Cze 272012
 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI !

W ostatnich tygodniach zauważyliśmy, że Wójt Artur Jankowski i jego zwolennicy znacznie zwiększyli swoją aktywność polityczną (ciekawe, gdzie byli przez półtora roku od jesiennych wyborów w 2010 r.?). Organizują zebrania wiejskie, na których usiłują wytłumaczyć się z zarzutów, jakie im postawiliśmy, inicjując referendum. Myślą, że te działania pozwolą im utrzymać się przy władzy. Ponownie liczą na naszą głupotę i naiwność. Liczą na to, że nie pójdziemy głosować za ich odwołaniem.
1 lipca (niedziela) przychodzi czas zapłaty i rozliczenia za nieudolne rządy Wójta Artura Jankowskiego. Wójt dopuścił się marnotrawstwa naszych pieniędzy, wykazał się niegospodarnością i wielu spraw zaniechał. Wszystkie zarzuty podane w uzasadnieniu do wniosku o referendum są prawdziwe, gdyby było inaczej, sprawy byłyby skierowane do Sądu. Natomiast Rada Gminy była bierna i na wszystko się zgadzała.
Pretensjonalne i tendencyjne wypowiedzi Wójta Artura Jankowskiego, zamieszczane w Gazecie Lidzbarskiej, próbujące przedstawić inicjatywę referendum w jak najgorszym świetle, uświadamiają nas w przekonaniu, że bezczelna arogancja z jego strony nie ma granic, ukazując pogardę dla wartości demokratycznych, które chcemy urzeczywistnić poprzez przeprowadzenie referendum. Pan Jankowski najwyraźniej zapomniał, że władza w Gminie należy zawsze do mieszkańców, a Ci mają prawo oceniać jej poczynania także przed końcem kadencji. Referendum to zagwarantowane konstytucyjnie prawo do decydowania przez mieszkańców o sprawach lokalnej społeczności!!!
Chcemy Wójta znającego problemy naszej Gminy, odpowiednio wykształconego, z faktycznym doświadczeniem samorządowym, znającego pracę administracji, rzetelnego, uczciwego, a przede wszystkim wrażliwego społecznie. Mamy do zaproponowania kandydata ponad podziałami, który spełnia te kryteria. Zna realia wsi, ciężką pracę rolników i problemy przedsiębiorców. Zdaje sobie sprawę z tego, do czego prowadzi podnoszenie podatków (w tym rolnego o 100%).
Zastanawiamy się wszyscy co pchnęło Radę Gminy i Wójta Artura Jankowskiego do wprowadzenia tak drastycznych podwyżek podatków. Poprzedni Wójt, śp. Krystyna Sroka, ze skarbnikiem, Panią Marią Lechowicz, wzorowo prowadziły finanse Gminy – nie było mowy o jakimkolwiek zagrożeniu płynności finansowej. Potwierdza to wypowiedź byłej p. Wójt K. Sroki, która zdementowała pomówienia pod jej adresem, przypisujące jej fatalny stan Gminnego budżetu. Oto cytat z jej wypowiedzi na VII sesji Rady Gminy, która odbyła się 20 kwietnia 2011roku: Pierwszy kredyt wzięliśmy w 2009r. ( ok. 300tys. zł). Drugi kredyt w wysokości 6 mln 200 tys. zł zaciągnęliśmy przede wszystkim na finansowanie inwestycji z udziałem środków „unijnych”… Wbrew temu, co się mówi – Gmina jest w dość dobrej sytuacji finansowej. Warunkiem jest dokończenie rozpoczętych inwestycji w planowanym terminie i uzyskanie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie”.
Obecne „zagrożenie finansów Gminy” sprowokowane zostało przez zaniedbania Wójta Artura Jankowskiego, a konkretnie wynikło z nieterminowego wykonania kompleksowej inwestycji Świętnik-Kłębowo-Łabno-Kraszewo. Ponadto do pogorszenia sytuacji ekonomicznej Gminy przyczyniły się nieudolnie rozliczone budowy i remonty świetlic wiejskich. Wszystko to opóźniło wpływy do budżetu Gminy z tytułu dotacji ze środków unijnych i zwiększenie kosztów obsługi zaciągniętych kredytów. Za ten stan rzeczy był i jest odpowiedzialny Wójt Artur Jankowski.
Drodzy mieszkańcy, po wyborach, jeżeli terminy pozwolą, jeszcze w bieżącym roku nowe władze Gminy, powinny zrobić wszystko, aby uchylić haniebne uchwały obecnej władzy. Należałoby przywrócić status szkoły publicznej (samorządowej) w Kłębowie, w miarę możliwości reaktywować szkołę w Łaniewie (przynajmniej dla najmłodszych). Deklarujemy ponadto, że wysokość podatków i innych obciążeń finansowych będzie zawsze szeroko konsultowana z mieszkańcami Gminy. Wdrożymy w życie zasadę „Nic o nas bez nas”. Zburzymy mur antypatii między władzą a mieszkańcami Gminy. Wszyscy będą traktowani wedle jednakowej miary, bez nieuzasadnionego faworyzowania czy dyskryminowania!
Nie bądźmy bezradni wobec jawnej hipokryzji i lekceważenia głosu mieszkańców przez obecną władzę. Wręcz przeciwnie, już 1 lipca w referendum wyraźmy swoje wotum nieufności wobec poczynań Wójta Artura Jankowskiego i Rady Gminy! Tylko od nas zależy przyszłość Gminy! Każdy powinien oddać swój głos. Pamiętajmy, że nie idąc na referendum pozwalamy, aby inni zadecydowali za nas. Zmieńmy Naszą Gminę na lepsze, oddając dwa głosy na TAK na dwóch oddzielnych kartach do głosowania!

