco dłużej niż zwykle. W ostatnim punkcie porządku obrad -przewodniczący rady pan Kędzierski ma obowiązek udzielić głosu przybyłym na sesję mieszkańcom naszego miasta. Możliwość tę wykorzystał pan Romaszko, zadał kilka pytań i wyraził wątpliwości co do niektórych decyzji podjętych przez władze miasta. Wielki to akt odwagi ze strony pana Romaszko – publicznie skrytykować burmistrza i wyrazić swoje niezadowolenie z tego co dzieje się w mieście. Odpowiedź burmistrza była miażdżąca, każdy z wymienionych zarzutów na poczekaniu przeistaczał w zwycięstwo. Na koniec odniosłem wrażenie, że wszystkiemu, czemu sprzeciwiał się pan Romaszko winien jest on sam. Gdyby w konkursie  „Osobowość roku” przyznawać nagrody „Demagog roku” to od lat tytuł ten zdobywałby nasz burmistrz. Mistrzostwo świata. Dla rozładowania napięcia głos zabrał pan Gawejko, który wyraził swoje zadowolenie z wszystkiego co robi obecna władza. Rada Miasta nagrodziła oklaskami wystąpienie pana Wiesława (jednak nie wszyscy klaskali).

Przejdę do najważniejszej uchwały jaką dzisiaj „przyklepali” radni. Niestety tylko przy 2 glosach przeciw (niespodzianka), Rada Miasta uchwaliła kolejną podwyżkę dla mieszkańców lokali komunalnych. Niektórzy uznali, że posiadanie piwnicy jest luksusem (podobnie jak kanalizacja), więc należy podnieść czynsz za lokale do których ów luksus jest przypisany. Z pewnością decyzja o podwyżce czynszów, „przysporzy” obecnej władzy głosów poparcia w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

Od 1 stycznia 2014 roku, mieszkańcy lokali z przypisaną piwnicą od 5m2 do 10m2 zapłacą 5% więcej, a szczęśliwcy z piwnicą powyżej 10m2 – 10% więcej. Biorąc pod uwagę stopę inflacji w naszym kraju, 10% podwyżka wzięła się z sufitu. Co dziwne, przed zwołaniem sesji, nie opublikowano w BIP-ie treści projektów uchwał, choć prawo do tego zobowiązuje tutejszy urząd. Obawiano się, że na sesję przyjdą protestować mieszkańcy?

Zachęcam do wnikliwego oglądania materiału wideo, dotyczy to szczególnie osób posiadających firmy transportowe związane z przewozem ludności. Pan burmistrz powiedział, że nie wolno urządzać sobie parkingu autobusowego na osiedlowych uliczkach. Jak jasnowidz stwierdził, że z pojazdów kapie olej, a przecież trzeba dbać o środowisko naturalne. Dziwi mnie, że jadąc do swojego domu, czy szpitala  (służbowym samochodem), nie zauważa setek ton ścieków jakie wylewane są przez Polmlek do rzeki Łyny. Bardzo to subiektywne dbanie o środowisko.

Poniżej materiał wideo. Zapraszam do dyskusji.

 Posted by at 8:33 pm
Sie 272013
 

Miesiąc październik zapowiada się nader interesująco za sprawą tytułującego się starostą pana Jana Harhaja, który stanął w obronie dobrego imienia swego urzędu. 26 sierpnia otrzymałem z sądu wezwanie na posiedzenie pojednawcze w sprawie prywatnego aktu oskarżenia wniesionego przeciwko mojej osobie.  Nie będę się odnosił do treści zawartej w skarżącym piśmie, są mi niezrozumiałe.

Na koniec zacytuję słowa tytułującego się starostą pana Jana Harhaja, które wypowiedział 8 grudnia 2010 roku, po tym jak został wybrany starostą:

„[…]że zdaje sobie sprawę z tego, co go czeka, ale mając takiego nauczyciela jak Pana Marszałka Jacka Protasa i wsparcie przyjaciela Pana Marka Chyla wierzy, że podoła wyzwaniom, które przed nim stoją. Podziękował wyborcom za oddane na niego w wyborach samorządowych głosy. Podkreślił, że numerem 1 tej kadencji są Termy Warmińskie. Zagwarantował, że chce, potrafi i będzie ciężko pracować dla dobra powiatu i wierzy, że dzięki przychylności Rady wspólnie osiągniemy sukces.”

