sty 252015
 
Jawność w jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego - rejestry umów

Uzyskiwanie informacji o pracy samorządu (informacja publiczna) jest gwarantowana przez art. 61 Konstytucji RP. Zapis ten daje obywatelom prawo wglądu do prawie wszystkich dokumentów jakie znajdują się w urzędach, w tym także do zawieranych przez nie umów. Do niedawna lidzbarscy urzędnicy nie respektowali tego prawa [czytaj dalej]

 Posted by at 11:08 pm
sty 222015
 
Z wizytą u Burmistrza Miasta

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego pan Jacek Wiśniowski zaprosił redaktora NaszLidzbark na spotkanie, aby poprzez portal przekazać część informacji o tym co dzieje się w jego urzędzie, jakie inwestycje realizuje miasto, a także poinformować o stanie realizacji niektórych punktów programu wyborczego. Spotkanie miało miejsce 21 stycznia o [czytaj dalej]

 Posted by at 7:15 pm
sty 202015
 
Dyżury radnych w UM zaczynają mieć sens?

Zgodnie z art. 23 Ustawy o Samorządzie Gminnym, radni muszą utrzymywać stałą więź z mieszkańcami swojej gminy. W pełnym brzmieniu zapis ten brzmi : „Art. 23. 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, [czytaj dalej]

 Posted by at 9:53 pm
sty 182015
 
Zmiany, zmiany i po zmianach?

Program wyborczy KWW 5Gmin przewidywał m.in. przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie likwidacji Straży Miejskiej, jawny rejestr zawieranych umów przez UM, wprowadzenie lokalnej Karty Dużej Rodziny a także odpartyjnienie kierownictw instytucji publicznych. Na 3 Sesji Rady Miasta padło pytanie dotyczące terminu ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami [czytaj dalej]

 Posted by at 8:01 pm
sty 162015
 
Mogliśmy być potęgą, jesteśmy montownią

Fragment ciekawego wywiadu z Ryszardem Florkiem, właścicielem “Fakro”, jednym z najbogatszych Polaków. Tekst ukazał się na portalu natemat.pl Wstawiam fragment wywiadu, tak, aby bezkrytyczni orędownicy UE i dopłat trochę pomyśleli. “Jeden z najbogatszych przedsiębiorców chwali Polaków za pracowitość i gani rząd za sprzyjanie zagranicznym koncernom. [czytaj dalej]

 Posted by at 9:15 am
sty 142015
 
Zakończono kolejny przetarg na dokończenie budowy Term

W dniu dzisiejszym zakończył się 3 przetarg na dokończenie budowy Term Warmińskich. Poprzednie przetargi dotyczące 4 zadań, starostwo unieważniło ze względu na zbyt wysokie ceny zaproponowane przez oferentów. Dzisiaj inwestor (starostwo) zaoferował taką samą kwotę ( 4 639 900 zł) na dokończenie term jak w poprzednich unieważnionych [czytaj dalej]

 Posted by at 3:55 pm