Referendum będzie przestrogą także dla nowej rady i nowego wójta, że nie można:
– bezkarnie podnosić podatków
– bezkarnie zamykać szkół
– bezkarnie sprzedawać mienie naszej gminy „za grosze”
– bezkarnie zniszczyć samochód będący własnością nas wszystkich
– bezkarnie tworzyć nowe etaty w administracji
– bezkarnie łamać obietnice wyborcze
– bezkarnie ignorować konsultacje ze społeczeństwem naszej gminy

Inicjatorzy referendum

Cze 262012
 

ODPOWIEDŹ NA LIST SOŁTYSÓW
„Sołtys jest funkcjonariuszem publicznym w trakcie wykonywania swoich obowiązków, a przede wszystkim organem wykonawczym uchwał zebrania wiejskiego.” Tak mówi prawo.
W związku z tym pytam: – Kto upoważnił mojego sołtysa do wyrażenia w imieniu moim i pozostałych mieszkańców mojej miejscowości takiej opinii? Od czasu wyborów sołtysa (przedwiośnie 2011) żadnego zebrania wiejskiego u nas nie było.
Ponadto Państwo Sołtysi uznali, że Wójt jest niewinny. Przypominam, że podjęte sprawy nie są jeszcze zakończone. Ciekaw jestem, co powiedzą, gdy Wójt będzie musiał zwrócić do gminy pieniądze za rozbity samochód tj. ponad 100 tys. zł. Czy wtedy chętnie zrzucicie się Państwo po 3 tys. zł?
Piszecie Państwo w swej „odezwie”, że sytuacja finansowa gminy jest trudna – zgadza się. Piszecie, że wpłynęły na to inwestycje realizowane w ostatnich latach – powiedzmy, że tak. Jednak większość z Was jest sołtysami już kilkanaście lat, niektórzy byli lub są radnymi, Wice Wójt reformuje gminę już od 1999r., Wójt od 2007r..
Gdzie byliście, jak interesowaliście się kierunkami rozwoju naszej gminy, prowadzonymi inwestycjami?
Dalej, szczycicie się inwestycjami takimi, jak świetlice, sceny, boisko, plac zabaw, miejsce do rekreacji (zarośnięte chaszczami ). Czy dla mieszkańców gminy, rolników, przedsiębiorców to jest najpotrzebniejsze? Daliście się kupić za te drobne, czasami zbędne fanty. Do tego należy jeszcze dodać słynne wiatki przystankowe i oznakowanie ścieżek rowerowych.
Mieszkaniec naszej gminy w pierwszej kolejności potrzebuje:
1. Przejezdnej drogi,
2. Miejsc pracy zarobkowej,
3. Wodociągu-kanalizacji,
4. Szkoły,
5. Dobrego dostępu do Internetu itp.
Piszecie Państwo w swoim liście – „Kategorycznie sprzeciwiamy się, jakoby sprawy dotyczące danego sołectwa odbywały się bez uzgodnienia z mieszkańcami” itd.
Kto z Państwa Sołtysów na jesieni 2011 roku przed planowaniem budżetu na 2012r. zrobił zebranie z mieszkańcami i zaprosił Wójta, konsultował wzrost o 100% podatku rolnego, likwidację szkół, sprzedaż mienia gminnego, tworzenie nowych etatów, plany i kierunki rozwoju gminy itp.? Uderzcie się we własne piersi i nie czepiajcie się do inicjatorów referendum.
Referendum jest efektem lekceważenia mieszkańców gminy.
Proszę Was przestańcie z tą „kulturą osobistą Wójta” i poprawą funkcjonowania Urzędu Gminy. Większość mieszkańców sama tego doświadczyła i ma odmienne zdanie.