Poniżej skan prywatnego aktu oskarżenia

pisma_sądowe0014 pisma_sądowe0018 pisma_sądowe0017 pisma_sądowe0016

 Posted by at 9:07 am
Sie 262013
 

pomocPozwolę sobie na nieco „prywaty”. Mam nadzieję, że czytelnicy wybaczą mi użycie tej strony do pewnego rodzaju reklamy ;).

Poświęcam bardzo wiele czasu na prowadzenie gazety NaszLidzbark.  Zdarzają się sytuacje, kiedy zajmuje mi to kilka-kilkanaście godzin dziennie. Często inne ważne sprawy odsuwam na bok, aby zebrać materiał do kolejnego artykułu. Wszystko to wymaga zaangażowania i jakiś tam nakładów finansowych. Samemu jest trudno to wszystko ogarnąć. Dlatego zwracam się do was – czytelnicy, pomóżcie mi w pisaniu artykułów, zbieraniu materiałów – stańcie się dziennikarzami obywatelskimi.

Redakcja NaszLidzbark zapewnia całkowitą anonimowość dla autorów tekstów – można publikować pod pseudonimem. Obowiązuje tajemnica dziennikarska, więc nie można zmusić redakcji do podania danych autora artykułu, czy choćby IP komentującego. Są na to zapisy w odpowiednich ustawach.

Czytelnicy wysyłają mi maile z prośbą o zajęcie się jakimś tematem. W miarę moich skromnych możliwości podejmuje temat i staram się wyjaśnić opisywaną sprawę. Jednak proszę o wyrozumiałość, jeśli temat nie zostanie podjęty od razu. Często wymagane są dokumenty urzędowe, na otrzymanie których można „trochę„ poczekać lub też ponieść jakieś tam koszty związane z ich uzyskaniem.

Niektórzy zarzucają mi, że usuwam ich wpisy. Proszę zwrócić uwagę na regulamin jaki obowiązuje przy komentowaniu artykułów. Nie ma co się obrażać drodzy czytelnicy, pewien ład musi panować. Skasowałem zaledwie kilkanaście komentarzy, które w sposób jaskrawy łamały nie tylko regulamin ale i poczucie zdrowego rozsądku. Nikt nie będzie mi dyktował w komentarzach co mam napisać i tym samym uzależniał swoje wsparcie finansowe. Czasami zdarza się, że komentarz nie pojawia się od razu, tylko uzyskuje status „do zatwierdzenia przez moderatora”. Sytuacje takie zdarzają się, gdy piszący używa słów niecenzuralnych, lub też system anty-spamowy po prostu pogubi się. Raz na jakiś czas sprawdzam zalegające wpisy i jeśli jest „ok” zatwierdzam. W żaden sposób nie manipuluję komentarzami.

 

[REKLAMA]

Poszukuję źródeł finansowania dla utrzymania gazety. Najlepszym rozwiązaniem byłby sponsor, mecenas lub zwykła darowizna.

Dobrym rozwiązaniem na zdobycie środków finansowych byłoby zatrudnianie mnie do realizacji konkretnych zleceń przez firmy lub osoby indywidualne. Jakich prac mógłbym się podjąć? Lista tego, co potrafię robić na poziomie profesjonalnym poniżej:

Potrafię instalować – naprawiać – serwisować:

– sieci komputerowe

– systemy alarmowe

– monitoring wideo

– centrale telefoniczne/sieci telefoniczne/wykonywanie złącz na kablach miedzianych (do 1000par).

– domofony i wideo-domofony

– sieci TV kablowe (włącznie z kanałem zwrotnym)

– nietypowe rozwiązania wg. potrzeb klienta

Prócz tego zajmuję się fotografią i wydrukiem zdjęć.

Zapraszam do korzystania z moich usług.

[KONIEC REKLAMY]

 

 Posted by at 11:44 am