Państwo Sołtysowie nie przesadzajcie z tym zaangażowaniem w pracę Rady Gminy i aktywnością na sesjach RG. Znam to z własnych doświadczeń i obserwacji. Na 40 sołtysów na sesjach RG średnio obecnych jest 3 sołtysów (nie licząc sołtysów-radnych). Jedynie na 2-3 sesjach w roku Wasza frekwencja wynosi prawie 100%, ale są to sesje, za które otrzymujecie diety. Natomiast zabranie głosu na sesji w większości sprowadza się do podziękowań dla p. Wójta za „zasypanie kałuży na drodze”, bądź naprawę przepustu. Sprawdzić to można w protokołach sesji RG.
Swoją „odezwę” kończycie Państwo stwierdzeniem, że wybory Wójta i Rady Gminy odbywają się raz na cztery lata. Mówicie wyborcom, że do urn powinni pójść jesienią 2014r.
Jak może demokratycznie wybrany sołtys sugerować bojkot referendum, które jest jednym z największych przywilejów demokracji.
Moja rada: Nie dajcie się Pańtwo zwieść, fakty mówią same za siebie. Nie czepiajcie się inicjatorów za drobiazgi. Niektórym zależy, żeby dyskusję nad ewidentnymi faktami świadczącymi o niegospodarności i marnotrawstwie spowodowanym przez rządzących Gminą Lidzbark Warmiński po prostu przemilczeć.
Znacie się Państwo nawzajem, wiecie kto w tym układzie patrzy przez pryzmat własnych korzyści. Z pewnością są między Wami tacy, którzy podpisali się nieświadomie, a nawet pod presją. Są Tacy, którzy nie wiedzą o wielu faktach świadczących o rzeczywistej sytuacji w naszej gminie.
Praca społeczna jest służbą drugiemu człowiekowi.
Wójtem, radnym, sołtysem się bywa, a człowiekiem się jest.
Nie ma ludzi niezastąpionych.
Zachęcam do pójścia do referendum i wyrażenia swojej opinii zgodnej z sumieniem.

Cze 252012
 

Na prośbę sołtysów zamieszczam poniższy tekst. Dalej jest zeskanowany oryginał z podpisami.

„List otwarty sołtysów Gminy Lidzbark Warmiński

My, jako sołtysi współpracujący na co dzień z Wójtem i Radą Gminy, czujemy się zobowiązani o zajęcie stanowiska w sprawie planowanego referendum na dzień 01 lipca b.r. dot. odwołania Wójta i Rady Gminy Lidzbark Warmiński.

Jednoznacznie stwierdzamy, że stawiane zarzuty, które były zawarte w uzasadnieniu wniosku o przeprowadzenie referendum, oraz które są powielane i rozpowszechniane w formie ulotek, są nieprawdziwe i niezgodne z rzeczywistością. Naszym zdaniem sytuacja finansowa gminy jest sytuacją trudną, wynikającą z dużej ilości inwestycji realizowanych w ostatnich latach. Inwestycje te, były niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gminy. Przykładem mogą być wyremontowane i wybudowane świetlice, o które mieszkańcy sami zabiegali, a które teraz są stawiane jako zarzut. To również dotyczy placów zabaw, boisk i miejsc na rekreacje.

Następnym dobrym przykładem gospodarności jest modernizacja dróg gminnych, których stan uległ znacznej poprawie a prace wykonywane są w sposób fachowy i zarazem oszczędny.

Kategorycznie sprzeciwiamy się zarzutom jakoby sprawy dotyczące danego sołectwa odbywały się bez uzgodnień z mieszkańcami. Nieprawdą jest, że kontakt z Wójtem jest utrudniony i wręcz niemożliwy, jak podają w swoich materiałach inicjatorzy referendum. Wręcz przeciwnie, my jako sołtysi, którzy mamy najczęstsze kontakty z Urzędem i Wójtem doceniamy kulturę osobistą i sposób załatwiania spraw przez samego Wójta, jak również zauważamy znaczną poprawę funkcjonowania Urzędu Gminy.

O posiedzeniach sesji Rady Gminy jesteśmy informowani na bieżąco i nigdy nie odczuwaliśmy tego, że nie mamy prawa do zabierania głosu w sprawach istotnych dla naszych miejscowości. Należy podkreślić, iż pierwszy raz w obecnej kadencji wprowadzono cotygodniowe dyżury przewodniczącego Rady Gminy.

Szanowni Mieszkańcy naszych miejscowości:

Wybory Wójta i radnych Rady Gminy odbywają się raz na cztery lata. Koniec obecnej kadencji to jesień 2014 rok i wtedy dokonamy prawidłowej, rzetelnej oceny dokonań Wójta i radnych Rady Gminy. Wtedy zadecydujemy komu powierzymy dalsze rządzenie nasza gminą.

Urok demokracji polega na tym, że decyzja należy do nas i tylko od naszej zdrowej oceny sytuacji zależy jakiego wyboru dokonamy.”

 Posted by at 2:08 pm
Cze 232012
 

Ogłaszam konkurs na najlepsze hasło zachęcające do udziału w referendum. Propozycje przyjmuję w komentarzach pod wpisem do dn. 01.07.2012r. do godz. 20:00. Za najlepsze hasło nagroda niespodzianka. Oto moja propozycja: „Jesteś na NIE lub TAK, idź na referendum, to demokracji dobry znak”, a może bardziej podoba się Wam hasło Pauliny: ” Jesteś na TAK, czy też NIE, niech na referendum nie zabraknie CIĘ” .

Cze 212012
 

Nie narzekajmy, że jest źle, że nic się nie zmieni, że po co te referendum, że niepotrzebny wydatek (koszta są niewielkie ok. 15 tys. złotych z czego 11 tys. to diety dla członków komisji, którzy są mieszkańcami naszej gminy), gdyż tak mówią ci, którym zależy na utrzymaniu stołków oraz osoby wkręcone świadomie lub nieświadomie w układ rządzący Naszą Gminą. Jak się ma koszt referendum do strat spowodowanych niegospodarnością, rozrzutnością i marnotrawstwem.

Pójdźmy do referendum wszyscy i Ci na TAK i Ci na NIE ! Uszanujmy demokrację! Spełnijmy obywatelski obowiązek! Jak nie pójdziemy na referendum, to nie zaszkodzimy inicjatorom referendum, ale samym sobie.

Wójt nie ma pomysłu na rozwój gminy, ani ambicji, żeby być dobrym gospodarzem, czego dowiódł półtorarocznym zarządzaniem Gminą, a co potwierdzają fakty. Obietnice  przedwyborcze niespełnione, przez ponad półtora roku nie widzieliśmy go w terenie itd.

Teraz, raptem jest w prawie każdym sołectwie na zebraniach(w świetlicach, na boisku, pod domem sołtysa). Dostępny i miły. Znowu obiecuje! Nawet na litość bierze!

Nie przewidział takiego obrotu sprawy. Ma nas mieszkańców za „ciemny lud”. Spóźnił się z tymi wizytami w sołectwach o 8 miesięcy (to jest czas, w którym jest tworzony budżet na następny rok). Wtedy nie pomyślał o swoich mieszkańcach, o ich potrzebach, bolączkach, trudnej sytuacji. Bezlitośnie zaplanował likwidację szkół i podwyższenie podatków. Obciążył budżet kosztem 108 tys. zł na niepotrzebny samochód, gdy gmina dysponowała już 4 innymi. Tworzył nowe etaty i zatrudniał ludzi z innych gmin. Czy wówczas przedstawił nam swój plan wyjścia Gminy z trudnej sytuacji. Nie, wtedy nie miał dla nas czasu. Był niedostępny, był pewien, że jest nietykalny do następnych wyborów samorządowych.

Pomyślcie Państwo sami, czy taki człowiek powinien dalej rządzić naszą gminą? Czy jest godzien naszego zaufania?